Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia na świecie. W Polsce choruje na nią około 300 tys. osób, a za 30 lat problem ten będzie dotyczył aż miliona Polaków. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i aż 40% seniorów między 85 a 90 rokiem życia cierpi z powodu choroby Alzheimera.

Przyczyny i ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera

Przyczyny choroby Alzheimera nie są do końca poznane. U chorych dochodzi do obumierania komórek nerwowych w mózgu. Pozostałości komórkowe tworzą patologiczne złogi, które uniemożliwiają przesyłanie informacji z jednej komórki do drugiej.

Występowanie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, cukrzycy typu 2 zwiększa ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Choroba częściej dotyka kobiet, które unikają kontaktów społecznych i mają małą aktywność fizyczną oraz umysłową. Tylko 1-1,5% przypadków choroby uwarunkowanych jest genetycznie.

Objawy choroby Alzheimera

  • problemy z pamięcią - gubienie przedmiotów codziennego użytku, wielokrotne powtarzanie tych samych pytań,
  • problemy z mową - staje się bardziej uboga i monotonna,
  • problemy z liczeniem,
  • problemy z orientacją - niemożność odnalezienia drogi do domu,
  • utrata zainteresowań,
  • depresja, spadek nastroju, zmęczenie,
  • zapominanie o podstawowych zabiegach higienicznych.

Cele leczenia choroby Alzheimera

Celem leczenia choroby Alzheimera jest możliwie jak najdłuższe utrzymanie samodzielności pacjenta, spowolnienie rozwijających się zaburzeń poznawczych, opóźnienie wystąpienia pobudzenia i agresji, odroczenie konieczności opieki stacjonarnej, redukcja ryzyka wystąpienia innych stanów chorobowych.

Leki stosowane w chorobie Alzheimera

Terapia chorych na Alzheimera

W leczeniu choroby Alzheimera kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej opieki nad osobą starszą. Wskazana jest wszechstronna terapia obejmująca także zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające. Wśród terapii niefarmakologicznych można wyróżnić, m. in. muzykoterapię, masaż, psychoterapię, a także zajęcia edukacyjne dla chorych i ich rodzin.

Produkt na receptę

Biomentin tabletki powlekane

Biomentin to tabletki, które stosuje się w leczeniu choroby Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu. Produkt zawiera chlorowodorek memantyny, który blokuje szkodliwe skutki wywołane zwiększonym stężeniem glutaminy. Przyjmując ten lek należy pamiętać o regularności, powinien być spożywany codziennie o tej samej porze.

Dostępny w 77% aptek.

Produkt na receptę

Cogiton 10 tabletki powlekane

Cogiton 10 to tabletki, które stosuje się w objawowym leczeniu łagodnej lub średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera. Produkt zawiera donepezil, który jest swoistym, odwracalnym inhibitorem esterazy acetylocholinowej w zakończeniach nerwowych ośrodkowego układu nerwowego. Stosowanie terapii tym lekiem wpływa na poprawę zdolności poznawczych, intelektualnych oraz umożliwia tym samym lepsze funkcjonowanie chorego.

Dostępny w 53% aptek.

Produkt na receptę

Cogiton 5 tabletki powlekane

Cogiton 5 to tabletki, które stosuje się w objawowym leczeniu łagodnej lub średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera. Produkt zawiera donepezil, który jest swoistym, odwracalnym inhibitorem esterazy acetylocholinowej w zakończeniach nerwowych ośrodkowego układu nerwowego. Stosowanie terapii tym lekiem wpływa na poprawę zdolności poznawczych, intelektualnych oraz umożliwia tym samym lepsze funkcjonowanie chorego.

Dostępny w 48% aptek.

Produkt na receptę

Cognomem tabletki powlekane

Cognomem to tabletki, które przeznaczone są w terapii choroby Alzheimera. Lek zawiera memantynę, która należy do grupy agonistów receptora NMDA, odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów nerwowych ważnych dla procesu nauki i zapamiętywania.

Dostępny w 9% aptek.

Produkt na receptę

Donecept tabletki powlekane

Donecept to tabletki, które zawierają chlorowodorek donepezilu. Substancja czynna silnie hamuje esterazę acetylocholinową w zakończeniach nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Preparat stosuje się w objawowym leczeniu łagodnej lub umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia występującej w chorobie Alzheimera.

Dostępny w 48% aptek.

