Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona jest jednym z najpowszechniej występujących schorzeń zwyrodnieniowych układu nerwowego. Szacuje się, że w Polsce żyje ponad 70 tys. osób, które cierpią z jej powodu. Choroba najczęściej zaczyna się między 50 a 60 rokiem życia. Obecne leczenie sprawia, że średni czas przeżycia osób dotkniętych tą chorobą nie różni się istotnie od ogólnej populacji.

Przyczyny choroby Parkinsona

Przyczyny choroby nie są do końca poznane. W jej wyniku dochodzi do stale postępującego zaniku komórek nerwowych istoty czarnej, która zlokalizowana jest w śródmózgowiu, w części pnia mózgu. Istota czarna produkuje substancję zwaną dopaminą. Jej niedobór powoduje wystąpienie objawów ruchowych choroby Parkinsona.

Objawy choroby Parkinsona

Do rozpoznania choroby Parkinsona niezbędne jest stwierdzenie spowolnienia ruchowego (bradykineza) oraz jednego z następujących objawów:

  • sztywności mięśniowej (wzmożone napięcie mięśni),
  • drżenia spoczynkowego (pojawiającego się w momencie odprężenia),
  • zaburzeń stabilności postawy ciała (niewywołanej zaburzeniami widzenia, czy czynności błędnika).

Do innych objawów choroby możemy zaliczyć:

Leczenie choroby Parkinsona

Leczenie choroby Parkinsona polega na spowolnieniu rozwoju choroby, a także łagodzeniu objawów.

W leczeniu zaburzeń ruchowych stosuje się głównie leki:

Rekomendowane jest także leczenie zaburzeń pozaruchowych choroby Parkinsona:

Produkt na receptę

Adartrel tabletki powlekane

Adartel to tabletki, które stosuje się w leczeniu objawów zespołu niespokojnych nóg oraz w chorobie Parkinsona. Lek zawiera ropinirol, który zmniejsza niedobór dopaminy.

Dostępny w 4% aptek.

Produkt na receptę

Akineton iniekcja

Akineton to roztwór do wstrzykiwań, zawierający biperyden, który stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona. Lek wywiera silne działanie na ośrodkowy układ nerwowy, wiąże się z receptorami muskarynowymi w mózgu i łagodzi tym samym objawy, tj. sztywność mięśni, mimowolne drżenie mięśni oraz spowolnienie ruchowe.

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Akineton tabletki

Akineton to tabletki, zawierające biperyden, który stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona. Lek wywiera silne działanie na ośrodkowy układ nerwowy, wiąże się z receptorami muskarynowymi w mózgu i łagodzi tym samym objawy, tj. sztywność mięśni, mimowolne drżenie mięśni oraz spowolnienie ruchowe.

Dostępny w 76% aptek.

Produkt na receptę

Akineton SR 4 mg tabletki

Akineton SR 4 mg to tabletki o spowolnionym uwalnianiu, zawierające biperyden, który stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona. Lek wywiera silne działanie na ośrodkowy układ nerwowy, wiąże się z receptorami muskarynowymi w mózgu i łagodzi tym samym objawy, tj. sztywność mięśni, mimowolne drżenie mięśni oraz spowolnienie ruchowe.

Dostępny w 4% aptek.

Produkt na receptę

Amantix tabletki powlekane

Amantix to lek w postaci tabletek doustnych z siarczanem amantadyny. Wskazany w leczeniu objawów występujących w chorobie Parkinsona oraz zespołach parkinsonowskich, takich jak drżenia, sztywność mięśni oraz w leczeniu pozapiramidowych działań niepożądanych neuroleptyków i innych leków o podobnym mechanizmie działania.

Dostępny w 44% aptek.

Produkt na receptę

Aparxon PR tabletki

Aparxon PR to tabletki , które zawierają ropinirol. U pacjentów zmagających się z chorobą Parkinsona obserwuje się małe stężenie dopaminy, substancja czynna uzupełnia niedobory i łagodzi tym samym objawy choroby.

Dostępny w 18% aptek.

Produkt na receptę

Aporopin tabletki

Aporobin to lek w postaci tabletek, który zawiera ropinirol. U pacjentów zmagających się z chorobą Parkinsona obserwuje się małe stężenie dopaminy, substancja czynna uzupełnia niedobory i łagodzi tym samym objawy choroby.

