---Wolt Drive - produkty

Clonazepamum TZF, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki,

Klonazepam (clonazepam)

, Polfa Tarchomin

środek psychotropowy

Dawka:

Opakowanie:

30 tabletek
w 88% aptek, refundowany

Koszyk:

100+ aptek z Clonazepamum TZF na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 18,53 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 2,72 zł - Ryczałt
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---Wolt Drive - produkty

  Więcej informacji o Clonazepamum TZF

  Clonazepamum TZF to lek przeciwdrgawkowy z grupy pochodnych benzodiazepin w postaci tabletek powlekanych. Wykazuje działanie przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe, przeciwpadaczkowe, uspokajające, umiarkowanie nasenne, a także zmniejszające napięcie mięśniowe. Stosowany jest u dorosłych i dzieci przy napadach uogólnionych, napadach nieświadomości i napadach częściowych.

  więcej: Stosowanie Clonazepamum TZF, skutki uboczne i interakcje Clonazepamum TZF

  Jak działa Clonazepamum TZF?

  Lek działa na struktury ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza na układ limbiczny i podwzgórze. Powoduje nasilenie hamującego działania neuronów GABA, m.in. w korze mózgowej, hipokampie, móżdżku, rdzeniu, co prowadzi do zmniejszenia aktywności niektórych neuronów: noradrenergicznych, cholinergicznych, dopaminergicznych czy serotoninergicznych. Umożliwia to jego działanie przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe, uspokajające, lekko usypiające i zwiotczające mięśnie szkieletowe.

  Nie używaj Clonazepamum TZF, jeśli:

  • masz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu,
  • cierpisz na ciężką niewydolność oddechową,
  • stwierdzono u Ciebie ciężką niewydolność wątroby,
  • chorujesz na miastenię,
  • występuje u Ciebie ostra porfiria,
  • doszło u Ciebie do ostrego zatrucia alkoholowego,
  • cierpisz na zespół bezdechu sennego.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Clonazepamum TZF?

  • Przed przyjęciem leku należy skonsultować z lekarzem wszelkiego rodzaju zaburzenia organizmu, a zwłaszcza: jaskrę, ataksję móżdżkową lub rdzeniową, depresję.
  • Poinformuj lekarza, jeśli chorujesz na przewlekłą niewydolność oddechową, ponieważ klonazepam może hamować ośrodek oddechowy.
  • Poinformuj lekarza, jeśli cierpisz na ciężką niewydolność wątroby, ponieważ klonazepam może dodatkowo nasilać zaburzenia jej funkcjonowania. Niewydolność wątroby jest także przyczyną występowania działań niepożądanych klonazepamu, jak i innych pochodnych benzodiazepin.
  • Jeśli stwierdzono u Ciebie uzależnienie od leków, narkotyków lub alkoholu, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia uzależnienia także od Clonazepamum TZF.
  • Jeśli cierpisz na niedobór laktazy, nietolerancję galaktozy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, koniecznie poinformuj o tym lekarza przed przyjęciem leku, ponieważ zawiera w swoim składzie laktozę.
  • Jeśli cierpisz na porfirię, Clonazepamum TZF może wywoływać napad padaczki, dlatego należy poinformować lekarza o dolegliwości przed przyjęciem leku.
  • Poinformuj lekarza, jeśli planujesz zajść w ciążę lub podejrzewasz ciążę.
  • Poinformuj lekarza, jeśli chorujesz na jaskrę.

  Jak stosować Clonazepamum TZF?

  • Dawkowanie jest ustalane przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta.
  • Początkowa dawka nie powinna być wyższa niż 1,5 mg.
  • Lek należy podawać 3 dawkach podzielonych w równych odstępach czasowych.
  • Dawkę zwiększa się co 0,5 mg do 1 mg co 3 dni w zależności od reakcji ze strony pacjenta do ustalenia dawki podtrzymującej wynoszącej zwykle od 4 mg do 8 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 20 mg, która powinna być osiągnięta w ciągu 2 do 4 tygodni terapii.
  • Początkowa dawka u dzieci od 1 do 5 roku życia wynosi 0,25 mg/dobę, a u starszych 0,5 mg/dobę, natomiast dawka podtrzymująca to analogicznie: 1-2 mg/dobę u młodszych dzieci i 2-4 mg/dobę u starszych dzieci.
  • U pacjentów w podeszłym wieku dawka początkowa nie powinna być większa niż 0,5 mg/dobę. 

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Clonazepamum TZF?

  • Regularne stosowanie pochodnych benzodiazepin przez kilka tygodni może doprowadzić do osłabienia ich działania.
  • Stosowanie leku może doprowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego.
  • Lek może powodować niepamięć wsteczną po kilku godzinach od jego przyjęcia.
  • Clonazepamum TZF może nasilać wydzielanie śliny i wydzielin w drogach oddechowych, dlatego należy kontrolować ich drożność zwłaszcza u niemowląt i dzieci.
  • W czasie stosowania leku zaleca się przeprowadzać morfologię krwi i testy czynnościowe wątroby.
  • Palenie tytoniu osłabia działanie Clonazepamu TZF.
  • W czasie stosowania leku może ujawnić się niezdiagnozowana depresja.

  Czy mogę łączyć Clonazepamum TZF z innymi lekami?

