Co nowego w refundacji leków? Zmiany od marca 2023

udostępnij:

Od 1 marca 2023 do refundacji aptecznej wchodzi kilka nowości - są wśród nich ciekawe opcje terapeutyczne dla cukrzyków, pacjentów cierpiących na schizofrenię, padaczkę oraz dla osób z rozpoznanym eozynofilowym zapaleniem przełyku. Czy jakieś ważne pozycje straciły finansowanie? Kto może być rozczarowany kształtem marcowego wykazu leków refundowanych? Zapraszamy do lektury analizy najnowszego obwieszczenia.

Spis treści

Jakie nowe leki znajdą się od marca w refundacji aptecznej?

Nowość refundacyjna dla pacjentów z lekooporną padaczką

Innowacyjny lek złożony dla cukrzyków dostępny w refundacji

Kolejne gliptyny dostępne ze zniżką dla diabetyków

Refundacja leku w leczeniu eozynofilowego zapalenia przełyku

Długodziałające formulacje lekowe dla pacjentów ze schizofrenią

Jakie inne leki trafiły do marcowego obwieszczenia refundacyjnego?

Które leki nie będą dłużej refundowane od marca 2023?

Za które leki pacjent zapłaci mniej od marca 2023?

Które leki drożeją dla pacjenta od marca 2023?

Co nowego w programach lekowych od marca 2023?

Brak zmian dla pacjentów z rakiem prostaty

Jakie nowe leki znajdą się od marca w refundacji aptecznej?

Od 1 marca refundacją objęto 92 nowe pozycje lekowe, w tym sporo produktów dostępnych w aptekach otwartych.

Nowość refundacyjna dla pacjentów z lekooporną padaczką

Nowością na marcowej liście leków refundowanych jest preparat Ontozry zawierający cenobamat. Lek jest nadzieją dla części pacjentów z trudną w leczeniu epilepsją. Cenobamat to związek drobnocząsteczkowy, któremu przypisuje się podwójny mechanizm działania - moduluje receptory dla neuroprzekaźnika GABA oraz wpływa na przepływ jonów sodowych. Według statystyk w Polsce jest ponad 350 tysięcy pacjentów chorujących na padaczkę, z czego około 30 procent cierpi na padaczkę lekooporną, czyli bez dobrej kontroli napadów pomimo zastosowanego leczenia.

Ontozry będzie dostępny w refundacji w wyborze dawek, z uwzględnieniem dawek do inicjacji leczenia. Wskazania refundacyjne dla tego leku to leczenie wspomagające napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej. Pacjent, którego przypadek kwalifikuje się do objęcia zniżką, za lek zapłaci 3,20 zł. Dopłata będzie więc symboliczna, biorąc pod uwagę cenę detaliczną tego preparatu bez refundacji, która wynosi 547,18 zł.

Innowacyjny lek złożony dla cukrzyków dostępny w refundacji

Suliqua to pierwsze refundowane połączenie insuliny glargine i liksysenatydu. Preparat będzie zniżkowy dla pacjentów z cukrzycą typu 2 w dwóch zestawieniach dawek: 100 jedn./ml + 33 mcg/ml oraz 100 jedn./ml + 50 mcg/ml. Za opakowanie z niższą dawką zawierające 3 wstrzykiwacze po 3 ml pacjent uprawniony do zniżki zapłaci 93,13 zł (przy cenie detalicznej 100% na poziomie 310,42 zł). Koszt takiego opakowania, ale z wyższą dawką liksysenatydu wyniesie chorego 149,28 zł (przy cenie detalicznej 399,68 zł). Należy jednak uważnie wczytać się we wskazania refundacyjne, ponieważ obejmują one tylko pacjentów spełniających szereg kryteriów związanych z dotychczasowym leczeniem, poziomem hemoglobiny glikowanej, masą ciała i obecnością bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Liksysenatyd jest wybiórczym agonistą receptora GLP-1, czyli przedstawicielem grupy terapeutycznej, do której należą także związki, takie jak semaglutyd (np. Ozempic, Wegovy, Rybelsus), liraglutyd (np. Victoza, Saxenda) czy dulaglutyd (np. Trulicity). Związek pobudza wydzielanie insuliny, jeśli stężenie glukozy we krwi jest podniesione oraz spowalnia opróżnianie żołądka, co korzystnie zmniejsza tempo narastania glikemii po posiłku. Insulina glargine jest natomiast analogiem insuliny bazalnej, czyli mającej wpływ głównie na stężenie glukozy w osoczu na czczo.

