---Wolt Drive - artykuł: Czy można przewozić leki za granicę?

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B - program lekowy B.1

Informacje o programie lekowym B.1 - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Zapoznaj się z zasadami i kwalifikacją do programu lekowego oraz tym, jakie leki na WZW typu B można w takim programie otrzymać.

Jak dostać się do programu lekowego B.1?

Aby rozpocząć terapię w programie lekowym B.1, zgłoś się do jednostki (poradni chorób zakaźnych, poradni hepatologicznej, poradni transplantologicznej czy oddziału chorób zakaźnych), która ma zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Dokładne informacje, która placówka ma podpisaną odpowiednią umowę, można znaleźć w oddziałach wojewódzkich NFZ, a także na stronach internetowych tych placówek. Ponadto, informacje o realizatorach poszczególnych programów lekowych zawiera serwis Zintegrowany Informator Pacjenta. Natomiast przewidywany czas oczekiwania na włączenie do programu można sprawdzić na portalu Informator o Terminach Leczenia.

Jeśli chcesz samodzielnie zapoznać się z kryteriami dostępu i opisem programu, to informacje te są zawarte przy każdym kolejnym obwieszczeniu refundacyjnym. Wejdź na stronę Obwieszczenia ministra zdrowia - lista leków refundowanych i wybierz najbardziej aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wybierając zakładkę "Programy lekowe" pobierzesz katalog wszystkich aktualnych programów lekowych. Wybierz plik opisany jako "B.1".

Jakie są kryteria włączenia do programu lekowego B.1?

Program przeznaczony jest dla pacjentów w wieku powyżej 3 lat, chorujący na przewlekle wirusowe zapalenie wątroby typu B. Podstawowym kryterium jest obecność przez czas dłuższy niż 6 miesięcy HBV DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu B) w surowicy oraz antygenu HBs (charakterystycznego białka - markera - na powierzchni wirusa HBV, które można wykryć w organizmie, w którym doszło do zakażenia wirusem zapalenia wątroby).

Istotnym kryterium jest wysoki poziom wiremii HBV DNA (obecność mogących się namnażać wirusów we krwi powyżej 2000 IU/mL) oraz zaistnienie co najmniej jednej z poniższych zmian dotyczących funkcji wątroby:

 • potwierdzenie aktywnego zapalenia wątroby w postaci aktywności AIAT (aminotransferazy alaninowej - enzymu będącego markerem funkcji wątroby) przekraczającej górną granicę normy w co najmniej trzech oznaczeniach wykonanych w okresie nie krótszym niż 3 miesiące i nie dłuższym niż 12 miesięcy
 • zmiany histologiczne (tkankowe) w wątrobie potwierdzające rozpoznanie przewlekłego zapalenia wątroby
 • sztywność tkanki wątrobowej wskazująca na znaczące włóknienie (>7,0 kPa) w badaniu elastograficznym wątroby - jest to nieinwazyjne badanie, którego przebieg jest zbliżony do badania USG jamy brzusznej.

Kto może dostać się do programu pomimo niższej wiremii?

Są sytuacje, że do programu są kwalifikowani pacjenci z niższą niż wymagana wiremią HBV DNA w związku z innymi okolicznościami zdrowotnymi przemawiającymi za koniecznością leczenia. Są to:

 • pacjenci z marskością wątroby, jeśli jest ona niewyrównana; oni są leczeni w trybie pilnym;
 • chorzy oczekujący na przeszczep wątroby;
 • pacjenci z planowaną lub rozpoczętą terapią immunosuporesyjną, w tym biologiczną, lub chemioterapią przeciwnowotworową;
 • osoby, u których rozpoczyna się planowane leczenie zakażenia HCV (wirus zapalenia wątroby typu C)

Czy w programie mogą brać udział kobiety w ciąży?

Do programu mogą zostać zakwalifikowanie kobiety w trzecim trymestrze ciąży z wiremią HBV DNA powyżej 200 000 IU/ml, jeśli lekarz uzna to za zasadne.

Jak wygląda leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B?

