Programy lekowe - nowoczesne terapie

Czy można coś zrobić, gdy wyczerpało się standardowe możliwości terapeutyczne, a choroba dalej postępuje? W ramach programów lekowych pacjenci mają dostęp do wielu innowacyjnych i kosztownych leków, szczególnie tych skutecznych w leczeniu raka, chorób reumatycznych czy schorzeń rzadkich. Działa to jednak na innych zasadach, niż tradycyjna wizyta u lekarza zakończona otrzymaniem recepty, którą można zrealizować w aptece.

Nie masz czasu czytać? Obejrzyj film!

Czym jest program lekowy?

Program lekowy to świadczenie zdrowotne polegające na dostarczeniu lub podaniu pacjentom leków przez szpitale spełniające odpowiednie wymogi, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na realizowanie takiej działalności. Programy lekowe obejmują zwykle innowacyjne i kosztowne terapie, jednak pacjent, który został zakwalifikowany do programu, nie ponosi opłaty za leczenie.

Jakie leki dostępne są w ramach programów lekowych?

Obecnie funkcjonuje ponad 100 programów lekowych. Dzięki nim pacjenci mają dostęp między innymi do leków przeciwnowotworowych (np. Zytiga, Avastin, Yervoy), preparatów stosowanych w chorobach rzadkich (np. Cerezyme, Myozyme, Aldurazyme), w reumatologii (np. Humira, Cosentyx) czy w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (np. Zeffix, Baraclude, Hepsera) i C (np. Harvoni, Epclusa, Maviret). Pełny wykaz leków dostępnych w ramach programów lekowych ujęty jest w części „B” listy leków refundowanych. Ponieważ lista ta jest systematycznie aktualizowana, aby zapoznać się z wykazem, należy sięgnąć do obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia dotyczącego listy leków refundowanych. Dodatkowo treść każdego programu publikowana jest jako załącznik do tego dokumentu.

Czy każdy pacjent może skorzystać z programu lekowego?

Programy lekowe dedykowane są przede wszystkim tym chorym, u których standardowe leczenie nie przyniosło spodziewanych efektów. Dlatego do programu włączeni mogą być tylko ci pacjenci, którzy spełniają precyzyjnie określone kryteria. Mogą one dotyczyć wieku, ogólnego stanu zdrowia, wyników badań czy stopnia zaawansowania choroby. Te restrykcyjne wymogi są wprowadzone, aby zapobiec niekontrolowanym wydatkom, gdyż koszty leków dostępnych w programach są bardzo wysokie. Ceny wielu z tych specyfików liczone są w tysiącach złotych.

Jak dostać się do programu lekowego?

Do odpowiedniej placówki realizującej program pacjent jest najczęściej kierowany po otrzymaniu specjalistycznej diagnozy (np. choroba genetyczna) lub w momencie, kiedy wyczerpią się inne możliwości leczenia. Chory może również we własnym zakresie poszukać takiego ośrodka - może to być dowolna placówka realizująca program, chociaż racjonalne jest kierowanie się kryterium bliskości. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest kontakt bezpośredni lub telefoniczny z poradnią bądź oddziałem i zasięgnięcie informacji, jakie kroki należy podjąć, aby starać się o kwalifikację do programu.

Decyzję o włączeniu chorego do programu podejmuje lekarz prowadzący, pracujący w placówce posiadającej kontrakt na prowadzenie danego programu lekowego lub specjalnie powołany Zespół Koordynujący. W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowa konsultacja innych ekspertów.

Gdzie prowadzone są programy lekowe?

Dokładne informacje dotyczące placówek realizujących dany program można znaleźć w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, a także na stronach internetowych tych placówek. Ponadto informacje o realizatorach poszczególnych programów lekowych zawiera informator o umowach dostępny na stronie internetowej NFZ. Można również skorzystać z bazy udostępnionej poprzez serwis Zintegrowany Informator Pacjenta.

Czy udział w programie lekowym wiąże się z koniecznością pobytu w szpitalu?

Udział w programie lekowym nie musi oznaczać pobytu w szpitalu. Zależy to od rodzaju programu i właściwości podawanego leku. Dłuższy pobyt w lecznicy może być wymagany w przypadkach, kiedy z uwagi na możliwość wystąpienia działań niepożądanych podanie leku musi odbywać się z dostępem do specjalistycznej aparatury i być ściśle nadzorowane przez personel medyczny.

