Co nowego w refundacji leków? Zmiany od marca 2019

„Styczniowe rewolucje” przyniosły sporo zmian na liście leków refundowanych. Jednak to jeszcze nie koniec. Tylko w pierwszym półroczu 2019 roku wygasną decyzje refundacyjne dla ponad 1300 preparatów. Jakie zmiany wprowadza marcowe obwieszczenie refundacyjne?

Na wstępie warto odnotować zmianę personalną w resorcie zdrowia. Za listę leków zniżkowych obowiązującą od 1 marca odpowiada wiceminister Maciej Miłkowski. To właśnie on, po dymisji Marcina Czecha, który zrezygnował z powodów zdrowotnych, zajmuje się polityką lekową, w tym procesem refundacji leków.

Zmiany w dopłacie pacjenta od marca 2019

Pacjenci będą uiszczać mniejszą dopłatę do 556 leków. Dla 8 pozycji będzie to obniżka o więcej niż 10 zł, a dla prawie 195 – o więcej niż złotówkę. Największa obniżka (o 24,93 zł) dotyczy leku Adenuric 120 mg zawierającego febuksostat – substancję czynną stosowaną w leczeniu dny moczanowej. Dla pacjenta stanieją także leki stosowane w psychiatrii z olanzapiną (np. Zolafren, Egolanza, Ranofren) oraz kwetiapiną (np. Kwetaplex, Pinexet, Ketipinor, ApoTiapina, Ketilept, Kventiax, Kefrenex, Setinin, Etiagen) - substancjami wykorzystywanymi w terapii schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej.

Lista pozycji, do których pacjenci dopłacą więcej niż poprzednio obejmuje 371 pozycji. Dla 135 leków podwyżka ta będzie większa niż 1 zł, a dla 36 – większa niż 10 zł. W szczególności zauważalne jest zwiększenie dopłaty do preparatów z przeciwpadaczkowym lewetiracetamem (np. Keppra, Trund, Polkepral, Symetra, Normeg, Levebon).

Ponadto zmiany w podstawie limitu pociągnęły za sobą przetasowanie w odpłatności, jaką ponosić będą pacjenci między innymi za:

  • Preparaty z przeciwgrzybiczym worikonazolem – podstawą od marca jest preparat Voriconazole Accord w dawce 200 mg po 20 tabletek. Spowoduje to zwiększenie udziału pacjenta w opłacie za inne produkty z tą cząsteczką - między innymi za Voriconazole Sandoz, za który chorzy będą płacić 39,49 zł więcej. Jest to jednocześnie najwyższa podwyżka na marcowej liście refundacyjnej.
  • Leki przeciwwirusowe z walgancyklowirem do stosowania doustnego – podstawą od marca jest lek Valhit w dawce 450 mg po 60 tabletek. Zdrożeją natomiast m.in. Valcyclox, Sperart i Valcyte.

Nie będzie zmiany odpłatności leku Kreon 25 000

Nie będzie odrębnej grupy limitowej dla leku Kreon 25 000 zawierającego enzymy trzustkowe. W tej sprawie wpłynęła do prezesa Rady Ministrów petycja pacjentów chorujących na mukowiscydozę. U dużej części tych chorych dochodzi do nieprawidłowego wydzielania enzymów trzustkowych, co skutkuje zaburzeniami trawienia, wzrostu, rozwoju i osłabieniem organizmu. W tej jednostce chorobowej pacjenci mogą otrzymać bezpłatnie lek Lipancrea. We wniosku podnoszono jednak, że nie jest to preparat równoważny z lekiem Kreon. Ministerstwo stanęło na stanowisku, że oba preparaty zawierają pankreatynę i chociaż nie mogą podlegać substytucji (zamianie) aptecznej - służą do realizacji tych samych celów terapeutycznych.

Ultra długodziałające leki wziewne pozostają refundowane

W projekcie obwieszczenia refundacyjnego na marzec zabrakło ultra długodziałających (aktywnych do 24 godzin), dwuskładnikowych terapii wziewnych dla chorych na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Refundację miały stracić leki Anoro/Anoro Ellipta (połączenie wilanterolu z umeklidynium) oraz Ultibro Breezhaler (indakaterol i bromek glikopyronium).

