---

Tegretol CR 400, cena i dostępność w aptekach

lek na receptę, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu,

Karbamazepina (carbamazepine)

, Novartis

Dawka:

400 mg
brak ofert

Opakowanie:

30 tabletek
w 0% aptek, refundowany

Koszyk:

0 aptek z Tegretol CR 400 na stanie

Lokalizacja:

Brak aptek z produktem na stanie dla wybranej lokalizacji.

 Pokaż mapę 
---

Więcej informacji o Tegretol CR 400

Tegretol CR 400 to lek z karbamazepiną w formie tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Wskazany, m.in. w leczeniu padaczki, zespołu maniakalnego, zespołu abstynencji alkoholowej oraz w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. Może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

więcej: Stosowanie Tegretol CR 400, skutki uboczne i interakcje Tegretol CR 400

Jak działa Tegretol CR 400?

 • Mechanizm działania karbamazepiny jest poznany tylko częściowo.
 • Stabilizuje błony komórek nerwowych w przypadku nadpobudliwości.
 • Hamuje powtarzalne wyładowania neuronów.
 • Zmniejsza przekaźnictwo synaptyczne bodźców pobudzających.
 • Hamuje szybkość obrotu dopaminy i noradrenaliny w ośrodkowym układzie nerwowym.
 • Karbamazepina jest skuteczna w napadach częściowych (prostych i złożonych), uogólnionych drgawkach toniczno-klonicznych oraz mieszanych postaciach napadów padaczkowych.
 • Wykazuje działanie psychotropowe, włącznie ze znoszeniem niepokoju i stanów depresyjnych oraz zmniejszeniem nadmiernej drażliwości i agresywności.
 • Jest lekiem neurotropowym, skutecznym, np. w leczeniu nerwobólu nerwu trójdzielnego.

Nie używaj Tegretol CR 400, jeśli:

 • masz nadwrażliwość na składniki preparatu lub leki o podobnej budowie chemicznej,
 • chorujesz na blok przedsionkowo-komorowy,
 • stwierdzono u Ciebie zahamowanie czynności szpiku kostnego, ostrą porfirię wątrobową,
 • występuje u Ciebie allel HLA-B*1502 (dotyczy, m.in. pacjentów pochodzenia chińskiego lub tajskiego) lub allel HLA-A*3101 (dotyczy, m.in. pacjentów pochodzenia japońskiego oraz grup etnicznych południowej i północnej Ameryki).

Na co zwrócić uwagę przed użyciem Tegretol CR 400?

Lek Tegretol CR 400 jest zazwyczaj nieskuteczny w napadach nieświadomości (petit mal) oraz w napadach mioklonicznych.

Jak stosować Tegretol CR 400?

Dawkowanie preparatu powinno zostać ustalone przez lekarza prowadzącego. 

 • W leczeniu padaczki: należy dążyć do uzyskania całkowitego stężenia karbamazepiny w osoczu na poziomie 4-12 mikrogramów/ml. Dawkę należy zwiększać powoli, aż do uzyskania optymalnego efektu klinicznego. O ile jest to możliwe zaleca się stosowanie leku w monoterapii. W przypadku stosowania leku w terapii skojarzonej należy zachować ostrożność przy zmianie schematu leczenia. Dla osób dorosłych zaleca się dawkowanie początkowe 100-200 mg raz lub 2 razy na dobę. Zazwyczaj dąży się do uzyskania dawkowania do 400 mg 2-3 razy na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 1600-2000 mg na dobę. Leczenie u dzieci rozpoczyna się od 100 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększać cotygodniowo o 100 mg, aż do osiągnięcia zalecanej dawki podtrzymującej 10-20 mg/kg masy ciała/dobę.
 • W leczeniu zespołu maniakalnego oraz zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej: zaleca się ok. 400-1600 mg na dobę. Zwykle stosuje się 400-600 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.
 • Alkoholowy zespół abstynencyjny: zaleca się dawkowanie 200 mg 3 razy na dobę.
 • Nerwoból nerwu trójdzielnego: początkową dawkę 200-400 mg raz na dobę należy stopniowo zwiększać, aż do ustąpienia bólu (zazwyczaj 200 mg 3-4 razy na dobę). Następnie należy stopniowo zmniejszać dawkę.

Tabletki leku Tegretol CR 400 są podzielne. Leku należy połykać bez rozgryzania, popijając niewielką ilością płynu.

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Tegretol CR 400?

