Blinatumomab

1 produkt zawierający blinatumomab, w tym 1 na receptę.

Żaden nie jest dostępny w aptekach.

Lista produktów zawierających blinatumomab

Kolejność według aktualnej dostępności w aptekach. Kliknij na odnośnik przy wybranym produkcie, żeby zobaczyć apteki, które w tej chwili mają go stanie.

  • Blincyto, iniekcja
    blinatumomab
    Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania, brak ofert