Kontakt

Dane spółki

GdziePoLek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa
zarejestrowana w Warszawie, KRS 0000530013
NIP 525 259 99 96

Zarząd

Maciej Jakubczyk

prezes zarządu

Telefon

+48 22 449 00 50