Serce i układ krwionośny

Serce w ciągu doby kurczy się ponad 100 tysięcy razy. Jest to doskonała pompa, która poprzez naczynia krwionośne, których łączna długość wynosi około 100 km, zaopatruje organizm w odpowiednią ilość krwi. Bardzo ważne jest utrzymywanie tego układu w dobrym stanie, ponieważ choroby krążenia stały się jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polsce.

Budowa serca i układu krwionośnego

Serce dorosłego człowieka ma wielkość zaciśniętej pięści. Składa się ono z czterech jam: prawego i lewego przedsionka oraz prawej i lewej komory.

Krew krąży w naczyniach (żyłach i tętnicach) w dwóch oddzielnych obiegach: w krążeniu płucnym i krążeniu układowym (krążenie małe i duże).

Choroby serca i układu krążenia

  • choroba wieńcowa - najczęstsza choroba serca,
  • arytmia - zaburzenia rytmu serca,
  • dusznica bolesna - charakteryzuje się bólem serca w trakcie wysiłku,
  • zawał serca - zazwyczaj wywołany zakrzepem,
  • niewydolność serca - gdy serce nie jest w stanie pompować odpowiedniej ilości krwi do narządów,
  • wrodzone wady serca - uwarunkowane genetycznie, ale także w wyniku stosowania niektórych leków przez matkę w ciąży,
  • miażdżyca tętnic - choroba zapalno-zwyrodnieniowa,
  • nadciśnienie tętnicze - u 95% chorych bezpośrednia przyczyna nie jest znana,
  • niskie ciśnienie krwi - niedociśnienie.

Profilaktyka chorób serca i układu krążenia

Produkt na receptę

Acenocumarol WZF tabletki

Acenocumarol to doustny lek przeciwzakrzepowy z grupy antagonistów witaminy K, pochodnych kumaryny. Preparat stosowany jest w leczeniu i profilaktyce powikłań zakrzepowo-zatorowych, m.in. u pacjentów z migotaniem przedsionków, zatorowością płucną czy zakrzepicą żył głębokich.

Dostępny w 34% aptek.

Produkt na receptę

Xarelto tabletki powlekane

Xarelto to lek przeciwzakrzepowy, którego substancją czynną jest riwaroksaban. Związek ten bezpośrednio hamuje czynnik Xa krzepnięcia krwi. Preparat stosuje się w profilaktyce zmian zatorowo-zakrzepowych u pacjentów po alloplastyce, czyli wszczepieniu sztucznego stawu biodrowego lub kolanowego.

Dostępny w 98% aptek.

Produkt na receptę

Sintrom tabletki

Sintrom to lek przeciwzakrzepowy zawierający acenokumarol - substancję z grupy antagonistów witaminy K. Preparat stosowany jest w leczeniu i profilaktyce chorób zakrzepowo-zatorowych.

Dostępny w 37% aptek.

Produkt na receptę

Eliquis tabletki powlekane

Eliquis zawiera substancję czynną apiksaban i należy do grupy leków przeciwzakrzepowych. Jest stosowany w zapobieganiu chorobie zakrzepowo-zatorowej głównie u pacjentów po zabiegach chirurgicznych.

Dostępny w 79% aptek.

Produkt na receptę

Pradaxa kapsułki

Pradaksa to kapsułki stosowane w profilaktyce chorób zakrzepowo-zatorowych. Preparat zawiera eteksylan dabigatranu, który przekształca się do substancji będącej bezpośrednim inhibitorem trombiny. Związek zapobiega powstawaniu zakrzepów w naczyniach krwionośnych.

Dostępny w 79% aptek.

Produkt na receptę

Dilzem 120 Retard tabletki

Dilzem 120 Retard to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które mogą być stosowane do leczenia stabilnej i niestabilnej dławicy piersiowej. Dodatkowo lek sprawdza się w terapii nadciśnienia tętniczego. Preparat zawiera diltiazem, który działa na kanały wapniowe zlokalizowane m.in. w ścianach naczyń krwionośnych. Substancja prowadzi do zmniejszenia napięcia mięśni gładkich w tych ścianach i do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Dostępny w 24% aptek.

Produkt na receptę

Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 10 mg tabletki powlekane

Triplixam to lek stosowany w leczeniu substytucyjnym samoistnego nadciśnienia tętniczego. Zawiera trzy substancje czynne o działaniu przeciwnadciśnieniowym, powodujące rozszerzanie się naczyń krwionośnych: peryndopryl, indapamid oraz amlodypinę.

Dostępny w 55% aptek.

