Stosowanie i działanie Methofill iniekcja

Metotreksat (methotrexate)

Produkt na receptę

Methofill to lek w postaci ampułek z roztworem do wstrzykiwań, zawierający w swoim składzie metotreksat. Substancja ta wykazuje silne działanie przeciwzapalne i immunomodulujące. Methofill stosowany jest m.in. w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, ciężkich postaci łuszczycy oraz łagodnej do umiarkowanej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna.

Produkt o kategorii ATC L04AX: Odporność, leki przeciwnowotworowe, Leki immunosupresyjne, Leki immunosupresyjne, Inne.

Produkt przypisany do tematów: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), Łuszczyca, Choroba Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Ostrzeżenie. Poniższy artykuł dotyczy leku na receptę. Nasze artykuły są pisane i weryfikowane przez farmaceutów, a na ich treść nie mają wpływu producenci.

Jak działa Methofill?

Metotreksat zalicza się do antagonistów kwasu foliowego. Lek hamuje działanie reduktazy dihydrofolianowej, przez co ma silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Nie używaj Methofill, jeśli:

 • jesteś uczulony na substancje czynną lub substancje pomocnicze zawarte w leku Methofill,
 • u dzieci poniżej 3. roku życia,
 • cierpisz na niewydolność wątroby i stężenie bilirubiny wynosi u Ciebie powyżej 5 mg/dl (85,5 µmol/l),
 • jesteś uzależniony od alkoholu,
 • chorujesz na ciężką niewydolność nerek,
 • stwierdzono u Ciebie choroby układu krwiotwórczego, takie jak hipoplazja szpiku kostnego, leukopenia, małopłytkowość lub istotna klinicznie niedokrwistość,
 • jesteś w trakcie ciężkiego, ostrego lub przewlekłego zakażenia (np. w trakcie gruźlicy, zakażenia wirusem HIV),
 • masz owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej oraz stwierdzoną czynną chorobę wrzodową,
 • jesteś w trakcie szczepienia z wykorzystaniem żywych szczepionek.

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Methofill?

 • Należy zwrócić uwagę, iż lek przyjmowany jest tylko raz w tygodniu, podskórnie. Zaleca się wybór określonego dnia w tygodniu, jako "dnia podania leku".
 • Lek powinien być podawany przez personel medyczny, chyba że lekarz zdecyduje, iż pacjent jest wstanie aplikować lek samodzielnie w warunkach domowych.
 • Metotreksat należy stosować z dużą ostrożnością (jeśli w ogóle) u pacjentów z ciężkimi czynnymi lub przebytymi chorobami wątroby, zwłaszcza poalkoholowymi.
 • U pacjentów w podeszłym wieku należy rozważyć zmniejszenie dawki ze względu na związane z wiekiem osłabienie czynności wątroby i nerek oraz zmniejszenie ogólnoustrojowych zasobów kwasu foliowego.
 • U pacjentów z kumulacją płynów w trzeciej przestrzeni (z wysiękiem opłucnowym lub wodobrzuszem), okres półtrwania metotreksatu może wydłużyć się nawet 4-krotnie, dlatego konieczne może być zmniejszenie dawki lub w niektórych przypadkach odstawienie metotreksatu.
 • Przed rozpoczęciem leczenia (zarówno po raz pierwszy, jak i po przerwie w stosowaniu leku) oraz raz w miesiącu w trakcie trwania leczenia, pacjent powinien mieć wykonaną pełną morfologię krwi z rozmazem oraz oceną liczby płytek krwi, badanie na poziom enzymów wątrobowych, stężenie bilirubiny i albuminy w osoczu, zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i badanie czynności nerek. Jeżeli jest wskazanie kliniczne, należy wykluczyć również gruźlicę i zapalenie wątroby.
 • Przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego Methofill u kobiet należy wykluczyć ciążę.

Jak stosować Methofill?

Lek należy stosować podskórnie, raz w tygodniu, w dawce ustalonej przez lekarza.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Methofill?

