Co nowego w refundacji leków? Zmiany od listopada 2020

udostępnij:

Pomimo zmagań z drugą falą epidemii, Ministerstwo Zdrowia nie zdecydowało się na zawieszenie publikacji obwieszczenia refundacyjnego i od 1 listopada będzie obowiązywać nowy wykaz leków zniżkowych. Sprawdzamy, jakie zmiany pojawiły się na najnowszej liście.

Jakie leki zostaną objęte refundacją?

Nie dodano do refundacji żadnej nowej substancji czynnej. Zniżkę zyskują jednak kolejne marki produktów leczniczych - jest to nieco więcej niż 70 pozycji. Są to, między innymi, leki stosowane w psychiatrii, takie jak przeciwpsychotyczny amisulpryd pod nazwą Amipryd i kwetiapina pod nazwą Questax XR, atomoksetyna stosowana w ADHD (produkt leczniczy Atomoksetyna Medice) czy związki przeciwdepresyjne fluwoksamina (Fevarin) czy duloksetyna (Dulofor).

Na wykazie pojawiła się także nowa marka takrolimusu w kapsułkach pod nazwą handlową Dailiport. Lek będzie zniżkowy w stanach po przeszczepieniu narządu unaczynionego, bądź szpiku.

Refundowany będzie także preparat Siofor XR - jest to przeciwcukrzycowa metformina w formule o przedłużonym uwalnianiu w dawkach 500 mg, 750 mg oraz 1000 mg. Natomiast, pacjenci leczący przerost gruczołu krokowego, będą mogli skorzystać z mniejszej dopłaty do leku Dutafin z dutasterydem.

Jakie leki znikają z wykazu refundacyjnego?

Skrócenia decyzji o objęciu refundacją oraz brak kontynuacji refundacji dotyczą jedynie 38 produktów.

Refundowane nie będą, między innymi leki Alcreno i Atrolak z kwetiapiną stosowaną w psychiatrii, Almiden z krążeniową amlodypiną, Glimorion z przeciwcukrzycowym glimepirydem, roztwór Goldesin zawierający desloratadynę stosowaną w schorzeniach alergicznych, moczopędny spironolakton pod nazwą Ismian czy Klabiotic - lek z antybiotykiem klarytromycyną.

Wszystkie te substancje czynne dostępne są jednak w ramach refundacji aptecznej pod innymi nazwami handlowymi. Pacjenci nie powinni więc odczuć znaczących utrudnień związanych z wykreśleniem tych produktów z wykazu preparatów zniżkowych.

Zmiany w dopłatach pacjentów

Pacjenci zapłacą mniej za 563 preparaty. W przypadku 183 leków, obniżka ta będzie większa niż 1 złoty, ale jedynie dla dwóch - większa niż 10 złotych. Natomiast od listopada chorzy będą płacić więcej za 379 pozycji. Dla 124 pozycji dopłata będzie większa niż złotówka, a dla 9 pozycji wzrost odpłaty wyniesie więcej niż 10 złotych.

Obniżki dopłat pacjentów

Największa obniżka dotyczy opatrunku Sorelex 10 x 10 cm, stosowanego w przewlekłych owrzodzeniach i wynosi 23,74 zł. O 10,08 zł mniej zapłacą pacjenci leczący jaskrę za krople do oczu Rozaduo. Stanieją także lekarstwa z przeciwpsychotyczną olanzapiną (np. Olzapin, Zolafren czy Zalasta).

Podwyżki dopłat pacjentów

Największa podwyżka dotyczy leku MST Continus w dawce 100 mg w formie tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, zawierających morfinę - silny opioidowy lek przeciwbólowy. Drożeje także finasteryd - substancja wykorzystywana w terapii przerostu gruczołu krokowego (np. Apo-Fina, Penester, Finaster, Finamef, Adaster).

Kilka złotych więcej przy aptecznym okienku będą musieli pozostawić pacjenci, stosujący niektóre leki wziewne (np. Seretide Dysk, Symbicort Turbuhaler, Bufomix Easyhaler, DuoResp Spiromax, Salmex czy Comboterol).

