bloggdzie po lek

Jak zrealizować zlecenie na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne w aptece?

udostępnij:

E-zlecenie jest kolejnym, po e-recepcie i e-zwolnieniu, etapem informatyzacji polskiej ochrony zdrowia. W jaki sposób zrealizować zlecenie na pieluchomajtki i inne produkty chłonne? Komu przysługuje prawo do zniżki i kto może wystawić zlecenie?

Gdzie można zrealizować zlecenie na pieluchomajtki? Informację znajdziesz TUTAJ.

Spis treści

Jakie wyroby chłonne podlegają refundacji?

Komu przysługuje refundacja na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Kto może wystawić wniosek na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Jak uzyskać refundację na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Czy konieczne jest okazanie zlecenia w formie papierowej?

Jak długo ważny jest wniosek na pieluchomajtki?

Na ile miesięcy lekarz może wystawić zlecenie na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Ile sztuk pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych miesięcznie podlega refundacji?

Czy można realizować zlecenie na pieluchomajtki "na raty"?

Czy w ramach jednego wniosku można kupić różne rodzaje pieluchomajtek i wyrobów chłonnych?

Czy ceny pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych są takie same w każdej aptece i sklepie medycznym?

Od czego zależy wysokość refundacji na zakup pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych?

Ile pacjent ostatecznie zapłaci za pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Zmiany w refundacji wyrobów chłonnych do inkontynencji od 1 stycznia 2023 roku - co oznaczają w praktyce dla pacjentów?

Zmiany w refundacji wyrobów chłonnych do inkontynencji od 1 lipca 2023 roku - co oznaczają w praktyce dla pacjentów?

Źródła

Jakie wyroby chłonne podlegają refundacji?

 • Pieluchomajtki

 • Majtki chłonne

 • Pieluchy anatomiczne

 • Wkładki urologiczne

 • Podkłady chłonne

Komu przysługuje refundacja na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Produkty te można kupić z pełną odpłatnością w niemal każdej aptece lub sklepie medycznym, jeśli jednak przysługuje nam prawo do refundacji, warto z niego skorzystać.

Dofinansowanie przysługuje osobom ubezpieczonym, u których problem nietrzymania moczu lub stolca związany jest m.in. z chorobą nowotworową, upośledzeniem umysłowym, otępieniem starczym, wadami wrodzonymi, chorobami układu nerwowego czy uszkodzeniem dróg moczowych. Pełną listę wskazań refundacyjnych można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Kto może wystawić wniosek na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii, onkologii, geriatrii, ginekologii onkologicznej, neurologii, urologii oraz pielęgniarka posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Jak uzyskać refundację na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza lub innej osoby uprawnionej do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Chory spełniający kryteria konieczne do objęcia refundacją produktów chłonnych otrzymuje zlecenie na ich zakup.

Jeśli w ramach jednego zlecenia pacjent chce zakupić różne rodzaje wyrobów, np. pieluchomajtki i majtki chłonne, warto poprosić lekarza, aby w miejscu określenia wyrobu wpisał "pieluchomajtki lub zamiennie".

Podczas wizyty lekarz lub pielęgniarka posiadająca odpowiednie uprawnienia wystawia e-zlecenie podpisane elektronicznie. Dane dostępowe do tak wystawionego zlecenia pacjent otrzymuje w postaci 4-cyforwego kodu oraz kilkunastocyfrowego numeru identyfikacyjnego za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub wydruku informacyjnego e-zlecenia. Następnie pacjent udaje się do apteki lub sklepu medycznego w celu realizacji zlecenia.

Jedynie w sytuacji braku dostępu do serwisów teleinformatycznych lub braku możliwości podpisania zlecenia w formie cyfrowej zlecenie może być wystawione na tradycyjnym druku papierowym, z pominięciem systemu eZWM. Chcąc zrealizować tak wystawione zlecenie, przed zakupem konieczne jest jego potwierdzenie w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Można to zrobić w dowolnie wybranym oddziale, bez względu na miejsce zamieszkania, osobiście bądź drogą mailową. 

Schemat realizacji e-zlecenia.

Źródło: Komunikat Centrali NFZ z dnia 08.11.2019 r. 

Czy konieczne jest okazanie zlecenia w formie papierowej?

Poza wyjątkowymi sytuacjami związanymi z brakiem dostępu do systemów teleinformatycznych i koniecznością wystawienia zlecenia w formie papierowej z pominięciem systemu eZWM, okazanie dokumentu zlecenia nie jest konieczne.

