Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B - B.1

Informacje o programie lekowym B.1 - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Zapoznaj się z zasadami i kwalifikacją do programu lekowego oraz tym, jakie leki na WZW typu B można w takim programie otrzymać.

Jak dostać się do programu lekowego B.1?

Aby rozpocząć terapię w programie lekowym B.1, zgłoś się do jednostki (poradni chorób zakaźnych, poradni hepatologicznej, poradni transplantologicznej czy oddziału chorób zakaźnych), która ma zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Dokładne informacje, która placówka ma podpisaną odpowiednią umowę, można znaleźć w oddziałach wojewódzkich NFZ, a także na stronach internetowych tych placówek. Ponadto, informacje o realizatorach poszczególnych programów lekowych zawiera serwis Zintegrowany Informator Pacjenta. Natomiast przewidywany czas oczekiwania na włączenie do programu można sprawdzić na portalu Informator o Terminach Leczenia.

Jeśli chcesz samodzielnie zapoznać się z kryteriami dostępu i opisem programu, to informacje te są zawarte przy każdym kolejnym obwieszczeniu refundacyjnym. Wejdź na stronę Obwieszczenia ministra zdrowia - lista leków refundowanych i wybierz najbardziej aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wybierając zakładkę "Programy lekowe" pobierzesz katalog wszystkich aktualnych programów lekowych. Wybierz plik opisany jako "B.1".

Jakie są kryteria włączenia do programu lekowego B.1?

Program przeznaczony jest dla pacjentów w wieku powyżej 3 lat, chorujący na przewlekle wirusowe zapalenie wątroby typu B. Podstawowym kryterium jest obecność przez czas dłuższy niż 6 miesięcy HBV DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego wirusa zapalenia wątroby typu B) w surowicy oraz antygenu HBs (charakterystycznego białka - markera - na powierzchni wirusa HBV, które można wykryć w organizmie, w którym doszło do zakażenia wirusem zapalenia wątroby).

Istotnym kryterium jest wysoki poziom wiremii HBV DNA (obecność mogących się namnażać wirusów we krwi powyżej 2000 IU/mL) oraz zaistnienie co najmniej jednej z poniższych zmian dotyczących funkcji wątroby:

 • potwierdzenie aktywnego zapalenia wątroby w postaci aktywności AIAT (aminotransferazy alaninowej - enzymu będącego markerem funkcji wątroby) przekraczającej górną granicę normy w co najmniej trzech oznaczeniach wykonanych w okresie nie krótszym niż 3 miesiące i nie dłuższym niż 12 miesięcy
 • zmiany histologiczne (tkankowe) w wątrobie potwierdzające rozpoznanie przewlekłego zapalenia wątroby
 • sztywność tkanki wątrobowej wskazująca na znaczące włóknienie (>7,0 kPa) w badaniu elastograficznym wątroby - jest to nieinwazyjne badanie, którego przebieg jest zbliżony do badania USG jamy brzusznej.

Kto może dostać się do programu pomimo niższej wiremii?

Są sytuacje, że do programu są kwalifikowani pacjenci z niższą niż wymagana wiremią HBV DNA w związku z innymi okolicznościami zdrowotnymi przemawiającymi za koniecznością leczenia. Są to:

 • pacjenci z marskością wątroby, jeśli jest ona niewyrównana; oni są leczeni w trybie pilnym;
 • chorzy oczekujący na przeszczep wątroby;
 • pacjenci z planowaną lub rozpoczętą terapią immunosuporesyjną, w tym biologiczną, lub chemioterapią przeciwnowotworową;
 • osoby, u których rozpoczyna się planowane leczenie zakażenia HCV (wirus zapalenia wątroby typu C)

Czy w programie mogą brać udział kobiety w ciąży?

Do programu mogą zostać zakwalifikowanie kobiety w trzecim trymestrze ciąży z wiremią HBV DNA powyżej 200 000 IU/ml, jeśli lekarz uzna to za zasadne.