Produkt na receptę

Brilique tabletki powlekane

Brilique to lek przeciwzakrzepowy, którego substancją czynną jest tikagrelor, mający zdolność hamowania agregacji (łączenia się) płytek krwi. Preparat ten stosowany jest w profilaktyce incydentów sercowo-naczyniowych (zawału, udaru) u pacjentów obarczonych dużym ryzykiem takich incydentów (po zawale) oraz u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.

Dostępny w 62% aptek.

Produkt na receptę

Triplixam 5 mg + 1,25 mg + 5 mg tabletki powlekane

Triplixam to lek stosowany w leczeniu substytucyjnym samoistnego nadciśnienia tętniczego. Zawiera trzy substancje czynne o działaniu przeciwnadciśnieniowym, powodujące rozszerzanie się naczyń krwionośnych: peryndopryl, indapamid oraz amlodypinę

Dostępny w 69% aptek.

Produkt na receptę

Hemofer Prolongatum tabletki

Hemofer Prolongatum to tabletki o przedłużonym uwalnianiu przeznaczone do stosowania w anemii i stanach wymagających zwiększonej podaży żelaza. Preparat zawiera wysuszony siarczan żelaza (III), który uzupełnia niedobory pierwiastka w organizmie. Jony żelaza są niezbędne m.in. do produkcji hemoglobiny, mioglobiny i regulacji procesów oddychania wewnątrzkomórkowego.

Dostępny w 37% aptek.

Produkt na receptę

Prinivil tabletki

Prinivil to tabletki przeznaczone do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca. Preparat hamuje aktywność konwertazy angiotensyny, dzięki czemu zmniejsza napięcie ścian naczyń krwionośnych i obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Dostępny w 63% aptek.

Produkt na receptę

Vessel Due F kapsułki

Substancją czynną preparatu Vessel Due F jest sulodeksyd. Związek ten działa przeciwzakrzepowo, zmniejsza lepkość krwi, a ponadto normalizuje stężenie lipidów we krwi. Preparat stosuje się u pacjentów z chorobami naczyń krwionośnych ze współistniejącym ryzykiem wystąpienia zakrzepicy.

Dostępny w 90% aptek.

Produkt na receptę

Pritor tabletki

Pritor to tabletki przeznaczone do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych oraz w celu zmniejszenia częstotliwości występowania m.in. zawałów serca czy udarów u osób z jawna chorobą miażdżycową. Substancją czynną zawartą w preparacie jest telmisartan, który wpływa na układ renina-angiotensyna-aldosteron. Prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, zmniejszenia oporu naczyniowego i obniżenia ciśnienia tętniczego.

Dostępny w 21% aptek.

Produkt na receptę

Oxycardil 60 tabletki powlekane

Oxycardil 60 to tabletki przeznaczone do stosowania w terapii schorzeń kardiologicznych, które sprawdzają się w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów po zawale serca. Ponadto, mogą być stosowane w farmakoterapii stabilnej dławicy piersiowej i profilaktyce choroby wieńcowej. Preparat zawiera diltiazem, który odpowiada za jego działanie terapeutyczne.

Dostępny w 39% aptek.

Produkt na receptę

Metocard ZK tabletki

Metocard ZK to tabletki o przedłużonym uwalnianiu przeznaczone do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz zaburzeń rytmu serca. Preparat zawiera metoprolol, zaliczany do beta-blokerów, który spowalnia częstotliwość skurczy mięśnia sercowego i prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Dostępny w 97% aptek.

Produkt na receptę

Rhophylac 300 iniekcja

Rhophylac 300 jest lekiem w postaci roztworu do wstrzykiwań, zawierającym ludzkie przeciwciała typu anty-D(Rh). Podaje się go, by zapobiec komplikacjom związanym z tzw. konfliktem serologicznym u kobiet w ciąży oraz w celu leczenia powikłań po przetoczeniu źle dobranej krwi.

Dostępny w 17% aptek.

Produkt na receptę

Indix Combi 2,5 mg + 0,625 mg tabletki powlekane

Indix Combi to lek stosowany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl – odpowiadający za rozszerzenie naczyń krwionośnych i indapamid, który oprócz rozszerzania naczyń krwionośnych, powoduje zwiększenie wydalania sodu i wody z moczem.

Dostępny w 50% aptek.

Produkt na receptę

Sobycombi 5 mg + 5 mg tabletki

Sobycombi to lek zawierający dwie substancje czynne: bisoprolol i amlodypinę. Wskazany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca.

Dostępny w 46% aptek.

