Polityka Prywatności GdziePoLek.pl

W Polityce Prywatności zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące Twoich danych osobowych oraz tego, w jaki sposób są one przez nas chronione.

Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu GdziePoLek.pl, którego aktualna wersja jest dostępna na stronie: www.gdziepolek.pl/regulamin

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z serwisu www.GdziePoLek.pl jest jego operator - GdziePoLek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-008), ul. Marszałkowska 126/134 (dalej "GdziePoLek.pl").

Jeśli chcesz skontaktować się z administratorem ws. Twoich danych osobowych, napisz do nas email na adres: daneosobowe@gdziepolek.pl

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w jednej z poniższych sytuacji:

 • podczas rejestracji (założenia konta użytkownika),
 • podczas składania rezerwacji produktu w aptece,
 • podczas korzystania z naszej usługi e-recepty,
 • podczas zadawania pytania na naszym forum "Zapytaj farmaceutę".
Oprócz tego, automatycznie pozyskujemy Twój adres IP.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W celu realizacji usług, o których piszemy w Regulaminie, GdziePoLek.pl przetwarza adres e-mail oraz imię i nazwisko (jeżeli nam je podasz)
Na potrzeby realizacji usługi rezerwacji produktów przetwarzamy dodatkowo numer telefonu (który może być wykorzystany w celach kontaktowych w trakcie realizacji rezerwacji), dane osoby, która odbierze rezerwację oraz adres IP.

Jeśli zadajesz pytanie na forum "Zapytaj farmaceutę" również zapisujemy Twój adres IP.

Podanie tych danych jest niezbędne do realizacji usług.

Na potrzeby realizacji usługi e-recepty przetwarzamy również dane produktów, o które realizowałeś zapytania do aptek za pośrednictwem naszego portalu.

W przypadku potwierdzania Twojej tożsamości za pomocą ePuap, posiadamy również informację o tym potwierdzeniu (bez dodatkowych danych dotyczących Twojej tożsamości, w tym samego numeru PESEL).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204) oraz z ogólnym rozporządzeniem unijnym 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych – RODO. Adres IP wykorzystujemy ponadto w celu wykrywania nadużyć, podstawą prawną przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes GdziePoLek.pl.

GdziePoLek.pl wykorzystuje podany adres e-mail w szczególności do komunikacji związanej z operacjami niezbędnymi do świadczenia usług (np. aktywacja konta, zmiana hasła) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zależności od tego, w jakim celu i jakie dane o Tobie przetwarzamy, zastosowanie znajdzie właściwa podstawa prawna:

 • dane dotyczące rejestracji oraz inne dane zawarte na Twoim koncie: przetwarzamy je w związku z realizacją naszych usług na Twoją rzecz, zgodnie z regulaminem;
 • dane dotyczące leków w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług rezerwacji lub e-recepty przetwarzamy na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Ciebie. Raz jeszcze podkreślamy, że nie mamy dostępu do Twojej e-recepty, a dane autoryzacyjne przez Ciebie wprowadzane są szyfrowane kluczem szyfrującym apteki, co uniemożliwia nam dostęp do Twoich danych. Jednak chcąc w pełni zabezpieczyć Twoje prawa z RODO oraz w związku z tym, że przekazujemy Ci dane produktów, zadbaliśmy o właściwe podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych tak, aby spełnić wymogi RODO
 • dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i portalu (dane techniczne), w tym dane z niezbędnych do działania portalu plików Cookies przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku ze świadczonymi na Twoją rzecz usługami zgodnie z Regulaminem;
 • wszelkie posiadane przez nas dane mogą być również przetwarzane przez nas w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli zajdzie taka konieczność. Przetwarzanie danych odbywa się wówczas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego celu.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

Podanie adresu e-mail bądź danych umożliwiających rejestrację przy wykorzystaniu portali społecznościowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwia rejestrację konta i korzystanie z części świadczonych usług.

Podanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz informacji kto odbierze rezerwację jest dobrowolne, jednak jeśli nie podasz nam tych informacji, nie będziemy mogli złożyć w Twoim imieniu rezerwacji w aptece.

