Jak zrealizować zagraniczną receptę w Polsce?

Przybyłeś do Polski w interesach, na wakacje lub odwiedzasz ją z emigracji? A może mieszkasz w Polsce na stałe, ale podczas zagranicznego pobytu miałeś potrzebę skonsultować się z lekarzem i zostały Ci przepisane leki? Wyjaśniamy, w jaki sposób można w Polsce zrealizować receptę wystawioną za granicą.

W Polsce istnieje możliwość realizacji zarówno recept napływających z innych krajów Unii Europejskiej, jak i recept spoza krajów wspólnoty. Nie każda postać recepty jest jednak u nas akceptowana.

Czy w Polsce zrealizuję zagraniczną e-receptę?

Aktualnie nie ma jeszcze możliwości, aby apteka polska mogła "zaczytać" do swojego systemu elektroniczną receptę wystawioną za granicą. Tak zwana e-recepta transgraniczna, która da pacjentom możliwość wykupienia leku poza granicami kraju za pośrednictwem systemu elektronicznego, ma szansę zacząć działać w Polsce od 2021 roku (po podłączeniu do Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Transgranicznej Opieki Zdrowotnej). Aktualnie taka funkcjonalność została uruchomiona tylko w kilku krajach. Na przykład e-recepty wydawane w Finlandii mogą być realizowane w Chorwacji, Estonii i Portugalii bez potrzeby posiadania tradycyjnej papierowej kopii.

Jakie rodzaje recept papierowych z zagranicy można zrealizować w Polsce?

Poza Polską możesz otrzymać receptę transgraniczną (tylko w krajach Unii Europejskiej) oraz zagraniczną (może być wystawiona w dowolnym kraju świata). Oba typy recept muszą posiadać pewną minimalną ilość danych, aby zostały przyjęte do realizacji w Polsce. Ponadto recepta musi być czytelna dla osoby realizującej. Trudności sprawiają na ogół recepty wypisane np. cyrylicą, w języku arabskim lub niewyraźnym pismem odręcznym.

Czy na terenie Unii Europejskiej lepiej mieć receptę transgraniczną czy "zwykłą" zagraniczną?

Dyrektywa o swobodnym wyborze kraju i miejsca leczenia przez pacjentów z krajów Unii Europejskiej wprowadziła zasadę wzajemnego uznawania recept na obszarze Wspólnoty. Realizację tego prawa umożliwia właśnie „recepta transgraniczna” - dokument wystawiany przez lekarza, dzięki któremu będziesz mógł kupić lek w aptece na terenie dowolnego państwa należącego do Unii.

Recepta transgraniczna musi zawierać więcej danych niż "zwykła" recepta wystawiona za granicą. Niemniej posiadając receptę transgraniczną masz gwarancję, że zostanie ona zrealizowana w każdym kraju wspólnoty. Takiej pewności nie dają recepty wystawione według reguł lokalnych danego kraju.

Jakie dane muszą znaleźć się na recepcie transgranicznej?

Nie ma specjalnego wzoru czy dedykowanego formularza recepty transgranicznej, określone są natomiast minimalne wymagania, jakie musi ona spełniać. Recepta transgraniczna powinna zawierać co najmniej:

  • informacje o pacjencie: imiona i nazwisko pacjenta, data urodzenia pacjenta;
  • informacje dotyczące osoby wystawiającej: imiona, nazwisko i kwalifikacje (tytuł zawodowy) osoby wystawiającej, dane kontaktowe do osoby wystawiającej (adres e-mail lub numer telefonu lub faksu wraz z prefiksem międzynarodowym);
  • adres miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego (np. adres przychodni lub gabinetu lekarskiego) z oznaczeniem kraju lub jego skrótem;
  • informacje o leku: nazwa międzynarodowa leku lub w wyjątkowych przypadkach - nazwa handlowa, postać (np. tabletki), dawka i ilość leku, sposób dawkowania;
  • data wystawienia recepty;
  • własnoręczny podpis osoby wystawiającej.

Jakie dane muszą się znaleźć na recepcie zagranicznej innej niż transgraniczna?

Recepta wystawiona w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i niebędąca transgraniczną (np. wystawiona na Ukrainie czy w Rosji), również jest realizowana, jeżeli zawiera pewien minimalny zakres danych:

  • informacje o pacjencie: imię lub imiona i nazwisko pacjenta, adres pacjenta;
  • informacje o leku: nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową, postać, moc, ilość;
  • datę wystawienia recepty;
  • dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.

Jakie są ograniczenia w realizacji recepty z zagranicy w Polsce?

Twoja zagraniczna recepta będzie podlegała zasadom realizacji obowiązującym w Polsce. Przepisy krajowe mogą – na przykład – nie dopuszczać wydania jednorazowo takiej samej liczby opakowań leku, jaką otrzymałbyś w kraju wystawienia recepty.

W Polsce obowiązują przepisy stawiające szczególne wymagania (np. obecność kodów kreskowych) na receptach na leki najsilniej działające, zawierające substancje odurzające (narkotyczne) lub psychotropowe. Recepty wystawione za granicą nie spełniają tego warunku i nie mogą być realizowane w Polsce. Nie kupisz zatem na receptę z zagranicy leków silnie działających na układ nerwowy (np. Rudotel, Dormicum, Zolpic, Afobam, Xanax, Relanium, Luminalum czy Lexotan). Preparaty te wykorzystywane są w terapii bezsenności czy zaburzeń lękowych.

W przypadku recepty transgranicznej przepisy stanowią wprost, iż nie może być przepisany na niej lek o kategorii dostępności „Rpw”. Oznacza to, że na takiej recepcie nie mogą znaleźć się między innymi silne leki przeciwbólowe zawierające morfinę, oksykodon czy fentanyl, produkty lecznicze zlecane w leczeniu uzależnień i zespołów odstawienia zawierające metadon, czy też leki posiadające w składzie metylfenidat, wykorzystywany w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Czy receptę z zagranicy muszę zrealizować osobiście?

Nie ma przeszkód, aby receptę zrealizowała inna osoba niż ta, na którą wystawiona jest recepta. Aby ją zrealizować, nie jest konieczny identyfikator pacjenta (taki jak PESEL czy numer paszportu), ani okazywanie karty EKUZ. Natomiast w przypadku wątpliwości personel apteki może mieć potrzebę zadania dodatkowych pytań dotyczących pacjenta czy wypisanego leku. Z tego powodu – jeśli masz taką możliwość – najlepiej do apteki udać się osobiście.

Czy receptę wystawioną za granicą mogę zrealizować wysyłkowo?

W Polsce możliwa jest wysyłkowa sprzedaż leków, które są dostępne bez recepty. Zajmują się tym apteki, które oprócz sprzedaży stacjonarnej uruchomiły również platformy internetowe. Nie ma natomiast opcji realizacji recepty on-line, ani możliwości wysyłki (kurierem lub pocztą) leków na receptę.

Czy na receptę wystawioną za granicą otrzymam leki ze zniżką?

Nie, wszystkie recepty wystawione za granicą, realizowane są w Polsce za pełną odpłatnością. Zwrot kosztów leczenia możesz otrzymać ewentualnie od swojej instytucji ubezpieczającej i zależy to od zasad finansowania opieki zdrowotnej w państwie, w którym jesteś ubezpieczony. Aby udokumentować wydatki w aptece, możesz poprosić o paragon lub fakturę.

Czy muszę przedstawić oryginał recepty wystawionej za granicą?

Tak, należy okazać oryginał recepty. Nie może być to skan, zdjęcie recepty w telefonie czy też samodzielnie wykonany wydruk z komputera.

Skąd mam wiedzieć, czy mój lek jest dostępny w Polsce?

Informacje na temat tego, jakie leki są zarejestrowane i dopuszczone do obrotu w Polsce możesz znaleźć poprzez Rejestr Produktów Leczniczych.

Informacje o dostępności w aptekach leku pod stosowaną przez Ciebie nazwą handlową lub o dostępności innych leków z tą samą substancją czynną (zamienników) możesz sprawdzić na GdziePoLek lub możesz zapytać o to farmaceutę na forum Zapytaj Farmaceutę.

Co mam zrobić, jeśli lek który stosuję, nie jest dostępny w Polsce?

W przypadku, jeśli wybierasz się do Polski, a zażywany przez Ciebie lek nie jest u nas dostępny, jedynym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą odpowiedniego zapasu tego produktu. Zwróć jednak uwagę, że mogą obowiązywać pewne ograniczenia, jeśli chodzi o przewóz leków przez granicę.

Jeśli już jesteś w Polsce i skończył Ci się lek, który nie jest u nas dostępny, to możesz skorzystać z porady lekarza na miejscu, aby uzyskać receptę na inny produkt, o możliwie zbliżonym profilu działania.

Co mam zrobić, jeśli moja recepta wystawiona za granicą nie może być zrealizowana w Polsce?

Może się tak zdarzyć, że posiadana przez Ciebie recepta nie spełnia wymagań i nie zostanie przyjęta w aptece do realizacji. W takiej sytuacji możesz udać się na wizytę do gabinetu lekarskiego na miejscu i poprosić o wystawienie recepty przez tutejszego lekarza.

Możesz także porozmawiać w aptece o możliwości wystawienia tak zwanej recepty farmaceutycznej. Decyzja dotycząca wydania leku na jej podstawie jest każdorazowo podejmowana indywidualnie przez farmaceutę.

Polub nasz profil na Facebooku:


redaktor: Agnieszka Soroko, mgr farm.
ostatnia zmiana: 01.01.2021 18:10:06

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Czy może być wystawiana przez lekarza recepta dłużej ważna?
CZY BĘDZIE WYSTAWINA RECEPTA PRZEZ LEKARZA LEK MOŻE BYĆ DŁUŻEJ WAŻNA RECEPTA CHYBA 30 DNI DATY WYSTAWNIA JEJ PRZEZ LEKARZA LUB PIELĘGNIARKĘ UPRAWNIONĄ...
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy mogę kupić Mysimbę online w Polsce na receptę z zagranicy?
Czy mogę kupić Mysimbe online w Polsce na receptę z zagranicy ?
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy receptę lub e-receptę mogę wykupić w innej miejscowości niż mieszkam?
Czy receptę mogę wykupi w innej miejscowości niż w której mieszkam
odpowiada Angelika Talar-Śpionek

Gdzie w Polsce kupię Dapson?
Gdzie w Polsce kupię lek dapson
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy można kupić ten lek na receptę z Ukrainy?
Czy można kupić ten lęk po recepcę z Ukrainy?
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy można kupić Plavix na ukraińską receptę?
Dzień dobry. Czy można kupić ten lek na ukraińską receptę?
odpowiada Katarzyna Domagała

Na Twoje pytania w temacie jak zrealizować zagraniczną receptę w polsce? odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Twój adres IP i wybrana lokalizacja zostaną zapisane. Polityka Prywatności.

Produkty

Brak produktów przypisanych do tego tematu.