Produkt na receptę

Donectil tabletki powlekane

Doncectil to tabletki, które zawierają chlorowodorek donepezilu. Substancja czynna wywiera wpływ na ośrodkowy układ nerwowy poprzez poprawę zdolności poznawczych. Preparat jest wskazany w leczeniu otępienia występującego w chorobie Alzheimera.

Dostępny w 13% aptek.

Produkt na receptę

Donepex tabletki powlekane

Donepex to lek w postaci tabletek, który stosuje się w terapii otępienia w chorobie Alzheimera. Substancję czynną stanowi chlorowodorek donepezilu, który jest odwracalnym inhibitorem cholinoesterazy mózgowej. Produkt spowalnia proces chorobowy, ale nie jest w stanie odwrócić przebiegu choroby Alzheimera.

Dostępny w 70% aptek.

Produkt na receptę

Donepezil Bluefish tabletki powlekane

Donepezil Bluefish to tabletki, które stosuje się u osób dorosłych w leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Produkt zawiera inhibitor cholinoesterazy mózgowej – donepezil, który poprawia pamięć oraz procesy kojarzeniowe.

Dostępny w 18% aptek.

Produkt na receptę

Donepezil Polfarmex tabletki powlekane

Donepezil Polfarmex to tabletki, które stosuje się u osób dorosłych w leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Produkt zawiera inhibitor cholinoesterazy mózgowej – donepezil, który poprawia pamięć oraz procesy kojarzeniowe.

Dostępny w 10% aptek.

Produkt na receptę

Doneprion tabletki powlekane

Doneprion to tabletki, które zawierają chlorowodorek donepezylu. Substancja czynna hamuje rozkład neuroprzekaźnika odgrywającego ważną rolę w procesie zapamiętywania i powoduje zwiększenie jego stężenia w mózgu. Lek stosuje się u osób dorosłych w terapii otępienia u osób z chorobą Alzheimera.

Dostępny w 10% aptek.

Produkt na receptę

Donesyn tabletki powlekane

Donesyn to tabletki, które zawierają chlorowodorek donepezylu, będący inhibitorem acetylocholinoesterazy. Substancja czynna hamuje rozkład neuroprzekaźnika odgrywającego ważną rolę w procesie zapamiętywania i powoduje wzrost jego stężenia w mózgu. Lek stosuje się u osób dorosłych w terapii otępienia u osób z chorobą Alzheimera.

Dostępny w 35% aptek.

Produkt na receptę

Evertas system transdermalny

Evertas to lek w postaci plastrów transdermalnych, który zawiera rywastygminę. Substancja czynna hamuje enzymy odpowiedzialne za rozkład acetylocholiny. Działanie to powoduje zwiększenie stężenia neuroprzekaźnika w mózgu i łagodzi tym samym objawy choroby. Produkt wskazany jest w leczeniu otępienia, które występuje w zdiagnozowanej chorobie Alzheimera.

Dostępny w 42% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Exelon system transdermalny

Exelon to system transdermalny, którego substancję czynną stanowi rywastygmina. Substancja czynna hamuje enzymy odpowiedzialne za rozkład acetylocholiny. Działanie to powoduje zwiększenie stężenia neuroprzekaźnika w mózgu i poprawia zdolności poznawcze. Produkt wskazany jest w leczeniu łagodnej i średnio zaawansowanej postaci otępienia, która występuje w chorobie Alzheimera.

Dostępny w 13% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Memantine Accord tabletki powlekane

Memantine Accord to lek w postaci tabletek do zastrzeżonego stosowania, który zawiera chlorowodorek memantyny. Substancja czynna należy do grupy antagonistów receptora NMDA, który odpowiada za przekazywanie impulsów nerwowych oraz wpływa na procesy uczenia się i zapamiętywania. Lek stosuje się u osób z chorobą Alzheimera.

Dostępny w 51% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Memantine Mylan tabletki powlekane

Memantine Mylan to lek w postaci tabletek do zastrzeżonego stosowania, który zawiera chlorowodorek memantyny. Substancja czynna należy do grupy antagonistów receptora NMDA, który odpowiada za przekazywanie impulsów nerwowych oraz wpływa na procesy uczenia się i zapamiętywania. Lek stosuje się u osób z chorobą Alzheimera.

Dostępny w 11% aptek.

