Co nowego w refundacji leków? Zmiany od maja 2023

udostępnij:

Początek maja tradycyjnie kojarzony jest z majówką i "długim weekendem". W branży farmaceutycznej jest to jednak także czas wprowadzenia kolejnej listy leków refundowanych. Sprawdzamy, jakie zmiany przynosi najnowszy wykaz.

Spis treści

Jakie leki dodano do wykazu refundacyjnego od maja 2023?

Które leki tracą refundację od maja 2023?

Które leki tanieją z perspektywy pacjenta?

Za które leki od maja pacjenci zapłacą więcej?

Co nowego w programach lekowych od maja 2023?

Ważna zmiana dotycząca dostępności leków

Jakie leki dodano do wykazu refundacyjnego od maja 2023?

Refundacją objęto 111 nowych pozycji. Przeważają wśród nich leki stosowane w ramach programów lekowych lub w chemioterapii, które omawiamy w dalszej części. Jakie natomiast nowości dotyczą leków dostępnych w aptece?

Do grupy refundowanych środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego dołączyły diety eliminacyjne mlekozastępcze Neocate Syneo oraz Blemil plus Elemental. Wskazane są w postępowaniu dietetycznym w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz nietolerancji różnego rodzaju żywności. W majowym wykazie znalazł się również lek Cidimus z takrolimusem - kapsułki 0,5 mg, 1 mg oraz 5 mg. Wskazania refundacyjne dla tego produktu to stan po przeszczepie, miastenia oraz idiopatyczny zespół nerczycowy i toczniowe zapalenie nerek (dwa ostatnie wskazania dotyczą sytuacji, w której pacjent nie toleruje lub jest oporny na cyklosporynę).

Nowością w refundacji aptecznej jest także połączenie telmisartanu z indapamidem stosowane w terapii wysokiego ciśnienia tętniczego - od maja ze zniżką będzie można kupić taki lek złożony pod nazwą handlową Ylpio 80 + 2,5 mg, który uzupełnia także listę dla seniorów. Do wykazu dołączyła również nowa marka przeciwcukrzycowej metforminy: Ranmet XR w trzech dawkach - 500 mg, 750 mg i 1000 mg.

Które leki tracą refundację od maja 2023?

Od maja z wykazu leków refundowanych zniknie 26 pozycji. Są to między innymi:

  • plastry transdermalne zawierające fentanyl o silnym działaniu przeciwbólowym - Fenta MX 25 i Fenta MX 100 (w wykazie pozostają jednak dawki 50 mcg/godzinę oraz 75 mcg/godzinę)

  • leki stosowane w przypadku zbyt wysokiego poziomu cholesterolu: Larus 20 mg i Torvalipin w trzech dawkach - oba preparaty zawierają atorwastatynę; na liście refundacyjnej obecnych jest jednak kilkanaście innych leków refundowanych z tym składnikiem aktywnym

  • Optibetol 0,5% przeciwjaskrowe krople do oczu z betaksololem - lek posiada nierefundowany zamiennik pod nazwą Betoptic 0,5%

  • preparat krążeniowy Ramistad w trzech dawkach: 2,5 mg, 5 mg i 10 mg zawierający ramipryl; dla tego leku w wykazie nadal pozostaje wiele refundowanych zamienników

  • Zinacef z antybiotykiem cefuroksymem w postaci proszku do przygotowania roztworu do iniekcji - jednak tylko w dawce 750 mg; dostępnym w aptekach refundowanym zamiennikiem jest np. Biofuroksym

Które leki tanieją z perspektywy pacjenta?

Obniżki dopłat pacjenta dotyczą 316 pozycji, przy czym dla 59 są większe niż złotówka, w tym tylko dla 7 są większe niż 10 zł. Największa obniżka - o 196,80 zł - dotyczy leku Firazyr z ikatybantem, stosowanym w obrzęku naczynioruchowym. Od maja pacjent dopłaci do niego tylko 3,20 zł.

Odczuwalnie potanieją dla pacjenta także niektóre insuliny. O 41,31 zł tanieje Toujeo, o 27,54 zł - Abasaglar, a o 13,14 zł Lantus i Levemir. Taka sama obniżka dopłaty pacjenta, czyli o 13,14 zł dotyczy także leku Eliquis 5 mg po 56 tabletek zawierającego apiksaban, refundowany w leczeniu i profilaktyce zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.

