Co nowego w refundacji leków? Zmiany od lipca 2019

udostępnij:
Wraz z nadejściem lata rozpoczyna się okres wakacyjnego rozleniwienia. Nie oznacza to jednak zastoju w sprawach polityki lekowej. Od 1 lipca obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Sprawdzamy, jakie przynosi zmiany i nowości.

Jakie produkty dołączyły do wykazu od lipca 2019?

Refundacją objęto 63 nowe pozycje. Od lipca zyskują ją między innymi produkty z przeciwdepresyjną agomelatyną: Agolek, Agomelatine +Pharma, Agomelatine Adamed, Symago i Agomelatine NeuroPharma. Lek stosowany jest w dawce 25 mg. Do tej pory refundowane były dwa produkty z tą substancją czynną: Lamegom i Valdoxan.

Wykaz uzupełnia Akineton SR 4 mg – lek zawierający biperiden, substancję wykorzystywaną w leczeniu choroby Parkinsona oraz innych zaburzeń przyjmujących postać mimowolnych i nieprawidłowych ruchów. Dotychczas jedyną refundowaną opcją był Akineton w dawce 2 mg o niemodyfikowanym uwalnianiu.

Listę leków refundowanych poszerzą preparaty stosowane w psychiatrii - między innymi schizofrenii - takie jak aripiprazol w dawce 10 mg pod nazwą Asduter, w mocy 30 mg marki Apra i Apra Swift, Sulpiryd Hasco w wyborze dawek czy olanzapina pod nazwami handlowymi Olanzapine +Pharma oraz Zolafren. W tym ostatnim przypadku jest to uzupełnienie w stosunku do już refundowanych dawek 5 i 10 mg, o moce 15 i 20 miligramów. W wykazie jest już paleta dawek Zolafren-Swift.

Chorzy na przewlekłą hiperurykemię, którzy nie mogą się leczyć allopurinolem będą mogli skorzystać z refundacji na preparat Febuxostat Krka. Dotychczas z tą substancją czynną refundowany był tylko produkt Adenuric.

Pacjenci z chorobami układu krążenia będą mogli nabywać ze zniżką produkty generyczne Bisoprolol Genoptim w dawce 5 i 10 mg czy Telmisartan Orion 40 i 80 mg, zaś cierpiący na zaburzenia poziomu cholesterolu – na leki takie jak nowa marka ezetymibu (Lipegis) czy dawkę 40 mg atorwastatyny pod nazwą Atorvastatin Aurovitas.

W wykazie leków refundowanych od lipca znajdzie się ponadto tramadol firmy Krka - kapsułki w dawce 50 mg oraz krople. Substancja czynna leku to działający przeciwbólowo związek należący do klasy opioidów, wykorzystywany w leczeniu bólu o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

Wykaz w ostatniej chwili listę uzupełnił preparat PKU Cooler 10 Yellow - dieta eliminacyjna w fenyloketonurii. PKU cooler to grupa gotowych do spożycia produktów białkozastępczych, niezawierających fenyloalaniny. Mają postać napoju o niewielkiej objętości i o trzech zróżnicowanych zawartościach równoważnika białka: 10, 15 i 20 gramów. Dostępne są w wersjach smakowych: białej, pomarańczowej, fioletowej i czerwonej.

Jakie produkty usunięto z refundacji od lipca 2019?

Skrócenia decyzji o objęciu refundacją i brak kontynuacji refundacji w projekcie obwieszczenia dotyczyły 175 pozycji. Ostatecznie zniknie ich 160. Uwagę zwraca fakt, że dużo pozycji to leki stosowane w chemioterapii lub programie lekowym.

