Leki na zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe mają wspólną genezę, a w ich powstawaniu, rozwoju i przebiegu bardzo istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. Zaliczamy tutaj zaburzenia lękowe pod postacią fobii, zaburzenia lękowe z napadami lęku i uogólnione, zaburzenia dysocjacyjne, oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Leczenie opiera się na stosowaniu leków dostępnych wyłącznie na receptę mających działanie przeciwlękowe, uspokajające, przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe, takich jak alprazolam, diazepam, chlordiazepoksyd, zopiklon, hydroksyzyna, klobazam, pregabalina, czy escitaopram.

Przegląd ulotek dla pacjentów

Poniżej ulotki dla pacjentów, które zawierają treść związaną z tematem. Bierzemy pod uwagę wszystkie ulotki dostępne w wersji tekstowej1.


Pramolan opipramol
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AA

Pramolan wskazany jest w leczeniu: zaburzeń lękowych uogólnionych i zaburzeń występujących pod postacią somatyczną (fizyczny dyskomfort niezwiązany lub niedostatecznie związany z zaburzeniami narządowymi).

w 96% aptek | znajdź Pramolan w aptekach

Relanium diazepam
tabletki, produkt na receptę, N05BA

Wskazania do stosowania: Leczenie stanów lękowych.

Leczenie bezsenności związanej ze stanami lękowymi (jedynie w przypadku ciężkich zaburzeń, uniemożliwiających prowadzenie normalnego trybu życia, lub będących przyczyną skrajnego dyskomfortu dla chorego).

w 95% aptek | znajdź Relanium w aptekach

Asentra sertraline
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AB

Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń depresyjnych i (lub) zaburzeń lękowych.

Lek Asentra może być stosowany w leczeniu: depresji i zapobieganiu nawrotowi depresji (u dorosłych), zespołu lęku społecznego (u dorosłych), zespołu stresu pourazowego (PTSD) (u dorosłych), lęku napadowego (u dorosłych), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) (u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat).

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i lęk napadowy są zaburzeniami związanymi z lękiem, z towarzyszącym ciągłym niepokojem z powodu uporczywych wyobrażeń (obsesji), które powodują wykonywanie powtarzalnych rytuałów (czynności przymusowe, kompulsje).

w 92% aptek | znajdź Asentra w aptekach

Afobam alprazolam
tabletki, produkt na receptę, N05BA

Afobam wykazuje działanie przeciwlękowe, dlatego wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu: zaburzenia lękowego uogólnionego; zaburzenia lękowego z napadami lęku; zaburzenia lękowego w postaci fobii; zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego.

w 91% aptek | znajdź Afobam w aptekach

Asertin 50 sertraline
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AB

Sertralina należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI); są to leki stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych.

Lek Asertin można stosować w leczeniu: depresji oraz zapobieganiu nawrotom depresji (u osób dorosłych), zespołu lęku społecznego (u osób dorosłych), zespołu lęku pourazowego (PTSD) (u osób dorosłych), lęku napadowego z towarzyszącą lub nie agorafobią, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) (u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży od 6 do 17 roku życia).

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne oraz lęk napadowy są chorobami związanymi z lękiem.

w 91% aptek | znajdź Asertin w aptekach

identyczne wyniki: Asertin 100

Cital citalopram
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AB

Zakłócenia czynności układu serotoninergicznego w mózgu odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu się depresji i związanych z nią zaburzeń.

W jakich przypadkach stosowany jest lek Cital Lek Cital zawiera cytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji oraz w zapobieganiu nawrotom zaburzeń depresyjnych nawracających.

Lek Cital jest wskazany w leczeniu zaburzenia lękowego z napadami lęku z agorafobią (np. strach przed wyjściem z domu, przed tłumem i miejscami publicznymi) lub bez agorafobii.

w 90% aptek | znajdź Cital w aptekach

Setaloft 50 mg sertraline
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AB

Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń depresyjnych i (lub) zaburzeń lękowych.

Lek Setaloft może być stosowany w leczeniu: depresji i zapobieganiu nawrotowi depresji (u dorosłych) zespołu lęku społecznego (u dorosłych) zespołu lęku pourazowego (PTSD) (u dorosłych) lęku napadowego (u dorosłych) zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) (u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat).

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne ZO-K i lęk napadowy są chorobami związanymi z lękiem, z towarzyszącymi objawami odczuwania ciągłego niepokoju z powodu uporczywych wyobrażeń (obsesji), które powodują wykonywanie powtarzalnych rytuałów (czynności przymusowe-kompulsje).

w 90% aptek | znajdź Setaloft w aptekach

identyczne wyniki: Setaloft 100 mg

Doxepin Teva doxepin
kapsułki, produkt na receptę, N06AA

Wskazania do stosowania: stany depresyjne z lękiem i niepokojem w przebiegu psychoz, w tym depresja inwolucyjna i faza depresyjna w chorobie afektywnej dwubiegunowej; depresje i stany lękowe w przebiegu zaburzeń somatycznych oraz chorób organicznych; zespoły depresyjno-lękowe w przebiegu choroby alkoholowej; zaburzenia nerwicowe z objawami depresji lub lęku.

w 89% aptek | znajdź Doxepin w aptekach

Mozarin escitalopram
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AB

Zaburzenia układu serotoninergicznego w mózgu uważane są za istotny czynnik w rozwoju depresji i chorób z nią związanych.

