dokument:

Podgląd dokumentu PDF

Dokument dotyczy następujących opakowań: 16 tabletek (1 G), 20 tabletek (1 G).

pobierz plik PDF

Trwa ładowanie PDF...ULOTKA INFORMACYJNA Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta AMOTAKS, 1 g, tabletki Amoksycylina Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Patrz punkt 4. Spis treści ulotki 1. Co to jest lek Amotaks i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amotaks 3. Jak stosować Amotaks 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać Amotaks 6. Zawartość opakowania i inne informacje 1. Co to jest lek Amotaks i w jakim celu się go stosuje Amotaks jest antybiotykiem.

Amoksycylina należy do grupy leków zwanych „penicylinami”. W jakim celu stosuje się lek Amotaks Amotaks jest stosowany w leczeniu wywołanych przez bakterie zakażeń różnych części ciała.

Amotaks można również stosować, jednocześnie z innymi lekami, w leczeniu choroby wrzodowej żołądka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Amotaks Kiedy nie stosować leku Amotaks:  jeśli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);  jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk.

Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Amotaks.

W razie wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem (...);

Data zapisu lub ostatniej weryfikacji dokumentu: około 2 godzin temu.
Źródło: Rejestr Produktów Leczniczych [link].

Opakowania Amotaks

16 tabletek

1 G Polfa Tarchomin

dostępny w 95% aptek

gdzie kupić refundowany

20 tabletek

1 G Polfa Tarchomin

dostępny w 92% aptek

gdzie kupić refundowany