Jak telefonicznie otrzymać receptę i zwolnienie lekarskie?

W okresie pandemii koronawirusa należy unikać miejsc, w których prawdopodobieństwo zarażenia jest największe. Dotyczy to m.in. przychodni i szpitali. Czy można uzyskać poradę lekarza, e-receptę czy e-zwolnienie bez wychodzenia z domu?

Czy przychodnie lekarskie działają normalnie podczas epidemii koronawirusa?

Przychodnie są czynne, jednak ze względów bezpieczeństwa osobiste wizyty w placówkach ograniczone są do minimum.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca korzystanie z teleporad, czyli „wizyt na odległość”. Usługę tę świadczy obecnie większość Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

W jej ramach można uzyskać poradę lekarza medycyny rodzinnej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz skontaktować się ze swoją przychodnią - nie idź do niej, tylko zadzwoń, a w rejestracji zostaniesz poinstruowany co robić dalej.

Jak skorzystać z teleporady NFZ?

Aby uzyskać bezpłatną poradę lekarza rodzinnego bez wychodzenia z domu, należy skontaktować się telefonicznie z przychodnią, przy czym powinna to być przychodnia, do której jesteśmy na stałe zapisani, ponieważ posiada ona naszą dokumentację medyczną.

Po wstępnym wywiadzie, pracownik rejestracji umówi Cię na teleporadę. Czas oczekiwania zależy od liczby osób obecnie oczekujących na konsultację.

Listę placówek świadczących usługę teleporady w poszczególnych województwach wraz z numerami kontaktowymi można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia - tutaj. Kontakt do przychodni można uzyskać także za pomocą infolinii NFZ pod numerem 800 190 590.

W ramach teleporady możesz otrzymać:

  • poradę i zalecenia lekarskie,
  • e-receptę na stale stosowane leki i preparaty zalecone przez lekarza w ramach konsultacji (więcej: Jak zrealizować e-receptę w aptece?),
  • e-zwolnienie (jeśli lekarz uzna, że stan zdrowia chorego tego wymaga).

Oznacza to, że aby dostać receptę czy zwolnienie lekarskie, nie musisz osobiście stawić się w przychodni, ponieważ to wszystko można zrobić drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy lekarz uzna, że konieczna jest wizyta w placówce, zostaniesz poinformowany o terminie wizyty, na którą należy stawić się punktualnie, aby maksymalnie ograniczyć czas przebywania w przychodni.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Aby skorzystać z usług nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej świadczonych w godzinach nocnych w dni powszednie, oraz całodobowo w weekendy, należy w pierwszej kolejności skontaktować się telefonicznie z wybraną placówką.

Dopiero po zebraniu wstępnego wywiadu, lekarz dyżurny zdecyduje, czy pacjent wymaga konsultacji na miejscu.

Teleporada z lekarzem specjalistą

Prawo do bezpłatnej teleporady z lekarzem specjalistą mają jedynie pacjenci poradni onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych, pozostający pod ich stałą opieką, wymagający okresowej kontroli.

Powinni oni kontaktować się bezpośrednio z poradnią, pod opieką której pozostają.

Telekonsultacje przez GdziePoLek - szybkie, także ze specjalistami, ale płatne

Jeśli zależy Ci na czasie, nie możesz skontaktować się z przychodnią, lub chcesz porozmawiać ze specjalistą, możesz umówić komercyjną telekonsultację przez GdziePoLek. Na moment publikacji tego artykułu terminy są dostępne nawet na ten sam dzień.

Telekonsultacje z lekarzem przez GdziePoLek

(kliknij aby przejść do formularza z terminami)

Konsultacje odbywają się telefonicznie, w zależności od przypadku trwają 10-15 minut, a ich koszt waha się w przedziale 59-79 zł. Wykonawcą konsultacji jest Telemedico.

Na pacjentów czekają lekarze ogólni oraz specjaliści z 25 dziedzin medycyny, m.in. specjaliści chorób zakaźnych, pediatrzy, kardiolodzy, alergolodzy, diabetolodzy - chociaż nie wszyscy muszą być w danym momencie dostępni. Ze zrozumiałych względów dostępność lekarzy chorób zakaźnych na ten moment jest ograniczona.

Czas oczekiwania różni się z zależności od specjalności lekarza. Poradę lekarza ogólnego można uzyskać zwykle w ciągu kilku godzin. W czasie konsultacji możesz otrzymać e-receptę i e-zwolnienie (w uzasadnionych przypadkach). Nie oczekuj jednak, że skoro płacisz za konsultację, to lekarz zobowiązany jest wystawić Ci receptę!

Dodatkowo, w ciągu 24 godzin od konsultacji możesz bezpłatnie zadać lekarzowi dodatkowe pytanie w formie tekstowej.

Aby skorzystać z porady wystarczy kliknąć tutaj bądź skorzystać z przycisku „Umów konsultację” na stronie głównej GdziePoLek.

Następnie wybierz dziedzinę medycyny, której ma dotyczyć porada - domyślnie to lekarz ogólny - oraz wybierz z listy dostępnych terminów dzień i godzinę.

Po podaniu danych kontaktowych przechodzisz od razu do płatności i potwierdzenia konsultacji.

Wyślij mi powiadomienie email o każdym nowym artykule

@

Nie będą wysyłane inne maile. Polityka Prywatności.