Jak zrealizować e-receptę w aptece?

Dzięki wprowadzonej w styczniu 2019 r. do polskiej ochrony zdrowia e-recepcie, czyli recepcie elektronicznej, problem nieczytelnie wypisanej recepty przechodzi do przeszłości. Jak zrealizować e-receptę w aptece i czy posiadanie smartfona lub komputera jest do tego konieczne? Czy osoby nieobeznane z technologią mogą mieć problem z wykupieniem leków?

Aktualizacja: od czerwca można sprawdzić zawartość recepty na GdziePoLek: Sprawdź e-receptę

Czym jest e-recepta?

E-recepta stanowi elektroniczny odpowiednik tradycyjnej recepty i zawiera informacje o przepisanych pacjentowi lekach, zapisane w systemie informatycznym.

Do końca roku lekarze mogli wystawiać zarówno tradycyjne recepty papierowe, jak i e-recepty, natomiast od 8 stycznia 2020 r. wszystkie recepty są wystawiane w formie elektronicznej, poza szczególnymi wypadkami, np. awaria systemu.

Jak zrealizować elektroniczną receptę?

Lekarz wystawia receptę i zapisuje ją w systemie informatycznym

Na jednej e-recepcie może znaleźć się tylko 1 produkt leczniczy. Możliwe jest połączenie do pięciu e-recept w tzw. receptę zbiorczą, zwaną inaczej pakietem recept.

Lekarz lub lekarz stomatolog może przepisać na jednej e-recepcie lek przeznaczony na maksymalnie 360-dniowy okres stosowania, zaś pielęgniarka lub położna na 180 dni leczenia. Dodatkowo, od 1 kwietnia 2020 r. farmaceuta może wystawić e-receptę farmaceutyczną w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta. Więcej informacji o recepcie farmaceutycznej można znaleźć tutaj.

Jednorazowo pacjent może wykupić leki w ilości przeznaczonej na maksymalnie 180 dni kuracji. Po resztę będzie musiał wrócić do apteki w późniejszym terminie.

Standardowo e-recepta ważna jest przez 30 dni od daty wystawienia bądź „daty realizacji od”. Lekarz może jednak zaznaczyć na e-recepcie 365-dniowy termin realizacji - jest to tzw. "recepta roczna". Należy pamiętać, że w przypadku recept ważnych przez rok, warto w ciągu pierwszych 30 dni wykupić przynajmniej 1 opakowanie każdego z przepisanych leków. Jeśli pacjent wykupuje leki z recepty po raz pierwszy po upływie 30 dni od jej wystawienia, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły.

Recepty rocznej nie można wystawić w przypadku antybiotyków, których termin realizacji wynosi 7 dni, oraz środków odurzających i substancji psychotropowych - recepta ważna przez 30 dni.

Otrzymujesz e-receptę

Receptę elektroniczną możesz otrzymać w 1 z 3 możliwych postaci:

 • papierowego wydruku informacyjnego e-recepty, którego najważniejszymi elementami są klucz dostępu do recepty zbiorczej/konkretnej e-recepty w postaci kodu kreskowego oraz 4-cyfrowy kod,

Przykładowy wydruk informacyjny e-recepty wraz z objaśnieniami.

Żródło: CSIOZ

 • wiadomości e-mail zawierającej przedstawiony wyżej wydruk informacyjny w formie pliku PDF,
 • wiadomości SMS zawierającej klucz dostępu do recepty zbiorczej/konkretnej e-recepty w postaci kodu kreskowego oraz 4-cyfrowy kod.

Aby móc otrzymać e-receptę w formie elektronicznej (e-mail, SMS) podczas wizyty u lekarza, niezbędne jest wcześniejsze zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego. Jeśli jeszcze nie posiadasz Profilu Zaufanego, wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl, gdzie znajdziesz dokładną instrukcję, jak to zrobić.

Jeśli otrzymałeś od lekarza 4-cyfrowy kod bądź wydruk e-recepty nie jest dla Ciebie czytelny, za pomocą naszej strony możesz sprawdzić, jakie leki przepisano na recepcie, uzyskać informację o ich dostępności w wybranej aptece i dokonać rezerwacji leków. 

Jak sprawdzić co jest na e-recepcie?

 1. Wejdź na stronę www.gdziepolek.pl/sprawdz-erecepte.
 2. Wybierz dowolną aptekę, aby sprawdzić, jakie leki znajdują się na recepcie. Twoja recepta nie jest zapisywana ani blokowana w wybranej aptece. Możesz ją zrealizować później w innej aptece. Apteka nie będzie przechowywać danych e-recepty ani przetwarzać ich do innych celów, na przykład marketingowych.
 3. Następnie wpisz 4-cyfrowy kodu recepty oraz numer PESEL lub zeskanuj 44-cyfrowy kod kreskowy z wydruku lub pliku PDF za pomocą kamery. 
 4. Po uzyskaniu informacji o tym, jakie leki znajdują się na recepcie, możesz sprawdzić ich dostępność w wybranej wcześniej aptece i dokonać rezerwacji.

Udajesz się do apteki

Przedstawiasz farmaceucie papierowy wydruk informacyjny, otrzymany SMS bądź dokument w formie PDF, przesłany za pośrednictwem wiadomości e-mail. By uzyskać dostęp do listy przepisanych leków, farmaceuta sczytuje klucz w postaci kodu kreskowego bądź prosi o podanie 4-cyfrowego kodu oraz numeru PESEL osoby, dla której przepisano zawarte na recepcie leki. Uwaga! Numeru PESEL pacjenta nie znajdziesz na wydruku informacyjnym ani w wiadomości elektronicznej - musisz go znać.

Jak zrealizować e-receptę zbiorczą?

Jeśli otrzymałeś od lekarza receptę zbiorczą zawierającą kilka pozycji, możesz wykupić leki z poszczególnych recept w różnych aptekach. W każdej z nich podajesz ten sam 4-cyfrowy kod dostępu przypisany konkretnej recepcie zbiorczej.

Dla przykładu - otrzymałeś receptę zbiorczą zawierającą dwie pozycje. Pierwszą pozycję stanowią 4 opakowania leku na migrenę, drugą zaś 3 opakowania leku obniżającego ciśnienie. W aptece nie ma w danej chwili przepisanego przez lekarza leku na nadciśnienie. Możesz w tej sytuacji wykupić lek na migrenę, a po brakującą pozycję udać się do innej apteki.

Jeśli z dowolnego powodu będziesz chciał wykupić tylko 1 opakowanie leku na migrenę, bądź apteka nie dysponuje w danej chwili potrzebną ilością leku, po pozostałe opakowania będziesz musiał wrócić do tej samej apteki w okresie ważności recepty.

Zalety e-recepty

 • Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia błędów formalnych, wynikających np. z braku podpisu czy pieczątki lekarza.
 • Jesteś mniej narażony na niebezpieczeństwo związane z wydaniem niewłaściwego leku, wynikające z błędnego odczytania niewyraźnie zapisanej nazwy produktu leczniczego, jego dawki bądź liczby przepisanych opakowań. Konsekwencje tego typu błędów mogą być bowiem bardzo poważne. Brytyjczycy oszacowali, że niewłaściwe stosowanie leków, spowodowane błędnie bądź nieczytelnie wypisaną receptą, było przyczyną aż 627 zgonów rocznie.
 • Możesz wykupić leki z jednej recepty zbiorczej w kilku aptekach.
 • Jeśli lekarz przepisał Ci kilka opakowań leku, możesz kupować je stopniowo przez cały okres ważności recepty, na przykład po jednym opakowaniu, bez utraty zniżek i konieczności proszenia o wystawienie odpisu.
 • Masz stały dostęp do informacji o przepisanych lekach i ich dawkowaniu dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta.
 • Możesz udostępnić lekarzowi za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta informacje dotyczące przepisanych przez innych specjalistów leków i przebytych zabiegów. Możliwe jest więc uniknięcie niebezpiecznych interakcji między lekami.
 • Jeśli cierpisz na chorobę przewlekłą, lekarz może, bez konieczności wykonania badania, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

O tym, jak e-recepta funkcjonuje w innych państwach przeczytasz w artykułach: Wdrożenie e-recepty - doświadczenia z UK i Estonii oraz Z czego wynikała klęska e-recepty w Niemczech i czy grozi nam powtórka w Polsce?

Źródła

 1. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Dz.U. 2018 poz. 697
 2. Najczęstsze pytania lekarzy i innych pracowników medycznych
 3. Ulotka dla personelu medycznego
 4. Ulotka Internetowe Konto Pacjenta
 5. Fakty i ciekawostki o e-recepcie ze świata - opracowanie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony zdrowia
 6. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

Wyślij mi powiadomienie email o każdym nowym artykule

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

Koronawirus - kiedy będzie lek i szczepionka?

Mimo że choroba wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2 (2019-nCoV) ma ciężki przebieg tylko u 15-20% zarażonych, a jej śmiertelność wynosi niecałe 3%, w walkę z nią zaangażowanych jest wiele firm farmaceutycznych i ośrodków badawczych, które niestrudzenie pracują nad wynalezieniem skutecznego leku i szczepionki na COVID-19.

Co po COVID-19: powikłania

Czy osoba, która przechorowała COVID-19 i jest ozdrowieńcem, może od razu cieszyć się pełnią zdrowia? Niekiedy okazuje się, że to nie sama infekcja, ale powrót do formy może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Coraz częściej mówi się o powikłaniach po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Czym jest zespół Post-COVID i czy można go wyleczyć?

Co nowego w refundacji leków? Zmiany od maja 2021

Wraz z pierwszym dniem maja do aptek wchodzi nowa lista leków zniżkowych. Na etapie projektu obwieszczenia refundacyjnego sporo zamieszania wywołał lek na osteoporozę bez dostępnego zamiennika. Ponownie zmienia się także dopłata do szczepionki odczulającej dla alergików. Przyglądamy się zmianom, jakie aktualizacja wykazu refundacyjnego przynosi pacjentom i farmaceutom.

Jak zanieczyszczając środowisko, niszczymy sobie zdrowie?

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowiem nazywamy ogólne dobre samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. W ogromnej mierze zależy ono od czynników, które na nas oddziałują - od otaczającego środowiska. Dlatego jego zanieczyszczenie i nadmierna eksploatacja nie pozostają bez wpływu na jakość życia, a nawet zachowanie zdrowia. Czy możemy jeszcze cofnąć zniszczenia, jakich ludzkość dokonała na przyrodzie, by cieszyć się lepszym zdrowiem?

COVID-19: w poszukiwaniu tlenu

Zderzenie z trzecią falą epidemii nasuwa myśl: co będzie, jeśli się zarażę i będę musiał walczyć z COVID-19 o każdy oddech? Jak pomogę bliskiej osobie? Media codziennie donoszą o pacjentach, którym publiczna ochrona zdrowia nie była w stanie udzielić szybkiej pomocy. Z myślą o przetrwaniu w trudnej chwili, pacjenci biorą sprawy w swoje ręce: kupowane są pulsoksymetry, rośnie także gwałtownie zainteresowanie tlenem medycznym.

Czy farmacja zagraża środowisku naturalnemu?

Głównym i nadrzędnym celem produkcji oraz stosowania leków jest ochrona i poprawa zdrowia pacjentów. Równocześnie jednak procesy te zagrażają środowisku naturalnemu, a w ten sposób mogą wpływać negatywnie na zdrowie - taki paradoks. Co więcej, to nie tylko firmy farmaceutyczne są źródłem zanieczyszczeń, ale również my sami - pacjenci. Żeby zacząć działać - musimy przyjrzeć się temu, co najbardziej zagraża środowisku ze strony farmacji.

Medyczna marihuana - sytuacja pacjentów po ponad 3 latach od legalizacji

Po ponad 3 latach od legalizacji medycznej marihuany w Polsce i 2 latach od wprowadzenia na rynek pierwszego surowca, sprawdzamy jak wygląda obecnie sytuacja dostępu do leczenia suszem konopi medycznych w Polsce. Rozmawiamy z dyrektorami firm zajmujących się produkcją suszu, z lekarzem medycyny bólu i farmaceutką na co dzień mającą styczność z surowcem w aptece.