Możliwe jest jednak także prowadzenie programu w tak zwanym „trybie jednodniowym”, kiedy pacjent zgłasza się na podanie leku do poradni lub szpitala, a bezpośrednio po jego zakończeniu wraca do domu. W przypadku leków w postaciach doustnych możliwa jest realizacja w trybie ambulatoryjnym - chory przybywa jedynie po odbiór leków, które następnie przyjmuje w domu.

Ze względu na konieczność przeprowadzania w trakcie trwania programu badań diagnostycznych, kontrolnych, a w niektórych przypadkach także dodatkowego leczenia (na przykład, gdy wystąpią powikłania) należy liczyć się z tym, że – niezależnie od trybu prowadzenia programu - pacjent będzie musiał pozostawać w stałym kontakcie z placówką realizującą leczenie.

Czy lek stosowany w ramach programu lekowego można kupić w aptece?

Ze względu na specyficzny model dystrybucji, wąskie wskazania i wysoką cenę, leki z programów lekowych są w bardzo ograniczonym stopniu dostępne w aptekach otwartych. Podaż ogranicza również wyspecjalizowana ścieżka zaopatrzenia, realizowanego w oparciu o umowy przetargowe zawierane pomiędzy szpitalem a dostawcą. Nie ma jednak formalnych przeszkód, aby lek dostępny w programie lekowym, posiadający kategorię dostępności „na receptę lekarską” kupić indywidualnie w aptece ogólnodostępnej po okazaniu recepty. Jest to jedna z opcji dla osób, które np. nie zostały zakwalifikowane do programu lekowego, a mimo tego chcą podjąć się terapii danym preparatem. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku produkt nie będzie zniżkowy. Nie będzie natomiast możliwy zakup przez pacjenta leków o kategorii dostępności "Lz", czyli "lecznictwo zamknięte".

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Aldurazyme iniekcja

Aldurazyme to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający jako substancję czynną laronidazę. Jest to sztucznie otrzymywany enzym, który umożliwia uzupełnienie niedoboru naturalnego enzymu u pacjentów z chorobą mukopolisacharydozy typu I (MPS I).

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Aubagio tabletki powlekane

Aubagio to tabletki powlekane, przeznaczone do stosowania w terapii stwardnienia rozsianego o przebiegu rzutowo-ustępującym. Preparat zawiera teryflunomid, który wykazuje działanie immunomodulujące oraz przeciwzapalne.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Avastin iniekcja

Avastin to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający bewacyzumab. Jest to humanizowane przeciwciało monoklonalne tj. białko, które wytwarzane jest przez układ odpornościowy w celu obrony przed zakażeniami i rakiem. Łączy się ono z białkiem VEGF, powodując tym samym zahamowanie wzrostu guza nowotworowego. Lek stosowany jest u dorosłych pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami, z rozsianym rakiem piersi, rakiem płuc, nerek, jajnika, jajowodu, szyjki macicy lub pierwotnego raka otrzewnej.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Avonex iniekcja

Avonex to roztwór do wstrzykiwań, który przeznaczony jest do stosowania w terapii stwardnienia rozsianego. Preparat zawiera interferon-beta-1a, który zmniejsza częstotliwość rzutów choroby i redukuje nasilenie objawów klinicznych.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Baraclude tabletki powlekane

Baraclude to tabletki zawierające entekawir, który zaliczany jest do leków przeciwwirusowych. Lek wskazany jest do stosowania u osób dorosłych w leczeniu przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBV). Stosuje się go także w leczeniu przewlekłego (długotrwałego) zakażenia HBV u dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Betaferon iniekcja

Betaferon to roztwór do wstrzykiwań stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego. Choroba ta powoduje uszkodzenia w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), które są wywołane nieprawidłową odpowiedzią układu odpornościowego organizmu. Lek zawiera interferon beta-1b, który reguluje odpowiedź odpornościową i spowalnia rozwój choroby.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Cerezyme iniekcja

Cerezyme to proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, który zawiera imiglucerazę. Związek ten jest sztucznym enzymem, który umożliwia zastąpienie naturalnego enzymu - kwaśnej beta-glukozydazy. Brak lub jego niedostateczna aktywność kwaśnej beta-glukozydazy jest specyficzna dla choroby Gauchera, w której stosuje się lek Cerezyme.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Copaxone iniekcja

Copaxone to roztwór do wstrzykiwań przeznaczony do stosowania w terapii pacjentów z postaciami rzutowymi stwardnienia rozsianego. Produkt zawiera glatiramer, który działa immunomodulująco, hamuje rozwój choroby i zapobiega występowaniu nawrotów.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Cosentyx iniekcja

Cosentyx to proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, zawierający jako substancję czynną sekukinumab. Jest on przeciwciałem monoklonalnym, które należy do grupy leków zwanych inhibitorami interleukiny (IL). Działanie tej substancji polega na hamowaniu aktywności białka IL-17A. Zwiększone stężenie białka IL-17A obserwuje się w przebiegu chorób takich jak: k łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów i spondyloartropatia osiowa (grupa chorób wywołujących stany zapalne przede wszystkim kręgosłupa i jednocześnie stawów kończyn).