Z wykazu usunięto Diaprel MR – tabletki o przedłużonym uwalnianiu w dawce 60 mg po 30 sztuk. Nie jest to wprawdzie jedyny produkt z gliklazydem o przedłużonym uwalnianiu w tej dawce, ponieważ ze zniżką dostępne są analogiczne preparaty, takie jak Diagen, Clazicon, Oziclide MR, Glikuron czy Gliclada. Jednak ze względu na dużą popularność leku (dostępność na koniec czerwca 2019 w ponad 97% aptekach zintegrowanych z GdziePoLek), zmiana odpłatności - w szczególności dla seniorów, którzy do preparatu nie dopłacali - zapewne zostanie odnotowana przez pacjentów. Swoje obawy w ich imieniu wyraziło Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, które wystosowało w tej sprawie list do Ministra Zdrowia, w którym czytamy: obecnie pacjenci mogą sami dokonać wyboru, czy chcą wykupić oryginalny Diaprel MR, czy też tańszy odpowiednik. Nie rozumiemy dlaczego mieliby zostać tego prawa pozbawieni. Dla pacjenta, który kilka, a często kilkanaście lat jest leczony skutecznie lekiem, który uważa za swój, taka zmiana nie będzie ani zrozumiała, ani odebrana jako korzystna. Warto jednak zwrócić uwagę, że dla tego preparatu decyzja o objęciu refundacją nie została skrócona, lecz wygasła samoistnie z końcem czerwca. W wykazie leków refundowanych pozostaje Diaprel MR w mniejszej (30 mg) dawce pakowany po 60 tabletek.

Nie będzie objęty refundacją preparat Novo-Helisen Depot alergeny kurzu domowego zawierający jedną fiolkę w stężeniu 3 - do leczenia podtrzymującego. Podobnie jak w przypadku Diaprelu MR, z dniem 30.06.2019 wygasa decyzja refundacyjna dla tego preparatu. Firma złożyła wniosek o ponowne umieszczenie leku na liście leków refundowanych, jednak ze względu na zmianę wielkości opakowania jego procedowanie jest w toku. Lek dostępny był w odpłatności ryczałtowej wynoszącej 3,20 zł, przy pełnej cenie leku równej 225,33 zł. Do czasu ponownego objęcia leku refundacją będzie to kolejne – obok odczuwalnych niedawno problemów z dostępnością – utrudnienie dla pacjentów cierpiących na alergie pochodzenia wziewnego i wymagających odczulania. Warto przypomnieć, że preparaty serii Novo-Helisen Depot znajdują się w wykazie leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Z listy leków zniżkowych usunięto systemy transdermalne Fem 7 (z estradiolem) oraz Fem 7 Combi (połączenie estradiolu z lewonorgestrelem). Preparaty te łagodzą objawy menopauzy. Preparat Fem 7 Combi nie ma zamiennika w postaci przezskórnej, natomiast analogiczny skład i szybkość uwalniania substancji czynnej (50 μg w ciągu 24 godzin), co preparat Fem 7 posiadają refundowane preparaty, takie jak Climara 50, Oesclim 50 czy Systen 50. W ostatnim czasie odczuwalna była zmniejszona dostępność tych leków, w związku ze zmianą dystrybutora linii ginekologicznej. Przewidywany termin ich powrotu do aptek to październik 2019, nie wiadomo jednak, czy będzie towarzyszyć temu powrót na listę refundacyjną.

Ponadto pośród produktów dostępnych w aptekach nie będą już objęte dopłatą opatrunki specjalistyczne z maścią zawierające srebro Atrauman Ag oraz hydropolimerowe PermaFoam. Zniżkowo pacjenci nie zakupią także systemu transdermalnego Buprenorfina Teva. Lek stosowany jest w bólu umiarkowanym i silnym, szczególności w przebiegu choroby nowotworowej. Zniżkowe pozostają natomiast plastry Melodyn i Transtec. Z listy wypada również lek Epilac, zawierający przeciwpadaczkowy lakozamid. Refundowane z tą substancją czynną pozostają Lackepila czy Vimpat.