Jak wygląda leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B?

Pacjent, który nie był dotychczas leczony otrzymuje interferon pegylowany alfa-2a (Pegasys) albo analog nukleozydowy - entekawir (Entecavir Aurovitas, Entecavir Polpharma, Entecavir Stada, Entecavir Synoptis, Entecavir Zentiva, Entekavir Adamed, Entecavir Accord) lub nukleotydowy - tenofowir (Ictady, Tenofovir disoproxil Stada, Tenofovir disoproxil Zentiva, Tenofovir disoproxil Accord, Tenofovir disoproxil Aurovitas, Tenofovir disoproxil Mylan, Tenofovir Polpharma, Tenofovir Synoptis).

Entekawir lub tenofowir podawane są także w przypadku nieskuteczności interferonu. Adefowir (Hepsera) lub lamiwudyna (Lamivudine Mylan, Zeffix) może być stosowana tylko w przypadku niemożności zastosowania entekawiru lub tenofowiru.

Interferon pegylowany alfa-2a ma postać roztworu do wstrzykiwań, natomiast pozostałe leki mają postać tabletek doustnych.

Kto nie może zostać poddany terapii interferonem?

Istnieje szereg przeciwwskazań - chorób lub stanów - wykluczających stosowanie interferonu. Są to:

 1. niewyrównana marskość wątroby;
 2. ciężka współistniejąca choroba serca, w tym niewydolność krążenia, niestabilna choroba wieńcowa;
 3. niewyrównana cukrzyca insulinozależna;
 4. choroby o podłożu autoimmunologicznym, z wyłączeniem autoimmunologicznego zapalenia wątroby typu II (anty-LKM-1);
 5. niewyrównana nadczynność tarczycy;
 6. retinopatia (po konsultacji okulistycznej);
 7. padaczka (po konsultacji neurologicznej);
 8. czynne uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających;
 9. ciąża lub karmienie piersią;
 10. czynna psychoza, depresja (po konsultacji psychiatrycznej);
 11. choroba nowotworowa czynna lub z dużym ryzykiem wznowy (po konsultacji onkologicznej, hematoonkologicznej lub hematologicznej);

Analizie poddawane są także inne przeciwwskazania wymienione w dokumentacji leków z interferonem.

Kiedy należy przerwać leczenie WZW typu B interferonem?

W przypadku rozpoczęcia leczenia interferonem należy je przerwać, jeśli pojawią się wymienione wcześniej choroby lub przeciwwskazania oraz w przypadku:

 • braku odpowiedzi po 12 tygodniach leczenia (definiowanej jako zmniejszenie poziomu wiremii HBV DNA o co najmniej 1 log10);
 • wystąpienia objawów nadwrażliwości lub nietolerancji na substancję czynną lub pomocniczą;

Jak długo trwa leczenie w programie B.1?

Leczenie można zakończyć u osób leczonych dłużej niż rok, po stwierdzeniu serokonwersji w układzie "s" lub uzyskaniu dwukrotnie ujemnych wyników oznaczenia HBV DNA wykonanych w odstępach co najmniej 3 miesięcy. Serokonwersja w układzie HBs ma miejsce, jeśli u chorego z dodatnim HBsAg dochodzi do jego zaniku, z jednoczesnym pojawieniem się przeciwciał anty-HBs. Serokonwersja w układzie „s” oznacza zakończenie procesów związanych z przewlekłym zakażaniem.

W przypadku pacjentów z marskością wątroby i po przeszczepach narządowych terapię należy stosować bez ograniczeń czasowych.

Czas leczenia interferonem nie może przekroczyć 48 tygodni.

Jakie badania są wykonywane w związku z leczeniem WZW typu B w programie lekowym?

