Leki na zapalenie płuc

W leczeniu zapalenia płuc stosuje się leki dostepne na receptę w postaci tabletek, roztworów do wstrzykiwań, płynów doustnych zawierające w swoim składzie ambroksol, moksyfloksacynę, cefuroksym, linezolid, klarytroycynę, roksytromycynę, czy cefaklor. To, jaki antybiotyk zostanie zlecony, zależy od wyniku badania, które sprawdza, na jaki antybiotyk bakteria jest wrażliwa. Jeśli brak jest czasu na wykonanie badania lub może ono wyjść niewiarygodne, antybiotyk dobierany jest na podstawie epidemiologii lub wybierany jest taki, który może mieć najszersze spektrum działania wobec bakterii najczęściej wywołujących zapalenie płuc.

Przegląd ulotek dla pacjentów

Poniżej ulotki dla pacjentów, które zawierają treść związaną z tematem. Bierzemy pod uwagę wszystkie ulotki dostępne w wersji tekstowej1.


Cipronex ciprofloxacin
tabletki powlekane, produkt na receptę, J01MA

Dorośli Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc; W zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc lek Cipronex należy stosować tylko wtedy, gdy użycie innych leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych do leczenia tych zakażeń uzna się za niewłaściwe.

zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli; pozaszpitalne zapalenie płuc.

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego.

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.

w 99% aptek | znajdź Cipronex w aptekach

Metypred methylprednisolone
tabletki, produkt na receptę, H02AB

Zaburzenia inne niż endokrynologiczne Choroby reumatyczne Leczenie wspomagające do krótkotrwałego stosowania (w czasie epizodu zaostrzenia lub pogorszenia stanu zdrowia) w przebiegu: łuszczycowego zapalenia stawów; reumatoidalnego

Układowe choroby tkanki łącznej W okresie zaostrzenia lub jako leczenie podtrzymujące w przebiegu: tocznia rumieniowatego układowego (i zapalenia nerek w przebiegu tocznia); zapalenia wielomięśniowego i zapalenia skórno-mięśniowego; ostrego reumatycznego zapalenia mięśnia sercowego; polimialgii reumatycznej; olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic.

Choroby dermatologiczne pęcherzyca; pęcherzowe opryszczkowate zapalenie skóry; ciężka odmiana rumienia wielopostaciowego (zespół Stevensa-Johnsona); złuszczające zapalenie skóry; ziarniniak grzybiasty; ciężka postać łuszczycy; ciężka postać łojotokowego zapalenia skóry.

Choroby oczu Ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalne obejmujące oko i jego przydatki, takie jak: alergiczne brzeżne owrzodzenia rogówki; półpasiec oczny; zapalenie w obrębie odcinka przedniego oka; rozlane

Choroby układu oddechowego objawowa sarkoidoza; zespół Loefflera niepoddający się leczeniu innymi lekami; beryloza; piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc, jednocześnie z odpowiednim leczeniem chemioterapeutykiem przeciwgruźliczym; zachłystowe zapalenie płuc.

w 99% aptek | znajdź Metypred w aptekach

Encorton prednisone
tabletki, produkt na receptę, H02AB

Choroby skóry i błon śluzowych: złuszczające zapalenie skóry; opryszczkowe pęcherzowe zapalenie skóry; ciężkie łojotokowe zapalenie skóry; ciężki rumień wielopostaciowy (zespół Stevens-Johnsona); ziarniniak grzybiasty; pęcherzyca; ciężka łuszczyca.

Choroby oka (ciężkie, ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalne): zapalenie tęczówki;

Choroby układu oddechowego: beryloza; zespół Löfflera; zachłystowe zapalenie płuc; objawowa sarkoidoza; piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc (z jednoczesnym leczeniem przeciwgruźliczym); astma oskrzelowa.

Choroby reumatyczne (jako leczenie wspomagające w stanach zaostrzenia): zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; łuszczycowe zapalenie stawów; reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów (w przypadkach opornych na inne metody leczenia).

