Szczepionki na tężec

Tężec jest ostrą, zakaźną chorobą układu nerwowego, którą wywołuje bakteria zwana laseczką tężca. Bakterie te występują powszechnie w przyrodzie. Do zakażenia może dojść w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny, a także w przypadku zanieczyszczenia rany. Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed zachorowaniem jest szczepienie, co dodatkowo zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych powikłań.

Choroba rozwija się w wyniku działania toksyn wytwarzanych przez bakterie, a pierwsze objawy pojawiają się po 2-21 dniach od zakażenia. Początkowo są to: ogólne osłabienie, zaburzenia snu, nadmierna potliwość oraz bóle głowy. Postępująca choroba prowadzi do bolesnych skurczów mięśni twarzy, które następnie obejmują tułów i kończyny wyprężając ciało w charakterystyczny łuk.

Powikłania, które mogą wystąpić po chorobie to m.in. zapalenie dolnych dróg oddechowych, zapalenie mięśnia sercowego, a także złamania będące wynikiem silnych skurczów mięśni. W części przypadków tężec prowadzi do śmierci w wyniku zatrzymania oddechu podczas skurczu oraz nagłego zatrzymania krążenia.

Szczepionka przeciw tężcowi zawiera inaktywowaną toksynę, która w organizmie wywołuje odpowiedź immunologiczną, co zabezpiecza przed zachorowaniem. Dla pełnej ochrony konieczne jest przyjmowanie dawek przypominających co 10 lat u dorosłych.

Szczepienie przeciwko tężcowi jest obowiązkowe u dzieci i młodzieży do 19. roku życia i występuje jako szczepionka monowalentna oraz skojarzona (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio). Preparaty dostępne są w aptece wyłącznie na receptę.

Produkt na receptę

Adacel iniekcja

Adacel jest szczepionką skojarzoną dla dzieci powyżej 4. roku życia, nastolatków i dorosłych, stosowaną jako dawka przypominająca. Zawiera toksoid tężcowy, błoniczy oraz bezkomórkowe antygeny krztuśca. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Boostrix iniekcja

Boostrix to szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Stosowana jest jako szczepienie przypominające u osób w wieku od lat 4. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Dostępny w 8% aptek.

Produkt na receptę

Boostrix Polio iniekcja

Boostrix Polio jest szczepionką skojarzoną dla dzieci powyżej 3. roku życia, nastolatków i dorosłych, stosowaną jako dawka przypominająca. Zapobiega czterem chorobom: błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Dostępny w 5% aptek.

Produkt na receptę

Clodivac iniekcja

Clodivac jest szczepionką skojarzoną przeciwko tężcowi i błonicy dla dzieci powyżej 7. roku życia, nastolatków i dorosłych, stosowaną jako szczepienie podstawowe lub dawka przypominająca oraz w przypadku poważnych zranień. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Dt - Szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana iniekcja

Dt - Szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana jest szczepionką skojarzoną dla dzieci i dorosłych stosowaną jako szczepienie podstawowe lub dawka przypominająca. Zawiera toksoid błoniczy i tężcowy. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Dtp - Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana iniekcja

Dtp - Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana jest szczepionką skojarzoną przeznaczoną dla dzieci od 7. tygodnia życia. do 2. roku życia. Stosowana jako szczepienie podstawowe i przypominające. Zawiera toksoid tężcowy, błoniczy oraz bezkomórkowe antygeny krztuśca. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Dultavax iniekcja

Dultavax jest szczepionką skojarzoną dla dzieci powyżej 6. roku życia, nastolatków i dorosłych, stosowaną jako dawka przypominająca. Zapobiega trzem chorobom: błonicy, tężcowi i poliomyelitis. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Hexacima iniekcja

Hexacima jest to sześcioskładnikowa, skojarzona szczepionka, wskazana do szczepienia pierwotnego oraz uzupełniającego dla niemowląt i dzieci, które ukończyły 6 tygodni przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), poliomyelitis (polio) oraz zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b.

Dostępny w 24% aptek.

Produkt na receptę

Infanrix DTPa iniekcja

Infanrix DTPa jest szczepionką chroniącą przeciw zachorowaniom na błonicę, tężec oraz krztusiec (koklusz). Stosowana jest u dzieci od 2 miesiąca życia jako szczepienie podstawowe lub jako dawka przypominająca u dzieci w wieku 6 lat. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Infanrix hexa iniekcja

Infanrix hexa jest to szczepionka sześcioskładnikowa, skojarzona, wykorzystywana do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci poniżej 3 lat, przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW B (wirusowe zapalenie wątroby typu B), poliomyelitis (polio) oraz zakażeniom powodowanym przez Haemophilus influenzae typ b. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Dostępny w 43% aptek.