Produkt na receptę

Memantine Orion tabletki powlekane

Memantine Orion to tabletki, które zawierają chlorowodorek memantyny, będący antagonistą receptora NMDA. Substancja czynna chroni neurony przed patologicznym pobudzeniem, które może powodować ich uszkodzenie. Lek stosuje się w chorobie Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu.

Dostępny w 19% aptek.

Produkt na receptę

Memantine Vipharm tabletki powlekane

Memantine Vipharm to tabletki zawierające chlorowodorek memantyny, który należy do grupy antagonistów receptora NMDA. Lek wpływa na działanie tych receptorów, poprawiając tym samym przekaźnictwo impulsów nerwowych. Działanie to ma pozytywny efekt na procesy kojarzenia i zapamiętywania. Produkt stosuje się w terapii choroby Alzheimera, która przebiega u pacjentów w stopniu umiarkowanym do ciężkiego.

Dostępny w 15% aptek.

Produkt na receptę

Memolek tabletki powlekane

Memolek to tabletki, które przeznaczone są do leczenia choroby Alzheimera. Lek zawiera memantynę, która jest antagonistą receptora NMDA. Produkt wpływa na działanie tych receptorów, poprawiając tym samym przekaźnictwo impulsów nerwowych. Działanie to ma pozytywny efekt na procesy kojarzenia i zapamiętywania.

Dostępny w 34% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nemdatine tabletki powlekane

Nemdatine to tabletki, które stosuje się przeciwko objawom otępienia występującym w chorobie Alzheimera. W schorzeniu tym pojawia się utrata pamięci spowodowana zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych w mózgu. Substancja czynna - memantyna działa na receptory, które poprawiają przekaźnictwo i wpływają korzystnie na procesy uczenia się i zapamiętywania.

Dostępny w 34% aptek.

Produkt na receptę

Nemedan tabletki powlekane

Nemedan to lek w formie tabletek, który stosuje się w leczeniu zespołów otępiennych towarzyszących chorobie Alzheimera. W schorzeniu tym pojawia się utrata pamięci wywołana zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych w mózgu. Memantyna stanowiąca substancję czynną preparatu działa na receptory, które poprawiają przekaźnictwo i wpływają korzystnie na procesy uczenia się i zapamiętywania.

Dostępny w 6% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nimvastid kapsułki

Nimvastid to kapsułki, które wydane są z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej. U osób borykających się z otępieniem wywołanym chorobą Alzheimera lub Parkinsona obserwuje się niższe stężenie acetylocholiny, która odpowiada za komunikowanie się komórek nerwowych. Rywastygmina podnosi stężenie neuroprzekaźnika i tym samym łagodzi objawy choroby.

Dostępny w 32% aptek.

Lek na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nimvastid tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Nimvastid to tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, które wydane są z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej. U osób borykających się z otępieniem wywołanym chorobą Alzheimera lub Parkinsona obserwuje się niższe stężenie acetylocholiny, która odpowiada za komunikowanie się komórek nerwowych. Rywastygmina podnosi stężenie neuroprzekaźnika i tym samym łagodzi objawy choroby.

Dostępny w 18% aptek.

Produkt na receptę

Pamigen tabletki powlekane

Pamigen to tabletki, których substancją czynną jest chlorowodorek donpezilu, będący inhibitorem acetylocholinoesterazy. Lek łagodzi objawy towarzyszące chorobie Alzheimera, tj. problemy z pamięcią, splątanie oraz trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Dostępny w 10% aptek.

Produkt na receptę

Polmatine płyn

Polmatine to roztwór doustny, który zawiera chlorowodorek memantyny. Lek stosuje się przeciwko otępieniu, które towarzyszy chorobie Alzheimera. Produkt wpływa na receptory NMDA, poprawia przekaźnictwo impulsów nerwowych w mózgu oraz procesy zapamiętywania. Preparat wskazany jest w terapii choroby Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

Dostępny w 5% aptek.

Produkt na receptę

Polmatine tabletki powlekane

Polmatine to tabletki, które zawierają chlorowodorek memantyny. Lek stosuje się przeciwko otępieniu, które towarzyszy chorobie Alzheimera. Produkt wpływa na receptory NMDA, poprawia przekaźnictwo impulsów nerwowych w mózgu oraz procesy zapamiętywania. Preparat wskazany jest w terapii choroby Alzheimera o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

Dostępny w 62% aptek.

