Leki na padaczkę

W leczeniu padaczki stosowane są wyłącznie leki dostępne na receptę. Lekami najczęściej stosowanymi są np. karbamazepina, karbamazepina, okskarbamazepine, topiramat, lamotrygina oraz kwas walproinowy - zaliczany do walproinianów wśród których w terapii stosowane są także sole magnezowe, sodowe i wapniowe kwasu walproinowego oraz amid kwasu walproinowego. Leki te powodują wzrost stężenia GABA poprzez hamowanie jego rozkładu, wzrost wychwytu zwrotnego oraz przez zwiększenie jego produkcji. Karbamazepina zaliczana do leków przeciwdrgawkowych, psychotropowych i stabilizujących nastrój. Fenytoina hamuje potencjał czynnościowy komórki poprzez blokowanie kanałów sodowych, przez to stabilizuje błonę komórkową neuronów. Wśród leków nowszej generacji znajdują się lamotrygina, topiramat, tiagabina, gabapentyna, wigabatryna i lewetiracetam. O wyborze leku zawsze powinien decydować lekarz, kierując się typem padaczki i profilem skuteczności leku.

Przegląd ulotek dla pacjentów

Poniżej ulotki dla pacjentów, które zawierają treść związaną z tematem. Bierzemy pod uwagę wszystkie ulotki dostępne w wersji tekstowej1.


Depakine Chrono 500 valproic acid
tabletki powlekane, produkt na receptę, N03AG

Lek wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych postaciach padaczki u ludzi.

Depakine Chrono jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii.

Depakine Chrono jest lekiem stosowanym w leczeniu: Padaczki, w napadach uogólnionych: napadach mioklonicznych, napadach toniczno-klonicznych, napadach atonicznych, napadach nieświadomości; napadach częściowych: napadach prostych lub złożonych, napadach wtórnie uogólnionych, zespołu Lennoxa – Gastauta.

w 97% aptek | znajdź Depakine w aptekach

identyczne wyniki: Depakine Chrono 300

Clonazepamum TZF clonazepam
tabletki, produkt na receptę, N03AE

Stosowany jest w leczeniu padaczki.

Wskazania do stosowania Padaczka u dorosłych i u dzieci - napady uogólnione: akinetyczne, miokloniczne, napady toniczno- kloniczne, napady nieświadomości oraz napady częściowe (ogniskowe).

w 94% aptek | znajdź Clonazepamum w aptekach

Neurotop Retard 300 carbamazepine
tabletki, produkt na receptę, N03AF

Karbamazepina ma działanie przeciwdrgawkowe i łagodzące emocje przy różnych formach padaczki.

Wskazania do stosowania: Padaczka napady częściowe złożone lub proste napady uogólnione toniczno-kloniczne; mieszane postacie napadów Zespoły maniakalne oraz zapobieganie zaburzeniom maniakalno-depresyjnym (dwubiegunowym).

w 87% aptek | znajdź Neurotop w aptekach

identyczne wyniki: Neurotop Retard 600

Tisercin levomepromazine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N05AA

Jako lek wspomagający w niektórych towarzyszących objawach padaczki, niedorozwoju umysłowego, w depresji z niepokojem.

w 85% aptek | znajdź Tisercin w aptekach

Egzysta pregabalin
kapsułki, produkt na receptę, N03AX

Egzysta należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.

Padaczka: Lek Egzysta jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione) u dorosłych.

w 84% aptek | znajdź Egzysta w aptekach

Gabapentin Teva gabapentin
kapsułki, produkt na receptę, N03AX

Gabapentin Teva należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów).

Lek Gabapentin Teva jest stosowany w leczeniu: różnych postaci padaczki (napadów padaczkowych początkowo ograniczonych do określonych miejsc w mózgu, które rozprzestrzeniają się na resztę mózgu lub nie).

Lekarz przepisuje lek Gabapentin Teva jako lek wspomagający leczenie padaczki, kiedy dotychczas stosowane leczenie nie zapewnia całkowitego opanowania napadów.

