Co nowego w refundacji leków? Zmiany od stycznia 2023

udostępnij:

Od stycznia 2023 roku będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Sprawdzamy, czy po Nowym Roku w aptekach będą czekać na pacjentów jakieś zaskakujące zmiany, a także co nowego w leczeniu oferowanym w ramach programów lekowych i chemioterapii. Kto skorzysta z nowości refundacyjnych, a kto może nie być zadowolony? Grupą szczególnie zainteresowaną naszą analizą będą zapewne chorujący na cukrzycę.

Obwieszczenie refundacyjne obejmuje leki dostępne w aptekach ogólnodostępnych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (np. diety eliminacyjne w fenyloketonurii, w niedożywieniu, w alergiach pokarmowych), wyroby medyczne (np. paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi, opatrunki specjalistyczne na rany) oraz leki stosowane w lecznictwie szpitalnym w ramach chemioterapii i w programach lekowych. Łącznie jest to ponad 5000 unikalnych pozycji. Lista refundacyjna zmienia się co dwa miesiące.

Spis treści

Które leki tracą zniżkę refundacyjną od stycznia 2023?

Które leki będą refundowane od stycznia 2023?

Za które leki pacjent zapłaci mniej od stycznia 2023?

Które leki drożeją w nowym roku z perspektywy pacjenta?

Co nowego w programach lekowych i chemioterapii od stycznia 2023?

Które leki tracą zniżkę refundacyjną od stycznia 2023?

Skrócenia decyzji o objęciu refundacją i brak kontynuacji refundacji dotyczą 79 pozycji. Najbardziej istotne z punktu widzenia pacjentów i farmaceutów wydaje się usunięcie z listy refundacyjnej insuliny degludec pod nazwą Tresiba Penfill i Tresiba Flextouch.

Ministerstwo Zdrowia wydało w tej sprawie komunikat informujący, że przyczyną jest autonomiczna decyzja podmiotu odpowiedzialnego - firmy Novo Nordisk Pharma. Nie został spełniony warunek obniżenia urzędowej ceny zbytu o 25% w związku z upływem okresu wyłączności rynkowej dla insuliny Tresiba. Lek będzie mógł być ponownie refundowany, jeśli firma złoży odpowiedni wniosek spełniający wymogi opisane w ustawie o refundacji.

Aktualnie Tresiba Flextouch w dawce 600 j.m./3 ml w opakowaniu po 3 wstrzykiwacze dla cukrzyków kosztuje 116,93 zł na zniżkę, przy pełnej odpłatności na poziomie 245,42 zł. Natomiast Tresiba Penfill 300 j.m./3 ml po 5 wkładów to koszt 99,09 zł z refundacją, przy pełnej odpłatności wynoszącej 206,17 zł. Obie insuliny są obecnie bezpłatne dla seniorów oraz kobiet w ciąży. Utrata zniżki nie oznacza, że lek zniknie z rynku - będzie go nadal można kupić w aptekach, jednak w cenie ustalonej przez producenta.

Które leki będą refundowane od stycznia 2023?

Do wykazu dołącza 137 pozycji. Pacjentów diabetologicznych powinna zainteresować informacja o objęciu zniżką szeregu kolejnych leków przeciwcukrzycowych zawierających gliptyny (inhibitory DPP-4). Leki te hamują enzym rozkładający jelitowe hormony inkretynowe, dzięki czemu mogą one działać dłużej. Poprawia to wydzielanie insuliny i zapobiega hiperglikemii (zbyt wysokiemu poziomowi cukru we krwi).

Od stycznia do wykazu refundacyjnego dołączają następujące pozycje:

Dotychczas z wildagliptyną refundowany był jedynie lek Galvus, z sitagliptyną - leki Januvia, Sigletic i Sitagliptin Adamed, a w skojarzeniu z metforminą - Depepsit Met, Janumet i Metsigletic.

Od stycznia z refundacją za 100 mg sitagliptyny w opakowaniu po 28 tabletek pacjent zapłaci kilkanaście złotych, jeśli wybierze tańszy zamiennik. Takie samo opakowanie, ale w dawce 50 mg będzie kosztować chorego około 10 zł. Korzystnie cenowo prezentują się także połączenia z metforminą - szczegóły zależą od kombinacji dawek, ale można dobrać lek, dla którego koszt miesięcznej kuracji nie przekroczy 20 złotych.

