Padaczka (epilepsja)

Padaczka jest jednym z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych. Około 50 milionów osób na całym świecie cierpi z powodu epilepsji. Szacuje się, że w Polsce około 3 mln osób przebyło lub będzie miało przynajmniej jeden atak padaczkowy. Niestety u około 20% chorych, mimo znaczącego postępu farmakoterapii, występuje lekooporność, czyli brak reakcji na leczenie.

Czym jest padaczka (epilepsja)?

Padaczka jest zespołem objawów związanych występowaniem nagłych zaburzeń elektrochemicznych określonych komórek w mózgu. Towarzyszą jej często powtarzające się incydenty utraty lub zaburzeń świadomości.

Istnieje wiele odmian napadów padaczkowych, które mogą się objawiać w różnoraki sposób. Uogólnione napady toniczno-kloniczne poprzedzone są zawrotami głowy, nudnościami, poceniem się. Występują halucynacje wzrokowe i słuchowe, odczucia smakowe i zapachowe. Tego rodzaju objawy określane są mianem "aury".

Do niedawna napady padaczkowe dzielono na "małe" i "duże". Napad duży (grand mal) jest najbardziej znany i najczęstszy. Osoba nim dotknięta traci przytomność, pada na podłogę i pozostaje usztywniona (faza toniczna). Oczy są otwarte i skierowane ku górze. Po chwili pojawiają się drgawkowe drżenia (faza kloniczna), które stają się coraz silniejsze. Po kilku minutach chory zapada w głęboki sen. Napad mały (petit mal) jest o wiele łagodniejszy. Może przybierać formę krótkotrwałych zaburzeń świadomości.

Przyczyny padaczki mogą mieć podłoże genetyczne, związane z uszkodzeniami strukturalnymi (np. guz, udar, choroby metaboliczne) lub być nieznane.

Czynniki prowokujące napad padaczkowy u osób chorych na epilepsję

Istnieją także nietypowe czynniki, które mogą wyzwolić napad padaczkowy. Należą do nich między innymi: migające światło, gry komputerowe, hałas, zmiana oświetlenia, czy nawet gorąca kąpiel i zwykły dotyk.

Leczenie padaczki

Celem leczenia padaczki jest poprawa jakości życia pacjentów. Odpowiednio dobrane leki pozwalają zmniejszyć częstość napadów, a nawet spowodować ich ustąpienie. W większości przypadków, leczenie rozpoczyna się po dwóch napadach padaczkowych. Powinno być ono indywidualnie dobrane w zależności od rodzaju napadu, współistniejących chorób i stosowanych leków.

Zalecane jest rozpoczynanie terapii tylko jednym lekiem. Jeżeli monoterapia prowadzona dwoma kolejnymi podstawowymi lekami jest nieskuteczna, wprowadza się politerapię, tj. równoczesne podawanie więcej niż jednego leku. Wiąże się to zazwyczaj ze zwiększonym ryzykiem interakcji i działań niepożądanych. Nie należy łączyć leków o identycznym mechanizmie działania.

Leki stosowane w padaczce

Obecnie dysponuje się ponad trzydziestoma substancjami leczniczymi stosowanymi w padaczce. Wśród nich wyróżniamy:

W zależności od rodzaju napadów padaczkowych stosuje się różne leki w poszczególnych etapach leczenia. Głównym kryterium charakteryzującym te leki jest podnoszenie progu drgawkowego.

Produkt na receptę

Absenor tabletki

Absenor to lek stosowany w leczeniu padaczki i epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Substancją czynną leku jest walproinian sodu, który wykazuje działanie przeciwdrgawkowe.

Dostępny w 64% aptek.

Produkt na receptę

Amizepin tabletki

Amizepin to tabletki, które zawierają karbamazepinę o działaniu przeciwdrgawkowym. Lek stosuje się w terapii napadów częściowych prostych i złożonych oraz napadów toniczno-klonicznych. Produkt stosuje się również w profilaktyce zaburzeń afektywnych dwubiegunowych u pacjentów, u których nie widać efektów leczenia preparatami zawierającymi lit.

Dostępny w 73% aptek.

Produkt na receptę

Cezarius płyn

Cezarius to roztwór doustny, który zawiera lewetiracetam o działaniu przeciwpadaczkowym. Produkt stosuje się u młodzieży od 16 roku życia oraz u osób dorosłych z nowo rozpoznaną padaczką. Preparat wskazany jest w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych, jako terapia wspomagająca polecany jest się w terapii napadów mioklonicznych.

Dostępny w 14% aptek.