Dostępny w 2% aptek.

Produkt na receptę

Aropilo tabletki powlekane

Aropilo to tabletki powlekane, które zawierają chlorowodorek ropinirolu, działający silnie na ośrodkowy układ nerwowy. Substancja ta uzupełnia niedobory dopaminy i może być stosowana w leczeniu choroby Parkinsona oraz objawów zespołu niespokojnych nóg.

Dostępny w 25% aptek.

Produkt na receptę

Aropilo SR tabletki

Aropilo SR to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają chlorowodorek ropinirolu, działający silnie na ośrodkowy układ nerwowy. Substancja ta uzupełnia niedobory dopaminy i może być stosowana w leczeniu choroby Parkinsona oraz objawów zespołu niespokojnych nóg.

Dostępny w 25% aptek.

Produkt na receptę

Ceurolex SR tabletki

Ceurolex SR to tabletki, zawierające ropinirol, który działa podobnie do dopaminy występującej w mózgu. Produkt stosuje się w początkowym leczeniu choroby Parkinsona w celu opóźnienia przyjmowania lewodopy oraz w dalszych etapach w terapii skojarzonej z lewodopą.

Dostępny w 7% aptek.

Produkt na receptę

Comtess tabletki powlekane

Comtess to tabletki, które zawierają substancję czynną o nazwie entakapon. Lek stosuje się w połączeniu z lewodopą w łagodzeniu objawów choroby Parkinsona.

Dostępny w 2% aptek.

Produkt na receptę

Madopar kapsułki

Madopar to kapsułki, które w swoim składzie zawierają połączenie lewodopy i benserazydu. Substancje czynne dobrze wchłaniają się po podaniu doustnym i zmniejszają bradykinezję i sztywność, oraz w mniejszym stopniu drżenie. Produkt wskazany jest w leczeniu choroby Parkinsona oraz zespołu niespokojnych nóg (RLS).

Dostępny w 53% aptek.

Produkt na receptę

Madopar 125 mg kapsułki

Madopar 125 mg to lek złożony w postaci kapsułek doustnych, stosowany w terapii choroby Parkinsona. Zawarte w nim lewodopa i benserazyd zmniejszają objawy, takie jak spowolnienie ruchowe, czy sztywność mięśni, które są charakterystyczne dla choroby Parkinsona. Ponadto lek bywa wykorzystywany w terapii zespołu niespokojnych nóg.

Dostępny w 69% aptek.

Produkt na receptę

Madopar 125 mg tabletki (do wytworzenia zawiesiny)

Madopar 125 mg w formie tabletek przeznaczonych do sporządzania zawiesiny doustnej to lek złożony zawierający połączenie lewodopy i benserazydu. Preparat stosowany jest w leczeniu choroby Parkinsona. Forma leku dostosowana jest do potrzeb pacjentów z dysfagią (zaburzeniami połykania) lub u których wymagane jest szybsze działanie leku.

Dostępny w 51% aptek.

Produkt na receptę

Madopar 250 mg tabletki

Madopar 250 to lek w postaci doustnych tabletek, który zawiera w swoim składzie lewodopę oraz benserazyd. Preparat zmniejsza objawy, takie jak spowolnienie ruchowe, czy sztywność mięśni, dzięki czemu znalazł zastosowanie w leczeniu choroby Parkinsona.

Dostępny w 43% aptek.

Produkt na receptę

Madopar 62,5 mg kapsułki

Madopar 62,5 mg to kapsułki, które zawierają połączenie lewodopy i benserazydu. Lek zmniejsza bradykinezję (spowolnienie ruchowe) i sztywność mięśniową oraz w mniejszym stopniu drżenie. Produkt wskazany jest w leczeniu objawów choroby Parkinsona oraz zespołu niespokojnych nóg.

Dostępny w 68% aptek.