 • Odpowiedzi na leczenie można spodziewać się zazwyczaj po 4-8 tygodniach stosowania leku. Po tym czasie należy stopniowo zmniejszać dawkę leku, aż do najmniejszej, możliwie skutecznej dawki podtrzymującej.
 • Pacjenci poddawani leczeniu powinni pozostawać pod właściwym nadzorem lekarza, aby można było bezzwłocznie wykryć i ocenić możliwe objawy działania toksycznego lub reakcji niepożądanych.
 • Podczas zwiększania dawki leku, zawsze należy wykonać kontrolną morfologię z rozmazem, ocenę jamy ustnej i gardła (w celu wykluczenia zmian w błonie śluzowej), badania czynnościowe wątroby, badanie czynności nerek, ocenę czynności układu oddechowego,
 • U pacjentów otrzymujących małe dawki metotreksatu mogą ujawniać się chłoniaki złośliwe. W takim przypadku leczenie należy przerwać. Jeżeli chłoniak nie wykazuje cech samoistnej regresji, konieczne jest wdrożenie chemioterapii.
 • W trakcie leczenia metotreksatem może uaktywnić się zapalenie skóry wywołane promieniowaniem i oparzenia słoneczne (reakcja „z przywołania”). Ekspozycja na promieniowanie UV podczas leczenia metotreksatem może nasilać zmiany łuszczycowe.
 • W trakcie leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu, kobiety i mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcyjne.
 • Jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. omeprazol, pantoprazol) może spowalniać wydalanie metotreksatu.
 • Podczas leczenia metotreksatem należy unikać nadmiernego spożycia napojów zawierających kofeinę lub teinę (kawa, napoje zawierające kofeinę, czarna herbata).

Czy mogę łączyć Methofill z innymi lekami?

 • Równoczesne stosowanie antagonistów kwasu foliowego (np. trymetoprym, sulfametoksazol), może w rzadkich przypadkach powodować ostrą pancytopenię megaloblastyczną.
 • Równoczesne stosowanie produktów powodujących niedobór kwasu foliowego (np. sulfonamidy, trymetoprym/sulfametoksazol), może nasilać toksyczność metotreksatu. Zatem zaleca się szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niedoborem kwasu foliowego.
 • Preparaty witaminowe lub inne produkty zawierające kwas foliowy, kwas folinowy i ich pochodne, mogą zmniejszać skuteczność metotreksatu.
 • Skojarzone stosowanie metotreksatu i retinoidów (np. acytretyna, etretynat) zwiększa ryzyko hepatotoksyczności.
 • Antybiotyki (np. penicyliny, glikopeptydy, sulfonamidy, cyprofloksacyna i cefalotyna) mogą, w pojedynczych przypadkach, zmniejszać klirens nerkowy metotreksatu. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu w surowicy, wystąpienia hematotoksyczności i toksycznych objawów ze strony przewodu pokarmowego.
 • Antybiotyki (np. penicyliny, glikopeptydy, sulfonamidy, cyprofloksacyna i cefalotyna) mogą, w pojedynczych przypadkach, zmniejszać klirens nerkowy metotreksatu. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu w surowicy, wystąpienia hematotoksyczności i toksycznych objawów ze strony przewodu pokarmowego.
 • Probenecyd, słabe kwasy organiczne (np. diuretyki pętlowe i pirazole [fenylobutazon]) mogą powodować spowolnienie wydalania metotreksatu. Można przyjąć, że w efekcie nastąpi zwiększenie stężenia leku w surowicy i nasilenie działań toksycznych na układ krwiotwórczy.

Czy mogę łączyć Methofill z alkoholem?

Spożywanie alkoholu w trakcie leczenia jest bezwzględnie przeciwwskazane.

Czy po zastosowaniu Methofill mogę prowadzić pojazdy?

W trakcie leczenia mogą wystąpić objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, np. zmęczenie i zawroty głowy. Produkt leczniczy Methofill wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Czy mogę stosować Methofill będąc w ciąży?

Leku nie należy stosować podczas ciąży.

Czy po zastosowaniu Methofill mogę karmić piersią?

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Methofill?

Wśród częstych działań niepożądanych zaobserwowanych po zastosowaniu leku Methofill opisano:

 • zmiany w obranie krwi: niedokrwistość, małopłytkowość,
 • ból głowy, zmęczenie, senność,
 • zapalenie płuc, śródmiąższowe zapalenie pęcherzyków płucnych lub płuc z towarzyszącą eozynofilią,
 • biegunkę, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nudności, zmniejszenie łaknienia, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej,
 • reakcje skórne: świąd, wysypkę.

Skład Methofill

 • substancja czynna: metotreksat (w postaci metotreksatu disodowego),
 • substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak przechowywać Methofill?

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC. Przechowywać ampułko-strzykawki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Źródła

Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego

autor: Angelika Talar-Śpionek, mgr farm.
redaktor: Agnieszka Soroko, mgr farm.
ostatnia zmiana: 18.02.2020 15:02:07

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje na temat produktu, ale nie możesz go traktować jako konsultację farmaceutyczną. Przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę, a w przypadku pytań skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

Opakowania Methofill

1 ampułkostrzykawka

0,01 G/0,2 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

1 ampułkostrzykawka

0,0075 G/0,15 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

1 ampułkostrzykawka

0,015 G/0,3 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

1 ampułkostrzykawka

0,0175 G/0,35 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

1 ampułkostrzykawka

0,02 G/0,4 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

1 ampułkostrzykawka

0,0275 G/0,55 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

4 ampułkostrzykawki

0,02 G/0,4 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

4 ampułkostrzykawki

0,015 G/0,3 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

4 ampułkostrzykawki

0,01 G/0,2 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

4 ampułkostrzykawki

0,025 G/0,5 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

4 ampułkostrzykawki

0,03 G/0,6 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

4 ampułkostrzykawki

0,0075 G/0,15 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

8 ampułkostrzykawek

0,015 G/0,3 ML Accord Healthcare

dostępny w 4% aptek

gdzie kupić refundowany

8 ampułkostrzykawek

0,02 G/0,4 ML Accord Healthcare

dostępny w 3% aptek

gdzie kupić refundowany

8 ampułkostrzykawek

0,025 G/0,5 ML Accord Healthcare

dostępny w 2% aptek

gdzie kupić refundowany

8 ampułkostrzykawek

0,01 G/0,2 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

8 ampułkostrzykawek

0,0075 G/0,15 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

8 ampułkostrzykawek

0,03 G/0,6 ML Accord Healthcare

dostępny w 1% aptek

gdzie kupić refundowany

Skonsultuj się z lekarzem on-line

Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

Umów telekonsultację

Najnowsze pytania

Jaki zamiennik ma Methofill w dawce 50 ml?
Witam jaki zamiennik mogę wziąć zamiast methofilu w dawce 50 ml
odpowiada Katarzyna Domagała

W której aptece kupię Methofill 0,02 g/0,4 ml?
Potrzebuję ampułkosyrzykawek Methofill 50mg/ml roztwór , z boku napisane 20mg, 0,40 ml W spisie leków nie moge tego znaleźć.
odpowiada Katarzyna Domagała

Jaki inny Methofill do wstrzykiwań w dawce 15 mg po 8 opakowań może wypisać mi lekarz?
Jaki inny Methofill do wstrzykiwań 15mg 8 op.może wypisać mi lekarz ,który obecnie jest dostępny w aptekach( na Pradze) w Warszawie?
odpowiada Olga Sierpniowska

Gdzie kupię lek zawierający metotreksat w dawce 10 mg?
Цікавлять ліки метотрексат 10мг
odpowiada Marta Janocha

Dlaczego podanie leku Methofill we wstrzkiwaczu powoduje ból i negatywne skutki?
Od kilku lat biorę methofill w postaci ampułko-strzykawek. Zastrzyki nie były przyjemne, miejsce po iniekcji troszkę szczypało przez chwilę. Ale było ...
odpowiada Olga Sierpniowska

Czy na portalu GdziePoLek kupię Methofill SD 0,015g/0,3 ml?
czy jest u Państwa Methofill SD, inj, 0,015G/03 ML
odpowiada Katarzyna Domagała

Na Twoje pytania w temacie methofill odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

Wyślij pytanie

Ulotka

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Methofill (szybki podgląd pliku PDF).

źródło: Rejestr Produktów Leczniczych

Obejrzyj oryginał ulotki Methofill.

Powiązane artykuły

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
Angelika Talar-Śpionek, mgr farm. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą zapalną, objawiającą się bólem, sztywnością oraz obrzękiem stawów. W leczeniu RZS stosuje się leki na receptę, w celu leczenia choroby podstawowej oraz preparaty bez recepty, wspomagające terapię poprzez działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.


Łuszczyca
Marta Janocha, mgr farm. Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry, która dotyczy 1-5% społeczeństwa. Przebiega ona w rzutach o różnej częstotliwości i długości. Czerwone, wypukłe, nieswędzące plamy, pokryte srebrzystymi łuskami są najbardziej charakterystycznym objawem choroby. Nie jest możliwe całkowite i trwałe wyleczenie łuszczycy, jednak istnieje wiele metod, które pozwalają ograniczyć jej negatywny wpływ na życie pacjenta.


Choroba Crohna
Marta Janocha, mgr farm. Choroba Leśniowskiego-Crohna jest przewlekłym procesem zapalnym układu pokarmowego, najczęściej rozpoznawanym między 15 a 35 rokiem życia. Objawy, takie jak ból brzucha czy biegunka mogą pojawić się już w dzieciństwie. Istnieje jednak wiele metod i leków, które pomagają normalnie żyć z tą chorobą.


Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Marta Janocha, mgr farm. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) należy do grupy nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ). Przewlekły stan zapalny ograniczony jest do błony śluzowej odbytnicy i okrężnicy. Pierwszym objawem jest najczęściej biegunka z domieszką śluzu i krwi. Szczyt zachorowań przypada na osoby w wieku 20-40 lat. Co roku w Polsce diagnozuje się ok. 700 nowych przypadków WZJG.