---CeraVe - produkty

Methofill, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, iniekcja,

Metotreksat (methotrexate)

, Accord Healthcare

środek bardzo silnie działający

Dawka:

Opakowanie:

Koszyk:

100+ aptek z Methofill na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 327,13 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 5,12 zł - Ryczałt
 • 0,00 zł - Dla seniora
 • 0,00 zł - Dla dziecka do 18 r.ż.
 •  Pokaż mapę 
  ---CeraVe - produkty

  Więcej informacji o Methofill

  Methofill to lek dostępny na receptę w postaci ampułek z roztworem do wstrzykiwań, zawierający w swoim składzie metotreksat. Substancja ta wykazuje silne działanie przeciwzapalne i immunomodulujące. Methofill stosowany jest m.in. w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, ciężkich postaci łuszczycy oraz łagodnej do umiarkowanej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna. Preparat przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz dla osób dorosłych.

  więcej: Stosowanie Methofill, skutki uboczne i interakcje Methofill

  Jak działa Methofill?

  Metotreksat zalicza się do antagonistów kwasu foliowego. Lek hamuje działanie reduktazy dihydrofolianowej, przez co ma silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

  Nie używaj Methofill, jeśli:

  • jesteś uczulony na substancje czynną lub substancje pomocnicze zawarte w leku Methofill,
  • u dzieci poniżej 3. roku życia,
  • cierpisz na niewydolność wątroby i stężenie bilirubiny wynosi u Ciebie powyżej 5 mg/dl (85,5 µmol/l),
  • jesteś uzależniony od alkoholu,
  • chorujesz na ciężką niewydolność nerek,
  • stwierdzono u Ciebie choroby układu krwiotwórczego, takie jak hipoplazja szpiku kostnego, leukopenia, małopłytkowość lub istotna klinicznie niedokrwistość,
  • jesteś w trakcie ciężkiego, ostrego lub przewlekłego zakażenia (np. w trakcie gruźlicy, zakażenia wirusem HIV),
  • masz owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej oraz stwierdzoną czynną chorobę wrzodową,
  • jesteś w trakcie szczepienia z wykorzystaniem żywych szczepionek.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Methofill?

  • Należy zwrócić uwagę, iż lek przyjmowany jest tylko raz w tygodniu, podskórnie. Zaleca się wybór określonego dnia w tygodniu, jako "dnia podania leku".
  • Lek powinien być podawany przez personel medyczny, chyba że lekarz zdecyduje, iż pacjent jest wstanie aplikować lek samodzielnie w warunkach domowych.
  • Metotreksat należy stosować z dużą ostrożnością (jeśli w ogóle) u pacjentów z ciężkimi czynnymi lub przebytymi chorobami wątroby, zwłaszcza poalkoholowymi.
  • U pacjentów w podeszłym wieku należy rozważyć zmniejszenie dawki ze względu na związane z wiekiem osłabienie czynności wątroby i nerek oraz zmniejszenie ogólnoustrojowych zasobów kwasu foliowego.
  • U pacjentów z kumulacją płynów w trzeciej przestrzeni (z wysiękiem opłucnowym lub wodobrzuszem), okres półtrwania metotreksatu może wydłużyć się nawet 4-krotnie, dlatego konieczne może być zmniejszenie dawki lub w niektórych przypadkach odstawienie metotreksatu.
  • Przed rozpoczęciem leczenia (zarówno po raz pierwszy, jak i po przerwie w stosowaniu leku) oraz raz w miesiącu w trakcie trwania leczenia, pacjent powinien mieć wykonaną pełną morfologię krwi z rozmazem oraz oceną liczby płytek krwi, badanie na poziom enzymów wątrobowych, stężenie bilirubiny i albuminy w osoczu, zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i badanie czynności nerek. Jeżeli jest wskazanie kliniczne, należy wykluczyć również gruźlicę i zapalenie wątroby.
  • Przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego Methofill u kobiet należy wykluczyć ciążę.

  Jak stosować Methofill?

  Lek należy stosować podskórnie, raz w tygodniu, w dawce ustalonej przez lekarza.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Methofill?