Produkt na receptę

Cezarius tabletki powlekane

Cezarius to tabletki, które zawierają lewetiracetam o działaniu przeciwpadaczkowym. Produkt stosuje się u młodzieży od 16 roku życia oraz u osób dorosłych z nowo rozpoznaną padaczką. Preparat wskazany jest w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych, jako terapia wspomagająca polecany jest się w terapii napadów mioklonicznych.

Dostępny w 38% aptek.

Produkt na receptę

Clonazepamum TZF iniekcja

Clonazepamum TZF to roztwór do wstrzykiwań, który zawierają substancję o działaniu przeciwdrgawkowym, przeciwlękowym oraz uspokajającym. Klonazepam zmniejsza napięcie mięśni gładkich, stosowany jest jako środek przerywający napady padaczkowe.

Dostępny w 3% aptek.

Produkt na receptę

Clonazepamum TZF tabletki

Clonazepamum TZF to tabletki, które zawierają substancję o działaniu przeciwdrgawkowym, przeciwlękowym oraz uspokajającym. Klonazepam zmniejsza napięcie mięśni gładkich, stosowany jest jako środek przerywający napady padaczkowe.

Dostępny w 92% aptek.

Produkt na receptę

Convival Chrono tabletki

Convival Chrono to tabletki o przedłużonym uwalnianiu stosowane w leczeniu padaczki i epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Substancją czynną leku jest walproinian sodu, który wykazuje działanie przeciwdrgawkowe.

Dostępny w 35% aptek.

Produkt na receptę

Convulex kapsułki

Convulex to kapsułki stosowane w leczeniu padaczki i epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Substancją czynną leku jest kwas walproinowy, który wykazuje działanie przeciwdrgawkowe.

Dostępny w 42% aptek.

Produkt na receptę

Convulex syrop

Convulex to lek w postaci syropu stosowany w leczeniu pierwotnych napadów padaczkowych uogólnionych. Substancją czynną leku jest walproinian sodu, który wykazuje działanie przeciwdrgawkowe.

Dostępny w 24% aptek.

Produkt na receptę

Convulex 150 kapsułki

Convulex 150 to lek w postaci kapsułek stosowany w leczeniu padaczki i epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Substancją czynną leku jest kwas walproinowy, który wykazuje działanie przeciwdrgawkowe.

Dostępny w 39% aptek.

Produkt na receptę

Convulex 300 kapsułki

Convulex to lek w postaci kapsułek stosowany w leczeniu padaczki i epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Substancją czynną leku jest kwas walproinowy, który wykazuje działanie przeciwdrgawkowe.

Dostępny w 49% aptek.

Lecznictwo zamknięte

Depakine iniekcja

Produkt w kategorii: ośrodkowy układ nerwowy, leki przeciwdrgawkowe, leki przeciwdrgawkowe (kategoria ATC N03AG).

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Depakine syrop

Depakine to lek w postaci syropu stosowany w leczeniu napadów padaczkowych. Substancją czynną leku jest walproinian sodu, który wykazuje działanie przeciwdrgawkowe.

Dostępny w 25% aptek.

Produkt na receptę

Depakine Chrono 300 tabletki powlekane

Depakine Chrono 300 to tabletki o przedłużonym uwalnianiu stosowane w leczeniu padaczki i epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Substancją czynną leku jest walproinian sodu, który wykazuje działanie przeciwdrgawkowe.

Dostępny w 96% aptek.

Produkt na receptę

Depakine Chrono 500 tabletki powlekane

Depakine Chrono 500 to tabletki o przedłużonym uwalnianiu stosowane w leczeniu padaczki i epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Substancją czynną leku jest walproinian sodu, który wykazuje działanie przeciwdrgawkowe.

Dostępny w 97% aptek.

Produkt na receptę

Depakine Chronosphere 100 granulat

Depakine Chronosphere 100 to granulat o przedłużonym uwalnianiu stosowany w leczeniu padaczki i epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Preparat zawiera działający przeciwdrgawkowo walproinian w dwóch postaciach: kwasu i soli sodowej.

Dostępny w 42% aptek.

Produkt na receptę

Depakine Chronosphere 1000 granulat

Depakine Chronosphere 1000 to granulat o przedłużonym uwalnianiu stosowany w leczeniu padaczki i epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Preparat zawiera działający przeciwdrgawkowo walproinian w dwóch postaciach: kwasu i soli sodowej.

Dostępny w 21% aptek.

Produkt na receptę

Depakine Chronosphere 250 granulat

Depakine Chronosphere 250 to granulat o przedłużonym uwalnianiu stosowany w leczeniu padaczki i epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Preparat zawiera działający przeciwdrgawkowo walproinian w dwóch postaciach: kwasu i soli sodowej.

