Zawał serca

W Polsce odnotowuje się ponad 73 tys. zawałów serca rocznie. W ciągu roku po "ataku serca" umiera aż 20% chorych, a po pięciu latach nie żyje już połowa z nich. Skuteczne leczenie pacjentów po przebytym zawale serca staje się zatem wyzwaniem dzisiejszych czasów.

Co to jest zawał serca?

Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego powstałą na skutek zamknięcia naczynia krwionośnego doprowadzającego krew i tlen do niego. Często bezpośrednią przyczyną zawału jest zakrzep powstały w miejscu zwężenia naczynia. Jeżeli w ciągu 6 godzin nie uda się udrożnić zwężonej tętnicy - pacjent może umrzeć.

Objawy zawału serca

  • nieprzyjemny ucisk lub ból w klatce piersiowej, który trwa dłużej niż kilka minut (znika i nawraca),
  • ból promieniujący do jednego lub obu ramion,
  • ból pleców (między łopatkami),
  • ból szyi i szczęki (żuchwy),
  • ból żołądka (często mylony z refluksem),
  • uczucie duszności,
  • zimne poty,
  • nudności, wymioty,
  • zawroty głowy,
  • ogólny niepokój.

Podczas zawału serca pierwsza godzina decyduje o szansach przeżycia. Dlatego tak ważne jest, aby natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, już przy najmniejszym podejrzeniu zawału. Chory powinien natychmiast przyjąć pozycję leżącą, unikać wysiłku i starać się zminimalizować zdenerwowanie.

Leczenie zawału serca

Najważniejszym celem leczenia jest przywrócenie przepływu krwi w zablokowanym naczyniu. Można to uczynić poprzez zastosowanie leków fibrynolitycznych (przeciwzakrzepowych) lub poprzez leczenie inwazyjne (koronografia, angioplastyka, wszczepienie stentu lub wszczepienie by-passów). Mięsień sercowy zaczyna się goić wkrótce po zawale serca. Pobyt w szpitalu trwa przeważnie tydzień do trzech tygodni. Chory już w szpitalu poddawany jest rehabilitacji kardiologicznej, której celem jest między innymi przeciwdziałanie skutkom unieruchomienia, wsparcie psychiczne i edukacja.

Po wypisie ze szpitala chory powinien dużo wypoczywać. Aktywność fizyczna powinna być umiarkowana i stopniowo zwiększana. Ważne jest wsparcie najbliższych, ponieważ często pojawiają się zaburzenia lękowe i spadek nastroju. Jeżeli po około sześciu tygodniach po wyjściu ze szpitala, serce dobrze pracuje, można powrócić do normalnego życia.

Leki stosowane po zawale serca

Po powrocie do domu chory powinien codziennie zażywać zlecone leki, aby zminimalizować ryzyko kolejnego zawału serca. Poza tym środki farmakologiczne zapobiegają bólom dławicowym, chronią wszczepione stenty, wspomagają pracę serca i minimalizują ryzyko wystąpienia niewydolności serca.

Leki po zawale należy zażywać tak długo, jak zaleci lekarz. Większość z nich stosuje się do końca życia.

Jak zapobiec zawałowi serca?

Zawał serca najczęściej dotyka mężczyzn w wieku powyżej 45 lat i kobiety w wieku powyżej 55 lat. Metryki nie można zmienić, istnieje jednak wiele innych sposobów zapobiegania tej chorobie serca:

Produkt na receptę

Roswera tabletki powlekane

Roswera to tabletki powlekane przeznaczone do leczenia osób, u których stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu. Dodatkowo mogą być wykorzystywane w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów zagrożonych np. wystąpieniem zawału serca. Preparat zawiera rozuwastatynę, która hamuje syntezę cholesterolu i zwiększa jego wychwyt zwrotny, przez co reguluje poziom lipidów we krwi.

Dostępny w 100% aptek.

