Ograniczenia w sprzedaży leków w aptekach podczas epidemii koronawirusa

Podczas epidemii koronawirusa Minister Zdrowia może wprowadzić ograniczenie ilości leku, jaka może być wydana pacjentowi w aptece. 1 kwietnia 2020 roku po raz pierwszy skorzystano z tego prawa. Jakich leków dotyczy reglamentacja? Kto i na jakich zasadach może wykupić te leki w aptece?

Ograniczanie sprzedaży leków pacjentom

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, umożliwiła Ministrowi Zdrowia ograniczenie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub produktu biobójczego, jaka może być sprzedana danemu pacjentowi w określonym czasie.

Arechin i Plaquenil - czy można kupić w aptece?

1 kwietnia 2020 roku Minister Zdrowia w swoim obwieszczeniu "w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta" podjął decyzję o reglamentowanej sprzedaży dwóch leków: Arechin i Plaquenil.

Od 2 kwietnia, jeden pacjent może otrzymać maksymalnie tylko 2 opakowania leku Arechin na 30 dni leczenia. Podobna sytuacja jest z lekiem Plaquenil - maksymalnie 60 tabletek na pacjenta, na 30 dni.

Co więcej, lek Arechin może być ordynowany wyłącznie we wskazaniach refundacyjnych, tj. pacjenci mogą zakupić lek w aptece tylko na podstawie wystawionej przez lekarza recepty, z odpłatnością refundacyjną 30%. Produkt leczniczy Arechin przysługuje na zniżkę w następujących jednostkach chorobowych: zimnica, pełzakowica, różne postacie tocznia rumieniowatego, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, porfiria skórna późna.

Z kolei lek Plaquenil nie znajduje się na listach leków refundowanych i przepisywany jest zazwyczaj z pełną odpłatnością. Wyjątkiem są sytuacje, gdzie lek sprowadzany jest w ramach importu docelowego. Plaquenil może być ordynowany w następujących wskazaniach leczniczych: reumatoidalne zapalenie stawów, różne postacie tocznia rumieniowatego, profilaktyka wielopostaciowej osutki świetlnej, mieszana albo niezróżnicowana choroba tkanki łącznej, rumień guzowaty, ziarniniak obrączkowaty, różne postacie liszaja płaskiego, zespół Sjögrena, układowe zapalenie naczyń, zapalenie skórno-mięśniowe, twardzina układowa albo ograniczona, choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Leki Plaquenil i Arechin nie mogą być ordynowane poza szpitalem w celu leczenia wspomagającego w zakażeniu SARS-CoV-2 (więcej: Koronawirus - jak nie zachorować? oraz Koronawirus - kiedy będzie lek i szczepionka).

Pacjent po uzyskaniu recepty na lek, powinien skontaktować się z wybraną apteką i zarezerwować lek (przy e-recepcie podać nr PESEL i numer PIN, a przy papierowej recepcie - unikalny numer identyfikujący receptę). Produkt leczniczy Arechin zostanie zamówiony przez farmaceutę w hurtowni producenta, tj. Adamed Pharma S.A., która dostarczy lek do apteki celem realizacji recepty dla konkretnego pacjenta. W przypadku produktu leczniczego Palquenil, farmaceuta zamówi lek w hurtowni, która dostała zgodę na sprowadzenie leku do Polski. W obydwu przypadkach, pacjent będzie mógł odebrać lek dopiero po uzyskaniu informacji telefonicznej, że produkt leczniczy został dostarczony do apteki.

Aktualizacja 13 maja 2020 - uproszczenie dystrybucji leku Arechin

Od 13 maja firma Adamed podjęła decyzję o uproszczeniu zasad dystrybucji leku Arechin. Apteka może zamawiać większe ilości produktu leczniczego, ale dalej są one reglamentowane do maksymalnie 24 opakowań na miesiąc. Minimalne zamówienie to 6 opakowań leku Arechin. Tym samym farmaceuci zamawiając produkt leczniczy Arechin w hurtowni farmaceutycznej Adamed nie muszą podawać numeru recepty (wyjątek stanowi sytuacja, gdy apteka będzie chciała zamówić więcej niż 24 opakowania leku w miesiącu) oraz nie muszą zamawiać tylko i wyłącznie pod konkretną receptę.