Preparat Anvildis z wildagliptyną od stycznia będzie podstawą limitu dla grupy limitowej 258 - "doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory DPP-4". Od początku stycznia 2023 roku 56 tabletek tego leku w dawce 50 mg to koszt 12,49 zł.

Od Nowego Roku refundacją apteczną objęta będzie także kolejna marka metotreksatu w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce pod nazwą Tullex. Metotreksat spowalnia wzrost szybko dzielących się komórek, zmniejsza reaktywność układu odpornościowego oraz działa przeciwzapalnie. Jest stosowany w niektórych typach zapalenia stawów, ciężkich postaciach łuszczycy czy w chorobie Leśniowskiego-Crohna dotykającej jelita.

Za które leki pacjent zapłaci mniej od stycznia 2023?

Obniżki dopłat pacjenta dotyczą 292 leków, przy czym dla 86 będą one większe niż 1 zł, a jedynie dla 16 - większe niż 10 zł.

Najbardziej w porównaniu do poprzedniego wykazu stanieje lek Januvia z przeciwcukrzycową sitagliptyną oraz Janumet, w którym sitagliptyna wystepuje w połączeniu z metforminą - pacjent zapłaci o 63,76 zł mniej za te leki.

O 34,49 zł mniej taniej będzie wypadać po zniżce przeciwpadaczkowy lewetiracetam pod nazwą handlową Polkepral w dawce 1000 mg po 100 sztuk. Z perspektywy pacjenta tanieją także inne dawki i wielkości opakowań tego leku.

O 25,83 zł mniej kosztować będzie przy aptecznym okienku insulina Ryzodeg, a o 23,01 zł mniej - przeciwbólowy tapentadol pod nazwą Palexia retard w dawce 200 mg po 60 sztuk. Inne opakowania tego leku również będą mniejszym wydatkiem dla pacjenta.

Wraz z nowym rokiem niższa dopłata pacjenta obowiązywać będzie także do leków Fostex, Asduter i niektórych leków z przeciwwymiotnym ondasetronem (np. Atossa, Setronon, Zofran).

Które leki drożeją w nowym roku z perspektywy pacjenta?

Dopłata pacjenta rośnie do 428 leków, przy czym tylko dla 8 podwyżka jest większa niż 10 złotych. Natomiast dla ponad 130 pozycji będzie ona większa niż 1 zł.

Ponownie zmienia się dopłata do szczepionki alergenowej Novo-Helisen Depot - opakowanie zawierające dwie fiolki w stężeniu podtrzymującym drożeje o 452,70 zł. Ponieważ cena tego leku dla pacjenta waha się systematycznie, należy spodziewać się, iż - ponownie - za dwa miesiące spadnie do poziomu 33,60 zł lub zbliżonego. Wyjściem z tego impasu byłoby rozdzielenie na dwie grupy limitowe szczepionki do leczenia inicjującego i podtrzymującego.

Zauważalne podwyżki dotyczącą dwuskładnikowych leków wziewnych stosowanych w chorobach, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc: Comboterol 125 mcg + 25 mcg, Fostex 100 mcg + 6 mcg, Bufomix Easyhaler 160 mcg + 4,5 mcg, Airbufo Forspiro 160 mcg + 4,5 mcg, Symbicort Turbuhaler 160 mcg + 4,5 mcg, Duoresp Spiromax 160 mcg + 4,5 mcg i innych. Większy wzrost dopłaty dotyczy wyższych dawek tych leków.

O 9,36 zł więcej pacjent zapłaci za plastry (systemy przezskórne) z przeciwbólową buprenorfiną w dawce 70 mcg/godzinę pod nazwą Transtec i Melodyn. Nieco mniejszy wzrost dopłaty dotyczy niższych dawek tych preparatów.

Co nowego w programach lekowych i chemioterapii od stycznia 2023?