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entecavir Accord tabletki powlekane

Entecavir Accord to tabletki zawierające substancję przeciwwirusową. Entekawir stosowany jest przez dorosłych oraz dzieci od 2 roku życia w leczeniu przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Lek redukuje ilość wirusów HBV w organizmie polepszając funkcjonowanie wątroby.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entecavir Aurovitas tabletki powlekane

Entecavir Aurovitas to tabletki zawierające entekawir, który działa przeciwwirusowo. Lek wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 2. roku życia do leczenia przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Entekawir redukuje ilość wirusów HBV w organizmie polepszając funkcjonowanie wątroby.

Dostępny w 1% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entecavir Polpharma tabletki powlekane

Entecavir Polpharma to tabletk zawierające jako substancję czynną entekawir, który zaliczany jest do leków przeciwwirusowych. Preparat wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 2. roku życia do leczenia przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Entekawir redukuje ilość wirusów HBV w organizmie polepszając funkcjonowanie wątroby.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entecavir Stada tabletki powlekane

Entecavir Stada to tabletki, które zawierają substancję przeciwwirusową - entekawir. Lek wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 2. roku życia do leczenia przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Preparat redukuje ilość wirusów HBV w organizmie poprawiając stan wątroby.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entecavir Synoptis tabletki powlekane

Entecavir Synoptis to tabletki, które zawierają entekawir - substancję o działaniu przeciwwirusowym. Lek wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 2. roku życia do leczenia przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Preparat zmniejsza ilość wirusów HBV w organizmie polepszając stan wątroby.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entecavir Zentiva tabletki powlekane

Entecavir Zentiva to tabletki zawierające substancję przeciwwirusową. Lek wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 2. roku życia do leczenia przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Entekawir zmniejsza ilość wirusów HBV w organizmie polepszając stan wątroby.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entekavir Adamed tabletki powlekane

Entecavir Adamed to tabletki zawierające entekawir, który działa przeciwwirusowo. Lek wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 2. roku życia do leczenia przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Preparat redukuje ilość wirusów HBV w organizmie poprawiając stan wątroby

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Epclusa tabletki powlekane

Epclusa to tabletki zawierające sofosbuwir i welpataswir - substancje zaliczane do leków przeciwwirusowych. Ich działanie polega na blokowaniu białek, które są konieczne do wzrostu i namnażania się wirusów. Lek wskazany jest do stosowania do leczenia przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zakażenia wątroby zwanego zapaleniem wątroby typu C u osób w wieku 6 lat i starszych oraz o masie ciała co najmniej 17 kg.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Eylea iniekcja

Eylea to roztwór do wstrzykiwań do oka w ampułkostrzykawce, który zawiera jako substancję czynną aflibercept. Jego działanie polega na hamowaniu aktywności grupy czynników znanych jako czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A oraz łożyskowy czynnik wzrostu, których podwyższoną aktywność obserwuje się w niektórych stanach patologicznych oka. Lek wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe do leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej (AMD), zaburzeń widzenia wywołanych obrzękiem (również cukrzycowym) plamki żółtej oraz problemach z widzeniem spowodowanych neowaskularyzacją podsiatkówkową (CNV).

Dostępny w 1% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Harvoni tabletki powlekane

Harvoni to tabletki zawierające substancje przeciwwirusowe - ledipaswir i sofosbuwir. Hamują one wzrost i namnażanie się wirusów poprzez blokowanie białek, które są konieczne wirusowi do tych procesów. Lek stosuje się w leczeniu przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu C (pWZW C) u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku 3 lat i starszych.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Hepsera tabletki

Hepsera to tabletki, które zawierają substancję zaliczaną do leków przeciwwirusowych - adefowir. Lek wskazany jest do stosowania w leczeniu przewlekłego (długotrwałego) zapalenia wątroby typu B u osób dorosłych.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Herceptin iniekcja

Produkt w kategorii: leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, cytostatyki, pozostałe leki przeciwnowotworowe (kategoria ATC L01XC).

