E-recepta: sprawdź online co jest na recepcie

wyszukaj kod kreskowy lub PESEL i PIN

Krok 1

Wybierz aptekę w celu sprawdzenia e-recepty

GdziePoLek prześle dane e-recepty do systemu sieci wybranej apteki, ale sam nie będzie miał do nich dostępu.

Twoja recepta nie jest zapisywana ani blokowana w wybranej aptece ani nie musisz jej w niej realizować. Apteka nie będzie wykorzystywać danych recepty lub Twoich do innych celów.
Sprawdzając e-receptę wyrażasz zgodę na przetworzenie Twoich danych przez wybrany podmiot za pośrednictwem GdziePoLek. Szczegóły ochrony danych znajdują się w dolnej części strony.
Krok 2

Wprowadź dane autoryzacyjne e-recepty

E-receptę możesz wyszukać skanując długi kod kreskowy (44 cyfry) z wydruku lub pliku PDF, lub podając PESEL i 4-cyfrowy PIN.

Nie jesteś zalogowany.

Musisz zalogować się, aby sprawdzać e-receptę przy pomocy numeru PESEL.

Pytania i odpowiedzi

Bezpieczeństwo i prywatność danych e-recepty

E-recepta jest sprawdzana przez system sieci wybranej przez Ciebie apteki. Jest on niezależny od GdziePoLek.

Dane autoryzacyjne e-recepty (PESEL i 4-cyfrowy PIN albo 44-cyfrowy kod kreskowy) są zaszyfrowane kluczem apteki przed wysłaniem, więc GdziePoLek nie ma do nich dostępu.

System apteki otrzyma zawartość sprawdzanej e-recepty, włącznie z Twoimi danymi osobowymi. Z danych tych pobrane zostaną i przekazane z powrotem do GdziePoLek tylko kody kreskowe produktów, aby mógł pokazać Ci zawartość e-recepty, oraz  dane takie jak data ważności, ilość, poziom refundacji.

Apteka nie będzie przechowywać danych e-recepty ani przetwarzać ich do innych celów, na przykład marketingowych. W szczególności dane nie będą wykorzystywane do profilowania pacjenta lub lekarza.

Dane nie są przekazywane stronom trzecim.

Zgoda na przetwarzanie danych zw. z e-receptą

Sprawdzając e-receptę wyrażasz zgodę na przetworzenie swoich danych przez wybraną sieć aptek oraz GdziePoLek. Dane osobowe nie są przechowywane po sprawdzeniu e-recepty.

Dla potrzeb audytu bezpieczeństwa przechowywane są bezpowrotnie zaszyfrowany (hash) PESEL lub kod kreskowy, aby możliwa była weryfikacja, czy dana e-recepta była sprawdzana online.

GdziePoLek zlicza też anonimowe dane statystyczne, takie jak łączna liczba przesyłanych do aptek e-recept lub ile razy określony produkt pojawiał się na receptach.

Jak sprawdzić e-receptę?

E-receptę możesz wyszukać skanując długi kod kreskowy (44 cyfry) z wydruku lub pliku PDF, lub podając PESEL i 4-cyfrowy PIN.

Ze względów bezpieczeństwa w przypadku PESEL może być konieczne zalogowanie i potwierdzenie jednorazowo, że to Twój numer, poprzez Profil Zaufany.

Po potwierdzeniu własnego PESEL możesz też sprawdzać recepty dzieci.

Czy muszę mieć dane e-recepty przy wizycie w aptece?

Tak. Po sprawdzeniu e-recepty przez GdziePoLek system apteki nie zapisuje jej ani nie blokuje, więc przy wizycie w aptece musisz podać jej dane.

Czy można sprawdzić wszystkie e-recepty?

Wyszukane mogą być tylko e-recepty aktywne.

Jeśli e-recepta została już częściowo zrealizowana, to ma do niej dostęp tylko apteka, która rozpoczęła realizację, więc nie będzie możliwy jej odczyt przez aptekę na GdziePoLek.

Dlaczego muszę zweryfikować swój PESEL?

Ze względów bezpieczeństwa w określonych przypadkach (na przykład po kilku nieudanych próbach) aby sprawdzić e-receptę poprzez PESEL musisz zweryfikować, że należy do Ciebie. Po weryfikacji możesz sprawdzać tylko swój PESEL lub ewentualnie dzieci.

Jak zeskanować 44-cyfrowy kod kreskowy e-recepty?

Możesz zeskanować kod z wydruku poprzez wywołanie skanera odpowiednim przyciskiem. Nie wymaga on instalacji.

Twój komputer lub telefon musi mieć zapewniającą wystarczająco ostry obraz kamerę.

44 cyfry to niestandardowo długi kod kreskowy, więc skanowanie może wymagać cierpliwości i ustawienia kamery dokładnie prostopadle do wydruku.

Jak udostępnić sprawdzenie e-recept przez moją aptekę?

Wymagana jest instalacja terminala w chmurze obliczeniowej (Azure), aby GdziePoLek mógł przesyłać mu zapytania.

Azure to chmura obliczeniowa utrzymywana przez Microsoft i zapewniająca odpowiedni poziom bezpieczeństwa, na przykład bezpieczne przechowywanie certyfikatów. Microsoft pełni rolę wyłącznie dostawcy infrastruktury technicznej. Centrum danych używane przez GdziePoLek zlokalizowane jest fizycznie na terenie UE (region West Europe).

Schemat architektury integracji:

Oprogramowanie jest bezpłatne i dostępne niezależnie od tego, jakiego systemu aptecznego używa apteka. Wymagane jest tylko poświęcenie czasu na konfigurację usługi według instrukcji.

Architektura integracji sprawia, że certyfikaty pozostają pod kontrolą apteki.

Po integracji pacjent może wybrać dla potrzeb sprawdzenia e-recepty każdą aptekę danego podmiotu.

Bezpieczeństwo i prywatność danych e-recepty

Teraz możesz sprawdzić online, co jest na e-recepcie, aby wyszukać właściwe produkty w aptekach. 

Twoja recepta nie jest zapisywana ani blokowana w wybranej aptece ani nie musisz jej w niej realizować. Apteka nie będzie wykorzystywać danych recepty lub Twoich do innych celów.

Sprawdzając e-receptę wyrażasz zgodę na przetworzenie Twoich danych przez wybrany podmiot za pośrednictwem GdziePoLek. Szczegóły ochrony danych znajdują się w dolnej części strony.
;