Kilka nowych cząsteczek poszerza dostęp pacjentów do leczenia ciężkich i rzadkich chorób nowotworowych oraz związanych z układem krwiotwórczym. Ten sposób finansowania dotyczy leków drogich, ale warto przypomnieć, że dla pacjentów zakwalifikowanych do leczenia są one bezpłatne.

Acalabrutinib (Calquence) to lek, który dołącza do programu lekowego B.79, stosowany będzie w leczeniu dorosłych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową o określonym genotypie. Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) jest nowotworem złośliwym układu krwiotwórczego. Acalabrutynib jest selektywnym inhibitorem kinazy tyrozynowej Brutona, która jest istotna dla przeżycia, namnażania oraz funkcjonowania limfocytów B. Opakowanie 60 kapsułek leku to koszt 26082,00 zł.

Avatrombopag (Doptelet) jest wskazany do stosowania w leczeniu ciężkiej małopłytkowości. Lek pobudza receptor trombopoetyny, co stymuluje namnażanie pewnych komórek szpiku kostnego, powodując w konsekwencji zwiększoną produkcję płytek krwi. Lek będzie dostępny w programie lekowym B.97. Koszt leku Doptelet to od 2809,47 zł do 8428,42 zł w zależności od ilości tabletek w opakowaniu.

Elotuzumab (Empliciti) będzie stosowany w programie B.54, w terapii szpiczaka mnogiego, w skojarzeniu z innymi lekami - pomalidomidem oraz deksametazonem (schemat EloPd). Elotuzumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które pobudza komórki odpornościowe do niszczenia komórek szpiczakowych. Fiolka leku Empliciti to koszt 6577,20 zł za dawkę 300 mg i 8769,60 zł za dawkę 400 mg.

Entrectinib (Rozlytrek) to nowy lek przeciwnowotworowy w programie B.6 napisanym dla chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej. Preparat jest inhibitorem kinazy tyrozynowej receptora tropomiozynowego. Entrektynib będzie stosowany w leczeniu I lub II linii niedrobnokomórkowego raka płuc u pacjentów z fuzją genu ROS-1 (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii). 30 kapsułek leku Rozlytrek w dawce 100 mg kosztuje 5349,99 zł, natomiast 90 sztuk dawki 200 mg to koszt 32099,94 zł.

Luspatercept (Reblozyl) - dla tego leku utworzono nowy program lekowy B.142. Będą do niego mogli dołączyć dorośli pacjenci z anemią zależną od transfuzji (przetoczeń), w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o bardzo niskim, niskim lub pośrednim ryzyku według R-IPSS, z syderoblastami pierścieniowatymi i u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie lekami stymulującymi erytropoezę. Luspatercept jest rekombinowanym białkiem fuzyjnym, które promuje dojrzewanie komórek prekursorowych. Zespoły mielodysplastyczne to zróżnicowana grupa chorób pod względem przebiegu oraz ryzyku transformacji do ostrej białaczki szpikowej. IPSS to Międzynarodowy System Oceny Prognostycznej pozwalający oszacować to ryzyko na podstawie analizy trzech parametrów. Fiolka leku Reblozyl w dawce 25 mg ma cenę hurtową brutto na poziomie 7458,43 zł, a w dawce 75 mg - 22375,29 zł.

Ropeginterferon alfa-2b (Besremi) to lek, który będzie dostępny w katalogu chemioterapii (kod C.85). Preparat będzie refundowany u pacjentów chorych na czerwienicę prawdziwą, którzy nie odpowiadają na leczenie lub mają objawy niepożądane, młodych chorych wysokiego ryzyka ze wskazaniami do leczenia cytoredukcyjnego oraz u kobiet w ciąży z czerwienicą prawdziwą wymagających leczenia ograniczającego liczbę komórek. Czerwienica prawdziwa jest chorobą nowotworową szpiku, która prowadzi do patologicznego zwiększenia liczby krwinek czerwonych (erytrocytów), któremu dodatkowo mogą towarzyszyć także inne zaburzenia układu krwiotwórczego. Wstrzykiwacz leku Besremi ma cenę z obwieszczenia na poziomie 7154,13 zł.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów oraz zdjęcia są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Inne artykuły na blogu

;