Dostępny w 48% aptek.

Produkt na receptę

Depakine Chronosphere 500 granulat

Depakine Chronosphere 500 to lek stosowany w leczeniu padaczki i epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Preparat zawiera działający przeciwdrgawkowo walproinian w dwóch postaciach: kwasu i soli sodowej.

Dostępny w 42% aptek.

Produkt na receptę

Depakine Chronosphere 750 granulat

Depakine Chronosphere 750 to granulat o przedłużonym uwalnianiu stosowany w leczeniu padaczki i epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Preparat zawiera działający przeciwdrgawkowo walproinian w dwóch postaciach: kwasu i soli sodowej.

Dostępny w 23% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Diacomit kapsułki

Produkt w kategorii: ośrodkowy układ nerwowy, leki przeciwdrgawkowe, leki przeciwdrgawkowe (kategoria ATC N03AX).

Dostępny w 1% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Diacomit proszek (do wytworzenia zawiesiny)

Diacomit to lek w postaci proszku przeznaczonego do sporządzania zawiesiny doustnej, który stosuje się w leczeniu padaczki. Produkt zawiera styrypentol, który wskazany jest w leczeniu skojarzonym z preparatami zawierającymi klobazam i walproinian w osób chorujących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi.

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Dipromal tabletki powlekane

Dipromal to tabletki, które zawierają walproinian magnezu. Lek wskazany jest w terapii wszystkich postaci padaczki. Preparat działa przeciwdrgawkowo poprzez zwiększanie stężenie jednej z substancji biorącej udział w przewodzeniu bodźców w obrębie mózgu.

Dostępny w 10% aptek.

Produkt na receptę

Egzysta kapsułki

Egzysta to lek z pregabaliną w formie kapsułek doustnych. Preparat wskazany jest w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia ośrodkowego i obwodowego, uogólnionych zaburzeń lękowych (ang. Generalized Anxiety Disorder, GAD) i napadów częściowych padaczki (uogólnionych lub nieuogólnionych).

Dostępny w 87% aptek.

Produkt na receptę

Epiramat tabletki powlekane

Epiramat to lek stosowany w terapii napadów padaczkowych oraz w zapobieganiu migrenie. Substancją czynną preparatu jest topiramat, który zapobiega pojawianiu się drgawek.

Dostępny w 3% aptek.

Produkt na receptę

Epitoram tabletki powlekane

Epitoram to lek stosowany w terapii napadów padaczkowych oraz w zapobieganiu migrenie. Substancją czynną preparatu jest topiramat, który zapobiega pojawianiu się drgawek.

Dostępny w 6% aptek.

Produkt na receptę

Epitrigine 100 mg tabletki

Epitrigine 100 mg to kapsułki zawierające substancję o działaniu przeciwpadaczkowym – lamotryginę. Produkt wskazany jest w leczeniu padaczki oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. W przypadku padaczki lek działa poprzez blokowanie impulsów wywołujących napady padaczkowe.

Dostępny w 2% aptek.

Produkt na receptę

Epitrigine 50 mg tabletki

Epitrigine 50 mg to kapsułki zawierające substancję o działaniu przeciwpadaczkowym – lamotryginę. Produkt wskazany jest w leczeniu padaczki oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. W przypadku padaczki lek działa poprzez blokowanie impulsów wywołujących napady padaczkowe.

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Etopro tabletki powlekane

Etopro to tabletki, które zawierają topiramat o działaniu przeciwpadaczkowym i przeciwmigrenowym. Produkt stosuje się jako jedyny lek w leczeniu padaczki lub jako uzupełnienie terapii. U pacjentów powyżej 18 roku życia preparat zapobiega bólom migrenowym.

Dostępny w 12% aptek.

Produkt na receptę

Finlepsin tabletki

Finlepsin to tabletki, które zawierają karbamazapinę o działaniu przeciwdrgawkowym, neurotropowym i psychotropowym. Mechanizm działania przeciwdrgawkowego polega na blokowaniu szerzenia się nieprawidłowych wyładowań bioelektrycznych w mózgu. Lek wykazuje działanie przeciwbólowe w przypadku nerwobóli nerwu trójdzielnego i innych bóli napadowych.

Dostępny w 34% aptek.

Produkt na receptę

Finlepsin 200 Retard tabletki

Finlepsin 200 Retard to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają karbamazapinę o działaniu przeciwdrgawkowym, neurotropowym i psychotropowym. Mechanizm działania przeciwdrgawkowego polega na blokowaniu szerzenia się nieprawidłowych wyładowań bioelektrycznych w mózgu. Lek wykazuje działanie przeciwbólowe w przypadku nerwobóli nerwu trójdzielnego i innych bóli napadowych.