Przy kwalifikacji do leczenia WZW B pacjent poddawany jest różnorodnym badaniom dotyczącym zaawansowania choroby i stanu wątroby, takim jak poziom wiremii, oznaczenie antygenów oraz przeciwciał, morfologia krwi czy poziom ALT (aminotransferazy alaninowej - wskaźnika pracy wątroby). Wykonywany jest także proteinogram (oznaczenie frakcji białek surowicy), oznaczenie czasu lub wskaźnika protrombinowego (pozwala ocenić krzepliwość), sprawdzenie stężenia mocznika i kreatyniny (pod kątem pracy nerek) czy USG jamy brzusznej.

W wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione pacjent może mieć wykonaną biopsję wątroby.

Przy kwalifikacji do leczenia interferonem dodatkowo wykonuje się oznaczenie poziomu glukozy i TSH (hormonu tarczycowego) oraz oznaczenie przeciwciał.

W trakcie terapii pacjent jest systematycznie - w konkretnych odstępach czasu - podawany wybranym badaniom monitorującym przebieg leczenia.

Czy możliwa jest zmiana leku podawanego w programie B.1?

Zmiana leku jest możliwa w przypadku stwierdzenia lekooporności (nieskuteczności terapii potwierdzonej przez brak obniżania się wiremii) lub jeśli wystąpią działania niepożądane lub przeciwwskazania do podawania danego leku.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entecavir Accord tabletki powlekane

Entecavir Accord to tabletki zawierające substancję przeciwwirusową. Entekawir stosowany jest przez dorosłych oraz dzieci od 2 roku życia w leczeniu przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Lek redukuje ilość wirusów HBV w organizmie polepszając funkcjonowanie wątroby.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entecavir Aurovitas tabletki powlekane

Entecavir Aurovitas to tabletki zawierające entekawir, który działa przeciwwirusowo. Lek wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 2. roku życia do leczenia przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Entekawir redukuje ilość wirusów HBV w organizmie polepszając funkcjonowanie wątroby.

Dostępny w 1% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entecavir Polpharma tabletki powlekane

Entecavir Polpharma to tabletk zawierające jako substancję czynną entekawir, który zaliczany jest do leków przeciwwirusowych. Preparat wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 2. roku życia do leczenia przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Entekawir redukuje ilość wirusów HBV w organizmie polepszając funkcjonowanie wątroby.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entecavir Stada tabletki powlekane

Entecavir Stada to tabletki, które zawierają substancję przeciwwirusową - entekawir. Lek wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 2. roku życia do leczenia przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Preparat redukuje ilość wirusów HBV w organizmie poprawiając stan wątroby.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entecavir Synoptis tabletki powlekane

Entecavir Synoptis to tabletki, które zawierają entekawir - substancję o działaniu przeciwwirusowym. Lek wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 2. roku życia do leczenia przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Preparat zmniejsza ilość wirusów HBV w organizmie polepszając stan wątroby.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entecavir Zentiva tabletki powlekane

Entecavir Zentiva to tabletki zawierające substancję przeciwwirusową. Lek wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 2. roku życia do leczenia przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Entekawir zmniejsza ilość wirusów HBV w organizmie polepszając stan wątroby.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Entekavir Adamed tabletki powlekane

Entecavir Adamed to tabletki zawierające entekawir, który działa przeciwwirusowo. Lek wskazany jest do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 2. roku życia do leczenia przewlekłego (długotrwałego) wirusowego zapalenia wątroby typu B (WZW B). Preparat redukuje ilość wirusów HBV w organizmie poprawiając stan wątroby

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Hepsera tabletki

Hepsera to tabletki, które zawierają substancję zaliczaną do leków przeciwwirusowych - adefowir. Lek wskazany jest do stosowania w leczeniu przewlekłego (długotrwałego) zapalenia wątroby typu B u osób dorosłych.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Ictady tabletki powlekane

Ictady to tabletki zawierające substancję o działaniu przeciwretrowirusowym - tenofowir. Lek wskazany jest do stosowania przez dorosłych oraz dzieci od 12. roku życia do leczenia zakażenia HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz przewlekłego zapalenia wątroby typu B (WZW B).