Gabapentin Teva należy przyjmować jako lek dodatkowy w leczeniu padaczki, chyba że lekarz zaleci inaczej.

w 83% aptek | znajdź Gabapentin w aptekach

Lamitrin lamotrigine
tabletki, produkt na receptę, N03AX

Stosuje się go w leczeniu dwóch chorób – padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Działanie leku Lamitrin w leczeniu padaczki polega na blokowaniu impulsów w mózgu wywołujących napady padaczkowe.

U dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej Lamitrin może być stosowany w leczeniu padaczki sam (pojedynczo) lub w skojarzeniu z innymi lekami.

Może być stosowany jako jedyny lek w leczeniu rodzaju padaczki tzw.

w 79% aptek | znajdź Lamitrin w aptekach

Tegretol CR 400 carbamazepine
tabletki, produkt na receptę, N03AF

Padaczka charakteryzuje się występowaniem u pacjenta napadów drgawek.

Wskazania do stosowania: Padaczka: napady częściowe złożone lub proste.

w 79% aptek | znajdź Tegretol w aptekach

identyczne wyniki: Tegretol CR 200

Lamotrix lamotrigine
tabletki, produkt na receptę, N03AX

Stosuje się go w leczeniu dwóch chorób – padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Działanie leku Lamotrix w leczeniu padaczki polega na blokowaniu impulsów w mózgu wywołujących napady padaczkowe.

U dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej lek Lamotrix może być stosowany w leczeniu padaczki jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami.

Lek Lamotrix można także stosować w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu napadów padaczki w chorobie zwanej zespołem Lennoxa-Gastauta.

Można go stosować jako jedyny lek w leczeniu rodzaju padaczki tzw. typowych napadów nieświadomości.

w 75% aptek | znajdź Lamotrix w aptekach

Diuramid acetazolamide
tabletki, produkt na receptę, S01EC

Diuramid to lek z grupy inhibitorów anhydrazy węglanowej działający moczopędnie, który stosuje się w leczeniu jaskry, padaczki (jednocześnie z innymi lekami) oraz obrzęków spowodowanych niewydolnością krążenia lub wywołanych przez leki.

w 74% aptek | znajdź Diuramid w aptekach

Amizepin carbamazepine
tabletki, produkt na receptę, N03AF

Amizepin jest stosowany: w leczeniu niektórych rodzajów padaczki w leczeniu bólu występującego w przebiegu niektórych chorób neurologicznych, takich jak np. neuralgia nerwu trójdzielnego w zapobieganiu dwubiegunowym zaburzeniom nastroju (naprzemiennym epizodom depresji i manii) u pacjentów, którzy nie reagują na leczenie produktami litu.

w 74% aptek | znajdź Amizepin w aptekach

Absenor valproic acid
tabletki, produkt na receptę, N03AG

Absenor jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki (lek przeciwpadaczkowy) i epizodów maniakalnych (nienaturalnie podwyższony nastrój i zwiększona aktywność).

w 69% aptek | znajdź Absenor w aptekach

Luminalum Unia phenobarbital
tabletki, produkt na receptę, N03AA

Wskazania do stosowania: padaczka – napady częściowe i uogólnione toniczno-kloniczne.

w 67% aptek | znajdź Luminalum w aptekach

Luminalum Unia phenobarbital
tabletki, produkt na receptę, N03AA

Wskazania do stosowania: padaczka – napady częściowe i uogólnione toniczno-kloniczne.

Wskazania do stosowania: padaczka – napady częściowe i uogólnione toniczno-kloniczne.

Wskazania do stosowania: padaczka – napady częściowe i uogólnione toniczno-kloniczne.

Wskazania do stosowania: padaczka – napady częściowe i uogólnione toniczno-kloniczne.

w 67% aptek | znajdź Luminalum w aptekach

Lamilept lamotrigine
tabletki, produkt na receptę, N03AX

Stosuje się go w leczeniu dwóch schorzeń - padaczki oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Działanie leku Lamilept w leczeniu padaczki polega na blokowaniu impulsów w mózgu wywołujących napady padaczkowe.

U dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej, Lamilept może być stosowany pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu padaczki.

Może być stosowany pojedynczo w leczeniu rodzaju padaczki zwanego typowymi napadami nieświadomości.

w 62% aptek | znajdź Lamilept w aptekach

Pragiola pregabalin
kapsułki, produkt na receptę, N03AX

Pragiola należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i zaburzeń lękowych uogólnionych u dorosłych.