Produkt na receptę

Madopar 62,5 mg tabletki (do wytworzenia zawiesiny)

Madopar 62,5 mg to tabletki przeznaczone do wytworzenia zawiesiny, które zawierają połączenie lewodopy i benserazydu. Lek zmniejsza bradykinezję (spowolnienie ruchowe) i sztywność oraz w mniejszym stopniu drżenie, wskazany jest w leczeniu objawów choroby Parkinsona oraz zespołu niespokojnych nóg.

Dostępny w 60% aptek.

Produkt na receptę

Madopar HBS kapsułki

Madopar HBS to lek w postaci kapsułek, wskazany dla pacjentów mających różne wahania działania leku (np. pogorszenie przy końcu działania dawki). Preparat zawiera połączenie lewodopy i benserazydu. Substancje czynne dobrze wchłaniają się po podaniu doustnym i zmniejszają bradykinezję i sztywność oraz w mniejszym stopniu drżenie. Produkt wskazany jest w leczeniu choroby Parkinsona.

Dostępny w 85% aptek.

Produkt na receptę

Nakom tabletki

Nakom to tabletki, które zawierają prekursor dopaminy - lewodope oraz obwodowy inhibitor dekarboksylazy - karbidope. Połączenie tych dwóch substancji pozwala na podawanie mniejszej ilości leku i zmniejsza działania niepożądane. Preparat działa na objawy choroby i zespołu Parkinsona, m.in. sztywność, spowolnienie ruchowe, drżenie, ślinotok.

Dostępny w 23% aptek.

Produkt na receptę

Nakom Mite tabletki

Nakom Mite to tabletki, które zawierają prekursor dopaminy - lewodope oraz obwodowy inhibitor dekarboksylazy - karbidope. Połączenie tych dwóch substancji pozwala na podawanie mniejszej ilości leku i zmniejsza działania niepożądane. Preparat działa na objawy choroby i zespołu Parkinsona, m.in. sztywność, spowolnienie ruchowe, drżenie, ślinotok.

Dostępny w 31% aptek.

Produkt na receptę

Neupro system transdermalny

Neupro to system transdermalny, który zawiera rotygotynę. Substancja czynna działa na ośrodkowy układ nerwowy i wykazuje działanie przeciwparkinsonowskie. Lek stosuje się w monoterapii choroby Parkinsona lub w leczeniu skojarzonym z lewodopą.

Dostępny w 1% aptek.

Produkt na receptę

Nironovo SR tabletki

Nironovo SR to tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawierające ropinirol, który działa podobnie jak dopamina występująca w mózgu. Lek znajduje zastosowanie w terapii choroby Parkinsona.

Dostępny w 21% aptek.

Produkt na receptę

Oprymea tabletki

Oprymea zawiera pramipeksol i jest lekiem o przedłużonym uwalnianiu stosowanym w leczeniu objawów choroby Parkinsona u osób dorosłych, zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z lekiem lewodopa.

Dostępny w 26% aptek.

Produkt na receptę

Polpix SR tabletki

Polpix SR to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają substancję dopaminergiczną - ropinirol. Substancja czynna poprawia przekaźnictwo dopaminergiczne i poprzez wpływ na podwzgórze, przysadkę mózgową hamuje wydzielanie prolaktyny. Lek wskazany jest w leczeniu choroby Parkinsona.

Dostępny w 43% aptek.

Produkt na receptę

Pronoran tabletki powlekane

Pronoran to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają pirybedyl. Lek stosuje się w chorobie Parkinsona, szczególnie postaci przebiegających z drżeniem. Preparat można przyjmować w monoterapii lub w połączeniu z lewodopą.

Dostępny w 23% aptek.

Produkt na receptę

Ralago tabletki

Relago to tabletki, które zawierają resagilinę. W przebiegu choroby Parkinsona następuje utrata komórek, które produkują neuroprzekaźnik - dopaminę. Lek działa poprzez zwiększenie i utrzymanie stężenia dopaminy w mózgu. Produkt wskazany jest w terapii choroby Parkinsona.

Dostępny w 10% aptek.

Produkt na receptę

Rasagiline Vipharm tabletki

Resagiline Vipharm o tabletki, które zawierają resagilinę - inhibitor MAO-B. W przebiegu choroby Parkinsona następuje utrata komórek, które produkują neuroprzekaźnik - dopaminę. Lek działa poprzez zwiększenie i utrzymanie stężenia dopaminy w mózgu. Produkt wskazany jest w terapii choroby Parkinsona.