Produkt na receptę

Corator tabletki powlekane

Corator to tabletki przeznaczone do stosowania u pacjentów, u których stwierdzono chorobę miażdżycową bądź podwyższony poziom cholesterolu we krwi. Lek zawiera atorwastatynę, która pomaga zmniejszyć stężenie lipidów we krwi i hamuje rozwój zmian miażdżycowych.

Dostępny w 7% aptek.

Produkt na receptę

Fraxiparine iniekcja

Preparat Fraxiparine stosowany jest w zapobieganiu zmianom zatorowo-zakrzepowym u pacjentów długotrwale unieruchomionych, głównie po zabiegach chirurgicznych, a także u chorych z niewydolnością serca. Substancją czynną leku jest jedna z heparyn drobnocząsteczkowych - nadroparyna.

Dostępny w 84% aptek.

Produkt na receptę

Plavix tabletki powlekane

Plavix jest lekiem przeciwpłytkowym stosowany w celu zapobiegania zakrzepom krwi u pacjentów, którzy przebyli zawał serca, udar mózgu lub mają problemu związane z krążeniem obwodowym. Działa poprzez hamowanie patologicznej agregacji płytek krwi, powodującej w.w. schorzenia.

Dostępny w 93% aptek.

Produkt na receptę

Cortineff tabletki

Cortineff to tabletki przeznaczone do stosowania doustnego, które mogą być wykorzystywane w terapii chorób kory nadnerczy, w tym choroby Addisona. Preparat zawiera fludrokortyzon, który odpowiada za jego działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne. Ponadto substancja czynna zawarta w tabletkach wspiera utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi.

Dostępny w 44% aptek.

Lek bez recepty

Ruskorex maść

Ruskorex to maść doodbytnicza, która zalecana jest do stosowania miejscowego w celu łagodzenia nieprzyjemnych dolegliwości wynikających z istnienia hemoroidów. Preparat zawiera dwie substancje czynne -ruskogeninę i tetrakainę. Ruskogenina wzmacnia naczynia krwionośne, usprawnia przepływ krwi oraz działa miejscowo przeciwobrzękowo. Natomiast tetrakaina działa głównie przeciwbólowo, znosi świąd i pieczenie które często towarzyszą żylakom odbytu.

Dostępny w 8% aptek.

Produkt na receptę

Inspra tabletki powlekane

Produkt w kategorii: układ sercowo-naczyniowy, leki moczopędne, leki moczopędne oszczędzające potas (kategoria ATC C03DA).

Dostępny w 10% aptek.

Produkt na receptę

Entresto 49 mg/51 mg tabletki powlekane

Entresto to lek stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową. Zawiera dwie substancje czynne: sakubitryl - inhibitor neprylizyny i walsartan - bloker receptora angiotensyny.

Dostępny w 17% aptek.

Produkt na receptę

Indapen SR tabletki

Indapen to preparat, którego substancją aktywną jest indapamid. Substancja ta wykazuje działanie moczopędne oraz zmniejszające opór obwodowy, przez co stosuje się ją w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego (w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami).

Dostępny w 75% aptek.

Produkt na receptę

Bisocard tabletki powlekane

Bisocard jest preparatem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej czy niewydolności serca. Substancją czynną zawartą w leku jest bisoprololu fumaran.

Dostępny w 100% aptek.

Produkt na receptę

Tialorid Mite tabletki

Tialorid Mite to lek stosowany w leczeniu lekkiego lub umiarkowanego nadciśnienia tętniczego krwi, zastoinowej niewydolności krążenia oraz marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękami. Zawiera dwie substancje czynne o działaniu moczopędnym: hydrochlorotiazyd zwiększający wydalanie sodu i wody z moczem, a także rozszerzający naczynia krwionośne oraz amiloryd nasilający działania hydrochlorotiazydu.

Dostępny w 80% aptek.

Produkt na receptę

Feroplex płyn

Feroplex to roztwór doustny zawierający jony żelaza w postaci proteinobursztynianu, który przeznaczony jest do leczenia niedokrwistości wynikających z niedoborów pierwiastka. Ponadto, produkt polecany jest w stanach zwiększonego zapotrzebowania na żelazo takich jak m.in. ciąża, okres połogu czy laktacji. Lek wspomaga funkcjonowanie układu krwionośnego oraz transport tlenu do komórek.

Dostępny w 73% aptek.