Padaczka Lek Pragiola jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione).

w 59% aptek | znajdź Pragiola w aptekach

Lyrica pregabalin
kapsułki, produkt na receptę, N03AX

Lyrica należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.

Padaczka: Lek Lyrica jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione) u dorosłych.

w 57% aptek | znajdź Lyrica w aptekach

Depakine Chronosphere 250 valproic acid
granulat, produkt na receptę, N03AG

Depakine Chronosphere jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii.

Lek Depakine Chronosphere jest stosowany w leczeniu: Padaczki, w napadach uogólnionych: napadach mioklonicznych napadach toniczno-klonicznych napadach atonicznych napadach mieszanych napadach częściowych: napadach prostych lub złożonych napadach wtórnie uogólnionych zespołach specyficznych (Westa, Lennoxa – Gastauta).

w 56% aptek | znajdź Depakine w aptekach

identyczne wyniki: Depakine Chronosphere 100, Depakine Chronosphere 500

Convulex 300 valproic acid
kapsułki, produkt na receptę, N03AG

Lek wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych postaciach padaczki u ludzi.

Convulex jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii.

Lek Convulex jest stosowany w leczeniu: padaczki, w napadach uogólnionych: napady miokloniczne; napady toniczno-kloniczne; napady atoniczne; napady nieświadomości; w napadach częściowych: napady proste lub złożone; napady wtórnie uogólnione; zespół Lennoxa-Gastauta.

w 54% aptek | znajdź Convulex w aptekach

identyczne wyniki: Convulex, Convulex 150

Finlepsin 200 Retard carbamazepine
tabletki, produkt na receptę, N03AF

Wskazaniami do stosowania leku Finlepsin retard są: padaczka: napady częściowe proste i złożone; napady uogólnione toniczno-kloniczne (szczególnie wtórnie uogólnione), występujące w czasie snu oraz napady o postaciach mieszanych; idiopatyczny nerwoból nerwu t...

w 54% aptek | znajdź Finlepsin w aptekach

Infanrix Hexa
iniekcja, produkt na receptę, J07CA

To może powodować poważne problemy: niedorozwój umysłowy, porażenie mózgowe, głuchotę, padaczkę lub częściową ślepotę.

To może powodować poważne problemy: niedorozwój umysłowy, porażenie mózgowe, głuchotę, padaczkę lub częściową ślepotę.

w 50% aptek | znajdź Infanrix w aptekach

Trileptal (Tolep) oxcarbazepine
tabletki powlekane, produkt na receptę, N03AF

Kiedy jest stosowany lek Trileptal Leki takie jak Trileptal są stosowane standardowo w leczeniu padaczki.

Padaczka jest zaburzeniem czynności mózgu, które powoduje, że u pacjentów występują powtarzające się napady drgawkowe.

W padaczce komórki mózgu wysyłają zbyt wiele sygnałów w nieuporządkowany sposób.

Jednak u pacjentów z cięższą postacią padaczki, może być konieczne podawanie dwóch lub więcej leków zapobiegających napadom.

w 49% aptek | znajdź Trileptal w aptekach

Symla lamotrigine
tabletki, produkt na receptę, N03AX

Stosuje się go w leczeniu dwóch chorób – padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Działanie leku Symla w leczeniu padaczki polega na blokowaniu w mózgu impulsów wywołujących napady padaczkowe.

U dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej, lek Symla może być stosowany w leczeniu padaczki sam (pojedynczo) lub w skojarzeniu z innymi lekami.

Może być stosowany jako jedyny lek w leczeniu rodzaju padaczki tzw.

w 44% aptek | znajdź Symla w aptekach

Chcesz wyszukać wśród leków dowolnego terminu?

Przejdź do wyszukiwarki w ulotkach

1 Wszystkie ulotki w formacie PDF, które zawierają treść tekstową (nie obraz). Wyszukiwanie jest automatyczne, Gdzie po lek nie ponosi odpowiedzialności za treść w ulotkach.

Potrzebujesz recepty lub konsultacji lekarza?

umów wizytę Internista