Leki na nadciśnienie

O nadciśnieniu mówimy, gdy ciśnienie tętnicze krwi przyjmuje wartości powyżej 140/90 mmHg i utrzymuje się na tak wysokim poziomie tymczasowo lub przewlekle. Na przypadłość tę cierpi w Polsce ponad 10 milionów osób.

Nadciśnienie wymaga leczenia pod kontrolą lekarza. Leczenie niefarmakologiczne również powinno opierać się na zaleceniach lekarskich.

Niektóre rodzaje nadciśnienia (bez współwystępujących chorób) można opanować dzięki modyfikacjom stylu życia, takim jak redukcja masy ciała, zwiększenie aktywności fizycznej, rzucenie palenia czy zmiana sposobu odżywiania (redukcja spożycia soli, tłuszczów nasyconych, alkoholu).

W aptekach są dostępne bez recepty suplementy diety mogące w pewnym stopniu wspomóc obniżenie ciśnienia. Mogą one zawierać składniki ziołowe (np. głóg), L-argininę, potas czy kwasy omega-3 . Bez recepty kupić można również leki zawierające wyciąg z jemioły.

Dostępne na receptę leki obniżające ciśnienie krwi stosuje się w monoterapii (jeden lek) lub leczeniu skojarzonym (kilka leków jednocześnie). Do leków przeciwnadciśnieniowych stosowanych w pierwszej kolejności (I rzutu) należy 5 głównych grup:

Pozostałe grupy leków przeciwnadciśnieniowych (np. diuretyki pętlowe, alfa-adrenolityki) stosuje się pomocniczo.

Produkt na receptę

Nitrendypina Egis tabletki

Nitrendypina Egis to tabletki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego. Preparat zawiera nitrendypinę, która hamuje skurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych i prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Dostępny w 66% aptek.

Produkt na receptę

Metocard ZK tabletki

Metocard ZK zawiera bursztynian metoprololu i należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób serca, w tym arytmii i dławicy piersiowej. Pomaga zapobiegać migrenie i ponownemu uszkodzeniu serca po zawale.

Dostępny w 97% aptek.

Produkt na receptę

Entresto 49 mg/51 mg tabletki powlekane

Entresto to doustny lek złożony zawierający sakubitryl i walsartan. Preparat stosowany jest u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową.

Dostępny w 21% aptek.

Produkt na receptę

Entresto 24 mg/26 mg tabletki powlekane

Entresto to doustny lek złożony zawierający inhibitor neprylizy - sakubitryl i antagonistę receptora angiotensyny II - walsartan. Wskazany jest do stosowania u dorosłych pacjentów, w leczeniu przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową.

Dostępny w 23% aptek.

Produkt na receptę

Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 10 mg tabletki powlekane

Triplixam to preparat złożony, zawierający w swoim składzie 3 substancje czynne: amlodypinę, indapamid oraz peryndopryl. Wskazany u osób dorosłych, w leczeniu substytucyjnym nadciśnienia tętniczego samoistnego u pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia podczas stosowania tych substancji przyjmowanych osobno.

Dostępny w 86% aptek.

Produkt na receptę

Bisocard tabletki powlekane

Bisocard jest preparatem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej czy niewydolności serca. Substancją czynną zawartą w leku jest bisoprololu fumaran zaliczany do grupy beta-blokerów, który prowadzi do zmniejszenia częstotliwości i siły skurczów mięśnia sercowego.

Dostępny w 100% aptek.

Produkt na receptę

Triplixam 5 mg + 1,25 mg + 5 mg tabletki powlekane

Triplixam to doustny lek złożony zawierający perindopril, indapamid i amlodypinę. Preparat przeznaczony jest w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów, którzy z powodzeniem stosowali wyżej wymienione substancje w postaci pojedynczych leków.

Dostępny w 91% aptek.

Produkt na receptę

Cardura XL tabletki

Cardura XL to tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu stosowane w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego oraz objawów klinicznych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH). Zawierają doksazosynę, która powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego poprzez zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego.

Dostępny w 94% aptek.

Produkt na receptę

Entresto 97 mg/103 mg tabletki powlekane

Entresto to lek stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową. Zawiera dwie substancje czynne: sakubitryl - inhibitor neprylizyny i walsartan - bloker receptora angiotensyny.

Dostępny w 14% aptek.