Za które leki od maja pacjenci zapłacą więcej?

Dłuższa jest natomiast lista leków dla których rośnie dopłata ze strony pacjenta - takich pozycji jest 432. Dla 188 będzie ona większa niż złotówka, a dla 32 - większa niż 10 złotych.

Ponownie liderem wzrostu dopłaty chorego jest lek Novo-Helisen Depot w stężeniu podtrzymującym (2 fiolki po 4,5 ml), za który od maja trzeba będzie zapłacić o 452,70 zł więcej. O 152,47 zł rośnie dopłata do leku Icatibant Accord, jak jednak można przeczytać powyżej - tanieje Firazyr z tym samym składnikiem aktywnym.

Więcej za niektóre leki przeciwpsychotyczne zapłacą także pacjenci ze schizofrenią. O kilkadziesiąt złotych drożeją długodziałające preparaty zawierające zawiesinę do wstrzykiwań z paliperidonem - m.in. Trevicta, Palifren Long, Xeplion czy Egoropal oraz z risperidonem - np. Rispolept Consta. Zakres podwyżek dla tych leków to od 17 zł do 84,89 zł. Warto zaznaczyć, że dotychczas dopłata do nich była symboliczna i wynosiła 3,20 zł lub były one bezpłatne. Leki te stosowane są w przypadku schizofrenii, kiedy pacjent dobrze reaguje na substancję czynną, ale choroba nawraca w wyniku udokumentowanego i uporczywego braku współpracy ze strony chorego. Warto zaznaczyć, że nadal bezpłatnie dostępny jest lek Paliperidone Teva, a na ryczałt wynoszący 3,20 zł - Risperidone Teva.

Co nowego w programach lekowych od maja 2023?

Nową molekułą do stosowania w programie lekowym B.15 jest rurioctocog alfa pegolum (Adynovi). Preparat będzie stosowany w leczeniu i profilaktyce krwawień u pacjentów w wieku 12 lat i więcej z hemofilią A i B.

Natomiast w programie B.55 nowością jest ozanimod pod nazwą Zeposia. Ozanimod jest modulatorem receptora fosforanu sfingozyny 1 i będzie wykorzystywany w leczeniu pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Nowością w tym programie jest także filgotynib - farmakologicznie należący do inhibitorów JAK - pod nazwą handlową Jyseleca.

Minjuvi (tafasytamab) to technologia o wysokim poziomie innowacyjności (TLI) stosowana w chorobie rzadkiej - chłoniaku z dużych komórek B. Lek będzie podawany w programie lekowym B.12 FM w skojarzeniu z lenalidomidem dorosłym pacjentom z oporną lub nawrotową postacią tej choroby, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia autologicznych komórek macierzystych.

W programie B.114 znajdzie się lek Onureg - doustna postać azacytydyny. Preparat będzie stosowany w leczeniu podtrzymującym chorych na ostrą białaczkę szpikową.

Poszerzono także katalog leków, jakie będą mogli otrzymać pacjenci z łuszczycowym zapaleniem stawów w ramach programu lekowego B.35. Chodzi o preparaty Tremfya (guselkumab) i Skyrizi (risankizumab). Dotychczas mogli korzystać z nich tylko pacjenci zakwalifikowani do programu B.47, czyli cierpiący na umiarkowaną i ciężką postać łuszczycy plackowatej.

Ważna zmiana dotycząca dostępności leków

Jako komentarz do majowej listy refundacyjnej ministerstwo zdrowia zamieściło informację dotyczącą produktów leczniczych z imatynibem, ewerolimusem, sorafenibem oraz sunitynibem. Zostają one przeniesione z refundowanych programów lekowych B.3, B.5, B.8, B.10 i B.53 do katalogu chemioterapii. W wyniku tego zabiegu w programach B.3 (leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego) oraz B.53 (leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki) nie zostały żadne cząsteczki czynne, dlatego od maja 2023 programy te przestają obowiązywać.

Inne artykuły na blogu