---

Programy lekowe - nowoczesne terapie

Czy można coś zrobić, gdy wyczerpało się standardowe możliwości terapeutyczne, a choroba dalej postępuje? W ramach programów lekowych pacjenci mają dostęp do wielu innowacyjnych i kosztownych leków, szczególnie tych skutecznych w leczeniu raka, chorób reumatycznych czy schorzeń rzadkich. Działa to jednak na innych zasadach, niż tradycyjna wizyta u lekarza zakończona otrzymaniem recepty, którą można zrealizować w aptece.

Obejrzyj film!

Spis treści

Czym jest program lekowy?

Jakie leki dostępne są w ramach programów lekowych?

Czy każdy pacjent może skorzystać z programu lekowego?

Jak dostać się do programu lekowego?

Gdzie prowadzone są programy lekowe?

Czy udział w programie lekowym wiąże się z koniecznością pobytu w szpitalu?

Czy lek stosowany w ramach programu lekowego można kupić w aptece?

Czym jest program lekowy?

Program lekowy to świadczenie zdrowotne polegające na dostarczeniu lub podaniu pacjentom leków przez szpitale spełniające odpowiednie wymogi, które zawarły z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na realizowanie takiej działalności. Programy lekowe obejmują zwykle innowacyjne i kosztowne terapie, jednak pacjent, który został zakwalifikowany do programu, nie ponosi opłaty za leczenie.

Jakie leki dostępne są w ramach programów lekowych?

Obecnie funkcjonuje ponad 100 programów lekowych. Dzięki nim pacjenci mają dostęp między innymi do leków przeciwnowotworowych (np. Zytiga, Avastin, Yervoy), preparatów stosowanych w chorobach rzadkich (np. Cerezyme, Myozyme, Aldurazyme), w reumatologii (np. Humira, Cosentyx) czy w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (np. Zeffix, Baraclude, Hepsera) i C (np. Harvoni, Epclusa, Maviret). Pełny wykaz leków dostępnych w ramach programów lekowych ujęty jest w części „B” listy leków refundowanych. Ponieważ lista ta jest systematycznie aktualizowana, aby zapoznać się z wykazem, należy sięgnąć do obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia dotyczącego listy leków refundowanych. Dodatkowo treść każdego programu publikowana jest jako załącznik do tego dokumentu.

Czy każdy pacjent może skorzystać z programu lekowego?

Programy lekowe dedykowane są przede wszystkim tym chorym, u których standardowe leczenie nie przyniosło spodziewanych efektów. Dlatego do programu włączeni mogą być tylko ci pacjenci, którzy spełniają precyzyjnie określone kryteria. Mogą one dotyczyć wieku, ogólnego stanu zdrowia, wyników badań czy stopnia zaawansowania choroby. Te restrykcyjne wymogi są wprowadzone, aby zapobiec niekontrolowanym wydatkom, gdyż koszty leków dostępnych w programach są bardzo wysokie. Ceny wielu z tych specyfików liczone są w tysiącach złotych.

Jak dostać się do programu lekowego?

Do odpowiedniej placówki realizującej program pacjent jest najczęściej kierowany po otrzymaniu specjalistycznej diagnozy (np. choroba genetyczna) lub w momencie, kiedy wyczerpią się inne możliwości leczenia. Chory może również we własnym zakresie poszukać takiego ośrodka - może to być dowolna placówka realizująca program, chociaż racjonalne jest kierowanie się kryterium bliskości. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest kontakt bezpośredni lub telefoniczny z poradnią bądź oddziałem i zasięgnięcie informacji, jakie kroki należy podjąć, aby starać się o kwalifikację do programu.

Decyzję o włączeniu chorego do programu podejmuje lekarz prowadzący, pracujący w placówce posiadającej kontrakt na prowadzenie danego programu lekowego lub specjalnie powołany Zespół Koordynujący. W niektórych przypadkach wymagana jest dodatkowa konsultacja innych ekspertów.

Gdzie prowadzone są programy lekowe?

Dokładne informacje dotyczące placówek realizujących dany program można znaleźć w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, a także na stronach internetowych tych placówek. Ponadto informacje o realizatorach poszczególnych programów lekowych zawiera informator o umowach dostępny na stronie internetowej NFZ. Można również skorzystać z bazy udostępnionej poprzez serwis Zintegrowany Informator Pacjenta.

Czy udział w programie lekowym wiąże się z koniecznością pobytu w szpitalu?

Udział w programie lekowym nie musi oznaczać pobytu w szpitalu. Zależy to od rodzaju programu i właściwości podawanego leku. Dłuższy pobyt w lecznicy może być wymagany w przypadkach, kiedy z uwagi na możliwość wystąpienia działań niepożądanych podanie leku musi odbywać się z dostępem do specjalistycznej aparatury i być ściśle nadzorowane przez personel medyczny.

Możliwe jest jednak także prowadzenie programu w tak zwanym „trybie jednodniowym”, kiedy pacjent zgłasza się na podanie leku do poradni lub szpitala, a bezpośrednio po jego zakończeniu wraca do domu. W przypadku leków w postaciach doustnych możliwa jest realizacja w trybie ambulatoryjnym - chory przybywa jedynie po odbiór leków, które następnie przyjmuje w domu.