Ważność decyzji o objęciu refundacją dla tych preparatów upływała 1 marca 2019. Zagrożenie brakiem kontynuacji refundacji tych terapii wzbudziło zaniepokojenie środowisk związanych z leczeniem schorzeń pulmonologicznych. Zwrócono uwagę, że preparaty tego typu zapewniają wysoki compliance (stosowania się do zaleceń lekarskich), gdyż pacjent od razu przyjmuje lek skojarzony w jednym inhalatorze i to tylko raz dziennie. Ostatecznie leki zostały w wykazie, a w wyniku renegocjacji zarówno ich ceny detaliczne, jak i dopłata pacjenta są nawet mniejsze niż dotychczas.

Jakie leki dodano do marcowego wykazu?

Lista leków refundowanych rozszerzyła się o 108 pozycji. Dodano do niej między innymi:

Jakie leki usunięto z marcowego wykazu?

Skrócenia decyzji o objęciu refundacją i brak kontynuacji refundacji dotyczą 49 pozycji. Dopłatą ze strony państwa nie będą już objęte między innymi:

Programy lekowe od marca 2019

Na marcowej liście nie ma żadnego nowego programu lekowego. Ministerstwo obecnie szacuje, ile wyniosło niedofinansowanie związane z leczeniem pacjentów w tych programach. Jest jednak dobra wiadomość dla około 1700 chorych, którzy są leczeni w ramach programów B.35 i B.36, cierpiących na łuszczycowe zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Będzie bowiem kontynuowana refundacja leku Humira – preparatu zawierającego adalimumab, cząsteczkę stosowaną w ramach terapii biologicznej tych schorzeń.

Decyzja refundacyjna dla tego produktu ważna była do 1 marca 2019, a ministerstwo rozważało jej nieprzedłużenie ze względu na dostępność tańszych leków biopodobnych. Pomimo, że Humira nie była jedynym preparatem z adalimumabem na liście refundacyjnej, a resort zdrowia zapowiedział uzupełnienie wykazu o kolejne, organizacje reprezentujące pacjentów wyrażały spore zaniepokojenie faktem, że planowany jest brak kontynuacji refundacji Humiry. Argumentowały, że zanim szpitale przygotują się do zakupu i dostarczania chorym nowych preparatów, pacjenci będą mieć ograniczony dostęp do ciągłości leczenia jedyną skuteczną dla nich terapią. Wydaje się, że osiągnięto ekonomiczny kompromis, ponieważ ostatecznie na liście marcowej oprócz obecnych wcześniej preparatów z adalimumabem (Humira i Imraldi) znalazły się dwa nowe produkty z tym związkiem – Amgevita i Hyrimoz.

Leki dla seniora od marca 2019

Marcowa lista refundacyjna jest bogatsza o 20 leków bezpłatnych dla seniorów w porównaniu do stycznia i zawiera 2037 pozycji. W ramach podsumowania programu (w odpowiedzi na interpelację poselską) Ministerstwo Zdrowia podało, iż od początku jego istnienia do końca 2018 roku zrefundowano ponad 118 mln opakowań leków dla seniorów. Zwrócono także uwagę, że lista systematycznie się rozszerzała, a jednocześnie żadne terapie niezbędne dla pacjentów nie zostały usunięte:

Czy Brexit wpłynie na dostępność do leków?

Opublikowanie marcowej listy leków refundowanych zbiega się w czasie z przewidywanym terminem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czy Brexit przesunie się w czasie, a jeśli nie – to jak wpłynie na polski rynek leków? W przypadku „twardego” wyjścia Wysp z Unii, brak porozumień obejmujących przepływ produktów leczniczych spowoduje, że brytyjskie leki będą traktowane jak pochodzące z państw trzecich, a co za tym idzie – aby mogły być sprzedawane w Polsce wymagane będą nowe pozwolenia. Odpowiedzialne instytucje deklarują, że podejmowane są wszelkie kroki, aby zminimalizować ryzyko, że leków może zabraknąć.

Wyślij mi powiadomienie email o każdym nowym artykule

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

Co nowego w refundacji leków? Zmiany od marca 2021

Po szybkich konsultacjach projektu listy refundacyjnej, już 18 lutego ukazało się obwieszczenie zawierające wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które będą mogły być wydawane z aptek ze zniżką od 1 marca 2021 roku. Sprawdzamy, czy resort zdrowia przygotował jakieś nowości interesujące z punktu widzenia pacjentów i innych uczestników rynku leków.

Co po COVID-19: powikłania

Czy osoba, która przechorowała COVID-19 i jest ozdrowieńcem, może od razu cieszyć się pełnią zdrowia? Niekiedy okazuje się, że to nie sama infekcja, ale powrót do formy może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Coraz częściej mówi się o powikłaniach po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Czym jest zespół Post-COVID i czy można go wyleczyć?