Aktualizacja 1 września 2020 - koniec ograniczeń

31 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia pojawiło się obwieszczenie uchylające poprzedni dokument, który ograniczał ordynowanie i sprzedaż produktów leczniczych z chlorochiną (Arechin) i hydroksychlorochiną (Plaquenil). Od dnia 1 września przestaje obowiązywać reglamentowana sprzedaż powyższych leków.

Aktualizacja 1 grudnia 2020 - reglamentacja leku Viregyt - K

Od dnia 1 grudnia 2020 roku resort zdrowia wprowadził ograniczenia w wydawaniu na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym refundowanego opakowania leku Viregyt - K. Mogą to być maksymalnie 3 opakowania po 30 kapsułek (na 30 dni stosowania). Produkt leczniczy może być wyłącznie ordynowany i wydawany w następujących wskazaniach objętych refundacją:

  • choroba i zespół Parkinsona,
  • dyskineza późna u osób dorosłych – leczenie.

Importowany Viregyt-K, który nie podlega refundacji wydawany jest w aptece na ogólnych zasadach, bez reglamentacji.

Wyślij mi powiadomienie email o każdym nowym artykule

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.

Szczepionki na COVID-19: po ilu dniach od szczepienia jesteśmy odporni na koronawirusa?

Z punktu szczepień przeciwko COVID-19 pacjenci wychodzą zadowoleni, ponieważ przyjęcie szczepionki wiąże się dla nich z poczuciem bezpieczeństwa. Czy jednak faktycznie od razu można czuć się swobodnie? Po jakim czasie zaczynają działać szczepionki na koronawirusa i jak sprawdzić, czy wywołały ochronę poszczepienną?

Koronawirus - kiedy będzie lek i szczepionka?

Mimo że choroba wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2 (2019-nCoV) ma ciężki przebieg tylko u 15-20% zarażonych, a jej śmiertelność wynosi niecałe 3%, w walkę z nią zaangażowanych jest wiele firm farmaceutycznych i ośrodków badawczych, które niestrudzenie pracują nad wynalezieniem skutecznego leku i szczepionki na COVID-19.

Co po COVID-19: powikłania

Czy osoba, która przechorowała COVID-19 i jest ozdrowieńcem, może od razu cieszyć się pełnią zdrowia? Niekiedy okazuje się, że to nie sama infekcja, ale powrót do formy może okazać się prawdziwym wyzwaniem. Coraz częściej mówi się o powikłaniach po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Czym jest zespół Post-COVID i czy można go wyleczyć?

Co po COVID-19: rehabilitacja płuc, trenażery oddechu

Przechorowanie COVID-19 wiąże się z dużym osłabieniem organizmu i wymaga odpowiedniej rehabilitacji. Oprócz przyjmowania leków czy witamin, pacjent może wymagać dodatkowych ćwiczeń, w tym treningu mięśni wdechowych. Czy trenażer oddechu może być przydatnym narzędziem dla osób które zmierzyły się z COVID-19? Poznajcie opinię eksperta!

Leki, które zniknęły z aptek: czerwiec 2021

Właśnie mijają dwa lata, od kiedy GdziePoLek zaczął systematycznie, w cyklu dwumiesięcznym publikować jedyny niezależny raport o brakach leków. W tę okrągłą rocznicę sytuacja z dostępnością medykamentów jest stabilna. Liczba braków wynosi 23 i nie zmieniła się od ostatniego zestawienia. Powody do niepokoju na najbliższą przyszłość może jednak dawać systematyczny spadek dostępności leków przeciwzakrzepowych.