Ze względu na konieczność przeprowadzania w trakcie trwania programu badań diagnostycznych, kontrolnych, a w niektórych przypadkach także dodatkowego leczenia (na przykład, gdy wystąpią powikłania) należy liczyć się z tym, że – niezależnie od trybu prowadzenia programu - pacjent będzie musiał pozostawać w stałym kontakcie z placówką realizującą leczenie.

Czy lek stosowany w ramach programu lekowego można kupić w aptece?

Ze względu na specyficzny model dystrybucji, wąskie wskazania i wysoką cenę, leki z programów lekowych są w bardzo ograniczonym stopniu dostępne w aptekach otwartych. Podaż ogranicza również wyspecjalizowana ścieżka zaopatrzenia, realizowanego w oparciu o umowy przetargowe zawierane pomiędzy szpitalem a dostawcą. Nie ma jednak formalnych przeszkód, aby lek dostępny w programie lekowym, posiadający kategorię dostępności „na receptę lekarską” kupić indywidualnie w aptece ogólnodostępnej po okazaniu recepty. Jest to jedna z opcji dla osób, które np. nie zostały zakwalifikowane do programu lekowego, a mimo tego chcą podjąć się terapii danym preparatem. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku produkt nie będzie zniżkowy. Nie będzie natomiast możliwy zakup przez pacjenta leków o kategorii dostępności "Lz", czyli "lecznictwo zamknięte".

redaktor: Agnieszka Soroko, mgr farm.

ostatnia zmiana: 27.03.2023 13:23:07

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów oraz zdjęcia są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Herzuma

iniekcja, 1 fiolka

lek na receptę

w 0% aptek

Humira

iniekcja, 2 wstrzykiwacze + 2 gaziki

lek na receptę

w 0% aptek

Humira

iniekcja, 4 wstrzykiwacze + 4 gaziki

lek na receptę

w 0% aptek

Humira

iniekcja, 1 wstrzykiwacz + 2 gaziki

lek na receptę

w 0% aptek

Humira

iniekcja, 4 ampułkostrzykawki + gaziki

lek na receptę

w 0% aptek

Humira

iniekcja, 6 wstrzykiwaczy + 6 gazików

lek na receptę

w 0% aptek

Humira

iniekcja, 4 wstrzykiwacze + 4 gaziki

lek na receptę

w 0% aptek

Humira

iniekcja, 4 ampułkostrzykawki + gaziki

lek na receptę

w 0% aptek

Humira

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka + gazik

lek na receptę

w 0% aptek

Humira

iniekcja, 2 ampułkostrzykawki + gaziki

lek na receptę

w 0% aptek

Humira

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka + gazik

lek na receptę

w 0% aptek

Humira

iniekcja, 2 ampułkostrzykawki + gaziki

lek na receptę

w 0% aptek

Humira

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka + gazik

lek na receptę

w 0% aptek

Ibrance

kapsułki, 21 kapsułka blistry

lek na receptę

w 0% aptek

Ibrance

kapsułki, 21 kapsułka blistry

lek na receptę

w 0% aptek

Ibrance

kapsułki, 21 kapsułka blistry

lek na receptę

w 0% aptek

Incivo

tabletki powlekane, 168 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Kadcyla

iniekcja, 1 fiolka

lek na receptę

w 0% aptek

Kanjinti

iniekcja, 1 fiolka

lek na receptę

w 0% aptek

Kisqali

tabletki powlekane, 63 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Lamivudine Mylan

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Lucentis

iniekcja, 1 fiolka

lek na receptę

w 1% aptek

Maviret

tabletki powlekane, 84 tabletki

lek na receptę

w 0% aptek

Moderiba

tabletki powlekane, 168 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Myozyme

iniekcja, 1 fiolka

lek na receptę

w 0% aptek

Ofev

kapsułki, 60 kapsułek

lek na receptę

w 0% aptek

Ofev

kapsułki, 60 kapsułek

lek na receptę

w 0% aptek

Ofev

kapsułki, 60 kapsułek

lek na receptę

w 0% aptek

Ofev

kapsułki, 30 kapsułek

lek na receptę

w 0% aptek

Ogivri

iniekcja, 1 fiolka

lek na receptę

w 0% aptek

Olysio

kapsułki, 28 kapsułek

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka + igła

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 4 fiolki

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka + igła

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka + igła

lek na receptę

w 0% aptek

Perjeta

iniekcja, 1 fiolka

lek na receptę

w 0% aptek

Plegridy

iniekcja, 2 ampułkostrzykawki

lek na receptę

w 0% aptek

Prevymis

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Prevymis

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Rebetol

kapsułki, 112 kapsułek

lek na receptę

w 0% aptek

Rebif

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka

lek na receptę

w 0% aptek

Remurel

iniekcja, 12 ampułkostrzykawek

lek na receptę

w 0% aptek

Sylvant

iniekcja, 1 fiolka

lek na receptę

w 0% aptek

Taltz

iniekcja, 2 wstrzykiwacze

lek na receptę

w 0% aptek

Taltz

iniekcja, 2 ampułkostrzykawki

lek na receptę

w 0% aptek

Taltz

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka

lek na receptę

w 0% aptek

Tecfidera

kapsułki, 56 kapsułek

lek na receptę

w 0% aptek

Tecfidera

kapsułki, 168 kapsułek

lek na receptę

w 0% aptek

Pytania i opinie

Dodaj pytanie

* pole wymagane

Możesz przeciągnąć tu plik zdjęcia.

* pole wymagane

Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane. 

Najnowsze filmy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.