Inne, niereumatyczne stany zapalne układu kostno-stawowego: ostre i podostre zapalenie kaletki; ostre dnawe zapalenie stawów; ostre, nieswoiste zapalenie pochewki ścięgna; pourazowe zapalenie kości i stawów; zapalenie błony maziowej u pacjentów z zapaleniem kości i stawów; zapalenie nadkłykcia.

w 99% aptek | znajdź Encorton w aptekach

Cipronex ciprofloxacin
tabletki powlekane, produkt na receptę, J01MA

Dzieci i młodzież Lek Cipronex jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod specjalistyczną kontrolą lekarską, w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych: zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę; powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek); narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

w 99% aptek | znajdź Cipronex w aptekach

Nebbud budesonide
zawiesina, produkt na receptę, R03BA

Budezonid należy do grupy leków nazywanych glikokortykosteroidami, które stosuje się w celu zmniejszenia lub zapobiegania reakcjom zapalnym (obrzękom) w płucach.

Lek Nebbud jest również stosowany w leczeniu szpitalnym u niemowląt i dzieci z bardzo ciężkim pseudokrupem czyli ostrym zapaleniem krtani (laryngitis subglottica).

w 99% aptek | znajdź Nebbud w aptekach

Sumamed azithromycin
tabletki powlekane, produkt na receptę, J01FA

Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok (patrz także punkt 2).

Ostre zapalenie ucha środkowego.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący - pierwszy objaw boreliozy z Lyme.

w 98% aptek | znajdź Sumamed w aptekach

identyczne wyniki: Azycyna

Sumamed azithromycin
tabletki powlekane, produkt na receptę, J01FA

Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok (patrz także punkt 2).

Ostre zapalenie ucha środkowego.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący - pierwszy objaw boreliozy z Lyme; trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu, wyłącznie u dorosłych.

w 98% aptek | znajdź Sumamed w aptekach

Berodual fenoterol+ipratropium bromide
płyn, produkt na receptę, R03AL

Lek jest wskazany jako środek rozszerzający oskrzela w zapobieganiu i leczeniu objawów schorzeń obturacyjnych dróg oddechowych: astmy oskrzelowej oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli z rozedmą lub bez rozedmy płuc.

w 98% aptek | znajdź Berodual w aptekach

Metronidazol Polpharma metronidazole
tabletki, produkt na receptę, P01AB

...nym bakteriami beztlenowymi, szczególnie gatunkami z rodzaju Bacteroides i Streptococcus; leczniczo w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, zakażenie krwi zwane bakteriemią, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu,

w 98% aptek | znajdź Metronidazol w aptekach

Metronidazol Polpharma metronidazole
tabletki, produkt na receptę, P01AB

...nym bakteriami beztlenowymi, szczególnie gatunkami z rodzaju Bacteroides i Streptococcus; leczniczo w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, zakażenie krwi zwane bakteriemią, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu,

w 98% aptek | znajdź Metronidazol w aptekach

Unidox Solutab doxycycline
tabletki, produkt na receptę, J01AA

Unidox Solutab stosuje się w leczeniu zakażenia następujących narządów i tkanek: łagodne, pozaszpitalne zapalenie płuc, w tym zakażenia wywołane przez następujące, nietypowe patogeny: Chlamydophila (dawniej: Chlamydia) pneumoniae; Mycoplasma pneumoniae oraz Chlamydophila (dawniej:Chlamydia) psittaci; zaostrzenie prz...

w 98% aptek | znajdź Unidox w aptekach

Atrovent N ipratropium bromide
aerozol, produkt na receptę, R03BB

Atrovent N jest wskazany jako środek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej.

w 97% aptek | znajdź Atrovent w aptekach

Atrodil ipratropium bromide
aerozol, produkt na receptę, R03BB

Atrodil jest wskazany jako lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym stanów skurczowych oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), obejmującej przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc oraz w astmie oskrzelowej.

w 95% aptek | znajdź Atrodil w aptekach

Doxycyclinum TZF doxycycline
kapsułki, produkt na receptę, J01AA

Leczniczo Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych – zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie gardła, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc.

Zakażenia dróg moczowych – odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej.

Zakażenia okulistyczne – w wyniku zakażeń wywołanych przez gronkowce i dwoinki rzeżączki, Haemophilus influenzae, przewlekłe zapalenie spojówek zwane jaglicą.

w 95% aptek | znajdź Doxycyclinum w aptekach

Biseptol 960 sulfamethoxazol+trimethoprim
tabletki, produkt na receptę, J01EE

., Morganella morganii, Proteus mirabilis i Proteus vulgaris, ostrym zapaleniu ucha środkowego, powodowanym przez wrażliwe szczepy bakterii Streptococcus pneumoniae i H. influenzae, zaostrzeniach przewlekłego

w 95% aptek | znajdź Biseptol w aptekach

Macromax azithromycin
tabletki powlekane, produkt na receptę, J01FA

Macromax, 500 mg, tabletki powlekane jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę: zakażenia górnych dróg oddechowych - bakteryjne zapalenie gardła,

w 94% aptek | znajdź Macromax w aptekach

Flucofast fluconazole
kapsułki, produkt na receptę, J02AC

Dorośli Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w następujących zakażeniach grzybiczych: kryptokokowe zapalenie opon mózgowych - grzybicze zakażenie mózgu, kokcydioidomikoza - choroba układu oddechowego, zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce,

Lek Flucofast można stosować również w celu: zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych, zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych, zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy, zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (u pacjentów z osłabionym, nieprawidłowo działającym układem odpornościowym).

serce, płuca) lub drogach moczowych, kryptokokowe zapalenie opon mózgowych - grzybicze zakażenie mózgu.

Lek Flucofast można stosować również w celu: zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo), zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych.

w 94% aptek | znajdź Flucofast w aptekach

Klabax clarithromycin
tabletki powlekane, produkt na receptę, J01FA

Klarytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym, który jest wysoce skuteczny w leczeniu różnych infekcji, między innymi: zakażeń gardła i zatok, zakażeń dolnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc, zakażeń skóry i tkanek miękkich, zakażeń Helicobacter pylori związanych z owrzodzeniem dwunastnicy.

w 93% aptek | znajdź Klabax w aptekach

Levoxa levofloxacin
tabletki powlekane, produkt na receptę, J01MA

Levoxa może być stosowana w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych: zatok płuc, u pacjentów z długotrwałymi problemami z oddychaniem lub zapaleniem płuc układu moczowego, w tym nerek lub pęcherza gruczołu krokowego, w przypadku długotrwałego zakażenia skóry i tkanki podskórnej, w tym mięśni.

W niektórych sytuacjach lek Levoxa może być stosowany w zapobieganiu chorobie płuc zwanej wąglikiem lub nasileniu choroby, która może wystąpić po kontakcie z bakteriami wywołującymi wąglika.

w 91% aptek | znajdź Levoxa w aptekach

Sumamed Forte azithromycin
granulat (do wytworzenia zawiesiny), produkt na receptę, J01FA

Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok (patrz także punkt 2.).

Ostre zapalenie ucha środkowego.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący - pierwszy objaw boreliozy z Lyme.

w 91% aptek | znajdź Sumamed w aptekach

Pulmicort budesonide
zawiesina, produkt na receptę, R03BA

u pacjentów z zespołem krupu – ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli – niezależnie od etiologii wiążącym się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub szczekającym” kaszlem i prowadzącym do zaburzeń oddychania.

w leczeniu zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione.