Lek bez recepty

Polocard tabletki powlekane

Polocard to doustny lek przeciwzakrzepowy, którego działanie polega na hamowaniu agregacji płytek krwi i zależnego od tromboksanu skurczu naczyń krwionośnych. Substancją czynną preparatu jest kwas acetylosalicylowy.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Zahron tabletki powlekane

Zahron to tabletki przeznaczone do stosowania w leczeniu pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu, u których stosowanie diety i niefarmakologicznych metod leczenia jest niewystarczające. Preparat zawiera rozuwastatynę, która obniża poziom cholesterolu we krwi. Substancja hamuje syntezę cholesterolu oraz nasila wychwyt zwrotny cząsteczek substancji znajdujących się we krwi.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Romazic tabletki powlekane

Romazic to tabletki przeznaczone do stosowana u pacjentów u których wymagane jest obniżenie poziomu cholesterolu we krwi. Ponadto preparat może być wykorzystywany w profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów będących w grupie podwyższonego ryzyka. Lek zawiera rozuwastatynę, która hamuje syntezę cholesterolu i zwiększa jego wychwyt z krwi. Tym samym wpływa na obniżenie poziomu tej substancji.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Captopril Polfarmex tabletki

Captopril Polfarmex stosowany jest głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ale wskazany jest też w przewlekłej niewydolności serca, zawale mięśnia sercowego oraz nefropatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu 1. Lek ten zawiera kaptopryl - substancję aktywną z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Beto 50 ZK tabletki

Beto 50 ZK jest to lek stosowany głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej i zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza częstoskurczu nadkomorowego. Zawiera metoprolol, który zmniejsza tachykardię, zwiększoną pojemność minutową i kurczliwość serca, wywoływane zwykle przez nagły wyrzut katecholamin, a ponadto zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi. Lek ten stosowany może być również w: zapobieganiu zgonowi z przyczyn sercowych i ponownemu zawałowi mięśnia sercowego po przebytej ostrej fazie zawału serca; kołataniu serca spowodowanemu zaburzeniami czynnościowymi serca; zapobieganiu migrenie; stabilnej objawowej niewydolności serca w skojarzeniu z innymi metodami leczenia niewydolności serca.

Dostępny w 99% aptek.

Produkt na receptę

Tulip tabletki powlekane

Tulip to tabletki przeznaczone do stosowania u pacjentów, u których zdiagnozowano wysoki poziom cholesterolu. Ponadto lek może być stosowany przez chorych będących w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Preparat zawiera atorwastatynę, która obniża stężenie lipidów we krwi.

Dostępny w 98% aptek.

Produkt na receptę

Betaloc ZOK 25 tabletki

Betaloc ZOK 25 to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, przeznaczone do stosowania w terapii nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca. Lek może być również wykorzystywany w profilaktyce napadów migrenowych. Preparat zawiera metoprolol, zaliczany do beta-blokerów, który prowadzi do zmniejszenia częstotliwości i siły skurczu mięśnia sercowego. Dodatkowo stabilizuje ciśnienie tętnicze krwi.

Dostępny w 98% aptek.

Produkt na receptę

Lorista tabletki powlekane

Lorista to lek przeznaczony do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, chorób nerek oraz przewlekłej niewydolności serca. Preparat zawiera losartan, który prowadzi do rozkurczu naczyń krwionośnych i w ten sposób obniża ciśnienie tętnicze. Ponadto wpływa ochronnie na nerki i hamuje rozwój uszkodzeń związanych z cukrzycą czy nadciśnieniem.

Dostępny w 98% aptek.

Produkt na receptę

Zaranta tabletki powlekane

Zaranta to tabletki przeznaczone do stosowania u osób u których stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu i wysokie ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Preparat zawiera rozuwastatynę, która obniża poziom frakcji LDL cholesterolu, zapobiega rozwojowi miażdżycy i chroni przed wystąpieniem zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Dostępny w 98% aptek.

Produkt na receptę

Metocard ZK tabletki

Metocard ZK zawiera bursztynian metoprololu i należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób serca, w tym arytmii i dławicy piersiowej. Pomaga zapobiegać migrenie i ponownemu uszkodzeniu serca po zawale.

Dostępny w 98% aptek.

Produkt na receptę

Suvardio tabletki powlekane

Suvardio to tabletki przeznaczone do stosowania u pacjentów u których stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu we krwi. Preparat zawiera rozuwastatynę, która wpływa na stężenie lipidów we krwi krwi i obniża poziom cholesterolu LDL. Ponadto substancja czynna zapobiega rozwojowi zmian miażdżycowych.

Dostępny w 97% aptek.

Produkt na receptę

Polsart tabletki

Polsart to lek w postaci tabletek z telmisartanem. Preparat obniża ciśnienie tętnicze krwi, może być także stosowany w ramach profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

Dostępny w 96% aptek.

