Co nowego w refundacji leków? Zmiany od lipca 2018

udostępnij:

Od 1 lipca obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Porównując aktualny wykaz do poprzedniego, można zauważyć kilka ważnych zmian. Po raz kolejny zatroszczono się o najstarszych pacjentów oraz o osoby cierpiące na nowotwory. Przygotowaliśmy opracowanie najistotniejszych informacji o nowościach w refundacji.

Tańsze szczepienia przeciwko grypie dla seniorów

Ministerstwo Zdrowia postanowiło zadbać o seniorów i objąć refundacją profilaktykę grypy sezonowej – pacjenci 65+ zapłacą mniej (poziom odpłatności: 50%, dopłata pacjenta wyniesie 22,88 zł) za szczepienia przeciwko tej chorobie. Od lipca dopłatą państwa objęta jest czterowalentna szczepionka przeciw grypie VaxigripTetra.

To ważna zmiana – zapobieganie grypie jest szczególnie istotne dla osób starszych, gdyż są oni najbardziej narażeni na powikłania pogrypowe. Infekcja zwiększa bowiem ryzyko zdarzeń kardiologicznych - jednym z groźniejszych następstw jest zapalenie mięśnia sercowego. Objęcie refundacją profilaktyki grypy – poprzez zmniejszenie bariery finansowej w dostępie do szczepionki – ma korzystnie wpłynąć na wyszczepialność w populacji senioralnej, ale jednocześnie ma zwiększyć bezpieczeństwo epidemiologiczne w całym społeczeństwie.

Refundacją objęto lek na schizofrenię

Druga istotna zmiana dotyczy refundacji paliperidonu (preparat Xeplion) stosowanego w leczeniu schizofrenii – choroby z grupy zaburzeń psychicznych. Jest to przypadłość przewlekła i trudna do wyleczenia. Najczęściej dotyka ludzi młodych, a objawy – m.in. urojenia, omamy, zobojętnienie, zaburzenia funkcji poznawczych czy nastroju – istotnie obniżają jakość życia pacjenta.

Systematyczne przyjmowanie leków w sposób zlecony przez lekarza jest uważane za najistotniejszy czynnik zapobiegający nawrotom objawów. Jednocześnie u pacjentów cierpiących na schizofrenię uzyskanie zadowalającego compliance (współpracy z lekarzem i przestrzegania zaleceń terapeutycznych) często jest trudne. Wielu chorych po osiągnięciu poprawy rezygnuje z leczenia.

Objęcie refundacją preparatu, który ma przedłużone działania i może być podawany tylko raz w miesiącu ma pomóc - także rodzinom chorych - w przypadkach, kiedy pacjent uporczywie odmawia stosowania się do założonego schematu leczenia.

Tańsze preparaty na niepłodność

Spadła dopłata pacjentów do 400 pozycji, przy czym dla 30 pozycji o więcej niż 10 zł, a dla około 140 o więcej niż złotówkę.

Największa obniżka dopłaty pacjenta do leku (o 365,43 zł, z 452,96 zł na 87,53 zł) dotyczy preparatu Elonva, roztwór do wstrzykiwań, 100 i 150 µg. Lek zawiera koryfolitropinę alfa. Sporo mniej zapłacą pacjentki za preparat Menopur (-207,68 zł, lek zawiera w składzie menotropinę - 1 200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH) oraz za Gonal-f (-176,99 zł, substancja czynna: follitropina alfa, w dawce 900 j.m.).

Zakres wskazań refundacyjnych dla tych preparatów związany jest z kontrolowaną hiperstymulacją jajników.

Za które leki pacjenci zapłacą więcej?

Podwyżki dotyczą około 430 pozycji, przy czym mniej więcej dla połowy z nich będą one większe niż złotówka, a dla około trzydziestu - większe niż 10 złotych. Podwyżki dopłaty pacjenta dotyczą między innymi:

  • Preparatu z przeciwzakrzepowym rywaroxabanem (Xarelto 15 mg w opakowaniu po 42 sztuki). Chorzy zapłacą o 105,11 zł więcej niż do tej pory (wzrost dopłaty z 234,20 zł do 339,31 zł). Zdrożały także inne opakowania tego leku: 20 mg po 14 sztuk oraz 15 mg po 14 sztuk – o 35,03 zł i 10 mg po 10 sztuk - o 22,11 zł.
  • O 77,07 zł droży będzie preparat Atozet (połączenie ezetymibu z atorwastatyną w dawce 10+40 mg oraz 10+80 mg) o wskazaniach w wybranych przypadkach hipercholesterolemii.

Które leki weszły na listę?

Refundowanych będzie ponad 50 nowych pozycji. Dofinansowaniem objęto między innymi:

Pacjenci czasami pytają, dlaczego lekarz przepisał pełnopłatnie lek, który figuruje na liście refundacyjnej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że tylko niektóre preparaty są zniżkowe "we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji". Dla innych decyzja o objęciu refundacją dotyczy konkretnych wskazań uszczegółowionych w obwieszczeniu refundacyjnym.

Wykreślenia z listy refundacyjnej

Decyzje o skróceniu objęcia refundacją oraz brak kontynuacji dopłat państwa dotyczą 50 pozycji, w tym między innymi leków takich jak:

Zmiany nie powinny być uciążliwe dla pacjentów. Na liście refundacyjnej pozostają albo inne prezentacje usuniętych z wykazu preparatów albo dostępne są ich zamienniki. Warto zwrócić uwagę, że brak refundacji leku nie zawsze oznacza, że jest on dużo droższy niż preparaty z listy.

Zmiany w programach lekowych od lipca 2018

  • Nowa, refundowana terapia bezinterferonowana sofosbuvirem w połączeniu z velpatasvirem (preparat Epclusa) jest kolejną opcją terapeutyczną w programie B.71 dla pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, niezależnie od genotypu chorego.
  • Program „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci” uzupełniono o preparat immunoglobuliny ludzkiej normalnej (produkt HyQvia). Dotychczas taka terapia była dostępna tylko dla pacjentów dorosłych. Lek można podawać w ramach „terapii zastępczej”, gdy pacjent cierpi na zbyt małą liczbę własnych przeciwciał chroniących organizm przed zakażaniem. Produkt zawiera również rekombinowaną ludzką hialuronidazę - enzym wspomagający dostarczanie immunoglobuliny pod skórę i wchłanianie jej przez organizm.
  • Dokonano zmiany programu lekowego dotyczącego leczenia stwardnienia rozsianego – leczenie natalizumabem (lek Tysabri) nie będzie ograniczone czasowo, zliberalizowano także kryteria kwalifikacji do programu.

Od pewnego czasu niemal każda lista refundacyjna przynosi nowe rozwiązania dla chorych na nowotwory. Nie inaczej jest i tym razem.

  • Pacjenci chorujący na gruczołowego lub niedrobnokomórkowego raka płuca będą mieć refundowany nintedanib (produkt leczniczy Vargatef). Ma to uzupełnić paletę opcji leczniczych i zagwarantować kompleksowość farmakoterapii.
  • W przypadku raka piersi zmodyfikowano opis istniejącego już programu, zrównując podskórną i dożylną postać trastuzumabu oraz dodając odpowiednik dożylnej postaci tej substancji. Ma to poprawić dostępność do leczenia tym związkiem.

Nowa lista refundacyjna będzie obowiązywać do końca sierpnia 2018. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących refundacji leków, zawsze możesz zadać pytanie farmaceutom GdziePoLek.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów oraz zdjęcia są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Inne artykuły na blogu

;