Kolejne gliptyny dostępne ze zniżką dla diabetyków

Na listę leków zniżkowych wszedł lek Gliptivil z wildagliptyną - będzie zniżkowy u chorych na cukrzycę typu 2 w skojarzeniu z metforminą, u pacjentów, którzy pomimo jej stosowania w maksymalnej tolerowanej dawce nie osiągnęli dobrej kontroli glikemii (wartość HbA1c>7% przez co najmniej 3 miesiące). Takie same wskazania refundacyjne ma inna nowość na liście - lek Juzimette będący połączeniem sitagliptyny i metforminy. Rozszerzono również refundację dla leku Jamesi o dawkę 850 mg metforminy + 50 mg sitagliptyny.

Refundacja leku w leczeniu eozynofilowego zapalenia przełyku

Refundacją objęto budezonid pod nazwą handlową Jorveza w dawce 1 mg po 90 tabletek. Przy cenie detalicznej ustalonej na 1777,55 zł wysokość opłaty świadczeniobiorcy będzie wynosić jedynie 4,80 zł. Ze zniżki skorzystają pacjenci z eozynofilowym zapaleniem przełyku uprzednio leczeni inhibitorami pompy protonowej (IPP), a warunkiem wdrożenia leczenia jest udokumentowanie wykonania badania endoskopowego z pobraniem do oceny histopatologicznej co najmniej 6 wycinków błony śluzowej z proksymalnej i dystalnej części przełyku, z potwierdzeniem EoE poprzez obecność równej lub większej od 15 liczby eozynofilii w dużym powiększeniu.

Eozynofilowe zapalenie przełyku to przewlekła choroba przełyku, w której przebiegu może dojść do zwłóknień i zwężeń przełyku oraz problemów z połykaniem pokarmu (z utknięciem kęsa pokarmowego włącznie). Na pogorszenie jakości życia pacjenta wpływają także ból i refluks. Pacjentom zaleca się specjalną dietę oraz stosowanie inhibitorów pompy protonowej. Wytyczne zalecają także miejscowe stosowanie kortykosteroidów działających przeciwzapalnie. Zwykle wykorzystywano w ramach leczenia off-label budezonid lub flutykazon, które są dostępne na rynku, ale w formie preparatów do inhalacji, czyli stosowanych w chorobach układu oddechowego. Takie kapsułki otwierano, a zawartość wykorzystywano do opracowania zawiesin do połykania. Jorveza to lek z budezonidem zarejestrowany do terapii eozynofilpwego zapalenia przełyku, a jego formulacja - tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej - jest dostosowana do tego, aby lek działał przeciwzapalnie w obrębie przełyku.

Długodziałające formulacje lekowe dla pacjentów ze schizofrenią

W marcowym wykazie pojawiły się kolejne długodziałające leki dla pacjentów cierpiących na schizofrenię. Chodzi o preparaty z paliperidonem w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu: Egoropal, Palifren Long i Paliperidone Teva oraz preparat z risperidonem w formule proszku i rozpuszczalnika do sporządzenia zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu - Risperidone Teva. Leki te są wskazane u pacjentów, którzy wykazują uporczywy brak współpracy w stosowaniu leków przeciwpsychotycznych doustnie. Chorzy spełniający kryteria refundacji będą mogli otrzymać leki we wstrzyknięciach bezpłatnie lub za symboliczną dopłatą, co ma istotne znaczenie, ponieważ ceny detaliczne (100%) tych preparatów są w większości trzycyfrowe.

Jakie inne leki trafiły do marcowego obwieszczenia refundacyjnego?

Inne nowości to leki dla pacjentów z chorobami dróg oddechowych: Aurodisc - połączenie flutikazonu z salmeterolem w wyborze dawek oraz Ontipra - lek z tiotropium. Pojawiła się także nowa refundowana solifenacyna dla pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego pod nazwą Aurosolin. Na listę od marca wchodzi także Tulip Combo w wyborze dawek. Jest zestawienie atorwastatyny i ezetymibu, które będzie refundowane w leczeniu wspomagającym do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią, już kontrolowaną za pomocą składników czynnych leku.

Które leki nie będą dłużej refundowane od marca 2023?

Lista skróceń decyzji o objęciu refundacją oraz braku kontynuacji refundacji jest dosyć krótka, ponieważ liczy 36 pozycji. Z refundacji aptecznej wypada między innymi lek Velafax z przeciwdepresyjną wenlafaksyną, antybiotyk Unasyn z sultamiciliną czy preparaty okulistyczne Rozatrav i Oculobrim.

Za które leki pacjent zapłaci mniej od marca 2023?

Obniżki dopłat pacjenta dotyczą aż 328 pozycji, ale większe niż 1 zł będą tylko dla 54 pozycji, z czego większe niż 10 zł - jedynie dla 9 pozycji. Najbardziej - o 452,70 zł zmniejsza się dopłata do leku Novo-Helisen Depot w stężeniu 3 - podtrzymującym, dwie fiolki po 4,5 ml. Jest to cyklicznie powtarzana sekwencja wzrostu i spadku ceny wynikająca z obecności preparatu do leczenia podtrzymującego i kontynuacji terapii w obrębie tej samej grupy limitowej.

Zauważalne obniżki dotyczą także preparatów stosowanych w kontrolowanej hiperstymulacji jajników - procedurze wykorzystywanej w przebiegu leczenia niepłodności - w szczególności najwyższych dawek leków Rekovelle z folitropiną delta, Menopur z menotropiną i Gonal-f z folitropiną alfa.

Mniej zapłacą także pacjenci wymagający przyjmowania enzymów trzustkowych w związku z resekcją trzustki lub w przebiegu mukowiscydozy - od 1 marca o 14,44 zł mniej trzeba będzie zapłacić za lek Kreon 25 000 po 50 kapsułek dojelitowych (dopłata wyniesie jedynie 0,70 zł).

Które leki drożeją dla pacjenta od marca 2023?

Wraz z nowym obwieszczeniem zwiększa się dopłata chorego do ponad 600 leków, przy czym tylko dla 7 rośnie ona o więcej niż 10 złotych.

Najwyższy wzrost odpłatności - o 196, 80 zł - dotyczy leku Firazyr z ikatybantem, który jest refundowany w ostrych napadach obrzęku naczynioruchowego. Drożeją także insuliny: Lantus (zarówno wkłady, jak i wstrzykiwacze Solostar), Levemir, Abasaglar i Toujeo oraz lek hormonalny z progesteronem - Luteina 100 mg w postaci tabletek dopochwowych.

Co nowego w programach lekowych od marca 2023?

Od marca uruchomione zostaną dwa nowe programy lekowe. Jednym z nich jest B.143 - leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową. Są to schorzenia ultrarzadkie związane z defektem metabolicznym - niedoborem lub brakiem enzymów rozkładających aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach. Konsekwencją tych nieprawidłowości, która zagraża życiu chorego jest hiperamonemia, czyli zbyt duże stężenie amoniaku we krwi. W programie B.143 stosowany będzie kwas kargluminowy pod nazwą handlową Carbaglu, w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej. Koszt 60 tabletek leku Carbaglu to - według ceny hurtowej brutto - 19278,00 zł.

Kolejny nowy program lekowy to B.144 - leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowego kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK). W ramach tego programu pacjenci będą mogli otrzymać larotrektynib pod nazwą Vitrakvi w dawce 25 mg (cena hurtowa brutto 5606,41 zł) oraz w dawce 100 mg (cena hurtowa brutto 22 425,72 zł). Przypomnijmy, że pacjenci zakwalifikowani do programu lekowego nie ponoszą kosztów terapii.

Brak zmian dla pacjentów z rakiem prostaty

Od 1 marca miały wejść duże zmiany dotyczące zakresu i modelu refundacji terapii stosowanych w raku gruczołu krokowego. Ministerstwo poinformowało jednak, że do nich nie dojdzie z powodu braku wymaganych zgód ze strony firm, których leki już są obecne w programie lekowym. Jak informuje resort zdrowia w swoim komunikacie z 15 lutego 2023:

Zmiana ta miała obejmować uwzględnienie refundowanych już w ramach obecnego programu opcji leczniczych, jak również nowych możliwości terapeutycznych znajdujących się w procesie refundacyjnym (tj. apalutamid w mHSPC oraz kabazytaksel, olaparyb w mCRPC). [...] Zmiany miały także umożliwić przeniesienie octanu abirateronu z programu lekowego B.56. do katalogu chemioterapii zwiększając dostępność refundacyjną do nowoczesnych leków antyandrogenowych również w postulowanej przez środowisko klinicystów - brakującej populacji pacjentów z wrażliwym na kastrację rakiem gruczołu krokowego z przerzutami.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów oraz zdjęcia są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Inne artykuły na blogu

;