Produkt na receptę

Simvasterol tabletki powlekane

Simvasterol to preparat który może być stosowany w stanach wymagających obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Preparat zawiera symwastatynę odpowiadającą za zahamowanie syntezy cholesterolu i zwiększenie jego wychwytu zwrotnego z krwi. Substancja dodatkowo przeciwdziała wystąpieniu zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Dostępny w 96% aptek.

Produkt na receptę

Lisiprol tabletki

Lisiprol to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, leczeniu pacjentów w ciągu 24 godzin od wystąpienia ostrego zawału mięśnia sercowego, a także leczeniu choroby nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II z rozpoczynającą się nefropatią. Zawiera substancję czynną: lizynopryl, której mechanizm działania powoduje zmniejszenie działania naczynioskurczowego i zmniejszenie wydzielania aldosteronu.

Dostępny w 96% aptek.

Produkt na receptę

Betaloc ZOK 50 tabletki

Betaloc ZOK 50 to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, przeznaczone do stosowania w terapii nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz w profilaktyce napadów migrenowych. Główną substancją aktywną leku jest metoprolol, zaliczany do beta-blokerów, który prowadzi do zmniejszenia częstotliwości i siły skurczów mięśnia sercowego. Dodatkowo stabilizuje ciśnienie tętnicze krwi.

Dostępny w 94% aptek.

Produkt na receptę

Beto 100 ZK tabletki

Beto 100 ZK to tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, przeznaczone do podawania pacjentom chorym na m.in. nadciśnienie tętnicze, dławicę piersiową oraz zaburzenia rytmu serca. Preparat zawiera metoprolol, który poprzez oddziaływanie na receptory beta-adrenergiczne, prowadzi do zwolnienia rytmu serca oraz rozszerzenia naczyń krwionośnych.

Dostępny w 94% aptek.

Produkt na receptę

Tolura tabletki

Tolura to tabletki przeznaczone do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych. Preparat zawiera telmisartan, który zaliczany jest do antagonistów receptora angiotensyny II. Substancja czynna prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i spadku ciśnienia tętniczego.

Dostępny w 94% aptek.

Produkt na receptę

Telmisartan Egis tabletki powlekane

Telmisartan Egis to lek przeznaczony do stosowania w terapii nadciśnienia tętniczego, który dodatkowo może być wykorzystywany w profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych. Substancją czynną zawartą w preparacie jest telmisartan, który wpływa na równowagę układu renina-angiotensyna-aldosteron. Prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, zmniejszenia oporu naczyniowego i obniżenia ciśnienia tętniczego.

Dostępny w 92% aptek.

Produkt na receptę

Betaloc ZOK 100 tabletki

Betaloc ZOK 100 to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, przeznaczone do stosowania u chorych cierpiących na nadciśnienie tętnicze oraz chorobę niedokrwienną serca. Lek bywa również stosowany jako element profilaktyki napadów migrenowych. Preparat zawiera metoprolol, zaliczany do beta-blokerów, który m.in. zmniejsza częstotliwość i siłę skurczów serca. Dodatkowo stabilizuje ciśnienie tętnicze krwi.

Dostępny w 92% aptek.

Produkt na receptę

Plavix tabletki powlekane

Plavix jest lekiem przeciwpłytkowym stosowany w celu zapobiegania zakrzepom krwi u pacjentów, którzy przebyli zawał serca, udar mózgu lub mają problemu związane z krążeniem obwodowym. Lek zawiera klopidogrel, który hamuje agregację płytek krwi.

Dostępny w 91% aptek.

Produkt na receptę

Atrox 20 tabletki powlekane

Atrox 20 to tabletki przeznaczone do stosowania w terapii stanów przebiegających z podwyższeniem stężenia cholesterolu we krwi. Ponadto lek sprawdza się w profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych. Preparat zawiera atorwastatynę, która zaliczana jest do leków zmniejszających stężenie lipidów we krwi. Działanie to uzyskiwane jest dzięki zdolności do hamowania aktywności kluczowego enzymu związanego z procesem powstawania cholesterolu i nasilania wychwytu zwrotnego lipidów obecnych w krwi.

Dostępny w 89% aptek.