Dostępny w 50% aptek.

Produkt na receptę

Finlepsin 400 Retard tabletki

Finlepsin 400 Retard to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają karbamazapinę o działaniu przeciwdrgawkowym, neurotropowym i psychotropowym. Mechanizm działania przeciwdrgawkowego polega na blokowaniu szerzenia się nieprawidłowych wyładowań bioelektrycznych w mózgu. Lek wykazuje działanie przeciwbólowe w przypadku nerwobóli nerwu trójdzielnego i innych bóli napadowych.

Dostępny w 37% aptek.

Produkt na receptę

Frisium 10 tabletki

Frisium 10 to doustny lek w postaci tabletek zawierających klobazam, substancję z grupy benzodiazepin. Preparat wykazuje silne działanie uspokajające, przeciwlękowe, w mniejszym stopniu także przeciwdrgawkowe i rozluźniające mięśnie.

Dostępny w 20% aptek.

Produkt na receptę

Gabacol kapsułki

Gabacol to kapsułki, które zawierają gabapentynę o działaniu przeciwdrgawkowym. Produkt stosuje się w leczeniu napadów częściowych padaczki, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych. Lek wskazany jest również w terapii obwodowego bólu neuropatycznego np. bolesnej neuropatii cukrzycowej i nerwobólu po przebytym półpaścu u dorosłych.

Dostępny w 2% aptek.

Produkt na receptę

Gabagamma 100 kapsułki

Gabagamma 100 to lek stosowany w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego oraz wspomagająco w napadach padaczki. Substancją czynną preparatu jest gabapentyna, która poprzez wiązanie się z receptorami w mózgu powoduje działanie przeciwdrgawkowe i przeciwbólowe.

Dostępny w 8% aptek.

Produkt na receptę

Gabapentin Aurovitas kapsułki

Gabapentin Aurovitas to kapsułki stosowane wspomagająco w leczeniu napadów padaczki. Substancją czynną preparatu jest gabapentyna, która poprzez wiązanie się z receptorami w mózgu powoduje działanie przeciwdrgawkowe i przeciwbólowe.

Dostępny w 9% aptek.

Produkt na receptę

Gabapentin Teva kapsułki

Gabapentin Teva to lek stosowany wspomagająco w leczeniu napadów padaczki. Substancją czynną preparatu jest gabapentyna, która poprzez wiązanie się z receptorami w mózgu powoduje działanie przeciwdrgawkowe i przeciwbólowe.

Dostępny w 82% aptek.

Produkt na receptę

Gabapentin Teva tabletki powlekane

Gabapentin Teva to lek stosowany wspomagająco w leczeniu napadów padaczki. Substancją czynną preparatu jest gabapentyna, która poprzez wiązanie się z receptorami w mózgu powoduje działanie przeciwdrgawkowe i przeciwbólowe.

Dostępny w 36% aptek.

Produkt na receptę

Gabitril tabletki powlekane

Gabitril to tabletki, które stosuje się w terapii uzupełniającej różnych postaci padaczki przy napadach częściowych lub wtórnie uogólnionych i nieuogólnionych u osób powyżej 13 roku życia. Gabapentyna, która stanowi substancję czynną leku zwiększa stężenie kwasu gamma-aminomasłowego w mózgu i wykazuje tym samym działanie przeciwpadaczkowe.

Dostępny w 7% aptek.

Produkt na receptę

Karbagen tabletki powlekane

Karbagen to lek w postaci tabletek wskazany w terapii napadów padaczkowych. Zawarta w preparacie okskarbazepina kontroluje aktywność elektryczną w mózgu zapobiegając tym samym występowaniu napadów drgawek.

Dostępny w 11% aptek.

Produkt na receptę

Keppra płyn

Keppra to roztwór doustny, który stosuje się w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów od 16 roku życia z nowo rozpoznaną padaczką. Preparat wspomaga również leczenie napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dzieci od 1 miesiąca życia oraz u osób dorosłych. Substancją czynną o działaniu przeciwpadaczkowym jest lewetyracetam.

Dostępny w 10% aptek.

Produkt na receptę

Keppra tabletki powlekane

Keppra to tabletki powlekane, które stosuje się w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów od 16 roku życia z nowo rozpoznaną padaczką. Preparat wspomaga również leczenie napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dzieci od 1 miesiąca życia oraz u osób dorosłych. Substancją czynną o działaniu przeciwpadaczkowym jest lewetyracetam.