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Produkt na receptę

Lamivudine Mylan tabletki powlekane

Lamivudine Mylan to tabletki powlekane, które stosuje się razem z lekami przeciwretrowirusowymi u dzieci i dorosłych zakażonych wirusem HIV. Lek zawiera lamiwudynę, która blokuje enzym- odwrotną transkryptazę ludzkiego wirusa niedoboru odporności. Produkt można przyjmować niezależnie od posiłku.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Pegasys iniekcja

Pegasys to roztwór do wstrzykiwań, który może być stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby tybu B i C oraz w terapii stabilnego zakażenia HIV-HCV. Preparat zawiera peginterferon alfa-2a, który stymuluje układ odpornościowy i hamuje proliferacje niektórych typów komórek.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tenofovir Disoproxil Accord tabletki powlekane

Tenofovir Disoproxil Accord to tabletki zawierające tenofowir, który działa przeciwretrowirusowo. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz przewlekłego zapalenia wątroby typu B (WZW B), które wywoływane jest przez wirusa HBV. Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tenofovir Disoproxil Mylan tabletki powlekane

Tenofovir Disoproxil Mylan to tabletki zawierające tenofowir, który działa przeciwretrowirusowo. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz wirusem HBV wywołującym przewlekłe zapalenie wątroby typu B (WZW B). Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tenofovir Disoproxil Stada tabletki powlekane

Tenofovir Disoproxil Stada to tabletki zawierające jako substancję czynną tenofowir, który działa przeciwretrowirusowo. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz wirusem HBV wywołującym przewlekłe zapalenie wątroby typu B (WZW B). Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tenofovir Disoproxil Teva tabletki powlekane

Tenofovir Disoproxil Teva to tabletki zawierające substancję o działaniu przeciwretrowirusowym - tenofowir. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz wirusem HBV wywołującym przewlekłe zapalenie wątroby typu B (WZW B). Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek bez recepty

Tenofovir Polpharma tabletki powlekane

Tenofovir Polpharma to tabletki zawierające tenofowir, który działa przeciwretrowirusowo. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz wirusem HBV wywołującym przewlekłe zapalenie wątroby typu B (WZW B). Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tenofovir Synoptis tabletki powlekane

Tenofovir Synoptis to tabletki, które zawierają substancję przeciwretrowirusową - tenofowir. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz przewlekłego zapalenie wątroby typu B (WZW B), które wywoływane jest przez wirusa HBV. Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Tenofovir Zentiva tabletki powlekane

Tenofovir Zentiwa to tabletki, które zawierające tenofowir - substancję o działaniu przeciwretrowirusowym. Lek stosuje się w leczeniu zakażeń HIV (ludzkim wirusem niedoboru odporności) oraz przewlekłego zapalenie wątroby typu B (WZW B), które wywoływane jest przez wirusa HBV. Preparat przeznaczony jest do przyjmowania przez osoby dorosłe oraz dzieci od 12. roku życia.

Brak opakowań dostępnych w aptekach.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Zeffix tabletki powlekane

Zeffix to tabletki powlekane, które zawierają lamiwudynę. Substancja czynna hamuje replikację wirusa zapalenia wątroby typu B. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych, u których wykryto HBV.

Dostępny w 2% aptek.


redaktor: Agnieszka Soroko, mgr farm.
ostatnia zmiana: 26.03.2021 14:52:19

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o. o.

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Czy tenofovir ochroni mnie przed zachorowaniem na COVID-19?
Biorę lek Vemlidy 25mg, który zawiera Tenofovirelafenamid. Działa bardzo skutecznie przeciw wirusowi WZB typuB. Czy Tenofovir może chronić przed zacho...
odpowiada Angelika Talar-Śpionek

Na Twoje pytania w temacie leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b - b.1 odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane. Polityka Prywatności.