Lek bez recepty

Aspirin Cardio tabletki powlekane

Aspirin Cardio to doustny lek przeciwzakrzepowy. Jego działanie polega na hamowaniu agregacji płytek krwi i zależnego od tromboksanu skurczu naczyń krwionośnych. Substancją czynną preparatu jest kwas acetylosalicylowy.

Dostępny w 88% aptek.

Produkt na receptę

Torvacard 20 tabletki powlekane

Torvacard 20 to tabletki przeznaczone do stosowania w terapii wysokiego poziomu cholesterolu we krwii, który występuje u dzieci powyżej 10. roku życia i dorosłych. Ponadto lek może być wykorzystywany w profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych m.in. zawału serca. Preparat zawiera atorwastatynę, która pomaga zmniejszyć stężenie lipidów we krwi i hamuje rozwój zmian miażdzycowych.

Dostępny w 88% aptek.

Produkt na receptę

Rosutrox tabletki powlekane

Rosutrox to tabletki przeznaczone do stosowania w terapii podwyższonego stężenia cholesterolu we krwi, które dodatkowo mogą być wykorzystywane w profilaktyce m.in. zawału serca, udaru mózgu. Preparat zawiera rozuwastatynę, która obniża stężenie frakcji LDL we krwi, tym samym zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Dostępny w 87% aptek.

Produkt na receptę

Tezeo tabletki

Tezeo to tabletki przeznaczone do stosowania w leczeniu pacjentów cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Ponadto lek może być stosowany w profilaktyce wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych na miażdżycę. Preparat zawiera telmisartan, który m.in. rozkurcza naczynia krwionośne, obniża opór naczyniowy oraz przyczynia się do spadku ciśnienia tętniczego krwi.

Dostępny w 86% aptek.

Produkt na receptę

Lozap 50 tabletki powlekane

Lozap 50 to tabletki przeznaczone do stosowania w leczeniu m.in. nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży, chorób nerek oraz przewlekłej niewydolności serca. Preparat zawiera losartan, który prowadzi do rozkurczu naczyń krwionośnych i w ten sposób obniża ciśnienie tętnicze. Ponadto wpływa ochronnie na nerki i hamuje rozwój uszkodzeń związanych z cukrzycą czy nadciśnieniem.

Dostępny w 85% aptek.

Produkt na receptę

Ridlip tabletki powlekane

Ridlip to tabletki przeznaczone do stosowania w stanach przebiegających z podwyższonym stężeniem lipidów we krwi. Preparat zawiera rozuwastatynę, która obniża poziom cholesterolu we krwi poprzez zahamowanie jego syntezy oraz wzmożony wychwyt cząsteczek substancji znajdujących się we krwi.

Dostępny w 85% aptek.

Produkt na receptę

Actelsar tabletki

Actelsar to tabletki przeznaczone do stosowania w terapii pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze, które mogą być stosowane w profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z rozwiniętą miażdżycą. Lek zawiera telmisartan, który odpowiada za jego działanie terapeutyczne.

Dostępny w 83% aptek.

Lek bez recepty

Acard 150 mg tabletki powlekane

Acard 150 mg to doustny lek przeciwzakrzepowy z kwasem acetylosalicylowym. Preparat wskazany jest, m.in. w profilaktyce zawału mięśnia sercowego u osób z grupy dużego ryzyka, u pacjentów po świeżym zawale serca, po przebytym epizodzie niestabilnej choroby wieńcowej.

Dostępny w 82% aptek.

Produkt na receptę

Sortis 20 tabletki powlekane

Sortis 20 to tabletki przeznaczone do stosowania u pacjentów powyżej 10. roku życia, u których stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu. Dodatkowo preparat sprawdza się w profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych. Lek zawiera atorwastatynę, która odpowiada za zahamowanie procesu syntezy triglicerydów oraz zwiększony wychwyt zwrotny tych substancji z krwi. Efektem jej działania jest obniżenie poziomu cholesterolu.

Dostępny w 82% aptek.

Produkt na receptę

Tulip 40 mg tabletki powlekane

Tulip to tabletki, które przeznaczone są do stosowania u pacjentów borykających się z problemem wysokiego poziomu cholesterolu, bądź obarczonych wysokim ryzykiem wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego. Preparat zawiera atorwastatynę, która obniża stężenie cholesterolu całkowitego we krwi.

Dostępny w 81% aptek.