Produkt na receptę

Infanrix IPV iniekcja

Infanrix IPV to szczepionka 4-składnikowa, stosowana do czynnego uodparniania przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis (polio). Stosowana jest u dzieci od 16. miesiąca życia do 13. roku życia. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Infanrix-IPV+Hib iniekcja

Infanrix IPV+Hib jest to szczepionka 5-składnikowa, stosowana do czynnego uodparniania przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis (polio) i Haemophilus influenzae typu b. Stosowana jest u dzieci od 2 miesiąca życia. Preparat używany również jako szczepionka uzupełniająca u dzieci sczepionych wcześniej szczepionką DTP. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Dostępny w 24% aptek.

Produkt na receptę

Pentaxim iniekcja

Pentaxim to szczepionka dla dzieci powyżej 6. tygodnia życia, przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis oraz haemophilus typu b. Składa się ona z proszku i zawiesiny do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Dostępny w 11% aptek.

Produkt na receptę

T - Szczepionka tężcowa adsorbowana iniekcja

T - Szczepionka tężcowa adsorbowana jest szczepionką uodparniającą przeciw tężcowi. Zalecana jest nieszczepionym dzieciom i dorosłym oraz osobom u których istnieją przeciwwskazania do stosowania szczepionek skojarzonych. Stosowana jest także jako profilaktyka tężca w przypadku zanieczyszczonych ran oraz w charakterze szczepionki przypominającej. Podanie wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Tdap Szczepionka SSI iniekcja

Tdap Szczepionka SSi jest szczepionką skojarzoną przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi dla dzieci, nastolatków i dorosłych, stosowaną jeśli pacjent był już wcześniej szczepiony przeciwko powyższym chorobom. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Td-Pur iniekcja

Td-Pur to szczepionka skojarzona przeciwko tężcowi i błonicy dla dzieci powyżej 5. roku życia i dorosłych. Stosowana jako szczepienie podstawowe i przypominające. Zawiera toksoid błoniczy i tężcowy. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Tetana iniekcja

Tetana to szczepionka uodparniająca przeciw tężcowi. Zalecana jest dzieciom i dorosłym, u których istnieją przeciwwskazania do stosowania szczepionek skojarzonych, zawierających oprócz toksoidu tężcowego, toksoid błoniczy (DT, Td) lub toksoid błoniczy i antygeny pałeczki krztuśca (np. DTP). Stosowana jest także jako profilaktyka tężca w przypadku zanieczyszczonych ran.

Dostępny w 32% aptek.

Produkt na receptę

Tetraxim iniekcja

Tetraxim to szczepionka 4-składnikowa, stosowana do czynnego uodparniania przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis (polio). Stosowana jest u dzieci od 2. miesiąca życia. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzeniem własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Tripacel iniekcja

Tripacel jest szczepionką skojarzoną przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi dla dzieci powyżej 2. miesiąca życia jako szczepienie podstawowe i przypominające. Podanie szczepionki wywołuje odpowiedź immunologiczną, co skutkuje wytworzenie własnej ochrony organizmu przed drobnoustrojami powodującymi chorobę.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Tyt - Szczepionka durowo-tężcowa iniekcja

Tyt - Szczepionka durowo-tężcowa zawiera inaktywowane bakterie Salmonella typhi i toksoid tężcowy. Wywołuje odporność przeciw durowi brzusznemu i tężcowi. Szczepionka przeznaczona dla dzieci powyżej 5. roku życia i dorosłym, zalecana jest osobom z grup wysokiego ryzyka (pracownicy służb komunalnych, osoby udające się w tereny o podwyższonym ryzyku zachorowania).

Brak opakowań dostępnych w aptekach.


redaktor: Agnieszka Soroko, mgr farm.
ostatnia zmiana: 11.01.2021 15:07:31

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o. o.

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Czy jest problem z dostępnością szczepionki Boostrix?
Dzień dobry, czy jest problem z dostępnością szczepionki Boostrix?
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy w najbliższym czasie będzie dostępna szczepionka Tripacel?
Dzień dobry, czy szczepionka będzie dostępna w najbliższym czasie?
odpowiada Olga Sierpniowska

Gdzie i jak można kupić szczepionkę DTPa?
Gdzie i jak można kupic szczepionke DTPa........KTO POMOŻE dlaczego niema jej w APTEKACH.
odpowiada Olga Sierpniowska

Na Twoje pytania w temacie szczepionki przeciw tężcowi odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane. Polityka Prywatności.