Jak zrealizować zlecenie na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne w aptece?

E-zlecenie jest kolejnym, po e-recepcie i e-zwolnieniu, etapem informatyzacji polskiej ochrony zdrowia. W jaki sposób zrealizować zlecenie na pieluchomajtki i inne produkty chłonne? Komu przysługuje prawo do zniżki i kto może wystawić zlecenie?

Jakie wyroby chłonne podlegają refundacji?

  • pieluchomajtki,
  • majtki chłonne,
  • pieluchy anatomiczne,
  • wkładki urologiczne,
  • podkłady chłonne.

Komu przysługuje refundacja na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Produkty te można kupić z pełną odpłatnością w niemal każdej aptece lub sklepie medycznym, jeśli jednak przysługuje nam prawo do refundacji, warto z niego skorzystać.

Dofinansowanie przysługuje osobom ubezpieczonym, u których problem nietrzymania moczu lub stolca związany jest m.in. z chorobą nowotworową, upośledzeniem umysłowym, otępieniem starczym, wadami wrodzonymi, chorobami układu nerwowego czy uszkodzeniem dróg moczowych. Pełną listę wskazań refundacyjnych można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Kto może wystawić wniosek na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii, onkologii, geriatrii, ginekologii onkologicznej, neurologii, urologii oraz pielęgniarka posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Jak uzyskać refundację na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza lub innej osoby uprawnionej do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Chory spełniający kryteria konieczne do objęcia refundacją produktów chłonnych otrzymuje zlecenie na ich zakup.

Jeśli w ramach jednego zlecenia pacjent chce zakupić różne rodzaje wyrobów, np. pieluchomajtki i majtki chłonne, warto poprosić lekarza, aby w miejscu określenia wyrobu wpisał "pieluchomajtki lub zamiennie".

Podczas wizyty lekarz lub pielęgniarka posiadająca uprawnienia do wystawia zlecenie, potwierdza je za pomocą platformy eZWM, drukuje, a następnie potwierdza pieczątką oraz podpisem. Ze zleceniem pacjent bezpośrednio udaje się do apteki lub sklepu medycznego w celu realizacji. Dzięki temu pacjenci i ich opiekunowie nie tracą czasu na ich potwierdzanie w Wojewódzkim Oddziale NFZ. 

Jedynie w sytuacji braku dostępu osoby wystawiającej zlecenie do serwisów internetowych pacjent zmuszony jest do jego potwierdzenia w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym może to być dowolnie wybrany oddział, bez względu na miejsce zamieszkania.

Schemat realizacji e-zlecenia.

Źródło: Komunikat Centrali NFZ z dnia 08.11.2019 r.

Jak długo ważny jest wniosek na pieluchomajtki?

Zlecenie umożliwia zakup produktów przeznaczonych na maksymalnie 12 miesięcy.

Miesięcznie pacjentowi przysługuje do 90 sztuk wyrobów chłonnych. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Limit ilościowy nie obowiązuje dzieci i młodzieży do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W tym przypadku liczbę pieluchomajtek lub innego produktu chłonnego osoba wystawiająca zlecenie określa stosownie do zapotrzebowania pacjenta. Limit ilościowy nie obowiązuje także pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz chorych, którzy ze względu na niepełnosprawność wymagają stałej opieki i pomocy innej osoby.

Zlecenie realizowane jest z pominięciem miesięcy, które minęły. Przykładowo, jeśli zlecenie zostało wystawione w styczniu na 3 kolejne miesiące, to do końca stycznia można je zrealizować w całości, czyli w ilości przeznaczonej na styczeń, luty i marzec. Jeśli pacjent pojawi się w aptece w lutym, otrzyma ilość wyrobu przeznaczoną już tylko na luty i marzec.

Czy można realizować zlecenie na pieluchomajtki "na raty"?

Zlecenia można realizować w częściach, obejmujących okres co najmniej 1 miesiąca. Podobnie jak w przypadku e-recepty, podczas częściowej realizacji zlecenia, za każdym razem pacjent wraca do miejsca, w którym rozpoczął realizację. Aby dokonać zakupu trzeba podać numer zlecenia (należy go zapisać) oraz numer PESEL lub datę urodzenia.

Ile wynosi dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek?