Produkt na receptę

Torvalipin tabletki powlekane

Torvalipin to lek przeznaczony do stosowania u pacjentów powyżej 10. roku życia, którzy mają zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi. Dodatkowo preparat sprawdza się w zapobieganiu zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z miażdżycą. Lek zawiera atorwastatynę, która zaliczana jest do leków zmniejszających poziom triglicerydów we krwi. Substancja hamuje syntezę cholesterolu i jednocześnie wzmaga jego wychwyt zwrotny z krwi.

Dostępny w 81% aptek.

Produkt na receptę

Xartan tabletki powlekane

Xartan stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej niewydolności serca (zwłaszcza wtedy, gdy stosowanie innych leków jest przeciwwskazane). Substancja aktywna preparatu to losartan - lek hipotensyjny z grupy blokerów receptora angiotensynowego.

Dostępny w 80% aptek.

Produkt na receptę

Vasilip tabletki powlekane

Vasilip to tabletki przeznaczone do stosowania u pacjentów, u których zdiagnozowano wysokie stężenie triglicerydów we krwi. Dodatkowo preparat może być stosowany w zapobieganiu rozwojowi miażdżycy i jej powikłań. Tabletki zawierają symwastatynę, która zwiększa wychwyt cholesterolu z krwi i hamuje jego syntezę.

Dostępny w 80% aptek.

Produkt na receptę

Atenolol Sanofi 25 tabletki

Atenolol Sanofi 25 to tabletki, których wskazania do stosowania obejmują leczenie nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca oraz zawału serca. Preparat zaliczany jest do beta-blokerów, które zmniejszają częstotliwość rytmu serca, osłabiają siłę jego skurczu oraz prowadzą do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Dostępny w 80% aptek.

Produkt na receptę

Captopril Jelfa tabletki

Captopril Jelfa zawiera kaptopryl będący lekiem przeciwnadciśnieniowym z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Preparat stosowany jest głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ale wskazany jest też w przewlekłej niewydolności serca, zawale mięśnia sercowego oraz nefropatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu 1.

Dostępny w 80% aptek.

Produkt na receptę

Atrox 10 tabletki powlekane

Atrox 10 to tabletki przeznaczone do stosowania w terapii stanów przebiegających z podwyższeniem stężenia cholesterolu we krwi. Ponadto lek sprawdza się w profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych. Preparat zawiera atorwastatynę, która zaliczana jest do leków zmniejszających stężenie lipidów we krwi. Substancją hamuje syntezę cholesterolu i zwiększa jego wychwyt z krwi.

Dostępny w 78% aptek.

Produkt na receptę

Telmix tabletki

Telmix to lek przeznaczony do stosowania u pacjentów chorych na nadciśnienie tętnicze. Preparat zawiera telmisartan, który prowadzi do rozkurczu naczyń krwionośnych i obniża ciśnienie tętnicze.

Dostępny w 78% aptek.

Produkt na receptę

Crosuvo tabletki powlekane

Crosuvo to lek przeznaczony do stosowania w stanach wymagających obniżenia poziomu cholesterolu, który dodatkowo może być wykorzystywany w profilaktyce powstawania zmian miażdżycowych. Preparat zawiera rosuwastatynę, która hamuje syntezę triglicerydów oraz zwiększa ich wychwyt z krwi przez co korzystnie wpływa na stabilizowanie gospodarki lipidowej organizmu.

Dostępny w 78% aptek.

Produkt na receptę

Lisinoratio 10 tabletki

Lisinoratio 10 to lek przeznaczony do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, który dodatkowo może być stosowany w terapii osób po świeżo przebytym zawale serca. Tabletki zawierają lizynopryl, który działa ochronnie na ściany naczyń krwionośnych, prowadzi do ich rozkurczu, efektem tego działania jest spadek ciśnienia tętniczego.

Dostępny w 76% aptek.

Produkt na receptę

Lambrinex tabletki powlekane

Lambrinex to tabletki stosowane w leczeniu podwyższonego poziomu cholesterolu, które mogą być stosowane niefarmakologiczne metody terapii nie przynoszą efektów. Preparat zawiera atorwastatynę, która obniża poziom triglicerydów we krwi. Działanie to uzyskiwane jest poprzez hamowanie procesu syntezy cholesterolu oraz nasilenie wychwytu zwrotnego tej substancji.

Dostępny w 75% aptek.