Produkt na receptę

Clexane iniekcja

Clexane to mający postać roztworu do wstrzykiwań preparat zawierający enoksaparynę. Substancja ta należy do grupy heparyn drobnocząsteczkowych i działa silnie przeciwzakrzepowo. Preparat stosuje się w zapobieganiu chorobie zakrzepowo-zatorowej, zwłaszcza u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym i onkologicznym.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Neoparin iniekcja

Neoparin iniekcja zawiera substancję czynną enoksaparynę sodową, która jest heparyną drobnocząsteczkową. Preparat wykazuje silne działanie przeciwzakrzepowe, więc stosuje się go w zapobieganiu chorobie zakrzepowo-zatorowej.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 5 mg tabletki powlekane

Triplixam to lek stosowany w leczeniu substytucyjnym samoistnego nadciśnienia tętniczego. Zawiera trzy substancje czynne o działaniu przeciwnadciśnieniowym, powodujące rozszerzanie się naczyń krwionośnych: peryndopryl, indapamid oraz amlodypinę.

Dostępny w 82% aptek.

Produkt na receptę

Entresto 24 mg/26 mg tabletki powlekane

Entresto to lek stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową. Zawiera dwie substancje czynne: sakubitryl - inhibitor neprylizyny i walsartan - bloker receptora angiotensyny.

Dostępny w 19% aptek.

Produkt na receptę

Oxycardil 180 tabletki powlekane

Oxycardil 180 to tabletki przeznaczone do stosowania w terapii m.in. nadciśnienia tętniczego u pacjentów po zawale serca, stabilnej dławicy piersiowej oraz profilaktyce choroby wieńcowej. Preparat zawiera diltiazem, który odpowiada za jego działanie terapeutyczne.

Dostępny w 7% aptek.

Produkt na receptę

Sobycor tabletki powlekane

Produkt w kategorii: układ sercowo-naczyniowy, leki β-adrenolityczne, leki β-adrenolityczne (kategoria ATC C07AB).

Dostępny w 84% aptek.

Produkt na receptę

Concor 5 tabletki powlekane

Produkt w kategorii: układ sercowo-naczyniowy, leki β-adrenolityczne, leki β-adrenolityczne (kategoria ATC C07AB).

Dostępny w 84% aptek.

Produkt na receptę

Roswera tabletki powlekane

Roswera to tabletki powlekane przeznaczone do leczenia osób, u których stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu. Dodatkowo mogą być wykorzystywane w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów zagrożonych np. wystąpieniem zawału serca. Preparat zawiera rozuwastatynę, która hamuje syntezę cholesterolu, zwiększa jego wychwyt zwrotny, przez co reguluje poziom lipidów we krwi.

Dostępny w 100% aptek.

Lek bez recepty

Ruskorex czopki

Ruskorex to czopki doodbytnicze, które zalecane są do stosowania miejscowego w celu łagodzenia nieprzyjemnych dolegliwości wynikających z istnienia hemoroidów. Preparat zawiera dwie substancje czynne- ruskogeninę i tetrakainę. Ruskogenina wzmacnia naczynia krwionośne, usprawnia przepływ krwi oraz działa miejscowo przeciwobrzękowo. Natomiast tetrakaina działa głównie przeciwbólowo, znosi świąd i pieczenie które często towarzyszą żylakom odbytu.

Dostępny w 13% aptek.

Produkt na receptę

Irprestan tabletki powlekane

Irprestan to lek zawierający w swoim składzie irbesartan. Preparat wskazany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego oraz choroby nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, jako element wspomagający leczenie nadciśnienia.

Dostępny w 9% aptek.

Wyrób medyczny

UniGel Procto Apotex czopki

UniGel Procto Apotex to hipoalergiczne czopki wspomagające proces gojenia ran odbytnicy, które występują u pacjentów z hemoroidami bądź szczeliną odbytu. Ponadto, preparat zmniejsza krwawienia z tej części przewodu pokarmowego występujące np. w trakcie defekacji.

Dostępny w 52% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tevagrastim iniekcja

Tevagrastim to roztwór do iniekcji, który może być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną neutropenia bądź u osób przyjmujących chemioterapię lekami cytostatycznymi. Lek zawiera filgrastim, który jest czynnikiem powodującym wzrost kolonii granulocytów.

Dostępny w 10% aptek.

Produkt na receptę

Cardura XL tabletki

Cardura XL to tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu stosowane w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego oraz objawów klinicznych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH). Zawierają doksazosynę, która powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego poprzez zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Bibloc tabletki powlekane

Bibloc to tabletki powlekane zawierające substancję czynną bisoprolol, który powoduje zmniejszenie częstotliwości oraz siły skurczu serca i obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Dostępny w 100% aptek.