 • Regularnie wykonuj badania kontrolne krwi. Preparat może powodować wystąpienie agranulocytozy i niedokrwistości aplastycznej. Ponadto może powodować czasowe lub stałe obniżenie liczby białych krwinek i płytek krwi.
 • Regularnie obserwuj stan skóry. Lek może powodować ciężkie reakcje skórne, takie jak, np. martwica toksyczno-rozpływna naskórka (tzw. zespół Lyella).
 • Na ciężkie reakcje skórne bardziej narażeni są pacjenci, u których stwierdzono obecność allelu HLA-B*1502 lub obecność allelu HLA-A*3101.
 • Regularnie kontroluj czynność wątroby oraz pracę nerek.
 • Regularnie kontroluj poziom sodu we krwi. Lek może powodować hiponatremię.
 • W przypadku pacjentów z mieszanymi napadami padaczkowymi należy zachować ostrożność. Lek może powodować zaostrzenie tego typu napadów. W przypadku ich nasilenia należy przerwać stosowanie leku.
 • U pacjentów z niedoczynnością tarczycy należy monitorować stężenie hormonów we krwi. Karbamazepina poprzez wpływ indukujący enzymy może zmniejszać stężenie hormonów tarczycy.
 • Pacjenci z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym i zatrzymaniem moczu powinni znajdować się pod kontrolą lekarską ze względu na słabe działanie przeciwcholinergiczne preparatu.
 • Karbamazepina może uczynniać utajone psychozy oraz u pacjentów w podeszłym wieku powodować wystąpienie splątania i pobudzenia.
 • Lek może powodować wystąpienie myśli i prób samobójczych.
 • Zaleca się stosowanie skutecznej antykoncepcji przez cały okres kuracji oraz 2 tygodnie po zażyciu ostatniej dawki preparatu Tegretol CR 400.
 • Kontrolowanie stężenia leku we krwi umożliwia prowadzenia bardziej bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii.
 • Lek Tegretol CR 400 należy odstawiać stopniowo przez okres 6 miesięcy.
 • Karbamazepina może powodować wystąpienie, np. ataksji, zawrotów głowy, niedociśnienia, przez co może zwiększać ryzyko upadków.
 • Karbamazepina może wpływać na wystąpienie fałszywych dodatnich stężeń perfenazyny oraz trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. amitryptyliny).
 • Tegretol CR 400 może powodować zmniejszenie stężenia kwasu foliowego we krwi.

Czy mogę łączyć Tegretol CR 400 z innymi lekami?

 • Równoczesne stosowanie preparatu z lekami wpływającymi na stężenie sodu we krwi (np. lekami moczopędnymi) może powodować wystąpienie hiponatremii.
 • Karbamazepina może zmniejszać skuteczność doustnych hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych.
 • Inhibitory enzymu CYP3A4 (np. ketokonazol) zwiększają stężenie leku Tegretol CR 400 we krwi i mogą nasilać jego działanie oraz zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Induktory enzymu CYP3A4 (np. fenobarbital) zmniejszają stężenie leku Tegretol CR 400 we krwi i mogą osłabiać jego działanie.
 • Karbamazepina jest silnym induktorem, m.in. enzymu CYP3A4 i może osłabiać aktywność innych leków metabolizowanych w wątrobie.
 • Nie należy stosować preparatu łącznie z inhibitorami MAO (monoaminooksydazy), np. moklobemidem.
 • Loksapina, kwetiapina, prymidon, progabid, kwas walproinowy, walnoktamid oraz walpromid zwiększają stężenie aktywnego metabolitu karbamazepiny we krwi przez co nasilają działanie leku i zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Sok grejpfrutowy może zwiększać stężenie karbamazepiny we krwi.
 • Preparaty z dziurawca zmniejszają stężenie leku we krwi.
 • Lewetyracetam zwiększa toksyczne działanie karbamazepiny.
 • Równoczesne stosowanie karbamazepiny i izoniazydu zwiększa jego toksyczny wpływ na wątrobę.
 • Sole litu, metoklopramid, neuroleptyki (np. haloperidol) wraz z karbamazepiną mogą nasilać niepożądane objawy neurologiczne.
 • Karbamazepina może antagonizować działanie niedepolaryzujących leków zwiotczających mięśnie (np. pankuronium).
 • Równoczesne stosowanie karbamazepiny i doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. rywaroksabanu) może zmniejszać stężenie doustnych leków przeciwzakrzepowych co zwiększa ryzyko zakrzepicy.

