Blog Gdzie po lek
Wyślij mi powiadomienie email o każdym nowym artykule (musisz być zalogowany)

Co nowego w refundacji leków? Zmiany od września 2018

Jakie zmiany przynosi obowiązująca od 1 września nowa lista leków refundowanych? Sprawdzamy różnice w dopłatach pacjenta oraz analizujemy, które produkty wypadły, a które dołączyły do wykazu produktów objętych dofinansowaniem ze strony państwa.

Jakie preparaty weszły na listę refundacyjną od września 2018?

Do listy produktów objętych od września 2018 dopłatą ze strony państwa dodano 30 pozycji.

Nowością jest refundowanie preparatu Adadut, zawierającego dutasteryd. Spośród inhibitorów 5-alfa-reduktazy testosteronu, dotychczas zniżkowe były jedynie preparaty z finasterydem. Na zmianie skorzystają pacjencji cierpiący na umiarkowane do ciężkich objawy łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Jest to jak na razie jedyny refundowany lek z tą substancją czynną.

Refundacją objęto pozarejestracyjne wskazanie dla przeciwpadaczkowych leków z lamotryginą, kwasem walproinowym (i jego solami) oraz wenlafaksyną. Od września te produkty lecznicze będą objęte dofinansowaniem również w leczeniu neuralgii i neuropatii w obrębie twarzy.

Listę refundacyjną uzupełniły również takie marki produktów leczniczych jak Ezolip (Ezetimibum) wskazany w wybranych przypadkach hipercholesterolemii, przeciwcukrzycowy Glikuron (Gliklazidum) czy Ivabradine Genoptim w dawce 5 mg i 7,5 mg, zawierający iwabradynę stosowaną w schorzeniach kardiologicznych.

Do wykazu leków refundowanych dopisano także przeciwjaskrowe krople do oczu Vizibim, zawierające bimatoprost, a z trawoprostem - Vizitrav.

Jakie leki nie będą już refundowane od września 2018?

Lista preparatów, które nie będą już refundowane, obejmuje około 50 produktów.

Z listy zniknęły niektóre połączenia paracetamolu z tramadolem (m.in. ApoPatram, Paratram, Symtram), na liście pozostają jednak inne preparaty o tym składzie.

Skrócenia decyzji o objęciu refundacją i brak kontynuacji refundacji dotyczą także np. przeciwnowotworowego Decapeptyl Depot (Triptorelinum) czy przeciwpadaczkowego leku Karbostad (Oxcarbazepinum) w wyborze dawek – nie są to jednak jedyne zarejestrowane produkty lecznicze z tymi substancjami czynnymi.

Z wykazu ostatecznie nie wypadł - co zapowiadał projekt - preparat Prolia zawierający denosumab - przeciwciało monoklonalne. Wskazania refundacyjne dla tego produktu to szczególne przypadki osteoporozy pomenopauzalnej. Oznacza to również, że lek pozostanie bezpłatny dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Obniżki w dopłacie pacjenta za leki od września 2018

Pacjenci zapłacą mniej za ponad 360 leków, przy czym dla ponad 150 pozycji będzie to obniżka o ponad złotówkę. Największa różnica w dopłacie - o 131,79 zł - dotyczy przeciwzakrzepowego rivaroxabanu (lek Xarelto 15 mg w opakowaniu po 42 tabletki). Jest to obniżka z 339,31 do 207,52 zł. Stanieją także inne dawki i objętości tego leku:

Xarelto 15 mg x 14 tabl.

Obniżka o 43,91 zł

Xarelto 20 mg x 14 tabl.

Obniżka o 43,91 zł

Xarelto 10 mg x 10 tabl.

Obniżka o 31,37 zł

W ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na dwumiesięczne podniesienie ceny tego preparatu, a posunięcie to stało się tematem medialnym. Resort wydał nawet specjalne oświadczenie w tej sprawie, w którym odniósł się do zarzutów, jakie pojawiły się w prasie argumentując, iż przeciwna decyzja mogłaby spowodować, że pacjenci zostaliby pozbawieni refundowanego leku i tym samym groziłoby im przerwanie leczenia. Okres wyłączności rynkowej dla leku Xarelto upływa w październiku 2018 r.

Obniżki odczują także chorzy wymagający leczenia przeciwbólowego oksykodonem oraz pacjenci stosujący olanzapinę. Olanzapina refundowana jest w przypadku wskazań rejestracyjnych w schizofrenii oraz w chorobie afektywnej dwubiegunowej, zaś off-label (poza wskazaniami) w chorobie Huntingtona.

Za jakie leki pacjenci zapłacą więcej od września 2018?

Zmiany cen na ogół mają związek z wpisaniem na listę leków generycznych, które są tańsze, a także ze zmianą limitów na skutek obniżki ceny przez jednego z wytwórców.