Produkt na receptę

Atrox 40 tabletki powlekane

Atrox 40 to tabletki przeznaczone do stosowania w terapii stanów przebiegających z podwyższeniem stężenia cholesterolu we krwi. Ponadto lek sprawdza się w profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych. Preparat zawiera atorwastatynę, która zaliczana jest do leków zmniejszających stężenie lipidów we krwi. Substancja hamuje proces syntezy cholesterolu i zwiększa jego wychwyt zwrotny z krwi.

Dostępny w 74% aptek.

Produkt na receptę

Micardis tabletki

Micardis to tabletki przeznaczone do stosowania u pacjentów cierpiących na nadciśnienie tętnicze, które dodatkowo mogą być stosowane w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych z miażdżycą. Preparat zawiera telmisartan odpowiadający za jego działanie terapeutyczne.

Dostępny w 74% aptek.

Produkt na receptę

Beto 150 ZK tabletki

Beto 150 ZK to tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, przeznaczone do podawania pacjentom chorym na m.in. nadciśnienie tętnicze, dławicę piersiową oraz zaburzenia rytmu serca. Preparat zawiera metoprolol, który poprzez oddziaływanie na receptory beta-adrenergiczne, prowadzi do zwolnienia rytmu serca oraz rozszerzenia naczyń krwionośnych.

Dostępny w 71% aptek.

Produkt na receptę

Atenolol Sanofi 50 tabletki

Atenolol Sanofi 50 to tabletki, których wskazania do stosowania obejmują leczenie nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, zaburzeń rytmu serca oraz zawału serca. Preparat zaliczany jest do beta-blokerów, czyli leków zmniejszających częstotliwość pracy serca, osłabiających siłę jego skurczu oraz obniżających ciśnienie tętnicze krwi.

Dostępny w 70% aptek.

Produkt na receptę

Atorvox tabletki powlekane

Atorvox to tabletki przeznaczone do stosowania u pacjentów, u których zdiagnozowano podwyższony poziom cholesterolu we krwi. Preparat dodatkowo może być stosowany w profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych na miażdżycę. Substancją czynną odpowiadającą za działanie preparatu jest atorwastatyna. Związek hamuje proces powstawania cholesterolu i nasila jego wychwyt zwrotny z krwi.

Dostępny w 70% aptek.

Produkt na receptę

Torvacard 40 tabletki powlekane

Torvacard 40 to tabletki przeznaczone do stosowania w leczeniu zwiększonego stężenia cholesterolu, które występuje u dzieci powyżej 10. roku życia i dorosłych. Ponadto lek może być wykorzystywany w profilaktyce zdarzeń sercowo-naczyniowych m.in. zawału serca. Preparat zawiera atorwastatynę, która pomaga zmniejszyć stężenie lipidów we krwi i hamuje rozwój zmian miażdżycowych

Dostępny w 70% aptek.


redaktor: Agnieszka Soroko, mgr farm.
ostatnia zmiana: 07.02.2020 19:22:36

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o. o.

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Przyjmuje leki na nadciśnienie Bisoratio i Turula, ciśnienie mam 110 /68 puls 58, czy mogę odstawić Torule?
Przyjmuje leki na nadciśnienie Bisoratio i Turula ciśnienie mam 110 /68 puls 58 czy mogę odstawić Torule?
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy Polocard i Bibloc mają podobne działanie?
Czy polocard i bibloc ma ma podobne działanie
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy po leku Romazic mogą boleć nogi i mięśnie? Jakim lekiem go zastąpić?
Czy może być tak że po leku romazik bolą nogi i mięśnie,jeżeli tak to jakim lekiem zastąpić
odpowiada Katarzyna Domagała

zy Lisiprol na nadciśnienie mogę jednorazowo zastąpić Cilanem lub Nedalem?
Czy Lisiprol na nadciśnienie mogę jednorazowo zastąpić Cilan'em lub Medalem? Wyjechała zapomniałam zabrać, rodzina ma w/W leki
odpowiada Katarzyna Domagała

Czy Polsart Plus można dzielić?
Czy polsard plus 40mgi40mgi12.5 można dzielić
odpowiada Ewa Pilch

Czy zamiast Beto ZK można zażyć Ebivol?
BETO ZOK CZY zamiast można zazycebivol
odpowiada Katarzyna Domagała

Na Twoje pytania w temacie zawał serca odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane. Polityka Prywatności.