Lek Mozarin jest stosowany w leczeniu depresji (dużego epizodu depresji) oraz zaburzeń lękowych (takich jak: napady lęku panicznego z lub bez agorafobii, zespół lęku społecznego (fobia społeczna)

w 87% aptek | znajdź Mozarin w aptekach

Egzysta pregabalin
kapsułki, produkt na receptę, N03AX

Egzysta należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.

Obwodowy i ośrodkowy ból neuropatyczny może być związany także ze zmianami nastroju, zaburzeniami snu, zmęczeniem, co może wpływać na fizyczne i społeczne funkcjonowanie pacjenta i ogólną jakość życia.

Uogólnione zaburzenia lękowe: Lek Egzysta jest stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (ang.

GAD może także powodować niepokój ruchowy, nerwowość lub uczucie podenerwowania, łatwe męczenie się, trudności z koncentracją lub uczucie „pustki w głowie”, rozdrażnienie, wzmożone napięcie mięśniowe lub zaburzenia snu.

w 85% aptek | znajdź Egzysta w aptekach

Tisercin levomepromazine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AA

Tisercin jest to lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych (neuroleptyk).

W małych dawkach w zespołach lękowych (w pojedynczej wieczornej dawce w zaburzeniach snu).

w 85% aptek | znajdź Tisercin w aptekach

Sertagen sertraline
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AB

Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń depresyjnych i (lub) zaburzeń lękowych.

Lek Sertagen może być stosowany w leczeniu: depresji i zapobieganiu nawrotowi depresji (u dorosłych), zespołu lęku społecznego (u dorosłych), zespołu lęku pourazowego (PTSD) (u dorosłych), lęku napadowego (u dorosłych), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) (u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat).

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (ZO-K) i lęk napadowy są chorobami związanymi z lękiem, z towarzyszącymi objawami odczuwania ciągłego niepokoju z powodu uporczywych wyobrażeń (obsesji), które powodują wykonywanie powtarzalnych rytuałów (czynności kompulsyjne).

w 85% aptek | znajdź Sertagen w aptekach

Parogen paroxetine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AB

Parogen jest stosowany w leczeniu dorosłych z depresją (epizod dużej depresji) i/lub zaburzeniami lękowymi.

Zaburzenia lękowe, w których stosowany jest lek Parogen, są to: zespół natręctw (powtarzające się, obsesyjne myśli i niepoddające się kontroli zachowania), zespół lęku napadowego (napady paniki, w tym napady paniki sp...

Właściwe leczenie depresji lub zaburzeń depresyjnych ma ważne znaczenie dla poprawy stanu zdrowia i samopoczucia.

w 84% aptek | znajdź Parogen w aptekach

Xanax alprazolam
tabletki, produkt na receptę, N05BA

Substancja czynna leku Xanax – alprazolam należy do grupy leków nazywanej pochodnymi benzodiazepin i wykazuje działanie przeciwlękowe, dlatego wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu: zaburzenia lękowego uogólnionego, zaburzenia lękowego z napadami lęku, zaburzenia lękowego w postaci fobii, zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego.

w 83% aptek | znajdź Xanax w aptekach

Alprox alprazolam
tabletki, produkt na receptę, N05BA

Lek Alprox jest stosowany w leczeniu: zaburzeń lękowych z napadami lęku (lęk paniczny); leczeniu objawowym lęku.

w 81% aptek | znajdź Alprox w aptekach

Alprox alprazolam
tabletki, produkt na receptę, N05BA

Alprox stosuje się: w leczeniu zaburzeń lękowych z napadami lęku (lęk paniczny); w leczeniu objawowym lęku.

w 81% aptek | znajdź Alprox w aptekach

Sympramol opipramol
drażetki, produkt na receptę, N06AA

Sympramol stosuje się w leczeniu: zaburzeń lękowych uogólnionych (lęk charakteryzujący się nadmiernym i niekontrolowanym martwieniem się o sprawy codzienne), zaburzeń występujących pod postacią somatyczną (fizyczny dyskomfort niezwiązany lub niedostatecznie związany z fizyczną przyczyną).

w 80% aptek | znajdź Sympramol w aptekach

Escitalopram Actavis escitalopram
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AB

Zakłócenia czynności układu serotoninergicznego w mózgu odgrywają podstawową rolę w rozwijaniu się depresji i podobnych zaburzeń.