Lista podwyżek jest dłuższa i zawiera ponad 660 pozycji, przy czym dla około 150 będą one większe niż 1 zł. Zdrożeją przede wszystkim wybrane produkty z walgancyklowirem w postaci tabletek w dawce 450 mg, stosowane między innymi w leczeniu AIDS. O 221,13 zł droższe będą produkty lecznicze Valcyclox, Sperart i Valganciclovir Teva, natomiast lek Valhit będzie kosztować o 141,75 zł więcej. Jednocześnie jedna z większych obniżek dotyczy równoważnego im preparatu Ceglar (o -119,07 zł), który stanowi nową podstawę limitu. Za ten lek od 1 września pacjenci zapłacą 3,20 zł.

Kolejna podwyżka o prawie 40 zł innego produktu z walgancyklowirem - leku Valcyte w formie pediatrycznej (proszek do sporządzania roztworu doustnego) spotkała się z interwencją ze strony Rzecznika Praw Dziecka. Walgancyklowir jest stosowany po przeszczepach, jako profilaktyka zakażeń wirusem cytomegalii. Lek na listę wszedł w 2015 roku z dopłatą pacjenta wynoszącą 3,20 zł, szybko jednak zdrożał, a według listy na wrzesień 2018 dopłata pacjenta to aż 910,60 zł. Podmiot odpowiedzialny zadeklarował już wcześniej bezpłatną dostawę tego preparatu do szpitali, RPD wyraził jednak zaniepokojenie, czy mali pacjenci będą mogli nadal liczyć na taką formę zapewnienia dostępności leku niezbędnego po transplantacji.

W przypadku preparatu Lyrica zawierającego pregabalinę, zestawienie zmian, jakie udostępnia resort zdrowia, wskazuje na znaczącą podwyżkę dwóch dawek tego leku (dawki 75 mg i 150 mg po 56 tabletek). Należy jednak zwrócić uwagę, że równocześnie wprowadzono na listę refundacyjną tę samą kombinację dawek i objętości produktu, ale o innym kodzie EAN, za które pacjent zapłaci odpowiednio 7,80 zł i 3,20 zł.

Na rynku są dostępne inne preparaty zawierające pregabalinę, jednak tylko Lyrica jest refundowana - we wskazaniu dotyczącym leczenia dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym. To wskazanie jest objęte ochroną patentową, która wygasa w lipcu 2019 roku. Inne leki z pregabaliną - zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego – wskazane są w leczeniu padaczki oraz uogólnionych zaburzeń lękowych.

Leki dla seniorów od września 2018

Zmiany na liście "S" w porównaniu do poprzedniego wykazu są niewielkie.

Na liście leków, które mogą być wydane bezpłatnie seniorom zawarto 2021 pozycji. To o 13 pozycji więcej, niż w poprzednim obwieszczeniu.

Jeśli chodzi o osoby starsze, to warto przypomnieć, że już na poprzedniej liście refundacyjnej znalazła się szczepionka przeciwko grypie Vaxigrip Tetra, refundowana dla osób po 65 roku życia.

Zmiany w programach lekowych od września 2018

W ramach programu lekowego B.71 dostępny będzie działający przeciwwirusowo preparat Maviret zawierający w składzie glekaprewir i pibrentaswir. Lek może być stosowany u dorosłych pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C.

Na wrześniowej liście zabrakło tym razem nowych opcji terapeutycznych dla pacjentów chorujących na nowotwory. Organizacje pacjenckie już na etapie konsultacji projektu podkreślały, że na nowe leki oczekują chorzy z ostrą białaczkę limfocytową, szpiczakiem mnogim, rakiem jelita grubego, piersi czy niepłaskonabłonkowym rakiem płuc.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących refundacji leków, zawsze możesz zadać pytanie farmaceutom GdziePoLek.

Co nowego w refundacji leków? Zmiany od stycznia 2019

Lista leków refundowanych, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 wzbudziła wiele emocji. Dla blisko 2500 produktów decyzje o objęciu refundacją ważne były tylko do końca 2018 roku. W mediach pojawiały się niepokojące sygnały, że brak porozumienia pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a producentami leków może doprowadzić do zniknięcia z listy wielu preparatów.

Co można robić po farmacji?

Niejeden student farmacji usłyszał kiedyś pytanie “Co tak właściwie będziesz robić po farmacji? Będziesz aptekarzem?” Społeczeństwo zna farmaceutów jedynie z wizyt w aptece. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ większość magistrów farmacji pełni rolę aptekarza. Praca oparta na kontakcie z pacjentem, mimo wielu trudności może dostarczać ogromnej satysfakcji, jednak nie jest to jedyna ścieżka rozwoju, którą może wybrać farmaceuta.