Blog Gdzie po lek
Wyślij mi powiadomienie email o każdym nowym artykule (musisz być zalogowany)

Jak zrealizować e-receptę w aptece?

Dzięki wprowadzonej w styczniu 2019 r. do polskiej ochrony zdrowia e-recepcie, czyli recepcie elektronicznej, problem nieczytelnie wypisanej recepty przechodzi do przeszłości. Jak zrealizować e-receptę w aptece i czy posiadanie smartfona lub komputera jest do tego konieczne? Czy osoby nieobeznane z technologią mogą mieć problem z wykupieniem leków?

Czym jest e-recepta?

E-recepta stanowi elektroniczny odpowiednik tradycyjnej recepty i zawiera informacje o przepisanych pacjentowi lekach, zapisane w systemie informatycznym.

Do końca roku lekarze mogą wystawiać zarówno tradycyjne recepty papierowe, jak i e-recepty, natomiast od stycznia 2020 r. wszystkie recepty będą wystawiane w formie elektronicznej.

Jak zrealizować elektroniczną receptę?

Lekarz wystawia receptę i zapisuje ją w systemie informatycznym

Na jednej e-recepcie może znaleźć się tylko jeden produkt leczniczy w ilości przeznaczonej maksymalnie na 120 dni kuracji. Wyjątek stanowią leki psychotropowe, które lekarz może przepisać w ilości wystarczającej na maksymalnie 90 dni terapii. Możliwe jest połączenie do pięciu e-recept w tzw. receptę zbiorczą, zwaną inaczej pakietem recept.

Otrzymujesz e-receptę

Receptę elektroniczną możesz otrzymać w 1 z 3 możliwych postaci:

 • papierowego wydruku informacyjnego e-recepty, którego najważniejszymi elementami są klucz dostępu do recepty zbiorczej/konkretnej e-recepty w postaci kodu kreskowego oraz 4-cyfrowy kod,

Przykładowy wydruk informacyjny e-recepty wraz z objaśnieniami.

Żródło: CSIOZ

 • wiadomości e-mail zawierającej przedstawiony wyżej wydruk informacyjny w formie pliku PDF,
 • wiadomości SMS zawierającej klucz dostępu do recepty zbiorczej/konkretnej e-recepty w postaci kodu kreskowego oraz 4-cyfrowy kod.

Aby móc otrzymać e-receptę w formie elektronicznej (e-mail, SMS) podczas wizyty u lekarza, niezbędne jest wcześniejsze zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego. Jeśli jeszcze nie posiadasz Profilu Zaufanego, wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl, gdzie znajdziesz dokładną instrukcję, jak to zrobić.

Udajesz się do apteki

Przedstawiasz farmaceucie papierowy wydruk informacyjny, otrzymany SMS bądź dokument w formie PDF, przesłany za pośrednictwem wiadomości e-mail. By uzyskać dostęp do listy przepisanych leków, farmaceuta sczytuje klucz w postaci kodu kreskowego bądź prosi o podanie 4-cyfrowego kodu oraz numeru PESEL osoby, dla której przepisano zawarte na recepcie leki. Uwaga! Numeru PESEL pacjenta nie znajdziesz na wydruku informacyjnym ani w wiadomości elektronicznej - musisz go znać.

Jak zrealizować e-receptę zbiorczą?

Jeśli otrzymałeś od lekarza receptę zbiorczą zawierającą kilka pozycji, możesz wykupić leki z poszczególnych recept w różnych aptekach. W każdej z nich podajesz ten sam 4-cyfrowy kod dostępu przypisany konkretnej recepcie zbiorczej.

Dla przykładu - otrzymałeś receptę zbiorczą zawierającą dwie pozycje. Pierwszą pozycję stanowią 4 opakowania leku na migrenę, drugą zaś 3 opakowania leku obniżającego ciśnienie. W aptece nie ma w danej chwili przepisanego przez lekarza leku na nadciśnienie. Możesz w tej sytuacji wykupić lek na migrenę, a po brakującą pozycję udać się do innej apteki.

Jeśli z dowolnego powodu będziesz chciał wykupić tylko 1 opakowanie leku na migrenę, bądź apteka nie dysponuje w danej chwili potrzebną ilością leku, po pozostałe opakowania będziesz musiał wrócić do tej samej apteki w terminie 30 dni od daty wystawienia recepty. Gdyby chodziło o preparat zawierający w składzie antybiotyk w formie doustnej, termin realizacji recepty wynosiłby 7 dni od daty wystawienia.

Zalety e-recepty

 • Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia błędów formalnych, wynikających np. z braku podpisu czy pieczątki lekarza.
 • Jesteś mniej narażony na niebezpieczeństwo związane z wydaniem niewłaściwego leku, wynikające z błędnego odczytania niewyraźnie zapisanej nazwy produktu leczniczego, jego dawki bądź liczby przepisanych opakowań. Konsekwencje tego typu błędów mogą być bowiem bardzo poważne. Brytyjczycy oszacowali, że niewłaściwe stosowanie leków, spowodowane błędnie bądź nieczytelnie wypisaną receptą, było przyczyną aż 627 zgonów rocznie.
 • Możesz wykupić leki z jednej recepty zbiorczej w kilku aptekach.
 • Jeśli lekarz przepisał Ci kilka opakowań leku, możesz kupować je stopniowo przez cały okres ważności recepty, na przykład po jednym opakowaniu, bez utraty zniżek i konieczności proszenia o wystawienie odpisu.
 • Masz stały dostęp do informacji o przepisanych lekach i ich dawkowaniu dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta.
 • Możesz udostępnić lekarzowi za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta informacje dotyczące przepisanych przez innych specjalistów leków i przebytych zabiegów. Możliwe jest więc uniknięcie niebezpiecznych interakcji między lekami.
 • Jeśli cierpisz na chorobę przewlekłą, lekarz może, bez konieczności wykonania badania, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

O tym, jak e-recepta funkcjonuje w innych państwach przeczytasz w artykułach: Wdrożenie e-recepty - doświadczenia z UK i Estonii oraz Z czego wynikała klęska e-recepty w Niemczech i czy grozi nam powtórka w Polsce?

Źródła

 1. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Dz.U. 2018 poz. 697
 2. Najczęstsze pytania lekarzy i innych pracowników medycznych
 3. Ulotka dla personelu medycznego
 4. Ulotka Internetowe Konto Pacjenta
 5. Fakty i ciekawostki o e-recepcie ze świata - opracowanie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony zdrowia

Jakich leków może zabraknąć w Polsce (maj 2019)?

14 maja w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazał się nowy wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności. Zawiera on 288 pozycji – to o 53 mniej niż na liście opublikowanej w marcu. Czy to oznacza poprawę dostępności leków w Polsce? Jak Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi pomaga w analizie problemów z dostępnością leków i jakim zmianom w opublikowanym wykazie warto się przyjrzeć?