Lek Escitalopram Actavis jest stosowany w leczeniu: zaburzeń depresyjnych (epizody ciężkiej depresji) zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii (np. lęk przed opuszczaniem domu, wchodzeniem do sklepów, przebywaniem w tłumie i miejscach publicznych) lęku społecznego (fobii społecznej) zaburzenia lękowego uogólnionego zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (natrętnych zachowań, myśli)

w 80% aptek | znajdź Escitalopram w aptekach

Aciprex escitalopram
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AB

Lek Aciprex zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (dużych epizodów depresji), zaburzeń lękowych (takich jak napady lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii (lęk przed znalezieniem się w miejscach, gdzie uzyskanie pomocy może okazać się niemożliwe), lęku społecznego (lęk przed kontaktami z ludźmi) oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Zaburzenia czynności układu serotoninergicznego uważane są za istotny czynnik wystąpienia depresji i związanych z nią zaburzeń.

w 79% aptek | znajdź Aciprex w aptekach

Elicea escitalopram
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AB

Lek Elicea zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (epizodów dużej depresji) oraz zaburzeń lękowych [takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) z agorafobią lub bez agorafobii, fobia społeczna, zaburzenie lękowe uogólnione oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne].

Zaburzenia czynności układu serotoninergicznego w mózgu odgrywają ważną rolę w rozwoju depresji i związanych z nią zaburzeń.

w 78% aptek | znajdź Elicea w aptekach

Venlectine venlafaxine
kapsułki, produkt na receptę, N06AX

Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz innych chorób, takich jak zaburzenia lękowe.

Wskazany jest również w leczeniu następujących zaburzeń lękowych u osób dorosłych: uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii społecznej (lęk przed sytuacjami związanymi z życiem społecznym lub unikanie takich sytuacji) oraz lęku napadowego (napady paniki).

w 78% aptek | znajdź Venlectine w aptekach

Alpragen alprazolam
tabletki, produkt na receptę, N05BA

Alprazolam stosuje się przez krótki okres w leczeniu ciężkich zaburzeń lękowych.

w 78% aptek | znajdź Alpragen w aptekach

Dulsevia duloxetine
kapsułki, produkt na receptę, N06AX

Lek Dulsevia jest wskazany u dorosłych w leczeniu: depresji, zaburzeń lękowych uogólnionych (przewlekłe uczucie lęku lub nerwowość).

w 78% aptek | znajdź Dulsevia w aptekach

Dulsevia duloxetine
kapsułki, produkt na receptę, N06AX

Lek Dulsevia jest wskazany u dorosłych w leczeniu: depresji, zaburzeń lękowych uogólnionych (przewlekłe uczucie lęku lub nerwowość), bólu w neuropatii cukrzycowej (opisywanego zwykle jako palący, przeszywający, kłujący, rwący lub ból porównywany do porażenia prądem.

w 78% aptek | znajdź Dulsevia w aptekach

Faxolet ER venlafaxine
kapsułki, produkt na receptę, N06AX

Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz innych chorób takich jak zaburzenia lękowe.

Faxolet ER wskazany jest również w leczeniu następujących zaburzeń lękowych u osób dorosłych: uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii społecznej oraz lęku napadowego (napady paniki).

Aby pacjent poczuł się lepiej, ważne żeby leczenie depresji oraz zaburzeń lękowych przebiegało we właściwy sposób.

w 77% aptek | znajdź Faxolet w aptekach

Zoloft sertraline
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AB

Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny; leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń depresyjnych i (lub) zaburzeń lękowych.

Zoloft może być stosowany w leczeniu: depresji i zapobieganiu nawrotowi depresji (u dorosłych), zespołu lęku społecznego (u dorosłych), zespołu lęku pourazowego (PTSD) (u dorosłych), lęku napadowego (u dorosłych), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) (u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat).

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i lęk napadowy są zaburzeniami związanymi z lękiem, z towarzyszącym ciągłym niepokojem z powodu uporczywych wyobrażeń (obsesji), które powodują wykonywanie powtarzalnych rytuałów (czynności przymusowe, kompulsje).

Zespół lęku społecznego (fobia społeczna) jest zaburzeniem związanym z lękiem.

Lekarz zadecydował, że ten lek nadaje się do leczenia zaburzenia występującego u pacjenta.

w 76% aptek | znajdź Zoloft w aptekach

Escitil escitalopram
tabletki powlekane, produkt na receptę, N06AB

Lek Escitil zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (epizodów dużej depresji) oraz zaburzeń lękowych (takich jak: napady lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii – lękiem przed przebywaniem na otwartej przestrzeni, fobia społeczna, uogólnione zaburzenie lękowe oraz zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne).

Zaburzenia w układzie serotoninergicznym są uważane za istotny czynnik w rozwoju depresji i związanych z nią chorób.

w 72% aptek | znajdź Escitil w aptekach

Spamilan buspirone
tabletki, produkt na receptę, N05BE

Spamilan wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych i łagodzeniu objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez depresji.

w 72% aptek | znajdź Spamilan w aptekach

Chcesz wyszukać wśród leków dowolnego terminu?

Przejdź do wyszukiwarki w ulotkach

1 Wszystkie ulotki w formacie PDF, które zawierają treść tekstową (nie obraz). Wyszukiwanie jest automatyczne, Gdzie po lek nie ponosi odpowiedzialności za treść w ulotkach.

Potrzebujesz recepty lub konsultacji lekarza?

umów wizytę Internista