Masz decyzyjność i wyobraźnię?

Porozmawiajmy o wspólnym rozwoju.

Profil GdziePoLek

Początkowo GdziePoLek obsługiwał apteki stacjonarne, w których umożliwia pacjentom znalezienie leków.

Po epidemii dodana została obsługa aptek internetowych, przy czym nie tylko w zakresie porównania oferty, ale pełnej obsługi "white label" aptek internetowych na ich domenach (SaaS). Pozwala to na uruchomienie działalności online każdej aptece i rozliczenie z GdziePoLek jako wyłącznie koszty zmienne.

Ostatnio dodane zostały także pierwsze płatne usługi B2C, gdzie pacjenci dokonują płatności bezpośrednio na rzecz GdziePoLek.

Popularność GdziePoLek

W styczniu 2020, gdy zaczęła się epidemia, pierwszy raz przekroczyliśmy poziom miliona odwiedzin miesięcznie.

Równo trzy lata później, w 2023, przekroczyliśmy poziom 5 milionów odwiedzin.

W przeciwieństwie do konkurencji, GdziePoLek osiąga wzrost praktycznie bez wykorzystania masowej reklamy.

W wymiarze popularności, w obszarze e-commerce zdrowia do wyprzedzenia pozostał tylko jeden gracz, jeśli nie liczyć Allegro.

Monetyzacja GdziePoLek

Do tej pory GdziePoLek skupiał się na rozwoju produktu i rozpoznawalności bardziej niż monetyzacji, choć generuje znaczące w stosunku do poziomu kosztów przychody: 2+ mln zł, przy rocznej stracie 0,5 - 1,0 mln zł.

W 2023 roku zwiększamy akcent na monetyzację, stąd inwestycje zarówno w usługi, jak i narzędzia sprzedaży.

Osiągnięcie samofinansowania jest jednym z możliwych scenariuszy rozwoju przy obecnej skali działalności.

Finansowanie do tej pory

GdziePoLek przeprowadził do tej pory dwie rundy: 2017 r., ~2,5 mln zł, ~17 mln zł post-money, i 2019 r., ~4,3 mln zł, ~40 mln zł post-money.

Inwestorami zewnętrznymi do tej pory były wyłącznie osoby inwestujące prywatnie.

Po dwóch rundach zespół kontroluje ~80% udziałów GdziePoLek.

Preferowani inwestorzy

Dotychczasowe podejście sprawdziło się, więc na przyszłość GdziePoLek w dalszym ciągu preferuje inwestorów: osobiście decyzyjnych, z historią świadczącą o etycznym podejściu do biznesu, bez sztucznych ograniczeń horyzontu inwestycyjnego, bez strategicznego konfliktu interesów dla stałego wzrostu wartości firmy.

Z drugiej strony, ze względu na relatywnie mało kapitałochłonny styl rozwoju, dołączenie do inwestorów GdziePoLek wymaga relatywnie małych nakładów.

Kolejna runda

Otwarcie rozdziału rozwoju w obszarze e-commerce zapewnia nam dostatek ekscytujących tematów na najbliższe lata, co za tym idzie, jesteśmy otwarci na przyspieszenie wzrostu poprzez dalsze zewnętrzne inwestycje.

Stworzenie platformy łączącej siłę marki B2C i technologii na rynku zdrowia wartym kilkadziesiąt miliardów zł jest zarówno ogromnym wyzwaniem, jak i potencjałem dla powstania dużej wartości.

GdziePoLek chętnie rozmawia z zainteresowanymi wspólnym rozwojem.