Leki na schizofrenię

W przypadku schizofrenii, zaburzeń schizotopowych i urojeniowych dostępne są tylko leki na receptę, a leczenie jest zazwyczaj związane z politerapią lekami o różnym mechanizmie działania.

Przegląd ulotek dla pacjentów

Poniżej ulotki dla pacjentów, które zawierają treść związaną z tematem. Bierzemy pod uwagę wszystkie ulotki dostępne w wersji tekstowej1.


Ketrel quetiapine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AH

Ketrel jest stosowany w leczeniu chorób, takich jak: schizofrenia, kiedy pacjent słyszy i widzi nierzeczywiste głosy i obrazy, przyjmuje za prawdziwe nieistniejące rzeczy, jest nadmiernie podejrzliwy, zaniepokojony, zagubiony, napięty, ma poczucie winy lub jest prz...

w 94% aptek | znajdź Ketrel w aptekach

Sulpiryd Teva sulpiride
kapsułki, produkt na receptę, N05AL

Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe psychozy w schizofrenii, zwłaszcza z objawami upośledzonej aktywności.

w 91% aptek | znajdź Sulpiryd w aptekach

Pernazinum perazine
tabletki, produkt na receptę, N05AB

Pernazinum jest lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii; ostrych zaburzeń psychotycznych z urojeniami, lękiem, omamami, utratą poczucia osobowości; katatonii (zaburzeń aktywności ruchowej), manii oraz pobudzenia psychomotorycznego.

w 85% aptek | znajdź Pernazinum w aptekach

Rispolept risperidone
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AX

Lek Rispolept stosuje się w: leczeniu schizofrenii - stanu, w którym pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć rzeczy nieistniejące, wierzyć w rzeczy nieprawdziwe lub odczuwać niezwykłą podejrzliwość lub dezorientację leczeniu epizodów maniakalnych – stanu, w którym pacjent może odczuwać silne pobudzenie, podniecenie, wzburzenie, entuzjazm lub być nadmiernie aktywny.

w 84% aptek | znajdź Rispolept w aptekach

Tisercin levomepromazine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AA

Wskazania: choroby psychiczne przebiegające z pobudzeniem ruchowym i psychoruchowym, zespoły paranoidalne (schizofrenia).

w 83% aptek | znajdź Tisercin w aptekach

Perazin 25 mg perazine
tabletki, produkt na receptę, N05AB

Wskazaniami do stosowania są różne postacie schizofrenii oraz ostre zaburzenia psychotyczne (także katatoniczne) z towarzyszącymi objawami pobudzenia psychoruchowego, manii i urojeń.

w 79% aptek | znajdź Perazin w aptekach

identyczne wyniki: Perazin 100 mg

Haloperidol WZF haloperidol
tabletki, produkt na receptę, N05AD

Należą do nich zaburzenia psychiczne (takie jak schizofrenia oraz choroba afektywna dwubiegunowa) oraz zaburzenia zachowania.

U młodzieży i dzieci lek Haloperidol WZF stosuje się w leczeniu schizofrenii u pacjentów w wieku od 13 do 17 lat, a w leczeniu zaburzeń zachowania u pacjentów w wieku od 6 do 17 lat.

w 79% aptek | znajdź Haloperidol w aptekach

Klozapol clozapine
tabletki, produkt na receptę, N05AH

Klozapol jest stosowany w leczeniu pacjentów ze schizofrenią którzy nie reagują na leczenie innymi lekami.

Schizofrenia jest chorobą psychiczną powodującą zaburzenia myślenia, emocji i zachowania.

Stosowanie leku Klozapol zaleca się tylko w leczeniu pacjentów, którzy stosowali już przynajmniej dwa różne leki przeciwpsychotyczne, w tym jeden z grupy nowych atypowych środków przeciwpsychotycznych wskazanych w leczeniu schizofrenii i nie reagowali na te leki lub powodowały one ciężkie działania niepożądane, którym nie można było przeciwdziałać.

