Statystyki

Leki immunosupresyjne

kategoria ATC o kodzie L04A

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki immunosupresyjne (kod L04).

Zawiera 153 produkty, z czego wszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

Kategoria zawiera 35 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 153 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 42.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Leki immunosupresyjne, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 5 podkategorii na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

L04A. Leki immunosupresyjne (42)