Lewonorgestrel (levonorgestrel)

45 produktów zawierających Lewonorgestrel, w tym 45 na receptę.

16 produktów można aktualnie znaleźć w aptekach.

Escapelle

tabletki, 1 tabletka

lek na receptę

w 77% aptek

od 35,00 zł

Rigevidon

tabletki powlekane, 21 tabletek

lek na receptę

w 82% aptek

od 8,51 zł

Mirena

przyrząd, 1 sztuka

lek na receptę

w 33% aptek

od 199,99 zł

Microgynon 21

tabletki powlekane, 63 tabletki

lek na receptę

w 87% aptek

od 22,81 zł

Microgynon 21

tabletki powlekane, 21 tabletek

lek na receptę

w 71% aptek

od 8,61 zł

Orlifique

tabletki powlekane, 28 tabletek = 1 zestaw

lek na receptę

w 59% aptek

od 9,99 zł

Kyleena

przyrząd, 1 sztuka

lek na receptę

w 16% aptek

od 514,95 zł

Orlifique

tabletki powlekane, 84 tabletki = 3 zestawy

lek na receptę

w 54% aptek

od 39,99 zł

Livopill

tabletki, 1 tabletka

lek na receptę

w 42% aptek

od 29,99 zł

Leverette

tabletki powlekane, 28 tabletek = 1 zestaw

lek na receptę

w 29% aptek

od 21,95 zł

Levomine

tabletki powlekane, 63 tabletki

lek na receptę

w 52% aptek

od 22,24 zł

Levomine

tabletki powlekane, 21 tabletek

lek na receptę

w 35% aptek

od 8,45 zł

Seasonique

tabletki powlekane, 91 tabl. = 84 + 7 tabl.

lek na receptę

w 19% aptek

od 79,99 zł

Levomine mini

tabletki powlekane, 21 tabletek

lek na receptę

w 22% aptek

od 14,99 zł

Levosert

przyrząd, 1 sztuka

lek na receptę

w 7% aptek

od 367,99 zł

Levosert Easy

przyrząd, 1 sztuka

lek na receptę

w 1% aptek

od 529,00 zł

Jaydess

przyrząd, 1 sztuka

lek na receptę

w 0% aptek

Postinor-Duo

tabletki, 2 tabletki

lek na receptę

w 0% aptek

Fem 7 Combi

system transdermalny, 12 plastrów = 6 sztuk fazy I + 6 sztuk fazy II

lek na receptę

w 0% aptek

Triquilar

tabletki powlekane, 21 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Postinor

tabletki, 10 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Klimonorm

drażetki, 21 tabletek drażowanych

lek na receptę

w 0% aptek

Fem 7 Combi

system transdermalny, 4 plastry = 2 sztuki fazy I + 2 sztuki fazy II

lek na receptę

w 0% aptek

Kyleena

przyrząd, 5 sztuk

lek na receptę

w 0% aptek

Triquilar

tabletki powlekane, 63 tabletki = 3 x 21 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Postinor-Duo

tabletki, 2 tabletki

lek na receptę

w 0% aptek

Cyclo-Menorette

drażetki, 63 tabletki drażowanych = 3 x 21 tabletek drażetek

lek na receptę

w 0% aptek

Klimonorm

drażetki, 42 tabletki drażowanych = 2 x 21 tabletek drażetek

lek na receptę

w 0% aptek

Leverette

tabletki powlekane, 168 tabletek = 6 zestawów

lek na receptę

w 0% aptek

Levomine

tabletki powlekane, 126 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Klimonorm

drażetki, 63 tabletki drażowanych = 3 x 21 tabletek drażetek

lek na receptę

w 0% aptek

Levomine mini

tabletki powlekane, 126 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Ramonna

tabletki, 1 tabletka

lek na receptę

w 0% aptek

Leverette

tabletki powlekane, 364 tabletki = 13 zestawów

lek na receptę

w 0% aptek

Jaydess

przyrząd, 1 sztuka

lek na receptę

w 0% aptek

Empil

tabletki, 2 tabletki

lek na receptę

w 0% aptek

Levomine midi

tabletki powlekane, 63 tabletki

lek na receptę

w 0% aptek

Levomine midi

tabletki powlekane, 126 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Levomine mini

tabletki powlekane, 63 tabletki

lek na receptę

w 0% aptek

Orlifique

tabletki powlekane, 168 tabletek = 6 zestawów

lek na receptę

w 0% aptek

Jaydess

przyrząd, 5 sztuk

lek na receptę

w 0% aptek

Leverette

tabletki powlekane, 84 tabletki = 3 zestawy

lek na receptę

w 0% aptek

Microgynon 21

tabletki powlekane, 126 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Postinor

tabletki, 4 tabletki

lek na receptę

w 0% aptek

Cyclo-Menorette

drażetki, 126 drażetek = 6 x 21 drażetka

lek na receptę

w 0% aptek

)