Dostępny w 33% aptek.

Produkt na receptę

Repirol SR tabletki

Repirol SR to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona. Preparat może być stosowany w monoterapii, aby opóźnić przyjmowanie lewodopy lub w połączeniu z lewodopą. Lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i można go przyjmować niezależnie od posiłku.

Dostępny w 3% aptek.

Produkt na receptę

Requip tabletki powlekane

Requip to tabletki, które zawierają ropinirol. U osób zmagających się z chorobą Parkinsona obserwuje się małe stężenie dopaminy. Lek działa podobnie jak dopamina i łagodzi poprzez to objawy choroby Parkinsona.

Dostępny w 11% aptek.

Produkt na receptę

Requip-Modutab tabletki

Requip-Modutab to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają ropinirol. U osób zmagających się z chorobą Parkinsona obserwuje się małe stężenie dopaminy. Lek działa podobnie jak dopamina i łagodzi poprzez to objawy choroby Parkinsona.

Dostępny w 13% aptek.

Produkt na receptę

Rolpryna SR tabletki

Rolpryna SR to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają ropinirol. Lek stosuje się w leczeniu objawów choroby Parkinsona u osób dorosłych, zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z lekiem lewodopa.

Dostępny w 39% aptek.

Produkt na receptę

Ropodrin tabletki

Ropodrin to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, które zawierają ropinirol- agonistę dopaminy. Substancja czynna działa analogicznie jak dopamina, której niedobór obserwuje się w chorobie Parkinsona. Produkt łagodzi objawy towarzyszące chorobie Parkinsona.

Dostępny w 16% aptek.

Produkt na receptę

Segan tabletki

Segan to tabletki, które zawierają selegilinę. Substancja czynna hamuje czynność enzymu, który bierze udział w metabolizmie dopaminy. Lek wskazany jest w monoterapii choroby Parkinsona lub w połączeniu z lewodopą.

Dostępny w 36% aptek.

Produkt na receptę

Selgres tabletki powlekane

Selgres to tabletki, które zawierają inhibitor MAO-B - selegilinę. Substancja czynna hamuje czynność enzymu, który bierze udział w metabolizmie dopaminy. Lek wskazany jest w monoterapii choroby Parkinsona lub w leczeniu skojarzonym z lewodopą i karbidopą.

Dostępny w 10% aptek.

Produkt na receptę

Viregyt-K kapsułki

Viregyt-K to lek w postaci kapsułek doustnych z chlorowodorkiem amantadyny. Lek wskazany jest w zwalczaniu objawów choroby Parkinsona oraz w leczeniu grypy typu A. Może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 10. roku życia.

Dostępny w 65% aptek.


redaktor: Agnieszka Soroko, mgr farm.
ostatnia zmiana: 14.04.2020 19:42:51

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o. o.

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Czy jest w sprzedaży zamiennik Leganto?
Czy jest w sprzedaży zamiennik Leganto?
odpowiada Angelika Talar-Śpionek

W której aptece w Rzeszowie otrzymam nierefundowany Viregyt-K?
mam receptę na VIREGYT-K płatną 100% Gdzie dostanę ten lek w aptece Rzeszów
odpowiada Katarzyna Domagała

Gdzie uzyskać e-receptę i ją zrealizować w Olsztynie?
Gdzie uzyskać e receptę i gdzie ją zrealizować w Olsztynie (warm-maz
odpowiada Olga Sierpniowska

Gdzie aktualnie można kupić w Polsce Viregyt-K lub amantadynę z importu?
gdzie aktualnie można w polsce kupić viregyt k lub amantadynę z importu
odpowiada Angelika Talar-Śpionek

Czy mogę stosować amantadynę jeśli choruję na Parkinsona?
WITAM,CHORUJE N PWRKINSONA CZY MOGĘ ZAŻYWAĆ LEK AMANTADYN?
odpowiada Anna Tyrańska

Czy mogę brać Tranxene i Madopar?
Czy mogę brać tanxene i madopar
odpowiada Monika Alaszkiewicz

Na Twoje pytania w temacie choroba parkinsona odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane. Polityka Prywatności.