w 68% aptek | znajdź Klozapol w aptekach

Kwetaplex quetiapine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AH

...jent może być bardzo podekscytowany, uradowany, pobudzony, rozentuzjazmowany lub nadmiernie aktywny, może też mieć niewłaściwą ocenę sytuacji, w tym przejawiać zachowania agresywne lub destruktywne; schizofrenia: pacjent może słyszeć lub odczuwać rzeczy, które w rzeczywistości nie mają miejsca, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania lub jest niezwykle podejrzliwy, zalękniony, zdezorientowany, ma poczucie...

w 68% aptek | znajdź Kwetaplex w aptekach

Ranofren olanzapine
tabletki, produkt na receptę, N05AH

Ranofren należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania, jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuje się z kontaktów z innymi.

w 66% aptek | znajdź Ranofren w aptekach

Anafranil clomipramine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AA

depresji endogennej, reaktywnej, nerwicowej, organicznej, maskowanej oraz inwolucyjnych postaci depresji; depresji związanej ze schizofrenią oraz zaburzeniami osobowości; zespołów depresyjnych związanych z podeszłym wiekiem, w przebiegu przewlekłych stanów bólowych i przewlekłych chorób somatycznych.

w 64% aptek | znajdź Anafranil w aptekach

Haloperidol Unia haloperidol
krople, produkt na receptę, N05AD

Wskazania do stosowania leku Haloperidol UNIA: Dorośli: schizofrenia – leczenie objawów i zapobieganie ich nawrotowi; inne psychozy (szczególnie paranoidalne); mania i hipomania; zaburzenia zachowania – agresja, nadmierna ruchliwość i samouszkodzenie u osób upośledzonych umysłowo oraz pacjentów z organicznym uszkodzeniem mózgu; zespół Gillesa de la Tourette’a oraz tiki istotnie zaburzające funkcjonowanie.

Dzieci: zaburzenia zachowania – zwłaszcza zachowania agresywne i nadmierna ruchliwość; zespół Gillesa de la Tourette’a; schizofrenia dziecięca.

w 62% aptek | znajdź Haloperidol w aptekach

Perazin 50 mg perazine
tabletki, produkt na receptę, N05AB

Wskazania do stosowania: różne postacie schizofrenii, ostre zaburzenia psychotyczne, w tym katatoniczne (katatonia to zespół objawów, w którym dominują zaburzenia motoryki, przybierające postać albo spowolnienia aż do zahamowania ruchów, albo gwałtownego pobudzenia ruchowego) z towarzyszącymi objawami pobudzenia psychoruchowego, manii, urojeń.

w 61% aptek | znajdź Perazin w aptekach

Zolafren olanzapine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AH

Zolafren należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu: schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania, jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuje się z kontaktów z innymi.

w 61% aptek | znajdź Zolafren w aptekach

Fluanxol flupentixol
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AF

W jakich przypadkach stosowany jest Fluanxol Fluanxol stosuje się w leczeniu schizofrenii.

w 60% aptek | znajdź Fluanxol w aptekach

Kwetaplex XR quetiapine
tabletki, produkt na receptę, N05AH

...: kiedy pacjent może być bardzo pobudzony, podniecony, rozentuzjazmowany, nadmiernie aktywny lub ma ograniczoną zdolność krytycznej oceny, w tym bywa agresywny lub przejawia zachowania destrukcyjne; schizofrenia, kiedy pacjent słyszy lub odczuwa nieistniejące głosy i rzeczy, ma zwidy, jest nadmiernie podejrzliwy, zalękniony, zaniepokojony, zagubiony, ma poczucie winy, napięcia lub depresji.

w 51% aptek | znajdź Kwetaplex w aptekach

Kwetaplex XR quetiapine
tabletki, produkt na receptę, N05AH

Schizofrenia, kiedy pacjent słyszy lub odczuwa nieistniejące głosy i rzeczy, przyjmuje za prawdziwe nieistniejące rzeczy, jest nadmiernie podejrzliwy, zalękniony, zaniepokojony, zagubiony, ma poczucie winy, napięcia lub depresji.

w 51% aptek | znajdź Kwetaplex w aptekach

Ketilept 25 mg quetiapine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AH

Schizofrenia, kiedy pacjent słyszy lub odczuwa nieistniejące głosy i rzeczy, ma zwidy, jest nadmiernie podejrzliwy, zalękniony, zaniepokojony, zagubiony, ma poczucie winy, napięcia lub depresji.