Produkt na receptę

Ricordo tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Ricordo to tabletki, które ulegają rozpadowi w jamie ustnej. Produkt zawiera chlorowodorek donpezilu, który działa na ośrodkowy układ nerwowy i poprawia zdolności poznawcze. Lek wskazany jest w leczeniu otępienia u osób dorosłych, które towarzyszy chorobie Alzheimera.

Dostępny w 36% aptek.

Produkt na receptę

Ristidic kapsułki

Ristidic to kapsułki, które zawierają rywastygminę, będącą inhibitorem acetylocholinoesterazy. Produkt poprawia pamięć u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Ponadto wpływa zmniejsza otępienie, które towarzyszy chorobie Parkinsona.

Dostępny w 19% aptek.

Produkt na receptę

Rivaldo kapsułki

Rivaldo to kapsułki, które zawierają w swoim składzie inhibitor acetylocholinoesterazy – rywastygminę. Produkt poprawia pamięć u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Ponadto wpływa zmniejsza otępienie, które towarzyszy chorobie Parkinsona.

Dostępny w 16% aptek.

Produkt na receptę

Rivastigmin Orion kapsułki

Rivastigmin Orion to kapsułki, które zawierają rywastygminę. Substancja czynna hamuje enzymy odpowiedzialne za rozkład acetylocholiny, prowadzi to do zwiększenie stężenia neuroprzekaźnika w mózgu. Działania te przyczyniają się do łagodzenia objawów choroby Alzheimera oraz zmniejszają otępienie towarzyszące chorobie Parkinsona.

Dostępny w 20% aptek.

Produkt na receptę

Rivastigmine Mylan kapsułki

Produkt w kategorii: ośrodkowy układ nerwowy, psychoanaleptyki, leki przeciw otępieniu starczemu (kategoria ATC N06DA).

Dostępny w 7% aptek.

Produkt na receptę

Yasnal tabletki powlekane

Yasnal to tabletki, które zawierają donepezil, należący do grupy inhibitorów acetylocholinoesterazy. Substancja czynna spowalnia rozpad acetylocholiny, która odpowiedzialna jest za pamięć. Lek łagodzi objawy choroby Alzheimera, tj. utrata pamięci, uczucie splątania.

Dostępny w 22% aptek.

Produkt na receptę

Yasnal Q-Tab tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Yasnal Q- Tab to tabletki, które rozpadają się w jamie ustnej. Substancja czynna spowalnia rozpad acetylocholiny, która odpowiedzialna jest za pamięć. Lek łagodzi objawy choroby Alzheimera, tj. utrata pamięci, uczucie splątania.

Dostępny w 5% aptek.

Produkt na receptę

Zenmem tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Zenmem to lek w formie tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, zawierający jako substancję czynną chlorowodorek memantyny. Stosowany jest w leczeniu utraty pamięci u pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Dostępny w 17% aptek.


redaktor: Agnieszka Soroko, mgr farm.
ostatnia zmiana: 13.04.2020 13:08:03

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o. o.

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

W jakiej cenie kupię Nemdatine 20 mg po 56 tabletek?
Witam jestem zainteresowany zakupem Nemdatine 20 mg 56 tabletek w jakiej cenie jest dziękuję
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy można stosować jednocześnie betahistynę, winpocetynę i escitalopram?
Na zawroty głowy otrzymałem betahistine i vicebrol forte. biore jeszcze escitalopram 10. czy mogę to wszystko zażywać razem?
odpowiada Aleksandra Żywiec-Pelczar

Czy Biomentin może mi pomóc na problemy z pamięcią?
COVID, który przechodziłam odbił się na mojej pamięci. Pani Doktor zaleciła mi przyjmowanie leku Biomentin 2x1. Dodam, że mam lat 30. Czy rzeczywiście...
odpowiada Anna Tyrańska

Jak mogę otrzymać lek Aricept, jeśli lekarz rodzinny nie chce przepisać recepty?
Dzien dobry lekarz domowy nie chce przepisac mojej mamie a no co miesieczna prywatna wizyte specialist nas nie stac, dat jest Inna mozliwosc otrzymani...
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy można łączyć leki Donesyn, Memantine i Cavinton?
CZY MOZNA STOSOWAC ŁĄCZNIE DONESYN , MEMANTINE I CAVINTON
odpowiada Angelika Talar-Śpionek

Jaki zastępczy lek można wykupić?
Jaki zastępczy lek można wykupić
odpowiada Katarzyna Domagała

Na Twoje pytania w temacie choroba alzheimera odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane. Polityka Prywatności.