Produkt na receptę

Inhibace tabletki powlekane

Inhibace to lek wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a także przewlekłej niewydolności serca. Zawiera substancję czynną: cylazapryl, który jest wybiórczym, długo działającym inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE) i wykazuje działanie rozkurczające naczynia krwionośne.

Dostępny w 69% aptek.

Produkt na receptę

Metocard tabletki

Metocard to lek zawierający w swoim składzie winian metoprololu, który obniża ciśnienie tętnicze i wpływa na pracę serca. Wskazany do stosowania u osób dorosłych, w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca oraz pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Primacor tabletki powlekane

Primacor to tabletki powlekane stosowane w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego nadciśnienia tętniczego samoistnego u osób dorosłych. Zawierają substancję czynną lerkanidypinę, która blokując kanały wapniowe powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich naczyń krwionośnych i ich rozszerzenie, co skutkuje obniżeniem ciśnienia tętniczego.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Prestilol 5 mg + 5 mg tabletki powlekane

Prestilol to lek w postaci tabletek powlekanych stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej. Substancjami czynnymi preparatu są bisoprolol i perindopril. Bisoprolol blokuje receptory b1-adrenegriczne, prowadząc do zmniejszenia częstotliwości i siły skurczów mięśnia sercowego, natomiast perindopril działa rozkurczająco na naczynia krwionośne, dzięki czemu obniża ciśnienie tętnicze.

Dostępny w 81% aptek.

Produkt na receptę

Lecalpin tabletki powlekane

Lecalpin to lek stosowany w terapii łagodnego lub umiarkowanego nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Zawiera substancję czynną lerkanidypinę, która blokując kanały wapniowe powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich naczyń krwionośnych i ich rozszerzenie, co skutkuje obniżeniem ciśnienia tętniczego.

Dostępny w 97% aptek.

Produkt na receptę

Nebilet tabletki

Nebilet to lek w postaci tabletek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego, a także wspomagająco w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. Substancją czynną preparatu jest nebiwolol, który jest antagonistą receptorów beta-adrenergicznych oraz wykazuje działanie rozszerzające naczynia krwionośne. Lek ten powoduje zwolnienie czynności serca i obniżenie ciśnienia tętniczego.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Captopril Polfarmex tabletki

Captopril Polfarmex stosowany jest głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ale wskazany jest też w przewlekłej niewydolności serca, zawale mięśnia sercowego oraz nefropatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu 1. Lek ten zawiera kaptopryl - substancję aktywną z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Polsart tabletki

Polsart to lek w postaci tabletek z telmisartanem. Preparat obniża ciśnienie tętnicze krwi, może być także stosowany w ramach profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

Dostępny w 96% aptek.

Produkt na receptę

Beto 50 ZK tabletki

Beto 50 ZK jest to lek stosowany głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej i zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza częstoskurczu nadkomorowego. Zawiera metoprolol, który zmniejsza tachykardię, zwiększoną pojemność minutową i kurczliwość serca, wywoływane zwykle przez nagły wyrzut katecholamin, a ponadto zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi. Lek ten stosowany może być również w: zapobieganiu zgonowi z przyczyn sercowych i ponownemu zawałowi mięśnia sercowego po przebytej ostrej fazie zawału serca; kołataniu serca spowodowanemu zaburzeniami czynnościowymi serca; zapobieganiu migrenie; stabilnej objawowej niewydolności serca w skojarzeniu z innymi metodami leczenia niewydolności serca.

Dostępny w 98% aptek.

Produkt na receptę

Prestarium 5 mg tabletki powlekane

Prestarium zawiera peryndopryl, który jest lekiem obniżającym ciśnienie krwi oraz zmniejszającym obciążenie serca. Stosowany jest więc w leczeniu nadciśnienia (pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami) i niewydolności serca, a także w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca u osób cierpiących na chorobę wieńcową.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Amlozek tabletki

Amlozek to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego; przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej oraz naczynioskurczowej dławicy piersiowej (typu Prinzmetala). Substancją czynną jest: amlodypina – antagonista wapnia – o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne.

Dostępny w 100% aptek.

Produkt na receptę

Triplixam 10 mg + 2,5 mg + 5 mg tabletki powlekane

Triplixam to lek stosowany w leczeniu substytucyjnym samoistnego nadciśnienia tętniczego. Zawiera trzy substancje czynne o działaniu przeciwnadciśnieniowym, powodujące rozszerzanie się naczyń krwionośnych: peryndopryl, indapamid oraz amlodypinę.

Dostępny w 86% aptek.

Produkt na receptę

Toramide tabletki

Toramide zawiera substancję czynną torasemid. Jest on pętlowym lekiem moczopędnym, obniżającym ciśnienie tętnicze krwi, stosowanym w leczeniu obrzęków pochodzenia wątrobowego, nerkowego, płuc oraz zastoinowej niewydolności serca.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Propranolol WZF tabletki

Propranolol WZF to lek stosowany głównie jako lek nasercowy oraz przeciwnadciśnieniowy, ale wskazany także w leczeniu migreny, nadczynności tarczycy i tyreotoksykozy. Substancją czynną preparatu jest propranolol, który prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenia ciśnienia tętniczego.

Dostępny w 100% aptek.

Produkt na receptę

Nedal tabletki

Nedal jest lekiem stosowanym w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej, łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca, jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów w podeszłym wieku (70 lat lub więcej). Zawiera nebiwolol, który jest antagonistą receptorów beta-adrenergicznych, a także wykazuje działanie rozszerzające naczynia krwionośne.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Lokren tabletki powlekane

Lokren to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca, zawierający betaksolol - substancję zaliczaną do grupy tzw. beta-blokerów. Lek ten prowadzi do zmniejszenia częstotliwości i siły skurczów mięśnia sercowego.

Dostępny w 97% aptek.

Produkt na receptę

Spironol tabletki

Spironol to lek w postaci tabletek doustnych ze spironolaktonem, zaliczany do grupy leków moczopędnych oszczędzających potas. Preparat wskazany jest, m.in. w leczeniu zastoinowej niewydolności serca, marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękiem oraz nadciśnienia tętniczego, u pacjentów niereagujących na inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Dostępny w 100% aptek.

Środek spożywczy

Medargin proszek (do wytworzenia płynu)

Medargin to proszek zawierający L-argininę, która wspomaga prawidłową pracę serca i naczyń krwionośnych. Składnik ten jest niezbędny do produkcji tlenku azotu, a także ogranicza powstawanie zmian miażdżycowych, co wywiera wpływ na naczynia krwionośne i usprawnia krążenie, dzięki czemu może być stosowana w profilaktyce nadciśnienia tętniczego krwi oraz niewydolności serca. Dodatkowo arginina istotnie wpływa na prawidłowy metabolizm mięśni - jest niezbędna do produkcji energii, dlatego polecana jest osobom intensywnie uprawiającym sport.

Dostępny w 26% aptek.

Produkt na receptę

Lorista tabletki powlekane

Lorista to lek przeznaczony do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, chorób nerek oraz przewlekłej niewydolności serca. Preparat zawiera losartan, który prowadzi do rozkurczu naczyń krwionośnych i w ten sposób obniża ciśnienie tętnicze. Ponadto wpływa ochronnie na nerki i hamuje rozwój uszkodzeń związanych z cukrzycą czy nadciśnieniem.

Dostępny w 98% aptek.

Produkt na receptę

Tertensif SR tabletki powlekane

Tertensif SR to tabletki o przedłużonym uwalnianiu stosowane w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Zawierają substancję czynną: indapamid, zwiększający wydalanie sodu, chlorków i wody z moczem, wywołując działanie przeciwnadciśnieniowe.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Sobycombi 5 mg + 5 mg tabletki

Sobycombi to lek wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego i stabilnej choroby wieńcowej. Zawiera dwie substancje czynne: bisoprolol i amlodypinę. Bisoprolol blokuje receptory b1-adrenegriczne, a amlodypina, jako antagonista wapnia, przyczynia się do rozszerzania naczyń krwionośnych.

Dostępny w 50% aptek.

Produkt na receptę

Indix Combi 2,5 mg + 0,625 mg tabletki powlekane

Indix Combi to lek stosowany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Zawiera dwie substancje czynne: peryndopryl – odpowiadający za rozszerzenie naczyń krwionośnych i indapamid, który oprócz rozszerzania naczyń krwionośnych, powoduje zwiększenie wydalania sodu i wody z moczem.

Dostępny w 57% aptek.

Produkt na receptę

Tritace 2,5 tabletki

Tritace to lek stosowany samodzielnie lub razem z innymi lekami w terapii nadciśnienia tętniczego oraz w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego na tle miażdżycowym. Substancją czynną preparatu jest ramipryl, który w organizmie ulega aktywacji do ramiprylatu. Związek ten ogranicza powstawanie angiotensyny II, dzięki czemu naczynia krwionośne się rozkurczają, a ciśnienie tętnicze krwi ulega obniżeniu.

Dostępny w 98% aptek.

Produkt na receptę

Telmizek tabletki

Telmizek to lek w postaci tabletek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego. Zawiera substancję czynną telmisartan, która hamuje działanie angiotensyny II, dzięki czemu naczynia krwionośne się rozkurczają, a ciśnienie tętnicze krwi ulega obniżeniu.

Dostępny w 97% aptek.

Produkt na receptę

Tritace 10 tabletki

Tritace to lek stosowany samodzielnie lub razem z innymi lekami w terapii nadciśnienia tętniczego oraz w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego na tle miażdżycowym. Substancją czynną preparatu jest ramipryl, który w organizmie ulega aktywacji do ramiprylatu. Związek ten ogranicza powstawanie angiotensyny II, dzięki czemu naczynia krwionośne się rozkurczają, a ciśnienie tętnicze krwi ulega obniżeniu.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Hygroton tabletki

Hygroton zawiera chlortalidon, który zwiększa ilość wydalanego moczu. Lek stosowany jest w leczeniu objawów nadciśnienia tętniczego, a także przewlekłej niewydolności serca, obrzęków (związanych z niewydolnością krążenia, marskością wątroby czy zaburzeniami czynności nerek) oraz nerkowej moczówki prostej.

Dostępny w 82% aptek.

Produkt na receptę

Doxar tabletki

Doxar to lek w postaci tabletek stosowany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego, a także w terapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (prostaty). Substancją czynną preparatu jest doksazosyna, której mechanizm działania polega na blokowaniu receptorów α1-adrenergicznych. Dodatkowym działaniem doksazosyny jest polepszenie parametrów gospodarki lipidowej organizmu.

Dostępny w 96% aptek.

Produkt na receptę

Sobycombi 5 mg + 10 mg tabletki

Sobycombi to lek wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego i stabilnej choroby wieńcowej. Zawiera dwie substancje czynne: bisoprolol i amlodypinę. Bisoprolol blokuje receptory b1-adrenegriczne, a amlodypina, jako antagonista wapnia, przyczynia się do rozszerzania naczyń krwionośnych.

Dostępny w 18% aptek.

Produkt na receptę

Karbis tabletki

Karbis to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego, a także leczeniu dorosłych pacjentów z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej komory jako leczenie wspomagające w leczeniu inhibitorami ACE lub, gdy inhibitory ACE nie są tolerowane. Zawiera kandesartan – prolek, który na drodze hydrolizy podczas wchłaniania z przewodu pokarmowego przetwarzany jest na substancję czynną, której działanie przeciwnadciśnieniowe jest wynikiem zmniejszenia całkowitego oporu naczyniowego bez odruchowego przyspieszenia rytmu serca.

Dostępny w 93% aptek.

Produkt na receptę

Axtil tabletki

Axtil to lek w postaci tabletek, który stosowany jest w kardiologii w celu regulacji ciśnienia krwi oraz optymalizacji pracy serca. Zawiera w składzie substancję czynną - ramipril z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Związek ten ogranicza powstawanie angiotensyny II, dzięki czemu naczynia krwionośne się rozkurczają, a ciśnienie tętnicze krwi ulega obniżeniu.

Dostępny w 98% aptek.

Produkt na receptę

Furosemidum Polpharma tabletki

Furosemidum Polpharma jest silnie działającym lekiem moczopędnym stosowanym głównie w leczeniu nadciśnienia oraz obrzęków różnego pochodzenia. Substancją czynną preparatu jest należący do grupy diuretyków pętlowych furosemid.

Dostępny w 98% aptek.

Produkt na receptę

Enarenal tabletki

Enarenal to lek należący do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE). Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w objawowej niewydolności serca oraz w zapobieganiu niewydolności serca u chorych z zaburzeniami czynności skurczowej mięśnia sercowego.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Lisiprol tabletki

Lisiprol to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, leczeniu pacjentów w ciągu 24 godzin od wystąpienia ostrego zawału mięśnia sercowego, a także leczeniu choroby nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II z rozpoczynającą się nefropatią. Zawiera substancję czynną: lizynopryl, której mechanizm działania powoduje zmniejszenie działania naczynioskurczowego i zmniejszenie wydzielania aldosteronu.

Dostępny w 95% aptek.

Produkt na receptę

Indapen SR tabletki

Indapen SR to tabletki o przedłużonym uwalnianiu stosowane w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Zawierają indapamid - substancję czynną zwiększającą wydalanie sodu, chlorków i wody z moczem, wywołując działanie przeciwnadciśnieniowe.

Dostępny w 98% aptek.

Produkt na receptę

Diuresin SR tabletki powlekane

Diuresin SR to tabletki o przedłużonym uwalnianiu stosowane w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Zawierają substancję czynną: indapamid - zwiększający wydalanie sodu, chlorków i wody z moczem, wywołując działanie przeciwnadciśnieniowe.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Piramil 5 mg tabletki

Piramil to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, chorób nerek oraz objawowej niewydolności serca. Substancją czynną jest ramipryl - prolek, którego aktywny metabolit poprzez zmniejszone tworzenie angiotensyny II i zahamowanie rozkładania bradykininy, prowadzi do rozkurczu naczyń. Lek ten stosowany jest również w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka i prewencji wtórnej u pacjentów po ostrym zawale serca.

Dostępny w 94% aptek.

Produkt na receptę

Triplixam 5 mg + 1,25 mg + 10 mg tabletki powlekane

Triplixam to lek stosowany w leczeniu substytucyjnym samoistnego nadciśnienia tętniczego. Zawiera trzy substancje czynne o działaniu przeciwnadciśnieniowym, powodujące rozszerzanie się naczyń krwionośnych: peryndopryl, indapamid oraz amlodypinę.

Dostępny w 74% aptek.

Produkt na receptę

Sobycombi 10 mg + 5 mg tabletki

Sobycombi to lek wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego i stabilnej choroby wieńcowej. Zawiera dwie substancje czynne: bisoprolol i amlodypinę. Bisoprolol blokuje receptory b1-adrenegriczne, a amlodypina, jako antagonista wapnia, przyczynia się do rozszerzania naczyń krwionośnych.

Dostępny w 7% aptek.

Produkt na receptę

Vivace 5 mg tabletki

Vivace to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, chorób nerek oraz objawowej niewydolności serca. Substancją czynną jest ramipryl - prolek, którego aktywny metabolit poprzez zmniejszone tworzenie angiotensyny II i zahamowanie rozkładania bradykininy, prowadzi do rozkurczu naczyń. Lek ten stosowany jest również w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka i prewencji wtórnej u pacjentów po ostrym zawale serca.

Dostępny w 94% aptek.


ostatnia zmiana: 27.03.2020 14:10:04

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o. o.

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Czy Prestarium można zastąpić amlodypiną?
Witam, jestem w Wielkiej Brytanii i właśnie się okazało ze paczka z moimi tabletkami nie dojedzie na czas. Czy mogę je zastąpić Amlodipine 5 mg
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy Nebilet jest na zniżkę i komu ona przysługuje?
Czy ten lek jest ze zniżką i komu się przysługuje
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy w dniu szczepienia mogę przyjąć Glucophage i Nebilet?
Będę szczepiony o 17,10 czy rano mogę zażyć nebilet i glucophage 500
odpowiada Angelika Talar-Śpionek

Czy można łączyć Propranolol i Lorafen?
Czy można jednocześnie stosować propranolol i lorafen? Cierpię na nerwicę lekowa
odpowiada Angelika Talar-Śpionek

Czy są jakieś skuteczniejsze leki na zaburzenie rytmu serca, czy propranolol jest dobry?
Czy sa jakies skuteczniejsze leki na zaburzenie rytmu serca czy propronolol jest dobry ?
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy powinnam zwiększyć dawkę leku Propranolol?
Witam 6 lat temu na badaniach wyszło mi niewielkie wypadanie platka zastawki czułam się dobrze jakoś bardzo tego nie odczuwałam, od kilku miesięcy mam...
odpowiada Katarzyna Domagała

Na Twoje pytania w temacie nadciśnienie odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane. Polityka Prywatności.