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Herzuma iniekcja

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Humira iniekcja

Humira to roztwór do wstrzykiwań, który może być stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zesztywniającego zapalenia stawów oraz choroby Leśniowskiego-Crohna. Ponadto produkt może być wykorzystywany do leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Lek zawiera adalimubab, który działa silnie przeciwzapalnie.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Ibrance kapsułki

Produkt w kategorii: leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, cytostatyki, pozostałe leki przeciwnowotworowe (kategoria ATC L01XE).

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Ictady tabletki powlekane

Ictady to tabletki zawierające substancję o działaniu przeciwretrowirusowym - tenofowir. Lek wskazany jest do stosowania przez dorosłych oraz dzieci od 12. roku życia do leczenia zakażenia HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz przewlekłego zapalenia wątroby typu B (WZW B).

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Kadcyla iniekcja

Produkt w kategorii: leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, cytostatyki, pozostałe leki przeciwnowotworowe (kategoria ATC L01XC).

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Kanjinti iniekcja

Produkt w kategorii: leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, cytostatyki, pozostałe leki przeciwnowotworowe (kategoria ATC L01XC).

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Kisqali tabletki powlekane

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Lamivudine Mylan tabletki powlekane

Lamivudine Mylan to tabletki powlekane, które stosuje się razem z lekami przeciwretrowirusowymi u dzieci i dorosłych zakażonych wirusem HIV. Lek zawiera lamiwudynę, która blokuje enzym- odwrotną transkryptazę ludzkiego wirusa niedoboru odporności. Produkt można przyjmować niezależnie od posiłku.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Lucentis iniekcja

Lucentis to roztwór do wstrzykiwań do oka, który zawiera ranibizumab. Substancja ta zaliczana jest do leków przeciwneowaskularyzacyjnych (hamujących tworzenie się nowych naczyń krwionośnych). Lek stosowany jest u osób dorosłych do leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki żółtej, zaburzeń widzenia spowodowanych obrzękiem plamki (również z powodu cukrzycy), retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej (uszkodzenia naczyń krwionośnych siatkówki oka), a także w problemach z widzeniem wywołanych neowaskularyzacją naczyniówkową. Preparat wskazany jest także do stosowania u wcześniaków w leczeniu retinopatii.

Dostępny w 1% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Maviret tabletki powlekane

Maviret to tabletki zawierające substancje o działaniu przeciwwirusowym - glekaprewir i pibrentaswir. Lek ten stosowany jest przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 12. roku życia w leczeniu długotrwałego (przewlekłego) zapalenia wątroby typu C (WZW C). Obecne w preparacie substancje hamują namnażanie się wirusa ułatwiając jego usuwanie z organizmu.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Myozyme iniekcja

Myozyme to proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, który zawiera alfa-alglukozydazę. Jest to sztuczny enzym, który umożliwia uzupełnienie niedoboru naturalnego enzymu u pacjentów z chorobą Pompego, w której stosowany jest lek Myozyme. Alfa-glukozydaza umożliwia kontrolowanie poziomu glikogenu. U pacjentów zmagających się z chorobą Pompego poziom glikogenu jest podwyższony w wyniku niedostatecznej ilości enzymu alfa-glukozydazy.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Ogivri iniekcja

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Ontruzant iniekcja

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Pegasys iniekcja

Pegasys to roztwór do wstrzykiwań, który może być stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby tybu B i C oraz w terapii stabilnego zakażenia HIV-HCV. Preparat zawiera peginterferon alfa-2a, który stymuluje układ odpornościowy i hamuje proliferacje niektórych typów komórek.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Perjeta iniekcja

Produkt w kategorii: leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, cytostatyki, pozostałe leki przeciwnowotworowe (kategoria ATC L01XC).