Dostępny w 16% aptek.

Produkt na receptę

Lackepila tabletki powlekane

Lackepila to tabletki, które stosuje się u pacjentów od 16 roku życia w leczeniu napadów padaczkowych, które początkowo dotyczą jednej półkuli mózgu, a później mogą przenosić się na większe obszary po obu stronach mózgu. Zawarty w preparacie lakozamid zmniejsza liczbę napadów padaczkowych.

Dostępny w 3% aptek.

Produkt na receptę

Lacosamide Accord tabletki powlekane

Lacosamide Accord to tabletki, które zawierają substancję czynną lakozamid. Lek jest stosowany samodzielnie lub razem z innymi lekami, w celu zmniejszenia liczby napadów padaczkowych częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych.

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Lacosamide Glenmark tabletki powlekane

Lacosamide Glenmark zawiera substancję czynną lakozamid. Jest stosowany samodzielnie lub razem z innymi lekami, w celu zmniejszenia liczby napadów padaczkowych częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych.

Dostępny w 8% aptek.

Produkt na receptę

Lacosamide Teva tabletki powlekane

Lacosamide Teva to tabletki, które zawierają substancję czynną lakozamid. Lek jest stosowany samodzielnie lub razem z innymi lekami, w celu zmniejszenia liczby napadów padaczkowych częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych.

Dostępny w 14% aptek.

Produkt na receptę

Lamilept tabletki

Lamilept to lek przeciwpadaczkowy w postaci tabletek, który zawiera lamotryginę. Substancja czynna wykazuje działanie przeciwdrgawkowe. Preparat stosuje się w leczeniu napadów padaczkowych częściowych oraz uogólnionych.

Dostępny w 65% aptek.

Produkt na receptę

Lamitrin tabletki

Lamitrin to tabletki zawierające lamotryginę, która działa na ośrodkowy układ nerwowy i hamuje drgawki. Produkt stosuje się w leczeniu napadów padaczkowych częściowych prostych i złożonych oraz napadów uogólnionych u dorosłych i dzieci. Lek wskazany jest również w zapobieganiu występowania zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Dostępny w 77% aptek.

Produkt na receptę

Lamitrin S tabletki (do wytworzenia zawiesiny)

Lamitrin S to tabletki do sporządzania zawiesiny zawierające lamotryginę, która działa na ośrodkowy układ nerwowy i hamuje drgawki. Produkt stosuje się w leczeniu napadów padaczkowych częściowych prostych i złożonych oraz napadów uogólnionych u dorosłych i dzieci. Lek wskazany jest również w zapobieganiu występowania zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Dostępny w 18% aptek.

Produkt na receptę

Lamotrigine Farmax tabletki

Lamotrigine Farmax to tabletki, które wskazane są w leczeniu padaczki oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Zawarta w preparacie lamotrygina hamuje impulsy w mózgu, które odpowiadają za wywoływanie ataków padaczkowych.

Dostępny w 1% aptek.


ostatnia zmiana: 27.04.2020 15:58:37

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o. o.

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Czy można łączyć leki Egzysta i Sedam?
Czy Egzysta moze być łączona z Sedamem?
odpowiada Angelika Talar-Śpionek

Czy mogę wziąć Pyralginę na ból głowy, jeśli przyjmuję lek Egzysta?
Biorę egzysta, czy mogę wziąć pyralgine na ból glowy.
odpowiada Katarzyna Domagała

Jakie leki przeciwgorączkowe można zażywać przyjmując lek Egzysta?
Czy przeciwgorączkowe leki dostępne bez recepty można stosować zażywając lek Egzysta?
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy podczas stosowania leku Egzysta można zażywać Aspirin i Nurofen Zatoki?
Czy takie leki jak aspiryna i nurofen zatoki można bezpiecznie stosować przy przyjmowaniu leku Egzysta?
odpowiada Katarzyna Domagała

Jakie skutki uboczne zaobserwowaliście Państwo po leku Convulex 150?
Lek convulex 150 (na początek) zastosowano u mnie w leczeniu migreny. W moim przypadku to już piąty lek - każdy poprzedni wywoływał skutki uboczne. W ...
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy podczas stosowania leku Egzysta można sporadycznie zażyć Nasen z powodu bezsenności?
Dzień dobry, Chciałabym sie zapytac czy podczas kuracji lekiem Egzysta, można sporadycznie zażyc Nasen- z powodu bezsennosci ? z gory dziekuje za ...
odpowiada Angelika Talar-Śpionek

Na Twoje pytania w temacie padaczka (epilepsja) odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane. Polityka Prywatności.