Dofinansowanie do zakupu wyrobów chłonnych wynosi 77 zł na miesiąc dla pacjentów z chorobą nowotworową i 63 zł dla pozostałych chorych, którym przysługuje prawo do refundacji. W przypadku inwalidów wojskowych i wojennych oraz osób represjonowanych refundacja wynosi 77 zł miesięcznie w przypadku choroby nowotworowej i 90 zł w pozostałych wskazaniach. Różnicę pomiędzy ceną zakupu a kwotą refundacji dopłaca pacjent.

Przykładowo, pacjent z nietrzymaniem moczu spowodowanym uszkodzeniem układu nerwowego ma zlecenie na 2 miesiące. Chce wykupić 180 sztuk pieluchomajtek. Cena zakupu wybranego przez niego produktu bez refundacji wynosi 400 zł. Kwota, którą zapłaci wyniesie w tym przypadku 274 zł, (400 zł – (2x63 zł) = 274 zł).

W przypadku chorych, których nie obowiązuje limit ilościowy na comiesięczne zaopatrzenie w pieluchomajtki, kwoty refundacyjne są następujące: 1-90 sztuk refundacja: 63 zł, 91-180 sztuk refundacja: 126 zł, 181-270 sztuk refundacja: 189 zł.

Źródła

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego
  2. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
  3. Komunikat centrali NFZ z dnia 08-11-2019 dostępny pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/ aktualnosci-centrali/od-1-stycznia-zlecenia-na-wyroby-medyczne-na-nowych-zasadach,7494.html
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  5. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wyślij mi powiadomienie email o każdym nowym artykule

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

Leki, które zniknęły z aptek: czerwiec 2021

Właśnie mijają dwa lata, od kiedy GdziePoLek zaczął systematycznie, w cyklu dwumiesięcznym publikować jedyny niezależny raport o brakach leków. W tę okrągłą rocznicę sytuacja z dostępnością medykamentów jest stabilna. Liczba braków wynosi 23 i nie zmieniła się od ostatniego zestawienia. Powody do niepokoju na najbliższą przyszłość może jednak dawać systematyczny spadek dostępności leków przeciwzakrzepowych.

Szczepionki na COVID-19: po ilu dniach od szczepienia jesteśmy odporni na koronawirusa?

Z punktu szczepień przeciwko COVID-19 pacjenci wychodzą zadowoleni, ponieważ przyjęcie szczepionki wiąże się dla nich z poczuciem bezpieczeństwa. Czy jednak faktycznie od razu można czuć się swobodnie? Po jakim czasie zaczynają działać szczepionki na koronawirusa i jak sprawdzić, czy wywołały ochronę poszczepienną?

Skonsultuj z Farmaceutą profilaktykę i leczenie alergii

Coraz więcej osób cierpi na różnego rodzaju alergie. Katar, łzawienie czy świąd utrudniają normalne funkcjonowanie za dnia i zasypianie w nocy. Wiosna i lato to pory roku, które szczególnie sprzyjają rozwojowi uczuleń ze względu na pylenie wielu roślin. Profilaktyka i leczenie alergii jest jednym z ważnych dla pacjentów zagadnień, poruszanym m.in. podczas “Skonsultuj z Farmaceutą” - akcji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji.

Koronawirus - kiedy będzie lek i szczepionka?

Mimo że choroba wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2 (2019-nCoV) ma ciężki przebieg tylko u 15-20% zarażonych, a jej śmiertelność wynosi niecałe 3%, w walkę z nią zaangażowanych jest wiele firm farmaceutycznych i ośrodków badawczych, które niestrudzenie pracują nad wynalezieniem skutecznego leku i szczepionki na COVID-19.

Odpowiedzialność firm farmaceutycznych za ochronę środowiska

Przemysł farmaceutyczny to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Należy on również do sektorów, które nie pozostają obojętne dla naszej przyrody. Na szczęście obecnie coraz większą uwagę zwraca się na ten problem, a firmy farmaceutyczne dążą do tego, aby minimalizować swój wpływ na środowisko w takim zakresie, jak to tylko możliwe. Oczekują tego od nich zarówno ich pracownicy, jak i pacjenci. W jaki sposób zakłady produkujące leki mogą stać się bardziej "zielone"?