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Plegridy iniekcja

Plegridy to roztwór przeznaczony do wstrzykiwania, który może być stosowany w terapii postaci rzutowo-emisyjnej stwardnienia rozsianego u dorosłych. Lek zawiera peginterferon-beta-1a działający immunomodulująco i spowalniający rozwój choroby.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Rebetol kapsułki

Rebetol to kapsułki zawierające rybawirynę, która wykazuje działanie przeciwwirusowe - hamuje namnażanie się wirusów. Lek wskazany jest do stosowania w leczeniu długotrwałego (przewlekłego) zapalenia wątroby typu C (WZW C). Może być przyjmowany przez osoby dorosłe i dzieci od 3. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Rebif iniekcja

Rebif to roztwór do wstrzykiwań, przeznaczony do leczenia stwardnienia rozsianego. Preparat zawiera interferon-beta-1a, który zmniejsza częstotliwość rzutów choroby i redukuje nasilenie objawów klinicznych.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Remurel iniekcja

Remurel to roztwór do wstrzykiwań przeznaczony do stosowania w terapii stwardnienia rozsianego o przebiegu rzutowo-ustępującym. Produkt zawiera glatiramer, który działa immunomodulująco, hamuje rozwój choroby i zapobiega występowaniu nawrotów.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tecfidera kapsułki

Tecfidera to kapsułki przeznaczone do stosowania w terapii postaci rzutowo-emisyjnej stwardnienia rozsianego u dorosłych pacjentów. Preparat zawiera fumaran dietylu, który wpływa na aktywność układu immunologicznego i przeciwdziała dalszym uszkodzeniom mózgu i rdzenia kręgowego.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tenofovir Disoproxil Accord tabletki powlekane

Tenofovir Disoproxil Accord to tabletki zawierające tenofowir, który działa przeciwretrowirusowo. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz przewlekłego zapalenia wątroby typu B (WZW B), które wywoływane jest przez wirusa HBV. Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tenofovir Disoproxil Mylan tabletki powlekane

Tenofovir Disoproxil Mylan to tabletki zawierające tenofowir, który działa przeciwretrowirusowo. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz wirusem HBV wywołującym przewlekłe zapalenie wątroby typu B (WZW B). Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tenofovir Disoproxil Stada tabletki powlekane

Tenofovir Disoproxil Stada to tabletki zawierające jako substancję czynną tenofowir, który działa przeciwretrowirusowo. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz wirusem HBV wywołującym przewlekłe zapalenie wątroby typu B (WZW B). Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tenofovir Disoproxil Teva tabletki powlekane

Tenofovir Disoproxil Teva to tabletki zawierające substancję o działaniu przeciwretrowirusowym - tenofowir. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz wirusem HBV wywołującym przewlekłe zapalenie wątroby typu B (WZW B). Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek bez recepty

Tenofovir Polpharma tabletki powlekane

Tenofovir Polpharma to tabletki zawierające tenofowir, który działa przeciwretrowirusowo. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz wirusem HBV wywołującym przewlekłe zapalenie wątroby typu B (WZW B). Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tenofovir Synoptis tabletki powlekane

Tenofovir Synoptis to tabletki, które zawierają substancję przeciwretrowirusową - tenofowir. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz przewlekłego zapalenie wątroby typu B (WZW B), które wywoływane jest przez wirusa HBV. Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tenofovir Zentiva tabletki powlekane

Tenofovir Zentiwa to tabletki, które zawierające tenofowir - substancję o działaniu przeciwretrowirusowym. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz przewlekłego zapalenie wątroby typu B (WZW B), które wywoływane jest przez wirusa HBV. Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.


redaktor: Agnieszka Soroko, mgr farm.
ostatnia zmiana: 01.04.2021 12:30:06

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o. o.

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Kto może wypisać receptę na naltrekson?
Kto przepisze receptę na ten NALTREXON.
odpowiada Angelika Talar-Śpionek

Gdzie w Polsce można dostać Suboxone 8 mg?
Lek suboxone 8mg gdzie w Polsce można dostać ten lek
odpowiada Katarzyna Domagała

Dla kogo lek Lucentis jest refundowany?
dla kogo lek Lucentis jest refundowany, 0d 15 lat mam postać wysiękową AMD , mam 70 lat i nie stać mnie na zakup tego preparatu,
odpowiada Olga Sierpniowska

Jak wysoka jest refundacja leku Lucentis?
Jak wysoka jest refundacja leku lucentis R
odpowiada Olga Sierpniowska

Boję się, czy Avastin mi pomoże i czy nie będzie gorzej.
Witam. Mam 47 lat i mam planowany zabieg mam mieć wstrzykniety do oka preparat Avastin bo tylko na niego mnie stać. . bardzo się boje czy pomoże bo ...
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy macie leku Nubeqa?
dzien dobry czy macie nubeqa jaaka cena
odpowiada Katarzyna Domagała

Na Twoje pytania w temacie programy lekowe - nowoczesne terapie odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane. Polityka Prywatności.