  • Opioidy, leki wykorzystywane do znieczulenia ogólnego tzw. anestetyki, leki psychotropowe, przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe, hipotensyjne, disulfiram, cymetydyna, erytromycyna, ketokonazol, rytonawir, nasilają hamujące działanie Clonazepamu TZF na ośrodkowy układ nerwowy.
  • Ryfampicyna, fenobarbital, fenytoina, prymidon, karbamazepina osłabiają działanie Clonazepamu TZF.
  • Clonazepamum TZF nasila i przedłuża działanie leków zwiotczających mięśnie szkieletowe.
  • Jednoczesne stosowanie Clonazepamu TZF z amiodaronem może doprowadzić do depresji ośrodkowej i zaburzeń koordynacji ruchowej.
  • Hydantoina lub fenobarbital w połączeniu z Clonazepamem TZF mogą nasilać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego.
  • Clonazepamum TZF stosowany jednocześnie z walproinianem sodu może indukować stany padaczkowe o charakterze napadów nieświadomości.

  Czy mogę łączyć Clonazepamum TZF z alkoholem?

  W trakcie leczenia Clonazepamem TZF i do 3 dni po zakończeniu jego przyjmowania nie wolno pić alkoholu.

  Czy po zastosowaniu Clonazepamum TZF mogę prowadzić pojazdy?

  Podczas stosowania leku Clonazepamum TZF i do 3 dni po zakończeniu terapii nie wolno prowadzić pojazdów.

  Czy mogę stosować Clonazepamum TZF będąc w ciąży?

  Stosowanie leku, zwłaszcza w I i III trymestrze, jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest to konieczne, a zastosowanie bezpieczniejszego odpowiednika jest przeciwwskazane. U dzieci matek przyjmujących przewlekle lek w późnym okresie ciąży może rozwinąć się uzależnienie lub może wystąpić zespół odstawienny. Badania przedkliniczne wskazują na działanie teratogenne leku.

  Czy po zastosowaniu Clonazepamum TZF mogę karmić piersią?

  Nie powinno się karmić piersią w czasie przyjmowania leku.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Clonazepamum TZF?

  W czasie przyjmowania leku mogą wystąpić:

  • zaburzenia morfologiczne krwi,
  • reakcje alergiczne, np: wysypka, świąd, pokrzywka, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy,
  • brak apetytu,
  • niepokój psychoruchowy,
  • bezsenność i zaburzenia snu,
  • nadmierna pobudliwość,
  • agresja,
  • zaburzenia osobowości,
  • drgawki,
  • osłabienie i drżenie mięśni,
  • uzależnienie fizyczne i psychiczne,
  • zespół odstawienny po przerwaniu stosowania leku,
  • spowolnienie reakcji,
  • bóle i zawroty głowy,
  • nadwrażliwość na światło,
  • splątanie,
  • dezorientacja,
  • zaburzenia widzenia,
  • bradykardia,
  • ból w klatce piersiowej,
  • nadmierne wydzielanie śliny i wydzielin dróg oddechowych zwłaszcza u niemowląt i dzieci,
  • nudności,
  • zaburzenia funkcjonowania żołądka,
  • suchość w jamie ustnej,
  • zaburzenia funkcjonowania wątroby,
  • wypadanie włosów,
  • zaburzenia oddawania moczu,
  • zaburzenia libido,
  • zaburzenia miesiączkowania,
  • omdlenia.

  Skład Clonazepamum TZF

  Clonazepamum TZF 0,5 mg:
  • substancja czynna: klonazepam 0,5 mg w 1 tabletce,
  • substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, żelatyna, żółcień pomarańczowa, talk, stearynian magnezu, laktoza.

  Clonazepamum TZF 0,5 mg:

  • substancja czynna: klonazepam 2 mg w 1 tabletce,
  • substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, skrobia ryżowa, karboksymetyloskrobia sodowa, żelatyna, polisorbat 80, laurylosiarczan sodu, talk, stearynian magnezu, laktoza.

  Jak przechowywać Clonazepamum TZF?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed dostępem światła i wilgocią.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego

  Skład Clonazepamum TZF

  Clonazepamum TZF 0,5 mg:
  • substancja czynna: klonazepam 0,5 mg w 1 tabletce,
  • substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, żelatyna, żółcień pomarańczowa, talk, stearynian magnezu, laktoza.

  Clonazepamum TZF 0,5 mg:

  • substancja czynna: klonazepam 2 mg w 1 tabletce,
  • substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, skrobia ryżowa, karboksymetyloskrobia sodowa, żelatyna, polisorbat 80, laurylosiarczan sodu, talk, stearynian magnezu, laktoza.

  Kto może wystawić receptę na Clonazepamum TZF?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Clonazepamum TZF

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Clonazepamum TZF

  Ceny po refundacji, 30 tabletek, 2 mg

  Limit
  18,53 zł
  Odpłatność 100%
  18,53 zł
  Ryczałt
  2,72 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Clonazepamum TZF w aptekach

  Wszystkie opakowania Clonazepamum TZFw 91% aptek
  30 tabletekw 88% aptek

  Ulotka produktu Clonazepamum TZF

  Clonazepamum TZF
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Clonazepamum TZF (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy