Co nowego w refundacji leków? Zmiany od stycznia 2024

udostępnij:

Jakie refundowane nowości czekają na pacjentów w nowym roku w aptekach? Co stanieje, a co zdrożeje? Dla kogo mamy dobre wiadomości na temat styczniowej refundacji? Zapraszamy na ostatni w tym roku przewodnik po zmianach w wykazie leków refundowanych!

Do wykazu refundacyjnego dodano 55 produktów lub nowych wskazań. Jak zwykle w pierwszej kolejności zaglądamy do sekcji "objęcie refundacją", aby sprawdzić nowości w refundacji aptecznej.

Spis treści

Publikacja listy leków refundowanych od stycznia co trzy miesiące

Dobre wiadomości dla pacjentów z cukrzycą

Nowość dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Refundacja pierwszej szczepionki przeciwko półpaścowi

Nowy lek dla chorych na raka prostaty

Leki bez refundacji od stycznia 2024

Które leki tanieją z perspektywy pacjenta?

Za które leki od stycznia 2024 pacjenci zapłacą więcej?

Brak wykazu leków z obniżoną dopłatą pacjenta

Co nowego w programach lekowych?

Źródła

Publikacja listy leków refundowanych od stycznia co trzy miesiące

Od stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać przepis, zgodnie z którym obwieszczenie refundacyjne będzie się ukazywać nie co dwa miesiące (jak do tej pory), ale co trzy miesiące. Ma to zapewnić większą stabilność i przewidywalność zarówno dla aptek, jak i dla pacjentów. Wydłużenie o miesiąc czasu obowiązywania listy nie powinno jednocześnie blokować płynnego obejmowania dopłatą ze strony państwa nowych leków czy wyrobów medycznych. Kolejnego wykazu refundacyjnego możemy się więc spodziewać dopiero w marcu, z terminem obowiązywania od 1 kwietnia 2024 roku.

Dobre wiadomości dla pacjentów z cukrzycą

Na listę leków zniżkowych wraca - po dwóch miesiącach przerwy - preparat Forxiga z dapagliflozyną. Wskazania diabetologiczne (dla cukrzyków) pozostają bez zmian, rozszerzono natomiast wskazania kardiologiczne i nefrologiczne. U chorych z niewydolnością serca refundacja będzie przystępniejsza dzięki podniesieniu wymaganej do rozpoczęcia terapii frakcji wyrzutowej lewej komory (z poziomu ≤40% do ≤50%). Natomiast u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek złagodzono kryterium refundacyjne z „albuminuria ≥200 mg/g” na „albuminuria lub białkomocz”.

Cena leku Forxiga 10 mg po 30 tabletek dla pacjenta z receptą zniżkową wyniesie od stycznia 2024 roku 48,02 zł. W przypadku recepty pełnopłatnej koszt takiego opakowania to 160,08 zł.

Nowość dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

W refundacji aptecznej wartą odnotowania nowością jest objęcie zniżką finerenonu (preparat Kerendia). Jest to niesteroidowy selektywny antagonista receptora mineralokortykoidowego stosowany w leczeniu przewlekłej choroby nerek. O refundację będą mogli starać się dorośli pacjenci z 3 i 4 stadium choroby, z albuminurią, w przebiegu cukrzycy typu 2 leczeni insuliną.

W wykazie refundacyjnym Kerendia występuje w dawce 10 mg i 20 mg po 14 tabletek. Niezależnie od dawki dopłata uprawnionego pacjenta wyniesie 43,12 zł za opakowanie (przy cenie detalicznej 100% wynoszącej 143,72 zł).

Refundacja pierwszej szczepionki przeciwko półpaścowi

Shingrix to pierwsza refundowana szczepionka przeciwko półpaścowi - ze zniżki będą mogli skorzystać pacjenci po 65. roku życia o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec. Wśród czynników ryzyka wymienia się przewlekłą chorobę serca, przewlekłą chorobę płuc, cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek, wrodzone lub nabyte niedobory odporności, uogólnioną chorobę nowotworową, zakażenie wirusem HIV, chorobę Hodgkina, jatrogenną immunosupresję, białaczkę, szpiczaka mnogiego, przeszczep narządu litego, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycę, łuszczycowe zapalenie stawów, nieswoiste zapalenie jelit, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, stwardnienie rozsiane i toczeń układowy.

Uważa się, że na półpasiec może być narażonych nawet ponad 90% dorosłych Polaków, którzy ukończyli 50. rok życia - wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka. Może jednak pojawić się u każdego, kto przechorował ospę wietrzną. Zmiany skórne to tylko jedna strona medalu, jeśli chodzi o półpaśca. Schorzenie wiąże się z ryzykiem groźnych powikłań, w szczególności bolesnej neuralgii półpaścowej, półpaśca ocznego, usznego i innych następstw neurologicznych choroby.

Cena detaliczna 100% szczepionki przeciwko półpaścowi Shingrix to 751,06 zł, natomiast "pacjenci 65+" ze wskazaniami refundacyjnymi zapłacą za nią w aptece 375,53 zł.

Nowy lek dla chorych na raka prostaty

Do refundacji aptecznej trafił także doustny lek onkologiczny zawierający relugolix (Orgovyx). Wskazania dotyczą pacjentów z nowotworem złośliwym - zaawansowaną postacią hormonozależnego raka gruczołu krokowego u pacjentów dorosłych. Relugoliks blokuje specyficzne receptory w przednim płacie przysadki mózgowej odpowiedzialne za sterowanie uwalnianiem hormonów płciowych, co w konsekwencji doprowadza do zmniejszenia produkcji testosteronu w jądrach. Cena detaliczna 100% tego leku to zgodnie ze styczniowym obwieszczeniem 448,96 zł, natomiast dla pacjenta uprawnionego do zniżki preparat jest bezpłatny.

Leki bez refundacji od stycznia 2024

72 produkty lub wskazania refundacyjne - to liczba pozycji, które tracą refundację wraz z nowym wykazem. Produkty usuwane są z listy, jeśli wpływa wniosek o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upływa termin obowiązywania takiej decyzji lub miała miejsce odmowa refundacji na kolejny okres.

Jeśli lek traci refundację, to automatycznie wypada także z wykazu leków darmowych dla kobiet w ciąży, bezpłatnych dla seniora i pacjentów poniżej 18. roku życia (o ile oczywiście był na nich uwzględniony).

Spośród leków, które nie będą od stycznia 2024 r. refundowane warto wymienić - ze względu na dosyć dużą dostępność (podaną w nawiasie na dzień 26 grudnia 2023 roku) - następujące pozycje:

  • Insuman Basal Solostar (36%) - insulina we wstrzykiwaczach, w grudniu 2023 roku dostępna w odpłatności ryczałtowej dla cukrzyków za 4,00 zł, bezpłatna dla seniora, kobiet w ciąży i dzieci do 18. roku życia, cena 100% wynosi 97,72 zł;

  • Ipres Long 1,5 (52%) - działający moczopędnie indapamid, dostępny za 2,91 zł ze zniżką i bezpłatny dla seniora, cena 100% - 9,96 zł;

  • Oxycardil 60 mg (65%) - lek z diltiazemem stosowanym w chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczym. W grudniu 2023 roku dopłata wynosi 3,20 zł, przy odpłatności 100% w wysokości 11,27 zł i bezpłatności dla seniora.

Z wykazu wypada także lek Emend z aprepitantem o nieco mniejszej statystycznej dostępności (7%). Wskazania dla tego preparatu to zapobieganie wczesnym i opóźnionym nudnościom i wymiotom, związanym z przeciwnowotworową chemioterapią. W refundacji pozostają jednak analogiczne opakowania (3 kapsułki - jedna w dawce 125 mg i dwie w dawce 80 mg) leków takich jak Aprepitant Accord (2%), Aprepitant Mylan (0%), Aprepitant Stada (1%) czy Aprepitant Sandoz (0%). Jak jednak widać, aktualnie ich dostępność jest niewielka lub zerowa.

Z wykazu często znikają produkty, które nie są - według naszych statystyk - dostępne w aptekach i to często od dłuższego czasu. Utrata zniżki nie powinna więc negatywnie wpłynąć na pacjentów. Wśród tego typu leków można wymienić wypadające z wykazu produkty takie jak Fenta MX (plastry transdermalne z silnie przeciwbólowym fentanylem), przeciwcukrzycowy Glikuron 60 mg, przeciwpadaczkowy Trund pod postacią roztworu doustnego z lewetyracetamem czy szereg dawek leku Okteva z oktreotydem hamującym działanie hormonu wzrostu.

Które leki tanieją z perspektywy pacjenta?

Od stycznia spadnie dopłata pacjenta do 375 pozycji. Obniżki - jak zwykle - zaczynają się już od 1 grosza. Większe niż 10 złotych będą jednak tylko dla pięciu pozycji, a większe niż 1 złoty - dla 53. Największa obniżka wyniesie 51,71 zł i dotyczy leku Trevicta wskazanego w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie palmitynianem paliperydonu we wstrzyknięciach.

Zauważalnie spada także dopłata do leku Medikinet CR z metylofenidatem w kilku dawkach - jest to lek stosowany w zespole nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) jako element leczenia tego schorzenia u pacjentów powyżej 6. roku życia.

Za które leki od stycznia 2024 pacjenci zapłacą więcej?

Do 356 pozycji zwiększy się od nowego roku dopłata pacjenta - od 0,01 zł do 456,63 zł. Jedynie dla czterech pozycji wzrośnie ona o więcej niż 10 złotych, a dla 109 będzie większa niż 1 złoty.

Największy wzrost (o 456,63 zł) dotyczy ponownie wyciągów alergenowych roztoczy kurzu domowego - szczepionki Novo-Helisen Depot w stężeniu podtrzymującym, 2 fiolki po 4,5 ml. O 226,57 zł drożeje natomiast opakowanie zawierające 1 fiolkę po 4,5 ml.

O 15,38 zł drożeje lek Jardiance z przeciwcukrzycową empagliflozyną w dawce 10 mg po 28 tabletek, o 11,49 zł Sandostatin LAR zawierający 10 mg oktreotydu stosowanego w akromegalii i niektórych nowotworach, a o 7,69 zł więcej pacjenci dopłacą do leku Kreon 25 000 z enzymami trzustkowymi, refundowanymi w mukowiscydozie i stanie po resekcji trzustki.

Brak wykazu leków z obniżoną dopłatą pacjenta

Od 1 listopada 2023 r. pacjenci powinni mniej dopłacać za leki refundowane, które zostały wyprodukowane w Polsce lub z polskich składników. Nadal brakuje jednak odpowiedniego wykazu, pomimo delegacji prawnej w art. 37 ust. 2c ustawy refundacyjnej.

Trzy organizacje zrzeszające producentów leków uważają, że jest to niewypełnienie ustawowych obowiązków przez resort zdrowia:

Wydanie obwieszczenia bez takiego wykazu oznacza niewykonanie przez funkcjonariuszy publicznych bezwzględnie obowiązującego przepisu ustawy. Uniemożliwia też pacjentom nabywanie polskich leków ze zniżką 10% i 15%, co naraża ich na szkody finansowe i narusza ich prawa wynikające nie tylko ze znowelizowanej ustawy refundacyjnej (art. 6 ust. 2a), ale i ogranicza dostęp do świadczeń gwarantowanych wskazanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 15 ust. 2 pkt 14) łamiąc art. 68. Konstytucji RP.

Co nowego w programach lekowych?

Warto odnotować, że refundacją objęty został preparat Epidyolex z kannabidiolem w ramach dwóch programach lekowych. Programy te przeznaczone są dla pacjentów z padaczką:

  • Program B.153 przeznaczony jest dla pacjentów w wieku 2 lat i powyżej, u których napady padaczkowe w przebiegu stwardnienia guzowatego nie są w pełni kontrolowane pomimo zastosowania co najmniej trzech leków przeciwpadaczkowych.

  • Program B.154.FM obejmuje pacjentów z zespołem Lennoxa-Gastauta lub z zespołem Dravet w wieku 2 lat i powyżej, u których napady padaczkowe nie są w pełni kontrolowane pomimo zastosowania co najmniej trzech leków przeciwpadaczkowych. W tym programie kannabidiol ma być terapią wspomagającą w skojarzeniu z klobazamem.

Zespół Lennoxa-Gastauta i zespół Dravet to rzadkie, ale ciężkie i trudne w leczeniu postacie padaczki. Epidyolex dostępny jest w postaci roztworu doustnego w butelce o pojemności 100 ml. Stwardnienie guzowate to wieloukładowa choroba genetyczna cechująca się powstawaniem guzów - często w skórze, ale także w innych narządach, w tym w mózgu. Schorzenie jest jedną z najczęstszych przyczyn padaczki lekoopornej u najmłodszych pacjentów. Cena hurtowa brutto według grudniowego obwieszczenia to 5208,84 zł za opakowanie. Pacjenci zakwalifikowani do programu lekowego otrzymują lek bezpłatnie.

Nowości pojawiły się także w terapii chorób rzadkich, wymieniamy wśród nich dwa:

  • Koselugo (selumetynib) to lek w programie lekowym B.155, który jest przeznaczony leczeniu chorych z nerwiakowłókniakami splotowymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1). Neurofibromatoza, nazywana także nerwiakowłókniakowatością to choroba o podłożu genetycznym. Występują jej dwa typy. W typie pierwszym najbardziej widocznym objawem są zmiany skórne pod postacią rozlicznym guzków. Choroba może dotykać także układ nerwowy. W typie drugim charakterystyczne jest występowanie nerwiaków nerwów słuchowych, co wiąże się z utratą słuchu, szumami usznymi i innymi zaburzeniami neurologicznymi. Cena hurtowa brutto leku Koselugo to odpowiednio 24607,86 zł za 60 sztuk dawki 10 mg i 60197,41 zł za 60 sztuk dawki 25 mg.

  • Bylvay (odewiksybant) - jest to technologia lekowa o wysokim stopniu innowacyjność (TLI) do zastosowania w chorobie rzadkiej - postępującej rodzinnej cholestazie wewnątrzwątrobowej (PFIC). Lek będzie podawany u pacjentów z PFIC typu 1 lub 2, u których nieskuteczne jest leczenie kwasem ursodeoksycholowym oraz stwierdzono brak odpowiedzi na jeden z leków stosowanych w leczeniu świądu. PFIC to rzadka choroba genetyczna polegająca na zaburzeniu wydzielania i transportu żółci. Powoduje postępujące zmiany w wątrobie, a przy braku leczenia - jej ciężkie uszkodzenie i marskość. Jednym z najbardziej dokuczliwych objawów choroby jest świąd, który często nie reaguje na podawane leki. Lek Bylvay dostępny będzie w czterech dawkach - w opakowaniu leku znajduje się 30 sztuk kapsułek. Koszt (cena hurtowa brutto) takiego opakowania to od 11688,16 zł do 68316,37 zł w zależności od dawki.

Źródła

  1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2024 r.

  2. Resort zdrowia nie przygotował listy leków z obniżoną dopłatą dla pacjentów

  3. Karty Charakterystyki Produktów Leczniczych leków wymienionych w artykule

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów oraz zdjęcia są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Inne artykuły na blogu

;