W celu realizacji zlecenia wystarczy podać:

 • kilkunastocyfrowy numer identyfikacyjny zlecenia oraz numer PESEL,

 • kilkunastocyfrowy numer identyfikacyjny zlecenia oraz 4-cyfrowy kod dostępu,

 • 4-cyfrowy kod dostępu oraz numer PESEL.

Jak długo ważny jest wniosek na pieluchomajtki?

Ilość wyrobów chłonnych przeznaczoną na dany miesiąc należy wykupić najpóźniej ostatniego dnia miesiąca. W przeciwnym przypadku zlecenie realizowane jest z pominięciem miesięcy, które minęły.

Przykładowo, jeśli zlecenie zostało wystawione w styczniu na 3 kolejne miesiące, to do końca stycznia można je zrealizować w całości, czyli w ilości przeznaczonej na styczeń, luty i marzec. Jeśli pacjent pojawi się w aptece w lutym, otrzyma ilość wyrobu przeznaczoną już tylko na luty i marzec.

Na ile miesięcy lekarz może wystawić zlecenie na pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Lekarz może wystawić zlecenie umożliwiające zakup produktów przeznaczonych na maksymalnie 12 miesięcy

Jednorazowo można wykupić ilość odpowiadającą 6-miesięcznemu limitowi, czyli maksymalnie 540 sztuk wyrobów chłonnych.

Ile sztuk pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych miesięcznie podlega refundacji?

Standardowo, miesięcznie pacjentowi przysługuje do 90 sztuk wyrobów chłonnych.

Limit ilościowy nie obowiązuje pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności - w ich przypadku o ilości i częstotliwości zaopatrzenia w wyroby medyczne decyduje osoba uprawniona do wystawienia zlecenia w zależności od aktualnego stanu zdrowia.

Dotyczy to osób z uprawnieniami:

 • 47DN - dzieci do 18 r. życia od urodzenia z ciężkimi i nieodwracalnymi upośledzeniami albo nieuleczalnymi chorobami zagrażającymi życiu

 • 47ZN - osoby od 16 r. życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 • 47ZND - dzieci do 16 r. życia - z niepełnosprawnością i wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Czy można realizować zlecenie na pieluchomajtki "na raty"?

Zlecenia można realizować w częściach, obejmujących okres od 1 do 6 miesięcy. Podobnie jak w przypadku e-recepty, podczas częściowej realizacji zlecenia, za każdym razem pacjent wraca do miejsca, w którym rozpoczął realizację. Aby dokonać zakupu trzeba podać numer zlecenia (należy go zapisać) oraz numer PESEL lub datę urodzenia.

Czy w ramach jednego wniosku można kupić różne rodzaje pieluchomajtek i wyrobów chłonnych?

W ramach realizacji jednego wniosku można zakupić różne rodzaje wyrobów chłonnych, np. 30 pieluch anatomicznych, 30 pieluchomajtek i 30 podkładów chłonnych. Decyzja w tej kwestii należy do pacjenta. Należy mieć jednak na uwadze, że m.in. ze względów higienicznych, opakowań wyrobów chłonnych nie można dzielić, stąd jeśli dany wyrób medyczny występuje jedynie w opakowaniach 30-sztukowych, można go zakupić w ilości 30 sztuk lub jej wielokrotności.

Czy ceny pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych są takie same w każdej aptece i sklepie medycznym?

W przeciwieństwie do leków refundowanych, których cena w każdej aptece jest taka sama, ceny wyrobów medycznych podlegających refundacji mogą się różnić w zależności od placówki. Taka sama jest natomiast kwota refundacji do zakupu pojedynczej sztuki wyrobu chłonnego danej kategorii. 

Od czego zależy wysokość refundacji na zakup pieluchomajtek i innych wyrobów chłonnych?

 • Ilości zakupionych wyrobów chłonnych

 • Rodzaju wyrobów chłonnych oraz poziomu ich chłonności

 • Uprawnień dodatkowych pacjenta (IB,IW, OR, 47ZN, 47DN, 47ZND)

Ile pacjent ostatecznie zapłaci za pieluchomajtki i inne wyroby chłonne?

Aby zrozumieć, jak wylicza się kwotę, jaką pacjent musi dopłacić realizując wniosek, trzeba wiedzieć, że istnieje tzw. limit finansowania - czyli maksymalna kwota refundacji, od której nalicza się udział pacjenta w koszcie nabycia wyrobu medycznego.

W zależności od rodzaju wyrobu chłonnego i jego chłonności wyróżnia się następujące limity finansowania:

 • 1,00 zł/sztuka - dla podkładów chłonnych i wkładów anatomicznych o minimalnej chłonności 450 gramów, (oznaczonych kodami refundacyjnymi P.100.PW i P.101.PW),

 • 1,70 zł/sztuka - dla majtek chłonnych o minimalnej chłonności 1000 gramów oraz pieluch anatomicznych i pieluchomajtek o minimalnej chłonności 1400 gramów, (oznaczonych kodami refundacyjnymi P.100.MCH1, P.100.PP, P.101.MCH1 i P.101.PP),

 • 2,30 zł/sztuka - dla majtek chłonnych o minimalnej chłonności 1400 gramów i pieluchomajtek o minimalnej chłonności 2500 gramów, (oznaczonych kodami refundacyjnymi (P.100.MCH2, P.100.PM2, P.101.MCH2 i P.101.PM2).

O to, jakim kodem refundacyjnym oznaczono dany produkt w cenniku NFZ, a tym samym, jaka kwota zostanie zrefundowana przy jego zakupie warto zapytać farmaceutę w aptece lub pracownika sklepu medycznego.

Udział pacjenta może wynosić:

 • 30% limitu finansowania - dotyczy to pacjentów z neurogennym lub nieneurogennym nietrzymaniem moczu albo kału i pacjentów z chorobą nowotworową,

 • 0% limitu finansowania (produkty wydawane bezpłatnie do kwoty limitu) - dotyczy to inwalidów wojennych - IB, inwalidów wojskowych- IW i osób represjonowanych - OR.

Uwaga: W przypadku pacjentów uprawnionych do otrzymania wyrobów "bezpłatnie", zerowy udział pacjenta na ogół nie oznacza, że otrzyma on produkt bezpłatnie. Zazwyczaj cena detaliczna jest wyższa niż kwota limitu finansowania, dlatego w praktyce zwykle trzeba dopłacić różnicę między ceną detaliczną a kwotą limitu (przykład III). 

Przykłady kwot, jakie pacjent musi dopłacić w zależności od rodzaju wyrobów chłonnych, ceny detalicznej, ilości i uprawnień dodatkowych

Przykład I

 • Cena detaliczna za 1 sztukę pieluch anatomicznych wynosi 2,50 zł.

 • Limit finansowania: 1,70 zł/sztuka

 • Pacjent z chorobą nowotworową: refundacja 70%, udział pacjenta w kwocie limitu wynosi 30%.

Ile zapłaci pacjent?

 • przy zakupie 90 szt. - 90 x 2,50 zł - (90x 1,70 zł x 0,7) = 225,00 - 107,10 = 117,90 zł

 • przy zakupie 30 szt. - 30 x 2,50 zł - (30 x 1,70 zł x 0,7) = 75,00 - 35,70 = 39,30 zł

Przykład II

 • Cena detaliczna za 1 sztukę pieluchomajtek wynosi 2,50 zł.

 • Limit finansowania: 2,30 zł/sztuka

 • Pacjent z chorobą nowotworową: refundacja 70%, udział pacjenta w kwocie limitu wynosi 30%.

Ile zapłaci pacjent?

 • przy zakupie 90 szt. - 90 x 2,50 zł - (90x 2,30 zł x 0,7) = 225,00 - 144,90 = 80,10 zł

 • przy zakupie 30 szt. - 30 x 2,50 zł - (30 x 2,30 zł x 0,7) = 75,00 - 48,30 = 26,70 zł

Przykład III

 • Cena detaliczna za 1 sztukę podkładów chłonnych wynosi 1,50 zł.

 • Limit finansowania: 1,00 zł/sztuka

 • Pacjent z nietrzymaniem moczu w przebiegu zespołu otępiennego: refundacja 70%, udział pacjenta w kwocie limitu wynosi 30%.

Ile zapłaci pacjent?

 • przy zakupie 90 szt. - 90 x 1,50 zł - (90x 1,00 zł x 0,7) = 135,00 zł - 63,00 zł = 72,00 zł

 • przy zakupie 30 szt. - 30 x 1,50 zł - (30 x 1,00 zł x 0,7) = 45,00 zł - 21,00 zł = 24,00 zł

Przykład IV

 • Cena detaliczna za 1 sztukę pieluch anatomicznych wynosi 2,60 zł.

 • Limit finansowania: 1,70 zł/sztuka.

 • Pacjent z uprawnieniami IB: bezpłatnie do kwoty limitu.

Ile zapłaci pacjent?

 • przy zakupie 90 szt. - 90 x 2,60 zł - (90x 1,70 zł) = 234,00 zł - 153,00 zł = 81,00 zł

 • przy zakupie 30 szt. - 30 x 2,60 zł - (30 x 1,70 zł) = 78,00 zł - 51,00 zł = 27,00 zł

Przykład V

W przypadku, gdy cena za 1 sztukę wyrobu chłonnego dla pacjenta jest niższa 1,70 zł (dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych) i 1,00 zł (dla wkładów anatomicznych i podkładów), udział pacjenta wylicza się od ceny detalicznej, a nie kwoty limitu.

 • Cena detaliczna za 1 sztukę pieluchomajtek wynosi 1,50 zł.

 • Limit finansowania: 1,70 zł/sztuka.

 • Pacjent z nietrzymaniem moczu w przebiegu zespołu otępiennego: refundacja 70%, udział pacjenta w kwocie limitu wynosi 30%.

Ile zapłaci pacjent?

 • przy zakupie 90 szt. - 90 x 1,50 zł - (90 x 1,50 zł x 0,7) = 135,00 zł – 94,50 zł = 40,50 zł

 • przy zakupie 30 szt. - 30 x 1,50 zł - (30 x 1,50 zł x 0,7) = 45,00 zł – 31,50 zł = 13,50 zł

Zmiany w refundacji wyrobów chłonnych do inkontynencji od 1 stycznia 2023 roku - co oznaczają w praktyce dla pacjentów?

Zmiany w refundacji wyrobów chłonnych, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r. dotyczą wysokości kwoty refundacji w zależności od chłonności.

W przypadku podkładów chłonnych i wkładów anatomicznych kwota dofinansowania pozostaje bez zmian. Zwiększono jednak minimalny poziom chłonności tych wyrobów (z 250 gramów na 450 gramów), w związku z czym, niektóre wyroby, które do końca 2022 roku były refundowane, nie będą już dłużej podlegać dofinansowaniu. 

W przypadku majtek chłonnych i pieluchomajtek o najwyższej chłonności zwiększono limit finansowania NFZ (z 1,70 zł za sztukę na 2,30 zł na sztukę), co w praktyce oznacza, że od 1 stycznia 2023 roku dofinansowanie do zakupu wspomnianych produktów wzrośnie o ok. 40-50 zł przy zakupie 90 sztuk. 

Od 1 stycznia 2023 roku zniesiono także wymóg składania własnoręcznego podpisu na wydruku zlecenia przez osobę odbierającą wyrób medyczny

Zmiany w refundacji wyrobów chłonnych do inkontynencji od 1 lipca 2023 roku - co oznaczają w praktyce dla pacjentów?

Zmiany w refundacji wyrobów chłonnych, które weszły w życie 1 lipca 2023 r. wiążą się z wprowadzeniem e-zleceń podpisywanych elektronicznie przez osobę wystawiającą dokument.

Korzyści dla pacjenta płynące z wprowadzonych zmian wiążą się z możliwością otrzymania powiadomienia o wystawionym zleceniu w formie wiadomości SMS lub e-mail, zawierającej 4-cyfrowy kod dostępu oraz  kilkunastocyfrowy kod identyfikacyjny zlecenia. W celu zrealizowania zlecenia wystarczy podać kod dostępu i PESEL bądź kod dostępu i numer identyfikacyjny. 

Na życzenie pacjenta, istnieje także możliwość otrzymania wydruku informacyjnego e-zlecenia zawierającego dane dostępowe w formie papierowej (analogicznie jak w przypadku wydruku informacyjnego e-recepty). 

Dodatkowym udogodnieniem związanym z wprowadzeniem e-zlecenia podpisanego elektronicznie jest dostęp do informacji na temat wystawionych w ten sposób zleceń i ich realizacji za pośrednictwem IKP - Internetowego Konta Pacjenta. 

Źródła

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

 3. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

 4. Komunikat centrali NFZ z dnia 08-11-2019 dostępny pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/ aktualnosci-centrali/od-1-stycznia-zlecenia-na-wyroby-medyczne-na-nowych-zasadach,7494.html

 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 6. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

 7.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1127)

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów oraz zdjęcia są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Inne artykuły na blogu

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.