Tocilizumab

1 produkt zawierający tocilizumab, w tym 1 na receptę.

Żaden nie jest dostępny w aptekach.

Tocilizumab to lek immunosupresyjny, stosowany w leczeniu RZS i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ciężkiej postaci zapalenia stawów u dzieci).

Tocilizumab jest lekiem biologicznym. Jako humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1, które jest wytwarzane z wykorzystaniem rekombinacji DNA w komórkach jajnika chomika chińskiego, wiąże się z receptorami, zarówno rozpuszczalnymi, jak i związanymi z błonami komórkowymi interleukiny 6 (sIL-6R i mIL-6R) i hamuje jej działanie.

Tocilizumab został po raz pierwszy zatwierdzony przez FDA w 2010 r. do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Od 2017 r. może też być stosowana w USA w leczeniu „burzy cytokin” będącej powikłaniem terapii CAR-T.

W Polsce lek dostępny jest w postaci iniekcji, w ramach programu lekowego B.33 – „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”. Leku nie można kupić w aptece na receptę.

27. kwietnia 2020 r. francuscy lekarze opublikowali pierwsze wyniki badania klinicznego, według którego tocilizumab znacznie poprawia wyniki pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zapaleniem płuc COVID-19.Choć lek nie działa bezpośrednio na wirusa SARS-CoV-2, może przeciwdziałać wystąpieniu nadmiernej odpowiedzi organizmu na zakażenie.

W Polsce lek podawany jest pacjentom przebywającym w warunkach szpitalnych, na intensywnej terapii, wymagającym podłączenia pod respirator, czyli dopiero w w trzeciej fazie choroby. Jest to nadal leczenie eksperymentalne, a nie standardowy sposób leczenia COVID-19.

Aktualizacja luty 2021 r.

Opublikowane w lutym br. wyniki dużego badania RECOVERY, w którym wzięło udział ponad 4 tys. osób z COVID-19 (z czego 2022 pacjentów otrzymało tocilizumab we wlewie dożylnym, a 2094 pacjentów było leczonych standardowymi lekami) potwierdziły doniesienia z czerwca 2020 r., iż lek ten zmniejsza ryzyko zgonu wśród pacjentów z ciężkim przebiegiem infekcji koronawirusowej.

Jak pokazały opublikowane w lutym badania, leczenie tocilizumabem istotnie zmniejszyło liczbę zgonów. W grupie leczonej tocilizumabem zmarło 596 osób (29%), a w grupie nieleczonej tym lekiem 694 osoby (33%). Bezwzględna różnica wynosi 4 proc. Okazało się również, że tocilizumab zmniejszał konieczność korzystania z respiratora (z 38% do 33%).

Lista produktów zawierających tocilizumab

Kolejność według aktualnej dostępności w aptekach. Kliknij na odnośnik przy wybranym produkcie, żeby zobaczyć apteki, które w tej chwili mają go stanie.