Ostatecznie z listy nie zniknęły preparaty mlekozastępcze Nutramigen 1 LGG (dla niemowląt od urodzenia) oraz Nutramigen 2 LGG (dla niemowląt od 6 miesiąca życia), chociaż taka informacja pojawiła się w projekcie. Również w tym przypadku wygasała wydana 01.07.2016 roku (na 3 lata) decyzja o objęciu refundacją. Wygląda jednak na to, że udało się dopiąć formalności i zmian dla małych pacjentów nie będzie. Produkty te są refundowane w alergiach, nadwrażliwościach i nietolerancjach pokarmowych. W grupie limitowej 217.8 - diety eliminacyjne mlekozastępcze, hydrolizaty białek mleka, oprócz Nutramigenów dostępne są także produkty Bebilon pepti 1 DHA oraz Bebilon pepti 2 DHA.

Za które leki pacjenci zapłacą mniej od lipca 2019?

Dopłata pacjenta spadnie w przypadku 365 leków, przy czym dla 110 pozycji będzie to obniżka o więcej niż 1 zł, a dla 11 – o więcej niż 10 zł. Największa obniżka (o 32,56 zł) dotyczy preparatu Instanyl 200 µg/dawkę z fentanylem - opioidowym lekiem stosowanym w bólu przebijającym. Stanieją także pozostałe dawki tego leku, który finalnie będzie pacjenta kosztował 3,20 zł.

O 16,95 zł stanieje dla pacjenta preparat Adenuric stosowany m.in. w dnie moczanowej. Sporo, bo o 10,83 zł, spadnie także dopłata chorych do insuliny detemir (Levemir). Od lipca za ten lek przeciwcukrzycowy pacjent będzie pozostawiał w aptece kwotę 92,23 zł. Odczuwalnie, bo o 13,55 zł miej zapłacą chorzy za Orungal 100 mg w opakowaniu po 28 kapsułek, zawierający przeciwgrzybiczy itrakonazol. Jego zamiennik - Trioxal - stanieje o 3,01 zł.

Mniejszy będzie koszt zakupu wybranych produktów z rywastygminą. O 11,85 zł mniej kosztować będzie chorego preparat Evertas - system transdermalny o szybkości uwalniania 9,5 mg/24h oraz kapsułki pod nazwą Rivastigmin NeuroPharma (3,16 zł w przypadku najwyższej dawki).

Zmniejszy się także koszt dla chorego wykupującego ze zniżką leki z przeciwbólowym tramadolem (m.in. w przypadku leków Tramal Retard 200, Adamon SR 200, Poltram Retard 200) – o 3,24 zł za opakowanie, w przypadku niższych dawek spadek dopłaty będzie mniej odczuwalny.

Za które leki pacjenci zapłacą więcej od lipca 2019?

Wzrost dopłaty pacjenta do leków dotyczy 650 pozycji z listy, przy czym dla 47 pozycji podwyżka będzie większa niż 10 złotych, a dla 361 – większa niż złotówka.

Drożeją leki stosowane w psychiatrii i neurologii. Największa podwyżka (o 44,21 zł) dotyczy leku Aribit w dawce 30 mg po 56 sztuk zawierającego arypipirazol, jednak zwiększa się dopłata pacjenta także do innych leków z tą substancją czynną wykorzystywaną w leczeniu schizofrenii (m.in. do preparatów Apra, Aripilek, Aripiprazole Mylan Pharma, Aryzalera czy Aripiprazole Sandoz). Większe będą także dopłaty do produktów z przeciwpadaczkowym lewetyracetamem (drożeje m.in. Keppra, Trund, Polkepral, Levebon czy Symetra).

Rosną też dopłaty do leków z analogami hormonu uwalniającego gonadotropinę: leuproreliną (iniekcje Eligard i implant Leuprostin), gosereliną (Zoladex i Zoladex LA, Reseligo, Xanderla) oraz tryptoreliną (Diphereline SR). Produkty te stosowane są w wybranych typach nowotworów złośliwych (m.in. prostaty), a goserelina w mniejszej dawce również w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników.