Programy lekowe

Listopadowa lista leków refundowanych przynosi przełomowe zmiany dla chorych na mukowiscydozę. W ramach programu lekowego B.112 refundowany będzie preparat Kalydeco (ivakaftor) - zarówno w postaci tabletek, jak i granulatu. To bardzo dobra wiadomość dla ponad 2000 polskich pacjentów chorych na mukowiscydozę. Iwakaftor to lek działający przyczynowo w tym schorzeniu. Działa on bezpośrednio na źródło problemu - niewłaściwie funkcjonujące białko CFTR i wadliwie działający kanał chlorkowy.

Ponadto na listę refundacyjną włączono terapię dla pacjentów z chorobą Fabry’ego - do programu lekowego wszedł preparat Galafold (migalastatum). Choroba Fabry’ego to jedna z ultrarzadkich, metabolicznych chorób genetycznych, w których na skutek niesprawnego działania enzymu, dochodzi do uszkodzenia narządów wewnętrznych (czytaj więcej: Choroby rzadkie i leki sieroce). Dla schorzenia charakterystyczne są zaburzenia termoregulacji, bóle kończyn oraz zaburzenia krążeniowe.

Utworzono także nowy program B.111 o nazwie "Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie", w ramach którego dostępne będzie hormon somatropina pod nazwami handlowymi Omnitrope oraz Genotropin 12.

Nowa lista refundacyjna nie przyniosła natomiast oczekiwanych nowych terapii onkologicznych dla chorych z rakiem płuca.

Mleko Nutramigen - zmiany w refundacji

Z wykazu leków refundowanych wykreślono dietę eliminacyjną mlekozastępczą pod nazwą Nutramigen 3 LGG (puszki po 400 gramów). Dla tego opakowania wygasa decyzja o objęciu refundacją, wydana na 3 lata w listopadzie 2017 roku. W wykazie pozostają nadal Nutramigen 1 LGG oraz Nutramigen 2 LGG. Ponadto refundacją objęto diety Nutramigen 1 LGG Complete, 2 LGG Complete oraz 3 LGG Complete.

Nutramigen w wersji "Complete" ma docelowo zastąpić "starszą wersję" tego preparatu, która będzie dostępna w sprzedaży do wyczerpania zapasów magazynowych. Skład produktu został zmodyfikowany, należy spodziewać się także zmiany konsystencji i wyglądu proszku.

Wskazania refundacyjne dla mleka Nutramigen to różnego rodzaju stany związane z alergią, nadwrażliwością lub nietolerancją białka mleka krowiego.

Co nowego w sprawie szczepionek przeciwko grypie?

Na listopadowej liście dodano wskazania refundacyjne dla szczepień przeciwko grypie. Chodzi o preparat Vaxigrip Tetra, dla którego od 1 listopada istotnie poszerzono wskazania do refundacji, w tym będzie on zniżkowy u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia. Dotychczas (od września 2020) ta grupa pacjentów mogła skorzystać jedynie ze zniżki na szczepionkę donosową Fluenz Tetra.

Aktualne wskazania refundacyjne i odpłatność pacjenta dla tegorocznych szczepionek przeciwko grypie kształtują się następująco:

Szczepionka

Dla kogo refundowany?

Dopłata pacjenta

VaxigripTetra

  •  osoby powyżej 65. roku życia
  • kobiety w ciąży
  • dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia
  • pacjenci w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych

22,88 zł

lub

bezpłatny dla osób powyżej 75. roku życia

Influvac Tetra

  • kobiety w ciąży
  • pacjenci w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych

24,95 zł

Fluenz Tetra

  •  dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia

47,87 zł

W przypadku Vaxigrip Tetra problemem jednak jest to, że podmiot odpowiedzialny dostarczył już większość zakontraktowanych dawek szczepionki na rynek Polski. Nie ma także pewności, czy końcówka dostawy trafi na rynek otwarty. Na szczepionki przeciwko grypie nadal czeka personel medyczny, który zgodnie z dyspozycją resortu zdrowia ma otrzymać je bezpłatnie. Czy zatem faktycznie najmłodsi pacjenci będą w stanie skorzystać ze świeżo wprowadzonej zniżki?

