bloggdzie po lek

Jak zrealizować zlecenie na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne w aptece?

udostępnij:

E-zlecenie jest kolejnym, po e-recepcie i e-zwolnieniu, etapem informatyzacji polskiej ochrony zdrowia. W jaki sposób zrealizować zlecenie na pieluchomajtki i inne produkty chłonne? Komu przysługuje prawo do zniżki i kto może wystawić zlecenie?

Gdzie można zrealizować zlecenie na pieluchomajtki? Informację znajdziesz TUTAJ.

Jakie wyroby chłonne podlegają refundacji?

 • Pieluchomajtki
 • Majtki chłonne
 • Pieluchy anatomiczne
 • Wkładki urologiczne
 • Podkłady chłonne

Komu przysługuje refundacja na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Produkty te można kupić z pełną odpłatnością w niemal każdej aptece lub sklepie medycznym, jeśli jednak przysługuje nam prawo do refundacji, warto z niego skorzystać.

Dofinansowanie przysługuje osobom ubezpieczonym, u których problem nietrzymania moczu lub stolca związany jest m.in. z chorobą nowotworową, upośledzeniem umysłowym, otępieniem starczym, wadami wrodzonymi, chorobami układu nerwowego czy uszkodzeniem dróg moczowych. Pełną listę wskazań refundacyjnych można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Kto może wystawić wniosek na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii, onkologii, geriatrii, ginekologii onkologicznej, neurologii, urologii oraz pielęgniarka posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Jak uzyskać refundację na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza lub innej osoby uprawnionej do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Chory spełniający kryteria konieczne do objęcia refundacją produktów chłonnych otrzymuje zlecenie na ich zakup.

Jeśli w ramach jednego zlecenia pacjent chce zakupić różne rodzaje wyrobów, np. pieluchomajtki i majtki chłonne, warto poprosić lekarza, aby w miejscu określenia wyrobu wpisał "pieluchomajtki lub zamiennie".

Podczas wizyty lekarz lub pielęgniarka posiadająca uprawnienia do wystawia zlecenie, potwierdza je za pomocą platformy eZWM, drukuje, a następnie potwierdza pieczątką oraz podpisem. Ze zleceniem pacjent bezpośrednio udaje się do apteki lub sklepu medycznego w celu realizacji. Dzięki temu pacjenci i ich opiekunowie nie tracą czasu na ich potwierdzanie w Wojewódzkim Oddziale NFZ. 

Jedynie w sytuacji braku dostępu osoby wystawiającej zlecenie do serwisów internetowych pacjent zmuszony jest do jego potwierdzenia w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym może to być dowolnie wybrany oddział, bez względu na miejsce zamieszkania.

Schemat realizacji e-zlecenia.

Źródło: Komunikat Centrali NFZ z dnia 08.11.2019 r.

Jak długo ważny jest wniosek na pieluchomajtki?

Ilość wyrobów chłonnych przeznaczoną na dany miesiąc należy wykupić najpóźniej ostatniego dnia miesiąca. W przeciwnym przypadku zlecenie realizowane jest z pominięciem miesięcy, które minęły.

Przykładowo, jeśli zlecenie zostało wystawione w styczniu na 3 kolejne miesiące, to do końca stycznia można je zrealizować w całości, czyli w ilości przeznaczonej na styczeń, luty i marzec. Jeśli pacjent pojawi się w aptece w lutym, otrzyma ilość wyrobu przeznaczoną już tylko na luty i marzec.

Na ile miesięcy lekarz może wystawić zlecenie na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Lekarz może wystawić zlecenie umożliwiające zakup produktów przeznaczonych na maksymalnie 12 miesięcy

Jednorazowo można wykupić ilość odpowiadającą 6-miesięcznemu limitowi, czyli maksymalnie 540 sztuk wyrobów chłonnych.

Ile sztuk pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych miesięcznie podlega refundacji?

Standardowo, miesięcznie pacjentowi przysługuje do 90 sztuk wyrobów chłonnych.

Limit ilościowy nie obowiązuje pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności - w ich przypadku o ilości i częstotliwości zaopatrzenia w wyroby medyczne decyduje osoba uprawniona do wystawienia zlecenia w zależności od aktualnego stanu zdrowia.

Dotyczy to osób z uprawnieniami:

 • 47DN - dzieci do 18 r. życia od urodzenia z ciężkimi i nieodwracalnymi upośledzeniami albo nieuleczalnymi chorobami zagrażającymi życiu
 • 47ZN - osoby od 16 r. życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • 47ZND - dzieci do 16 r. życia - z niepełnosprawnością i wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Czy można realizować zlecenie na pieluchomajtki "na raty"?

Zlecenia można realizować w częściach, obejmujących okres od 1 do 6 miesięcy. Podobnie jak w przypadku e-recepty, podczas częściowej realizacji zlecenia, za każdym razem pacjent wraca do miejsca, w którym rozpoczął realizację. Aby dokonać zakupu trzeba podać numer zlecenia (należy go zapisać) oraz numer PESEL lub datę urodzenia.

Czy w ramach jednego wniosku można kupić różne rodzaje pieluchomajtek i wyrobów chłonnych?

W ramach realizacji jednego wniosku można zakupić różne rodzaje wyrobów chłonnych, np. 30 pieluch anatomicznych, 30 pieluchomajtek i 30 podkładów chłonnych. Decyzja w tej kwestii należy do pacjenta. Należy mieć jednak na uwadze, że m.in. ze względów higienicznych, opakowań wyrobów chłonnych nie można dzielić, stąd jeśli dany wyrób medyczny występuje jedynie w opakowaniach 30-sztukowych, można go zakupić w ilości 30 sztuk lub jej wielokrotności.

Czy ceny pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych są takie same w każdej aptece i sklepie medycznym?

W przeciwieństwie do leków refundowanych, których cena w każdej aptece jest taka sama, ceny wyrobów medycznych podlegających refundacji mogą się różnić w zależności od placówki. Taka sama jest natomiast kwota refundacji do zakupu pojedynczej sztuki wyrobu chłonnego danej kategorii. 

Od czego zależy wysokość refundacji na zakup pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych?

 • Ilości zakupionych wyrobów chłonnych
 • Rodzaju wyrobów chłonnych
 • Uprawnień dodatkowych pacjenta (IB,IW, OR, 47ZN, 47DN, 47ZND)

Ile pacjent ostatecznie zapłaci za pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Aby zrozumieć, jak wylicza się kwotę, jaką pacjent musi dopłacić realizując wniosek, trzeba wiedzieć, że istnieje tzw. limit finansowania - czyli maksymalna kwota refundacji, od której nalicza się udział pacjenta w koszcie nabycia wyrobu medycznego (pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne limit: 1,70 zł do zakupu 1 sztuki, wkłady anatomiczne i podkłady: limit: 1,00 zł do zakupu 1 sztuki).

Udział pacjenta może wynosić:

 • 30% limitu finansowania - dotyczy to pacjentów z neurogennym lub nieneurogennym nietrzymaniem moczu albo kału i pacjentów z chorobą nowotworową,
 • 0% limitu finansowania (produkty wydawane bezpłatnie do kwoty limitu) - dotyczy to inwalidów wojennych - IB, inwalidów wojskowych- IW i osób represjonowanych - OR.
Uwaga: W przypadku pacjentów uprawnionych do otrzymania wyrobów "bezpłatnie", zerowy udział pacjenta na ogół nie nie oznacza, że otrzyma on produkt bezpłatnie. Zazwyczaj cena detaliczna jest wyższa niż kwota limitu finansowania, dlatego w praktyce zwykle trzeba dopłacić różnicę między ceną detaliczną a kwotą limitu (przykład III). 

Przykłady kwot, jakie pacjent musi dopłacić w zależności od rodzaju wyrobów chłonnych, ceny detalicznej, ilości i uprawnień dodatkowych

Przykład I

 • Cena detaliczna za 1 sztukę pieluch anatomicznych wynosi 2,50 zł.
 • Limit finansowania: 1,70 zł/sztuka
 • Pacjent z chorobą nowotworową: refundacja 70%, udział pacjenta w kwocie limitu wynosi 30%.

Ile zapłaci pacjent?

 • przy zakupie 90 szt. - 90 x 2,50 zł - (90x 1,70 zł x 0,7) = 225,00 - 107,10 = 117,90 zł
 • przy zakupie 30 szt. - 30 x 2,50 zł - (30 x 1,70 zł x 0,7) = 75,00 - 35,70 = 39,30 zł

Przykład II

 • Cena detaliczna za 1 sztukę podkładów chłonnych wynosi 1,50 zł.
 • Limit finansowania: 1,00 zł/sztuka
 • Pacjent z nietrzymaniem moczu w przebiegu zespołu otępiennego: refundacja 70%, udział pacjenta w kwocie limitu wynosi 30%.

Ile zapłaci pacjent?

 • przy zakupie 90 szt. - 90 x 1,50 zł - (90x 1,00 zł x 0,7) = 135,00 zł - 63,00 zł = 72,00 zł
 • przy zakupie 30 szt. - 30 x 1,50 zł - (30 x 1,00 zł x 0,7) = 45,00 zł - 21,00 zł = 24,00 zł

Przykład III

 • Cena detaliczna za 1 sztukę pieluch anatomicznych wynosi 2,60 zł.
 • Limit finansowania: 1,70 zł/sztuka.
 • Pacjent z uprawnieniami IB: bezpłatnie do kwoty limitu.

Ile zapłaci pacjent?

 • przy zakupie 90 szt. - 90 x 2,60 zł - (90x 1,70 zł) = 234,00 zł - 153,00 zł = 81,00 zł
 • przy zakupie 30 szt. - 30 x 2,60 zł - (30 x 1,70 zł) = 78,00 zł - 51,00 zł = 27,00 zł

Przykład IV

W przypadku, gdy cena za 1 sztukę wyrobu chłonnego dla pacjenta jest niższa 1,70 zł (dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych) i 1,00 zł (dla wkładów anatomicznych i podkładów), udział pacjenta wylicza się od ceny detalicznej, a nie kwoty limitu.

 • Cena detaliczna za 1 sztukę pieluchomajtek wynosi 1,50 zł.
 • Limit finansowania: 1,70 zł/sztuka.
 • Pacjent z nietrzymaniem moczu w przebiegu zespołu otępiennego: refundacja 70%, udział pacjenta w kwocie limitu wynosi 30%.

Ile zapłaci pacjent?

 • przy zakupie 90 szt. - 90 x 1,50 zł - (90 x 1,50 zł x 0,7) = 135,00 zł – 94,50 zł = 40,50 zł
 • przy zakupie 30 szt. - 30 x 1,50 zł - (30 x 1,50 zł x 0,7) = 45,00 zł – 31,50 zł = 13,50 zł

Źródła

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego
 3. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
 4. Komunikat centrali NFZ z dnia 08-11-2019 dostępny pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/ aktualnosci-centrali/od-1-stycznia-zlecenia-na-wyroby-medyczne-na-nowych-zasadach,7494.html
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 6. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Inne artykuły na blogu

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.