  • Odpowiedzi na leczenie można spodziewać się zazwyczaj po 4-8 tygodniach stosowania leku. Po tym czasie należy stopniowo zmniejszać dawkę leku, aż do najmniejszej, możliwie skutecznej dawki podtrzymującej.
  • Pacjenci poddawani leczeniu powinni pozostawać pod właściwym nadzorem lekarza, aby można było bezzwłocznie wykryć i ocenić możliwe objawy działania toksycznego lub reakcji niepożądanych.
  • Podczas zwiększania dawki leku, zawsze należy wykonać kontrolną morfologię z rozmazem, ocenę jamy ustnej i gardła (w celu wykluczenia zmian w błonie śluzowej), badania czynnościowe wątroby, badanie czynności nerek, ocenę czynności układu oddechowego,
  • U pacjentów otrzymujących małe dawki metotreksatu mogą ujawniać się chłoniaki złośliwe. W takim przypadku leczenie należy przerwać. Jeżeli chłoniak nie wykazuje cech samoistnej regresji, konieczne jest wdrożenie chemioterapii.
  • W trakcie leczenia metotreksatem może uaktywnić się zapalenie skóry wywołane promieniowaniem i oparzenia słoneczne (reakcja „z przywołania”). Ekspozycja na promieniowanie UV podczas leczenia metotreksatem może nasilać zmiany łuszczycowe.
  • W trakcie leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu, kobiety i mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcyjne.
  • Jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (np. omeprazol, pantoprazol) może spowalniać wydalanie metotreksatu.
  • Podczas leczenia metotreksatem należy unikać nadmiernego spożycia napojów zawierających kofeinę lub teinę (kawa, napoje zawierające kofeinę, czarna herbata).

  Czy mogę łączyć Methofill z innymi lekami?

  • Równoczesne stosowanie antagonistów kwasu foliowego (np. trymetoprym, sulfametoksazol), może w rzadkich przypadkach powodować ostrą pancytopenię megaloblastyczną.
  • Równoczesne stosowanie produktów powodujących niedobór kwasu foliowego (np. sulfonamidy, trymetoprym/sulfametoksazol), może nasilać toksyczność metotreksatu. Zatem zaleca się szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niedoborem kwasu foliowego.
  • Preparaty witaminowe lub inne produkty zawierające kwas foliowy, kwas folinowy i ich pochodne, mogą zmniejszać skuteczność metotreksatu.
  • Skojarzone stosowanie metotreksatu i retinoidów (np. acytretyna, etretynat) zwiększa ryzyko hepatotoksyczności.
  • Antybiotyki (np. penicyliny, glikopeptydy, sulfonamidy, cyprofloksacyna i cefalotyna) mogą, w pojedynczych przypadkach, zmniejszać klirens nerkowy metotreksatu. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu w surowicy, wystąpienia hematotoksyczności i toksycznych objawów ze strony przewodu pokarmowego.
  • Antybiotyki (np. penicyliny, glikopeptydy, sulfonamidy, cyprofloksacyna i cefalotyna) mogą, w pojedynczych przypadkach, zmniejszać klirens nerkowy metotreksatu. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu w surowicy, wystąpienia hematotoksyczności i toksycznych objawów ze strony przewodu pokarmowego.
  • Probenecyd, słabe kwasy organiczne (np. diuretyki pętlowe i pirazole [fenylobutazon]) mogą powodować spowolnienie wydalania metotreksatu. Można przyjąć, że w efekcie nastąpi zwiększenie stężenia leku w surowicy i nasilenie działań toksycznych na układ krwiotwórczy.

  Czy mogę łączyć Methofill z alkoholem?

  Spożywanie alkoholu w trakcie leczenia jest bezwzględnie przeciwwskazane.

  Czy po zastosowaniu Methofill mogę prowadzić pojazdy?

  W trakcie leczenia mogą wystąpić objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, np. zmęczenie i zawroty głowy. Produkt leczniczy Methofill wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

  Czy mogę stosować Methofill będąc w ciąży?

  Leku nie należy stosować podczas ciąży.

  Czy po zastosowaniu Methofill mogę karmić piersią?

  Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Methofill?

  Wśród częstych działań niepożądanych zaobserwowanych po zastosowaniu leku Methofill opisano:

  • zmiany w obranie krwi: niedokrwistość, małopłytkowość,
  • ból głowy, zmęczenie, senność,
  • zapalenie płuc, śródmiąższowe zapalenie pęcherzyków płucnych lub płuc z towarzyszącą eozynofilią,
  • biegunkę, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nudności, zmniejszenie łaknienia, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej,
  • reakcje skórne: świąd, wysypkę.

  Skład Methofill

  • substancja czynna: metotreksat (w postaci metotreksatu disodowego),
  • substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

  Jak przechowywać Methofill?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC. Przechowywać ampułko-strzykawki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

  Źródła

  Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego

  Skład Methofill

  • substancja czynna: metotreksat (w postaci metotreksatu disodowego),
  • substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

  Kto może wystawić receptę na Methofill?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Methofill

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Methofill

  Ceny po refundacji, 8 ampułkostrzykawek, 15 mg/0,3 ml

  Limit
  327,13 zł
  Odpłatność 100%
  327,13 zł
  Ryczałt
  5,12 zł
  Dla dziecka do 18 r.ż.
  0,00 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Methofill w aptekach

  Wszystkie opakowania Methofillw 21% aptek
  8 ampułkostrzykawekw 9% aptek

  Ulotka produktu Methofill

  Methofill
  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Methofill (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Najnowsze filmy