Apteki robiące leki recepturowe w Polsce

Wyszukaj produkt, aby zobaczyć, w których aptekach jest dostępny:

1666 aptek w Polsce

Lokalizacja:
 Pokaż mapę 

Apteki w Polsce wykonujące leki robione

Otrzymałeś od lekarza receptę na lek robiony, ale nie wiesz, do której apteki się udać? 

W Polsce leki robione sporządzane są wyłącznie w aptekach dysponujących odpowiednim wyposażeniem, zapleczem lokalowym oraz uprawnionym do tego personelem. Leki recepturowe nie mogą być wykonywane w punktach aptecznych.

Sprawdź, które apteki w Polsce przygotowują leki robione.

Czym jest lek robiony?

Lek robiony (lek recepturowy) to produkt leczniczy sporządzany w aptece przez magistra lub technika farmacji na podstawie recepty lekarskiej, która zawiera dokładne ilości poszczególnych składników, z jakich lek ten ma być zrobiony oraz określa jego postać (np. maść, syrop, proszki, globulki) i dawkowanie.

Lek recepturowy nie jest wydawany z apteki „od ręki”, bowiem do jego wykonania potrzebna jest określona ilość czasu. Zazwyczaj farmaceuta umawia się z pacjentem na jego odbiór, załączając karteczkę z numerem leku robionego, na której zapisuje datę oraz godzinę jego odbioru.

Kiedy lekarz może wypisać receptę na lek robiony?

Lekarz może zaordynować lek robiony wtedy, kiedy uzna, że skład, stężenie czy postać obecnych w aptekach gotowych produktów leczniczych, nie jest w stanie sprostać potrzebom zdrowotnym pacjenta. Skład leku robionego jest unikatowy, bowiem zostaje indywidualnie dopasowany do stadium choroby pacjenta, jego wieku, wagi oraz preferencji.

Na jednej recepcie lekarz może wypisać tylko jeden lek robiony.

Co może wchodzić w skład leku robionego?

Lek robiony sporządzany jest z surowców farmaceutycznych (chemicznych lub roślinnych) przeznaczonych do receptury. W skład leku robionego mogą wchodzić także niektóre leki gotowe.

Lek robiony nie zawiera ulotki. Jego skład, dawkowanie oraz warunki przechowywania farmaceuta zapisuje na sygnaturze, którą dołącza do leku. Ponowne sporządzenie tego samego leku recepturowego wymaga nowej recepty.

Ile kosztuje lek robiony?

Odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy jest zmienna i wynosi 0,5% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku. Dla każdej postaci leku recepturowego ustalona jest określona ilość, której dotyczy wspomniana odpłatność ryczałtowa. Od 1 stycznia 2024 r. cena ryczałtu wzrosła do 21,20 zł, a poza opłatą ryczałtową na cenę leku recepturowego składa się również różnica pomiędzy wartością limitu finansowania dla danego surowca farmaceutycznego przez NFZ, a ceną za którą kupiła go apteka. Limity finansowania są ustalane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i będą one ulegały zmianie 1 lipca każdego roku. 

W wyniku tych zmian każdy lek recepturowy będzie wyceniany indywidualnie, co może skutkować różnicą cen pomiędzy lekami mieszczącymi się dotychczas w wartości jednego ryczałtu.

Aby NFZ zrefundował lek robiony, musi on składać się z surowców farmaceutycznych przeznaczonych do receptury lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja o objęciu refundacją. Warunkiem jednak jest, iż przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie. Jeśli lekarz zaordynuje inaczej – lek zostanie wydany pełnopłatnie.