Czy mogę łączyć Tegretol CR 400 z alkoholem?

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Tegretol CR 400. Alkohol może nasilać działania niepożądane preparatu ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. senność).

Czy po zastosowaniu Tegretol CR 400 mogę prowadzić pojazdy?

Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych. Lek Tegretol CR 400, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, może powodować, m.in. senność, zaburzenia akomodacji.

Czy mogę stosować Tegretol CR 400 będąc w ciąży?

Lek może być stosowany w okresie ciąży, jedynie, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Tegretol CR 400 wykazuje działanie teratogenne. Obserwowano przypadki zaburzeń i wad rozwojowych, jak np. rozszczep kręgosłupa.

Czy po zastosowaniu Tegretol CR 400 mogę karmić piersią?

Karbamazepina przenika do mleka matki. Kobieta karmiąca może stosować lek, pod warunkiem obserwacji noworodka w kierunku występowania działań niepożądanych (np. senności).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Tegretol CR 400?

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych preparatu należą:

 • reakcje nadwrażliwości, np. wysypka, powiększenie węzłów chłonnych,
 • leukopenia, trombocytopenia, eozynofilia,
 • obrzęk, zatrzymanie płynów,
 • zwiększenie masy ciała,
 • ataksja,
 • zawroty głowy, senność,
 • podwójne widzenie,
 • bóle głowy,
 • zaburzenia akomodacji,
 • wymioty, nudności,
 • suchość jamy ustnej,
 • pokrzywka.

Pełen opis działań niepożądanych, wraz z częstością ich występowania, opisano w ulotce dołączonej do preparatu.

Skład Tegretol CR 400

 • substancja czynna: 400 mg karbamazepiny,
 • substancje pomocnicze w rdzeniu tabletki: bezwodna krzemionka koloidalna, dyspersja wodna etylocelulozy, celuloza mikrokrystaliczna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, stearynian magnezu, karmeloza sodowa, talk; w otoczce tabletki: hypromeloza, Cremophor RH 40, czerwony tlenek żelaza, żółty tlenek żelaza, talk, dwutlenek tytanu.

Jak przechowywać Tegretol CR 400?

Preparat należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 30°C.

Źródła

 • Ulotka
 • Charakterystyka Produktu Leczniczego

Kto może wystawić receptę na Tegretol CR 400?

Lekarze
Pielęgniarki samodzielnie
Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest to import docelowy

Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
Nie jest środkiem psychotropowym
Nie jest środkiem odurzającym
Nie jest lekiem recepturowym
Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
Nie jest wyrobem medycznym
Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
Nie jest to import docelowy

Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
Zobacz
w Chrome Web Store

Ostatnie wiadomości o Tegretol CR 400

2023-03-16

Od producenta mamy informację, iż wznowienie sprzedaży leku planowane jest na koniec tego miesiąca. Poprawy dostępności leku w aptekach możemy zatem spodziewać się z początkiem kwietnia br.

2023-02-06

Napłynęła informacja od podmiotu odpowiedzialnego, że kolejna dostawa leku Tegretol CR 400 planowana jest w połowie marca 2023.

2023-01-09

Jak pokazują nasze statystyki nowa dostawa leku Tegretol CR 400 pojawia się już w aptekach.

2023-01-02

Od producenta otrzymaliśmy informację, iż lek Tegretol CR 400 dziś i jutro będzie dostarczany do hurtowni. Nowa dostawa powinna trafić do aptek jeszcze w tym tygodniu.

2022-12-09

Jak pokazują nasze statystyki Tegretol CR 400 pojawia się już w aptekach.

Powiadom o nowej informacji.
Inne wiadomości nie będą wysyłane.

Najnowsze pytania o Tegretol CR 400

Ceny po refundacji, 30 tabletek, 400 mg

Odpłatność 100%
15,80 zł
Limit
12,41 zł
Ryczałt
6,59 zł
Bezpłatny
3,39 zł
Dla kobiet w ciąży
0,00 zł

Dostępność Tegretol CR 400 aptekach

Wszystkie opakowania Tegretol CR 400w 0% aptek

Ulotka produktu Tegretol CR 400

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Tegretol CR 400 (szybki podgląd pliku PDF).
Telekonsultacje
E-wizyta
Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
Umów telekonsultację

Artykuły związane z Tegretol CR 400

Najnowsze filmy

Ciasteczka

Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.