bloggdzie po lek

Jak telefonicznie otrzymać receptę i zwolnienie lekarskie?

udostępnij:

Telemedycyna, czyli świadczenie usług medycznych na odległość, zyskuje coraz większą popularność. W okresie pandemii koronawirusa narzędzie to okazało się bezcenne. W tekście podpowiadamy, w jaki sposób uzyskać poradę lekarza, e-receptę, e-skierowanie czy e-zwolnienie w sytuacji, gdy wizyta w gabinecie lekarskim nie jest możliwa.

Spis treści

Czy przychodnie lekarskie działają normalnie podczas epidemii koronawirusa?

Kiedy konieczna jest osobista wizyta u lekarza?

Kiedy powinieneś skorzystać z teleporady?

Jak skorzystać z teleporady NFZ?

Teleporada w godzinach nocnych, w weekendy i święta - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Teleporada z lekarzem specjalistą

Telekonsultacje przez GdziePoLek - szybkie, także ze specjalistami, płatne

Czy przychodnie lekarskie działają normalnie podczas epidemii koronawirusa?

Przychodnie działają w normalnym trybie. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej można skorzystać zarówno z tradycyjnej wizyty w placówce, jak i z teleporady. 

Kiedy konieczna jest osobista wizyta u lekarza?

Zgodnie ze zmianami w przepisach, od 16 marca 2021 r. wizyta w gabinecie lekarskim nie może być zastąpiona teleporadą w przypadku, gdy dotyczy ona:

 • dzieci poniżej 6 roku życia (z wyjątkiem teleporady kontrolnej, nie wymagającej przeprowadzenia badania),

 • pacjentów z chorobami przewlekłymi, których stan zdrowia uległ pogorszeniu,

 • pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej,

 • pacjentów odbywających pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

 • pacjentów nie wyrażających zgody na teleporadę (z wyjątkiem pacjentów, u których podejrzewa się zakażenie wirusem SARS-CoV-2).

Ponadto, 25 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z którą lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek zbadać pacjenta powyżej 60. roku życia w ciągu 48 godzin od uzyskania przez niego pozytywnego wyniku testu na covid-19. Jeśli termin ten wypada w sobotę lub w niedzielę, porada powinna odbyć się w najbliższy dzień roboczy, najczęściej w poniedziałek. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, badanie może odbyć się w przychodni lub podczas wizyty domowej u pacjenta.

Jeśli, w którymkolwiek z wymienionych przypadków lekarz odmówi Ci osobistej wizyty w przychodni, należy zgłosić ten fakt za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta pod numerem 800 190 590

Kiedy powinieneś skorzystać z teleporady?

W niektórych sytuacjach osobista wizyta u lekarza nie jest niezbędna, niekiedy nawet niewskazana. 

Skorzystaj z teleporady jeśli: 

 • podejrzewasz u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

 • potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia bądź zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach kontynuacji poprzedniego zlecenia,

 • potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia,

 • lekarz zalecił Ci ponowny kontakt w celu kontroli stanu zdrowia.

Jak skorzystać z teleporady NFZ?

Aby uzyskać bezpłatną poradę lekarza rodzinnego bez wychodzenia z domu, należy skontaktować się telefonicznie z przychodnią, przy czym powinna to być przychodnia, do której jesteśmy na stałe zapisani, ponieważ posiada ona naszą dokumentację medyczną.

Po wstępnym wywiadzie, pracownik rejestracji umówi Cię na teleporadę. Czas oczekiwania zależy od liczby osób obecnie oczekujących na konsultację.

Listę placówek świadczących usługę teleporady w poszczególnych województwach wraz z numerami kontaktowymi można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia - tutaj. Kontakt do przychodni można uzyskać także za pomocą infolinii NFZ pod numerem 800 190 590.