w 49% aptek | znajdź Ketilept w aptekach

Ketipinor quetiapine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AH

...spać; mania, kiedy pacjent jest bardzo silnie podekscytowany, uradowany, pobudzony, pełen entuzjazmu lub nadmiernie aktywny lub ma zaburzoną zdolność krytycznej oceny, jest agresywny lub uciążliwy; schizofrenia, kiedy pacjent słyszy i widzi nierzeczywiste głosy i obrazy, przyjmuje za prawdziwe nieistniejące rzeczy, jest nadmiernie podejrzliwy, zaniepokojony, zagubiony, ma poczucie winy, jest napięty, przygn...

w 47% aptek | znajdź Ketipinor w aptekach

Solian amisulpride
tabletki, produkt na receptę, N05AL

Lek Solian jest wskazany w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i (lub) objawami negatywnymi (takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne), w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych.

w 46% aptek | znajdź Solian w aptekach

Olzapin olanzapine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AH

Olzapin należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu: schizofrenii – choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania, jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuje się z kontaktów z innymi.

w 45% aptek | znajdź Olzapin w aptekach

Kventiax 25 mg quetiapine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AH

...mania: stan, kiedy pacjent jest bardzo silnie podekscytowany, podniecony, pobudzony, pełen entuzjazmu lub nadmiernie aktywny lub ma zaburzoną zdolność krytycznej oceny, jest agresywny lub uciążliwy; schizofrenia: stan, kiedy pacjent słyszy i widzi nierzeczywiste głosy i obrazy, przyjmuje za prawdziwe nieistniejące rzeczy, jest nadmiernie podejrzliwy, zaniepokojony, zagubiony, ma poczucie winy, jest napięty l...

w 43% aptek | znajdź Kventiax w aptekach

Sulpiryd Teva sulpiride
tabletki, produkt na receptę, N05AL

Wskazania do stosowania: Leczenie ostrych i przewlekłych psychoz w schizofrenii.

w 42% aptek | znajdź Sulpiryd w aptekach

Zolaxa olanzapine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AH

Zolaxa należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania, jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuje się z kontaktów z innymi.

w 41% aptek | znajdź Zolaxa w aptekach

Orizon risperidone
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AX

Lek Orizon stosuje się w: leczeniu schizofrenii - stanu, w którym pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć rzeczy nieistniejące, wierzyć w rzeczy nieprawdziwe lub odczuwać niezwykłą podejrzliwość albo dezorientację; leczeniu epizodów maniakalnych – stanu, w którym pacjent może odczuwać silne wzbudzenie, podniecenie, pobudzenie, entuzjazm lub być nadmiernie aktywny.

w 41% aptek | znajdź Orizon w aptekach

Rispolept risperidone
płyn, produkt na receptę, N05AX

Lek Rispolept stosuje się w: leczeniu schizofrenii - stanu, w którym pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć rzeczy nieistniejące, wierzyć w rzeczy nieprawdziwe lub odczuwać niezwykłą podejrzliwość lub dezorientację leczeniu epizodów maniakalnych – stanu, w którym pacjent może odczuwać silne pobudzenie, podniecenie, wzburzenie, entuzjazm lub być nadmiernie aktywny.

w 40% aptek | znajdź Rispolept w aptekach

Zolafren-Swift olanzapine
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, produkt na receptę, N05AH

Zolafren-swift należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu: schizofrenii – choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania, jest nadmiernie podejrzliwy i wycofuje się z kontaktów z innymi.

w 38% aptek | znajdź Zolafren-Swift w aptekach

Decaldol haloperidol
iniekcja, produkt na receptę, N05AD

Należą do nich zaburzenia psychiczne (takie jak schizofrenia).

w 37% aptek | znajdź Decaldol w aptekach

Chcesz wyszukać wśród leków dowolnego terminu?

Przejdź do wyszukiwarki w ulotkach

1 Wszystkie ulotki w formacie PDF, które zawierają treść tekstową (nie obraz). Wyszukiwanie jest automatyczne, Gdzie po lek nie ponosi odpowiedzialności za treść w ulotkach.

Potrzebujesz recepty lub konsultacji lekarza?

umów wizytę Internista