POChP jest przewlekłą chorobą płuc, która powoduje duszność i kaszel.

w 89% aptek | znajdź Pulmicort w aptekach

Bactrim sulfamethoxazol+trimethoprim
syrop, produkt na receptę, J01EE

Wskazania do stosowania: zakażenie dróg oddechowych - w przypadku zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli; zapalenie ucha środkowego; zakażenie przewodu pokarmowego, w tym dur brzuszny i biegunki podróżnych; leczenie i profilaktyka (pierwotna i wtórna) zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii u dorosłych i dzieci, w szczególności u osób z ciężkimi zaburzeniami odporności; zakażenie układu moczowego i wrzód miękki.

w 89% aptek | znajdź Bactrim w aptekach

Azycyna azithromycin
tabletki powlekane, produkt na receptę, J01FA

Zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok (patrz także punkt 2).

Ostre zapalenie ucha środkowego.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme); trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu, wyłącznie u dorosłych.

w 88% aptek | znajdź Azycyna w aptekach

Klacid clarithromycin
tabletki powlekane, produkt na receptę, J01FA

Do zakażeń tych zaliczamy: zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce,

w 88% aptek | znajdź Klacid w aptekach

Klacid clarithromycin
tabletki powlekane, produkt na receptę, J01FA

Do zakażeń tych zaliczamy: zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce,

w 88% aptek | znajdź Klacid w aptekach

Zafiron formoterol
kapsułki, produkt na receptę, R03AC

... oskrzeli wywołanemu przez alergeny wziewne, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny; zapobieganiu i leczeniu zwężenia oskrzeli u pacjentów z odwracalną lub nieodwracalną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), w tym z przewlekłym

w 86% aptek | znajdź Zafiron w aptekach

Fluconazole Polfarmex fluconazole
tabletki, produkt na receptę, J02AC

Dorośli Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w następujących zakażeniach grzybiczych: kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – grzybicze zakażenie mózgu; kokcydioidomikoza – choroba układu oddechowego; zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce,

Lek Fluconazole Polfarmex można stosować również w celu: zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych; zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych; zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy; zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (u pacjentów z osłabionym, nieprawidłowo działającym układem odpornościowym).

Dzieci i młodzież (w wieku od 3 do 17 lat) Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w celu leczenia następujących zakażeń grzybiczych: zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – zakażenia błony śluzowej jamy ustnej lub gardła; zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) lub drogach moczowych; kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – grzybicze zakażenie mózgu.

Lek Fluconazole Polfarmex można stosować również w celu: zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo); zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych.

w 86% aptek | znajdź Fluconazole w aptekach

Ospen 1500 phenoxymethylpenicillin
tabletki powlekane, produkt na receptę, J01CE

...: w leczeniu następujących zakażeń o przebiegu lekkim do umiarkowanego, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na penicylinę: zakażenia uszu, nosa i gardła, w tym zakażenia paciorkowcowe (płonica, zapalenie gardła,

W leczeniu ciężkiego zapalenia płuc, ropniaka opłucnej, posocznicy, zapalenia osierdzia, zapalenia wsierdzia, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia stawów i zapalenia szpiku, penicylinę należy podawać pozajelitowo w ostrej fazie zakażenia.

w 85% aptek | znajdź Ospen w aptekach

Berodual N fenoterol+ipratropium bromide
aerozol, produkt na receptę, R03AL

Lek jest wskazany jako środek rozszerzający oskrzela w zapobieganiu i leczeniu objawów przewlekłych schorzeń obturacyjnych dróg oddechowych z odwracalnym skurczem oskrzeli: astmy oskrzelowej, a zwłaszcza przewlekłego zapalenia oskrzeli (z rozedmą lub bez rozedmy płuc).

U pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) reagującą na kortykosteroidy należy rozważyć równoczesne stosowanie terapii przeciwzapalnej.

w 84% aptek | znajdź Berodual w aptekach

Chcesz wyszukać wśród leków dowolnego terminu?

Przejdź do wyszukiwarki w ulotkach

1 Wszystkie ulotki w formacie PDF, które zawierają treść tekstową (nie obraz). Wyszukiwanie jest automatyczne, Gdzie po lek nie ponosi odpowiedzialności za treść w ulotkach.

Potrzebujesz recepty lub konsultacji lekarza?

umów wizytę Internista