Dla pacjentów kłopotem jest nie tylko brak szczepionek w sprzedaży, ale także upływające terminy ważności posiadanych przez nich recept na te preparaty. Dostrzegając to zjawisko, Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie możliwości wykupienia recept na szczepionki przeciw grypie po upływie terminu ich realizacji. Spotkał się on jednak z dużymi wątpliwościami i obawami, ponieważ co do zasady prawo nie przewiduje takiej możliwości. Konsekwencją tego jest podjęcie inicjatywy zmian legislacyjnych mających na celu wydłużenie terminu realizacji recept na trudno dostępne leki nawet o 150 dni.

Jakie zmiany na liście bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży?

Wykaz preparatów darmowych dla kobiet ciężarnych poszerzono aż o 24 nowe substancje czynne. Dzięki temu w części „E” obwieszczenia znalazły się 283 dodatkowe opakowania produktów leczniczych.

Pierwszy wykaz leków bezpłatnych dla kobiet spodziewających się dziecka ukazał się wraz z wrześniową listą refundacyjną i był raczej skromny - obejmował bowiem jedynie kilka związków (czytaj więcej: Darmowe leki dla kobiet w ciąży Ciąża+). Od listopada ciężarne pacjentki będą mogły liczyć na znacznie szerszy pakiet dostępnych bez dopłaty leków.

Kwas ursodeoksycholowy – lek z wyboru w cholestazie ciężarnych

Na wykazie leków Ciąża+ znalazły się produkty z kwasem ursodeoksycholowym (m.in. Proursan, Ursocam, Ursopol, Ursoxyn). Substancja ta znajduje zastosowanie w cholestazie ciężarnych. Dolegliwość polega na zaburzeniu przemieszczania się składników żółci wewnątrz komórek wątroby, co skutkuje ich przedostawaniem się do krwi. Jest to schorzenie ściśle powiązane z ciążą, o odwracalnym charakterze, jednak niebezpieczne dla jej przebiegu.

Objawia się świądem, łagodną żółtaczką, występowaniem tłuszczowych stolców z niedoborem witaminy K i wydłużonym czasem krwawienia, co może być przyczyną wzmożonych krwawień okołoporodowych. Dla płodu kwasy żółciowe przedostające się z krwi matki są toksyczne - mogą powodować zaburzenia pracy serca, zamartwicę, a nawet śmierć wewnątrzmaciczną.

Darmowe leki stosowane w chorobach płuc

W wykazie znalazł się szereg leków wskazanych w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Są to zarówno leki jednoskładnikowe, zawierające tylko substancję przeciwzapalną (m.in. Benodil, Miflonide, Nebbud), wyłącznie rozszerzającą oskrzela (m.in. Atimos, Foradil, Zafiron), jak i złożone (m.in. Fostex, Symbicort Turbuhaler, Salmex). Bezpłatne będą również, tak zwane leki przeciwleukotrienowe, przyjmowane doustnie (m.in. Milukante, Monkasta, Promonta).

Uważa się, że prawidłowa kontrola chorób obturacyjnych w ciąży wiąże się z mniejszą częstością powikłań, a kobiety ciężarne nie powinny zaprzestawać przyjmowania leków kontrolujących przebieg choroby.

Bezpłatne leki przeciwpadaczkowe dla ciężarnych

Kobiety spodziewające się dziecka będą mogły korzystać z bezpłatnej terapii lekami przeciwpadaczkowymi zawierającymi lamotryginę (m.in. Symla, Lamotrix, Lamitrin), lewetyracetam (m.in Cezarius, Keppra, Trund), okskarbazepinę (m.in. Karbagen, Trileptal, Oxepilax) oraz karbamazepinę (Neurotop, Tegretol CR, Finlepsin).

Terapia pacjentek ciężarnych z padaczką nie jest łatwa. Lekarz musi wyważyć ewentualny negatywny wpływ leków na płód z jednej strony, a z drugiej - zagrożenie dla dziecka w przypadku niekontrolowanych napadów padaczkowych. Niemniej ciąża i padaczka nie wykluczają się, a konieczność stosowania leków przeciwdrgawkowych u przyszłych matek została zauważona i uwzględniona w wykazie leków dostępnych dla nich bezpłatnie.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów oraz zdjęcia są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Inne artykuły na blogu

;