Podanie informacji o e-recepcie jest niezbędne dla apteki w celu ustalenia, jaki lek został przepisany i poinformowania Cię o tym. Następnie przetwarzanie przez nas danych produktów z Twojej sprawdzanej e-recepty jest konieczne w celu przekazania Ci tej informacji w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo informacji o lekach ze sprawdzanej e-recepty.

Czy Twoje dane osobowe są komuś udostępniane?

Na potrzeby realizacji usługi rezerwacji produktu udostępniamy Twoje dane osobowe punktowi sprzedaży (aptece), w którym będzie realizowana rezerwacja oraz dokonywany zakup lub która sprawdzi, jakie leki zostały przepisane na sprawdzanej przez Ciebie e-recepcie. Udostępnienie następuje pod warunkiem, iż wyrazisz na to osobną, dobrowolną zgodę.

Twoje dane są również udostępniane firmie Microsoft, która jest naszym dostawcą infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa Azure).

Jakie są Twoje prawa dotyczące danych osobowych?

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. „RODO”, przyznaje Ci określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych.

GdziePoLek.pl gwarantuje spełnienie tych praw, w tym: prawa do dostępu i do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawa do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, prawa do przeniesienia Twoich danych do innego administratora danych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które nie wpływa jednak na zgodność z prawem czynności dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji praw dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z GdziePoLek.pl na adres: daneosobowe@gdziepolek.pl. Ten adres email służy też do kontaktu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Masz również prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do właściwego dla GdziePoLek.pl organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe podane w trakcie rejestracji konta będziemy przetwarzać przez czas trwania naszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych (która wiąże się z usunięciem konta użytkownika).

Dane osobowe podane w celu wykonania usługi rezerwacji produktu są przechowywane do momentu zakończenia rezerwacji tj. wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:

 • odebranie zarezerwowanych produktów w aptece,
 • anulowanie rezerwacji przez użytkownika lub aptekę,
 • wygaśnięcie rezerwacji po upływie czasu odbioru rezerwacji.

Jakie jeszcze dane przetwarza GdziePoLek.pl?

Oprócz danych osobowych, GdziePoLek.pl może przetwarzać także dane eksploatacyjne, takie jak:

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

W jaki sposób GdziePoLek.pl dba o bezpieczeństwo danych?

GdziePoLek.pl nie ma dostępu, nie rejestruje, nie przechowuje, ani w żaden inny sposób nie przetwarza informacji o treści oraz o wynikach zapytań o produkty w kontekście indywidualnego konta zalogowanego użytkownika.

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych art. 32 i innymi RODO. GdziePoLek.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

GdziePoLek.pl udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
 • wykorzystanie certyfikatu SSL w celu zapewnienie poufności transmisji danych wpisanych do formularzy i przesyłanych do GdziePoLek.pl przez internet.

Czy dane będą użyte do przesyłania informacji handlowych?

Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane przez GdziePoLek.pl do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od GdziePoLek.pl lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

Czy GdziePoLek.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka)?

Tak, GdziePoLek.pl korzysta z plików cookies oraz podobnych technologii dla celów technicznych (np. logowanie), dla personalizacji (np. zapamiętywanie miasta w wyszukiwaniach lub ostatnio wyszukiwanych produktów - tylko przez 30 minut od momentu wyszukania), dla statystyk (Google Analytics, Facebook Pixel) oraz dla obsługi wtyczek społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn). Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Pamiętaj, że każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na Twój temat. Ponadto, każda informacja, którą udostępniasz publicznie (np. zadając publiczne pytanie farmaceutom na naszym forum), będzie dostępna także dla innych osób.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie przez naszych użytkowników cudzych danych osobowych bądź za działania innych użytkowników lub podmiotów trzecich, którym użytkownik przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści.

Przestrzegamy naszych Użytkowników przed podawaniem swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat np. adresu email, stanu zdrowia itp., jeżeli nie jest to konieczne do świadczenia oferowanych przez GdziePoLek.pl usług.

Data ostatniej aktualizacji: 1.07.2020