Zwiększa się także dopłata chorego do opatrunków specjalistycznych Mepilex. Do zmiany negatywnie odniosła się Fundacja EB Polska, działająca na rzecz chorych na pęcherzowe oddzielanie się naskórka (Epidermolysis Bullosa – w skrócie EB). W petycji oprotestowującej wzrost kosztów zakupu tych wyrobów zwrócono uwagę, że właśnie ten rodzaj opatrunku jest najlepiej dostosowany do potrzeb chorych z EB, dla których są one jak „druga skóra”. Schorzenie jest wyjątkowo bolesne i wymaga rozlicznych zabiegów pielęgnacyjnych, w tym codziennej zmiany opatrunków, które są na skórze pacjenta praktycznie przez całą dobę. Opiekunowie i rodzice obawiają się, że nie udźwigną rosnących obciążeń finansowych: za tę samą liczbę i rodzaj opatrunków jeszcze w styczniu 2015 r. trzeba było zapłacić 372 zł, obecnie płacimy 4 014 zł miesięcznie a od 1 lipca będziemy płacić 6 114 zł.

Czy będą bezpłatne leki dla kobiet w ciąży?

10 czerwca do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy, która zakłada zapewnienie kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do leków. Ma powstać lista „C”, która analogicznie do wykazu leków dla seniorów będzie ogłaszana w obwieszczeniu refundacyjnym. Ma ona ujmować leki na receptę, które stosowane będą w związku z faktem pozostawania w ciąży. Uprawnienie do wystawiania recept ze specjalnym uprawnieniem „CN” mają mieć specjaliści ginekologii i położnictwa oraz lekarze rodzinni.

Programy lekowe od lipca 2019

Istotną nowością jest objęcie refundacją leków Darzalex (daratumumab) i Kyprolis (karfilzomib). Będą one dostępne dla pacjentów zakwalifikowanych do programu lekowego dla chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego. Natomiast pacjenci cierpiący na niedrobnokomórkowego raka płuca zyskają nową opcję terapeutyczną, ponieważ refundacją został objęty lek Alecensa (alectinibum).

W części „B” obwieszczenia dodany został także blinatumomab pod nazwą handlową Blincyto – będą mogli z niego skorzystać pacjenci zakwalifikowani do programu lekowego dedykowanego chorym na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Listę uzupełnią dwa nowe leki z trastuzumabem (Herzuma i Ogivri).

Dyskusja na temat listy refundacyjnej

Każda edycja listy leków refundowanych wzbudza dyskusję, głównie wokół tych terapii, które nie zostały dotychczas objęte dopłatą ze strony państwa. Pulmonolodzy apelują do Ministra Zdrowia o refundację dla pacjentów z POChP (przewlekłą obturacyjną chorobą płuc) wziewnej terapii trójlekowej w jednym inhalatorze, stowarzyszenia zrzeszające diabetyków o dofinansowanie flozyn i inkretyn, zaś kardiolodzy - o zniżkę na połączenie sakubitrylu z walsartanem dla pacjentów z niewydolnością serca. Wrze również dyskusja na temat możliwości refundacji leków przeciwmigrenowych. Chorzy onkologicznie z kolei oczekują refundacji palbocyklibu - leku na zaawansowanego raka piersi czy nivolumabu – leku biologicznego m.in. dla pacjentów w nowotworem głowy i szyi. O refundację potrzebnych leków systematycznie przypominają się także pacjenci cierpiący na choroby rzadkie, m.in. na chorobę Fabry'ego. Lobbujący na rzecz włączenia do refundacji nowocześniejszych, ale i droższych preparatów wskazują, że lepsza wyleczalność pociąga za sobą mniej kosztów pośrednich, takich jak konieczność leczenia powikłań, koszt wydłużonych hospitalizacji, absencji w pracy czy rent. W przypadku niektórych chorych refundacja jest jedyną – oprócz badań klinicznych czy RDTL - szansą na leczenie tymi preparatami.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów oraz zdjęcia są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Inne artykuły na blogu

;