Produkt na receptę

Zahron tabletki powlekane

Zahron to tabletki przeznaczone do stosowania w leczeniu pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu, u których stosowanie diety i niefarmakologicznych metod leczenia jest niewystarczające. Preparat zawiera rozuwastatynę, która obniża poziom cholesterolu we krwi. Substancja hamuje syntezę cholesterolu oraz nasila wychwyt zwrotny cząsteczek substancji znajdujących się we krwi.

Dostępny w 100% aptek.

Produkt na receptę

Warfin tabletki

Warfin to lek przeciwzakrzepowy, którego substancją czynną jest warfaryna. Związek ten hamuje syntezę niektórych czynników krzepnięcia krwi, przez co stosowany jest w leczeniu zakrzepicy żył, a także profilaktycznie po zawale serca w celu zapobiegnięcia powikłaniom krążeniowym (udar, zatory).

Dostępny w 96% aptek.

Produkt na receptę

Sulovas kapsułki

Sulovas jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym, zawierającym jako substancję czynną sulodeksyd. Lek stosuje się w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej, żylnych owrzodzeń podudzi, twardych wysięków u osób z retinopatią cukrzycową oraz jako profilaktykę choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów, którzy zakończyli standardowe leczenie przeciwzakrzepowe.

Dostępny w 48% aptek.

Produkt na receptę

Betaloc Zok 50 tabletki

Betaloc ZOk 50 to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, przeznaczone do stosowania w terapii nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz w profilaktyce napadów migrenowych. Główną substancją aktywną leku jest metoprolol, zaliczany do beta-blokerów, który prowadzi do zmniejszenia częstotliwości i siły skurczów mięśnia sercowego. Dodatkowo stabilizuje ciśnienie tętnicze krwi.

Dostępny w 93% aptek.

Produkt na receptę

Tardyferon Fol tabletki powlekane

Tardyferon Fol to tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu, zawierające jony żelaza (w postaci siarczanu żelaza) oraz kwas foliowy, które przeznaczone są do profilaktyki i leczenia niedoborów tych substancji występujących m.in. w ciąży, okresie laktacji bądź po silnych krwawieniach. Preparat dostarcza niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu krwiotwórczego substancji, pomaga w zachowaniu dobrych parametrów morfologicznych krwi.

Dostępny w 98% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Zarzio iniekcja

Zarzio to roztwór do iniekcji przeznaczony do leczenia neutropenii. Ponadto preparat może być stosowany u pacjentów przyjmujących chemioterapię prowadzoną lekami cytostatycznymi, u których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia gorączki neutropenicznej. Lek zawiera filgrastim, który jest czynnikiem powodującym wzrost kolonii granulocytów.

Dostępny w 13% aptek.

Produkt na receptę

Sobycombi 5 mg + 10 mg tabletki

Sobycombi to lek wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego i stabilnej choroby wieńcowej. Zawiera dwie substancje czynne: bisoprolol i amlodypinę. Bisoprolol blokuje receptory b1-adrenegriczne, a amlodypina, jako antagonista wapnia, przyczynia się do rozszerzania naczyń krwionośnych.

Dostępny w 20% aptek.


redaktor: Agnieszka Soroko, mgr farm.
ostatnia zmiana: 17.02.2020 21:35:39

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o. o.

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Jaki jest zamiennik leku Xarelto 15 mg?
Czy jest zamiennik laku Xarelto 15 mg
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy mogę zmienić dawkowanie lub porę zażywania leku Prestilol 5 mg + 5 mg?
Witam. Biorę 2 op. prestilolu 5+5.Rano na czczo. Dziala,ale po południu dopada mnie senność, brak chęci do działania. Czy mogę brać po pół tabletki lu...
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy Bisocard i Nebilenin są swoimi odpowiednikami?
Czy bisocard można zamienić na nebilenin?
odpowiada Katarzyna Domagała

W której aptece w Dąbrowie Górniczej zrealizuję receptę na Acenocumarol?
W której aptece w Dąbrowie Górniczej mogę zrealizować receptę na Acenocumarol wzf
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy Sortis i Atoris są swoimi zamiennikami?
Czy Atoris i Sortis to leki o takim samym działaniu
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy mogę brać na ciśnienie zlecone mi przez lekarza leki Amlozek, Bisoratio, Polpril i Acard?
Bipre wieczorem amlozek 5 rano bisoratio 2.5 i nadal mam wysokie cismienie przewaznie dkurczowe np. 150/80 lub 170/ 88 lekarka do tego dolozyla mi pol...
odpowiada Olga Sierpniowska

Na Twoje pytania w temacie serce i układ krwionośny odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane. Polityka Prywatności.