Pacjent, który nie był dotychczas leczony otrzymuje interferon pegylowany alfa-2a (Pegasys) albo analog nukleozydowy - entekawir (Entecavir Aurovitas, Entecavir Polpharma, Entecavir Stada, Entecavir Synoptis, Entecavir Zentiva, Entekavir Adamed, Entecavir Accord) lub nukleotydowy - tenofowir (Ictady, Tenofovir disoproxil Stada, Tenofovir disoproxil Zentiva, Tenofovir disoproxil Accord, Tenofovir disoproxil Aurovitas, Tenofovir disoproxil Mylan, Tenofovir Polpharma, Tenofovir Synoptis).

Entekawir lub tenofowir podawane są także w przypadku nieskuteczności interferonu. Adefowir (Hepsera) lub lamiwudyna (Lamivudine Mylan, Zeffix) może być stosowana tylko w przypadku niemożności zastosowania entekawiru lub tenofowiru.

Interferon pegylowany alfa-2a ma postać roztworu do wstrzykiwań, natomiast pozostałe leki mają postać tabletek doustnych.

Kto nie może zostać poddany terapii interferonem?

Istnieje szereg przeciwwskazań - chorób lub stanów - wykluczających stosowanie interferonu. Są to:

 1. niewyrównana marskość wątroby;
 2. ciężka współistniejąca choroba serca, w tym niewydolność krążenia, niestabilna choroba wieńcowa;
 3. niewyrównana cukrzyca insulinozależna;
 4. choroby o podłożu autoimmunologicznym, z wyłączeniem autoimmunologicznego zapalenia wątroby typu II (anty-LKM-1);
 5. niewyrównana nadczynność tarczycy;
 6. retinopatia (po konsultacji okulistycznej);
 7. padaczka (po konsultacji neurologicznej);
 8. czynne uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających;
 9. ciąża lub karmienie piersią;
 10. czynna psychoza, depresja (po konsultacji psychiatrycznej);
 11. choroba nowotworowa czynna lub z dużym ryzykiem wznowy (po konsultacji onkologicznej, hematoonkologicznej lub hematologicznej);

Analizie poddawane są także inne przeciwwskazania wymienione w dokumentacji leków z interferonem.

Kiedy należy przerwać leczenie WZW typu B interferonem?

W przypadku rozpoczęcia leczenia interferonem należy je przerwać, jeśli pojawią się wymienione wcześniej choroby lub przeciwwskazania oraz w przypadku:

 • braku odpowiedzi po 12 tygodniach leczenia (definiowanej jako zmniejszenie poziomu wiremii HBV DNA o co najmniej 1 log10);
 • wystąpienia objawów nadwrażliwości lub nietolerancji na substancję czynną lub pomocniczą;

Jak długo trwa leczenie w programie B.1?

Leczenie można zakończyć u osób leczonych dłużej niż rok, po stwierdzeniu serokonwersji w układzie "s" lub uzyskaniu dwukrotnie ujemnych wyników oznaczenia HBV DNA wykonanych w odstępach co najmniej 3 miesięcy. Serokonwersja w układzie HBs ma miejsce, jeśli u chorego z dodatnim HBsAg dochodzi do jego zaniku, z jednoczesnym pojawieniem się przeciwciał anty-HBs. Serokonwersja w układzie „s” oznacza zakończenie procesów związanych z przewlekłym zakażaniem.

W przypadku pacjentów z marskością wątroby i po przeszczepach narządowych terapię należy stosować bez ograniczeń czasowych.

Czas leczenia interferonem nie może przekroczyć 48 tygodni.

Jakie badania są wykonywane w związku z leczeniem WZW typu B w programie lekowym?

Przy kwalifikacji do leczenia WZW B pacjent poddawany jest różnorodnym badaniom dotyczącym zaawansowania choroby i stanu wątroby, takim jak poziom wiremii, oznaczenie antygenów oraz przeciwciał, morfologia krwi czy poziom ALT (aminotransferazy alaninowej - wskaźnika pracy wątroby). Wykonywany jest także proteinogram (oznaczenie frakcji białek surowicy), oznaczenie czasu lub wskaźnika protrombinowego (pozwala ocenić krzepliwość), sprawdzenie stężenia mocznika i kreatyniny (pod kątem pracy nerek) czy USG jamy brzusznej.

W wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione pacjent może mieć wykonaną biopsję wątroby.

Przy kwalifikacji do leczenia interferonem dodatkowo wykonuje się oznaczenie poziomu glukozy i TSH (hormonu tarczycowego) oraz oznaczenie przeciwciał.

W trakcie terapii pacjent jest systematycznie - w konkretnych odstępach czasu - podawany wybranym badaniom monitorującym przebieg leczenia.

Czy możliwa jest zmiana leku podawanego w programie B.1?

Zmiana leku jest możliwa w przypadku stwierdzenia lekooporności (nieskuteczności terapii potwierdzonej przez brak obniżania się wiremii) lub jeśli wystąpią działania niepożądane lub przeciwwskazania do podawania danego leku.

redaktor: Agnieszka Soroko, mgr farm.

ostatnia zmiana: 12.04.2021 12:10:10

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów oraz zdjęcia są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

2

Celovir

tabletki powlekane, 15 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Accord

tabletki powlekane, 30 tabletek = 30 x 1 tabletka

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Accord

tabletki powlekane, 30 tabletek = 30 x 1 tabletka

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Accord

tabletki powlekane, 30 tabletek butelka

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Aurovitas

tabletki powlekane, 100 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Aurovitas

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Aurovitas

tabletki powlekane, 250 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Aurovitas

tabletki powlekane, 90 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Aurovitas

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 2% aptek

od 119,90 zł

Entecavir Aurovitas

tabletki powlekane, 90 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Aurovitas

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 2% aptek

od 54,90 zł

Entecavir Polpharma

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Polpharma

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Polpharma

tabletki powlekane, 90 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Stada

tabletki powlekane, 90 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Stada

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Synoptis

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Synoptis

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Zentiva

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Zentiva

tabletki powlekane, 90 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entecavir Zentiva

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entekavir Adamed

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Entekavir Adamed

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 1% aptek

Hepsera

tabletki, 90 tabletek = 3 butelki 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Hepsera

tabletki, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Ictady

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Lamivudine Mylan

tabletki powlekane, 30 tabletek blister perforowany

lek na receptę

w 0% aptek

Lamivudine Mylan

tabletki powlekane, 30 tabletek blister perforowany

lek na receptę

w 0% aptek

Lamivudine Mylan

tabletki powlekane, 28 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Lamivudine Mylan

tabletki powlekane, 120 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 4 fiolki

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 12 ampułkostrzykawek + 12 igieł

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka + igła

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 4 wstrzykiwacze

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 1 wstrzykiwacz

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 4 fiolki

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 1 fiolka

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka + igła

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 1 fiolka

lek na receptę

w 0% aptek

Pegasys

iniekcja, 1 ampułkostrzykawka + igła

lek na receptę

w 0% aptek

Tenofovir Disoproxil Accord

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Tenofovir disoproxil Aurovitas

tabletki powlekane, 90 tabletek = 3 x 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Tenofovir disoproxil Aurovitas

tabletki powlekane, 90 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Tenofovir disoproxil Aurovitas

tabletki powlekane, 30 tabletek butelka

lek na receptę

w 0% aptek

Tenofovir disoproxil Aurovitas

tabletki powlekane, 30 tabletek blister

lek na receptę

w 1% aptek

od 97,99 zł

Tenofovir Disoproxil Mylan

tabletki powlekane, 30 tabletek w butelce

lek na receptę

w 0% aptek

Tenofovir Disoproxil Mylan

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

Tenofovir Disoproxil Stada

tabletki powlekane, 30 tabletek

lek na receptę

w 0% aptek

2

Pytania i opinie

Dodaj pytanie

* pole wymagane

Zdjęcia

Możesz przeciągnąć tu plik zdjęcia.

* pole wymagane

Podbicie pytania

Wymagane jest podbicie pytania: im większa kwota tym wyżej pytanie w kolejce do odpowiedzi.

Kwota podbicia pytania: 9,99 zł z VAT

Twój adres email:

Email będzie użyty tylko dla potrzeb płatności

Po wysłaniu pytania zostaniesz przekierowany do płatności.
Zadając pytanie użytkownik akceptuje regulamin korzystania z usług serwisu GdziePoLek.pl 
Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane.