Jak zrealizować e-receptę w aptece?

udostępnij:

Dzięki wprowadzonej w styczniu 2019 r. do polskiej ochrony zdrowia e-recepcie, czyli recepcie elektronicznej, problem nieczytelnie wypisanej recepty przechodzi do przeszłości. Jak zrealizować e-receptę w aptece i czy posiadanie smartfona lub komputera jest do tego konieczne? Czy osoby nieobeznane z technologią mogą mieć problem z wykupieniem leków? Jak odzyskać zgubiony kod e-recepty?

Aktualizacja: od czerwca można sprawdzić zawartość recepty na GdziePoLek: Sprawdź e-receptę

Spis treści

Czym jest e-recepta?

Jak zrealizować elektroniczną receptę?

Zalety e-recepty

Źródła

Czym jest e-recepta?

E-recepta stanowi elektroniczny odpowiednik tradycyjnej recepty i zawiera informacje o przepisanych pacjentowi lekach, zapisane w systemie informatycznym.

Do końca roku lekarze mogli wystawiać zarówno tradycyjne recepty papierowe, jak i e-recepty, natomiast od 8 stycznia 2020 r. wszystkie recepty są wystawiane w formie elektronicznej, poza szczególnymi wypadkami, np. awaria systemu.

Jak zrealizować elektroniczną receptę?

Lekarz wystawia receptę i zapisuje ją w systemie informatycznym

Na jednej e-recepcie może znaleźć się tylko 1 produkt leczniczy. Możliwe jest połączenie do pięciu e-recept w tzw. receptę zbiorczą, zwaną inaczej pakietem recept.

Lekarz lub lekarz stomatolog może przepisać na jednej e-recepcie lek przeznaczony na maksymalnie 360-dniowy okres stosowania, zaś pielęgniarka lub położna na 180 dni leczenia. Dodatkowo, od 1 kwietnia 2020 r. farmaceuta może wystawić e-receptę farmaceutyczną w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta. Więcej informacji o recepcie farmaceutycznej można znaleźć tutaj.

Jednorazowo pacjent może wykupić leki w ilości przeznaczonej na maksymalnie 120 dni stosowania, wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.

Standardowo e-recepta ważna jest przez 30 dni od daty wystawienia bądź „daty realizacji od”. Lekarz może jednak zaznaczyć na e-recepcie 365-dniowy termin realizacji - jest to tzw. "recepta roczna". Jeśli na recepcie rocznej przepisano ilość większą niż na 120- dni kuracji, realizacja recepty na lek przeznaczony na kolejny 120-dniowy okres stosowania jest możliwa po upływie 3/4 okresu, na który zrealizowano receptę. Przykładowo, jeśli pacjent wykupi lek na 120 dni stosowania, kolejna realizacja będzie możliwa dopiero po 90 dniach od poprzedniej realizacji.

Należy pamiętać, że w przypadku recept ważnych przez rok, warto w ciągu pierwszych 30 dni wykupić przynajmniej 1 opakowanie każdego z przepisanych leków. Jeśli pacjent wykupuje leki z recepty po raz pierwszy po upływie 30 dni od jej wystawienia, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły.

Recepty rocznej nie można wystawić w przypadku antybiotyków oraz środków odurzających i substancji psychotropowych - termin realizacji recepty na antybiotyk wynosi 7 dni, w przypadku środków odurzających i substancji psychotropowych termin realizacji recepty wynosi 30 dni.

Otrzymujesz e-receptę

Receptę elektroniczną możesz otrzymać w 1 z 3 możliwych postaci:

 • papierowego wydruku informacyjnego e-recepty, którego najważniejszymi elementami są klucz dostępu do recepty zbiorczej/konkretnej e-recepty w postaci kodu kreskowego oraz 4-cyfrowy kod,

Przykładowy wydruk informacyjny e-recepty wraz z objaśnieniami.

Żródło: CSIOZ

 • wiadomości e-mail zawierającej przedstawiony wyżej wydruk informacyjny w formie pliku PDF,

 • wiadomości SMS zawierającej klucz dostępu do recepty zbiorczej/konkretnej e-recepty w postaci kodu QR lub 4-cyfrowego kodu.

Aby móc otrzymać e-receptę w formie elektronicznej (e-mail, SMS) podczas wizyty u lekarza, niezbędne jest wcześniejsze zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego. Jeśli jeszcze nie posiadasz Profilu Zaufanego, wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl, gdzie znajdziesz dokładną instrukcję, jak to zrobić.

Jeśli otrzymałeś od lekarza 4-cyfrowy kod bądź wydruk e-recepty nie jest dla Ciebie czytelny, za pomocą naszej strony możesz sprawdzić, jakie leki przepisano na recepcie, uzyskać informację o ich dostępności w wybranej aptece i dokonać rezerwacji leków. 

Jak sprawdzić co jest na e-recepcie?

 1. Wejdź na stronę www.gdziepolek.pl/sprawdz-erecepte.

 2. Wybierz dowolną aptekę, aby sprawdzić, jakie leki znajdują się na recepcie. Twoja recepta nie jest zapisywana ani blokowana w wybranej aptece. Możesz ją zrealizować później w innej aptece. Apteka nie będzie przechowywać danych e-recepty ani przetwarzać ich do innych celów, na przykład marketingowych.

 3. Następnie wpisz 4-cyfrowy kodu recepty oraz numer PESEL lub zeskanuj 44-cyfrowy kod kreskowy z wydruku lub pliku PDF za pomocą kamery. 

 4. Po uzyskaniu informacji o tym, jakie leki znajdują się na recepcie, możesz sprawdzić ich dostępność w wybranej wcześniej aptece i dokonać rezerwacji.

Udajesz się do apteki

Przedstawiasz farmaceucie papierowy wydruk informacyjny, otrzymany SMS bądź dokument w formie PDF, przesłany za pośrednictwem wiadomości e-mail. By uzyskać dostęp do listy przepisanych leków, farmaceuta sczytuje klucz w postaci kodu kreskowego bądź prosi o podanie 4-cyfrowego kodu oraz numeru PESEL osoby, dla której przepisano zawarte na recepcie leki. Uwaga! Numeru PESEL pacjenta nie znajdziesz na wydruku informacyjnym ani w wiadomości elektronicznej - musisz go znać.

Jak odzyskać zgubiony kod e-recepty?

W przypadku zaginięcia kodu e-recepty, podanie samego numeru PESEL nie wystarczy do jej zrealizowania. PIN e-recepty można odzyskać, dzwoniąc do przychodni, w której recepta została wystawiona bądź logując się do IKP - kody e-recept widnieją tam w zakładce „Recepty”.

Jak zrealizować e-receptę zbiorczą?

Jeśli otrzymałeś od lekarza receptę zbiorczą zawierającą kilka pozycji, możesz wykupić leki z poszczególnych recept w różnych aptekach. W każdej z nich podajesz ten sam 4-cyfrowy kod dostępu przypisany konkretnej recepcie zbiorczej.

Dla przykładu - otrzymałeś receptę zbiorczą zawierającą dwie pozycje. Pierwszą pozycję stanowią 4 opakowania leku na migrenę, drugą zaś 3 opakowania leku obniżającego ciśnienie. W aptece nie ma w danej chwili przepisanego przez lekarza leku na nadciśnienie. Możesz w tej sytuacji wykupić lek na migrenę, a po brakującą pozycję udać się do innej apteki.

Jeśli z dowolnego powodu będziesz chciał wykupić tylko 1 opakowanie leku na migrenę, bądź apteka nie dysponuje w danej chwili potrzebną ilością leku, po pozostałe opakowania będziesz musiał wrócić do tej samej apteki w okresie ważności recepty.

Zalety e-recepty

 • Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia błędów formalnych, wynikających np. z braku podpisu czy pieczątki lekarza.

 • Jesteś mniej narażony na niebezpieczeństwo związane z wydaniem niewłaściwego leku, wynikające z błędnego odczytania niewyraźnie zapisanej nazwy produktu leczniczego, jego dawki bądź liczby przepisanych opakowań. Konsekwencje tego typu błędów mogą być bowiem bardzo poważne. Brytyjczycy oszacowali, że niewłaściwe stosowanie leków, spowodowane błędnie bądź nieczytelnie wypisaną receptą, było przyczyną aż 627 zgonów rocznie.

 • Możesz wykupić leki z jednej recepty zbiorczej w kilku aptekach.

 • Jeśli lekarz przepisał Ci kilka opakowań leku, możesz kupować je stopniowo przez cały okres ważności recepty, na przykład po jednym opakowaniu.

 • Masz stały dostęp do informacji o przepisanych lekach i ich dawkowaniu dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta.

 • Możesz udostępnić lekarzowi za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta informacje dotyczące przepisanych przez innych specjalistów leków i przebytych zabiegów. Możliwe jest więc uniknięcie niebezpiecznych interakcji między lekami.

 • Jeśli cierpisz na chorobę przewlekłą, lekarz może, bez konieczności wykonania badania, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

O tym, jak e-recepta funkcjonuje w innych państwach przeczytasz w artykułach: Wdrożenie e-recepty - doświadczenia z UK i Estonii oraz Z czego wynikała klęska e-recepty w Niemczech i czy grozi nam powtórka w Polsce?

Źródła

 1. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Dz.U. 2018 poz. 697

 2. Najczęstsze pytania lekarzy i innych pracowników medycznych

 3. Ulotka dla personelu medycznego

 4. Ulotka Internetowe Konto Pacjenta

 5. Fakty i ciekawostki o e-recepcie ze świata - opracowanie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony zdrowia

 6. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

 7. Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Inne artykuły na blogu