W ramach teleporady możesz otrzymać:

 • poradę i zalecenia lekarskie,

 • e-receptę na stale stosowane leki i preparaty zalecone przez lekarza w ramach konsultacji (więcej: Jak zrealizować e-receptę w aptece?),

 • e-zwolnienie (jeśli lekarz uzna, że stan zdrowia chorego tego wymaga).

Oznacza to, że aby dostać receptę czy zwolnienie lekarskie, nie musisz osobiście stawić się w przychodni, ponieważ to wszystko można zrobić drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy lekarz uzna, że konieczna jest wizyta w placówce, zostaniesz poinformowany o terminie wizyty, na którą należy stawić się punktualnie, aby maksymalnie ograniczyć czas przebywania w przychodni.

Teleporada w godzinach nocnych, w weekendy i święta - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (18.00 - 8.00 w dni powszednie i całodobowo w weekedny i święta) bezpłatną poradę lekarza rodzinnego, pielęgniarki bądź położnej w ramach świadczeń NFZ można otrzymać, korzystając z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (PTK) , dostępnej pod bezpłatnym numerem 800 137 200.

Porady w ramach PTK udzielane są w 4 językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim i umożliwiają uzyskanie e-recepty, e-skierowania bądź e-zwolnienia. Jeśli w czasie telekonsultacji lekarz zdecyduje, że konieczna jest wizyta w placówce, pacjent zostanie skierowany do najbliższego miejsca świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Teleporada z lekarzem specjalistą

Prawo do bezpłatnej teleporady z lekarzem specjalistą mają jedynie pacjenci poradni onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych, pozostający pod ich stałą opieką, wymagający okresowej kontroli.

Powinni oni kontaktować się bezpośrednio z poradnią, pod opieką której pozostają.

Telekonsultacje przez GdziePoLek - szybkie, także ze specjalistami, płatne

Jeśli zależy Ci na czasie, nie możesz skontaktować się z przychodnią, lub chcesz porozmawiać ze specjalistą, możesz umówić komercyjną telekonsultację przez GdziePoLek. Na moment publikacji tego artykułu terminy są dostępne nawet na ten sam dzień.

Telekonsultacje z lekarzem przez GdziePoLek

Konsultacje odbywają się telefonicznie, w zależności od przypadku trwają 10-15 minut, a ich koszt waha się w przedziale 59-79 zł. Wykonawcą konsultacji jest Telemedico.

Na pacjentów czekają lekarze ogólni oraz specjaliści z 25 dziedzin medycyny, m.in. specjaliści chorób zakaźnych, pediatrzy, kardiolodzy, alergolodzy, diabetolodzy - chociaż nie wszyscy muszą być w danym momencie dostępni. Ze zrozumiałych względów dostępność lekarzy chorób zakaźnych na ten moment jest ograniczona.

Czas oczekiwania różni się z zależności od specjalności lekarza. Poradę lekarza ogólnego można uzyskać zwykle w ciągu kilku godzin. W czasie konsultacji możesz otrzymać e-receptę i e-zwolnienie (w uzasadnionych przypadkach). Nie oczekuj jednak, że skoro płacisz za konsultację, to lekarz zobowiązany jest wystawić Ci receptę!

Dodatkowo, w ciągu 24 godzin od konsultacji możesz bezpłatnie zadać lekarzowi dodatkowe pytanie w formie tekstowej.

Aby skorzystać z porady wystarczy kliknąć tutaj bądź skorzystać z przycisku „Umów konsultację” na stronie głównej GdziePoLek.

Następnie wybierz dziedzinę medycyny, której ma dotyczyć porada - domyślnie to lekarz ogólny - oraz wybierz z listy dostępnych terminów dzień i godzinę.

Po podaniu danych kontaktowych przechodzisz od razu do płatności i potwierdzenia konsultacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje, ale nie można go traktować jako konsultacji farmaceutycznej. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę, a w przypadku pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie podane w artykule nazwy produktów oraz zdjęcia są przykładowe i nie stanowią żadnej formy reklamy. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Inne artykuły na blogu

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.