Stosowanie i działanie Asertin 50 tabletki powlekane

Sertralina (sertraline)

Produkt na receptę

Asertin 50 to lek przecwidepresyjny zawierający sertralinę. Substancja ta należy do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, przez co wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Asertin 50 znajduje zastosowanie w leczeniu dużych epizodów depresyjnych, a także różnego rodzaju lęków oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Produkt o kategorii ATC N06AB: Układ nerwowy, Psychoanaleptyki, Leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny.

Produkt przypisany do tematów: Jak rozpoznać i leczyć depresję?, Czy szczepienia powodują autyzm?, Depresja.

Ostrzeżenie. Poniższy artykuł dotyczy leku na receptę. Nasze artykuły są pisane i weryfikowane przez farmaceutów, a na ich treść nie mają wpływu producenci.

Jak działa Asertin 50?

Jest doustnym lekiem przeciwdepresyjnym z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Serotonina to hormon tkankowy, neuroprzekaźnik ośrodkowego układu nerwowego i układu pokarmowego. Powstaje z tryptofanu (aminokwasu, który dostarczamy z pokarmem), pełni rolę posłańca organizmu, przekazującego informacje między komórkami mózgowymi. Wytwarzana jest głównie przez płytki krwi, błonę śluzową jelita oraz ośrodkowy układ nerwowy, wpływa więc na regulację snu, apetytu, podwyższa ciśnienie krwi i wpływa na jej krzepnięcie, powoduje skurcz mięśni gładkich. Wpływa na nastrój, popęd seksualny, napęd. Jej niedobory prowadzą do spadku nastroju, libido, zaburzeń snu i apetytu, depresji. Depresja więc, to nie tylko obniżenie nastroju, ale fizyczne zaburzenie, które objawiające się zmniejszeniem stężenia serotoniny w organizmie. U osób ze zdiagnozowaną depresją czy lękiem uogólnionym, w wynikach laboratoryjnych moczu, krwi czy płynu mózgowo-rdzeniowego obserwuje się mniejszą ilość metabolitu serotoniny. Substancja czynna leku Asertin, to escytalopram w dawce 50mg i 100 mg. Substancja ta nie powoduje zwiększenia stężenia serotoniny w ogóle, ale sprawia, że serotonina dłużej przebywa w przestrzeni między komórkami nerwowymi i powoduje, że nie jest ona ponownie wchłaniana, a jej przekaźnictwo jest zwiększone. 

Stosowana jestw leczeniu: zaburzeń depresyjnych, zapobieganiu nawrotom epizodów depresji, zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez (agorafobia to lęk przed wyjściem z domu, tłumem ludzi, miejscami publicznymi), fobii społecznej, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia

W badaniach klinicznych wykazano, że wszystkie SSRI (sertralina, fluoxetyna, citalopram, paroxetyna) są skuteczne, lecz nie ma danych świadczących o przewadze któregoś leku z tej grupy nad pozostałymi. Większość badań obejmowała chorych hospitalizowanych i miała krótki okres obserwacji, toteż nie pozwala ocenić wielu działań leków, istotnych zwłaszcza w leczeniu podtrzymującym (m.in. funkcjonowanie społeczne i zawodowe, samopoczucie i jakość życia).


Nie używaj Asertin 50, jeśli:

 • masz uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą,
 • stosujesz leki z grupy nieselektywnych nieodwracalnych oraz odwracalnych inhibitorów MAO (monoaminooksydazy, enzymu, którego nieprawidłowości w działaniu prowadzą do zaburzeń nastroju i ciśnienia tętniczego),
 • stosujesz lek przeciwpsychotyczny pimozyd
 • Na co zwrócić uwagę przed użyciem Asertin 50?

  Leku nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia, oprócz dzieci leczonychsertraliną z zaburzeniami obsesyjno-kompulsynymi, ze względu na zaobserwowaniew tej grupie pacjentów zachowań samobójczych (myśli i próby samobójcze) i napadów agresji w trakcie terapii sertraliną. Nie ma także danych mówiących o tym, jaki wpływ ma ta substancja na rozwój psychiczny i fizyczny u dzieci i młodzieży.

  Osoby z epizodami manii (podwyższony lub drażliwy nastrój,nieuzasadnione uczucie euforii, lub szybka i częsta frustracja) powinnyodstawić lek jeśli wystąpi faza manii.  

  Należy zachować ostrożność u osób z niewydolnością wątroby, z zaburzeniami czynności nerek, napadami padaczki w przeszłości, w przypadku wystąpienia wysypki lub innej reakcji nadwrażliwości (natychmiast poinformuj lekarza, gdy taka reakcja nastąpi). Należy przerwać stosowanie leku Asertinu w przypadku wystąpienia drgawek. U pacjentów, którzy mają padaczkę i nastąpi zwiększenie częstości napadów padaczkowych, konieczna będzie zmiana leku przeciwdepresyjnego.

  Jak stosować Asertin 50?

  W leczeniu epizodów depresji, lęku uogólnionego, fobii społecznej, zespołu lęku napadowego, zespołu stresu pourazowego i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych stosuje się dawki od 25 mg do 200 mg na dobę. Dawkę ustala lekarz na podstawie nasilenia objawów, indywidualnej tolerancji pacjenta na lek, a także innych uwarunkowań. Po osiągnięciu efektów leczenia (około 2-4 tydzień kuracji) konieczne jest przyjmowanie leku w najmniejszej dawce podtrzymującej, dostosowanej indywidualnie do pacjenta.

  Nie trzeba modyfikować dawki początkowej u osób w podeszłym wieku i z zaburzeniami czynności nerek. Konieczne jest to jednak u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Tabletkę przyjmuje się razem z posiłkiem, lub niezależnie od niego. Lek odstawia się stopniowo przez okres od jednego do dwóch tygodni. Nie wolno odstawić leku z dnia na dzień!

  Sertralina powinna być podawana jeden raz na dobę, rano lub wieczorem i przyjmować z posiłkami lub niezależnie od nich.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Asertin 50?

  Jeśli lekarz podejmuje decyzję o podaniu leku Asertin osobom poniżej 18 roku życia, osoba ta powinna być uważnie obserwowana przez swoich najbliższych. Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia), wspominanie o śmierci, niepokojące rysunki. Ryzyko wystąpienia myśli samobójczych utrzymuje się do momentu znaczącej poprawy, co jednak wymaga czasu (pierwsze efekty można zaobserwować po dwóch tygodniach kuracji). Tyczy się to nie tylko depresji, a także innych zaburzeń, w których stosowana jest sertralina. Szczególna ostrożność i konieczność obserwacji pacjenta wymagana jest także u osób, które miały próby samobójcze lub myśli samobójcze przed zastosowaniem leczenia, szczególnie o osób poniżej 25 roku życia.

  Staraj się nie pić soku grejfrutowego i nie jedz tych owoców w trakcie leczenia, ponieważ zwiększają one stężenie sertraliny. Fakt ten wywołany jest obecnością w owocu grejpfruta związku czynnego zwanego naryngeniną, który hamuje enzym rozkładający sertralinę. Dodatkowo, sugeruje się, że związki czynne zawarte w soku z grejpfruta mogą wpływać na jelitowy system transportu leków związany z białkiem zwanym glikoproteiną P, które jest odpowiedzialne m.in. na oczyszczanie krwi z leku (tzw. klirens). Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania Asertinu z innymi metabolizowanymi lekami o wąskim indeksie terapeutycznym (gdy rozpiętość pomiędzy dawką terapeutyczną, a toksyczną jest niewielka). Unikaj także alkoholu!

  Czy mogę łączyć Asertin 50 z innymi lekami?

  Lek może wpływać na poziom stężenia glukozy we krwi, dlatego osoby z cukrzycą koniecznamoże być zmiana dawkowania insuliny lub (i) doustnych lekówprzeciwcukrzycowych. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnegostosowania leków przeciwzakrzepowych, a także innych leków wpływających naczynność płytek krwi, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, kwasacetylosalicylowy, NPLZ. Podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi z grupySSRI obserwowano spadek stężenia sodu. Jeśli przyjmujesz leki diuretyczne(moczopędne), jesteś narażony na wystąpienie hiponatremii. Jeśli w trakcieleczenia sertraliną zauważysz u siebie problemy z pamięcią i koncentracją, bóległowy, zaburzenia równowagi, skontaktuj się koniecznie z lekarzem.

  Pamiętaj, żejednoczesne stosowanie leków o działaniu serotoninergicznym (powodującychzwiększenie stężenia serotoniny) mogą spowodować wystąpienie objawów zespołuserotoninowego, który jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia(objawiający się m. in halucynacjami, podwyższoną temperaturą, nadmiernympoceniem się, przyspieszoną akcją serca, niepokojem).

  Leku Asertin nie należy stosować równocześnie z:

  • nieselektywnymii selektywnymi inhibitorami MAO (monoaminooksydazy), np. moklobemid. linezolid,
  • litem(zwiększenie działania sertraliny),
  • lekami przeciwpsychotycznymi,głównie z pimozydem,
  • lekami β-adrenolitycznymi, np. metoprolol, atenolol,
  • trójpierścieniowymilekami przeciwdepresyjnymi (TLPD), np. amitryptylina,
  • niektórymilekami przeciwbakteryjnymi, np. erytromycyna, rifampicyna,  
  • niektórymilekami przeciwhistaminowymi, np. mizolastyna,
  • warfaryną (ryzykokrwawień),
  • lekami odziałaniu serotoninergicznym, np. tryptanami (stosowanymi w leczeniu migreny),tramadolem (opioidowy lek przeciwbólowy),

  Czy po zastosowaniu Asertin 50 mogę prowadzić pojazdy?

  Lek Asertin może osłabiać sprawność psychoruchową, dlatego zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub maszyn oceniana jest przez lekarza.

  Czy mogę stosować Asertin 50 będąc w ciąży?

  Decyzję o podaniu leku Asertin w ciąży podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę korzyści dla matki jak i zagrożenie dla płodu. Badania wykazały, że depresja, lęki, nerwica i inne zaburzenia psychiczne u matki mają większy negatywny wpływ na płód (tzw. stres prenatalny), niż leki z grupy SSRI. Wykazano natomiast, że stosowanie sertraliny w pierwszym trymestrze ciąży może powodować u noworodków tzw. kraniosynostozę, czyli zrośnięcie się szwów czaszkowych u dziecka, co prowadzi do deformacji czaszki, a także wady przedsionkowe lub komorowe serca. Kobieta przyjmująca Asertin powinna stosować skuteczną antykoncepcję, a w przypadku zajścia w ciążę nie należy leku odstawiać z dnia na dzień, tylko najszybciej jak to możliwe skonsultować się z lekarzem.

  Czy po zastosowaniu Asertin 50 mogę karmić piersią?

  Według dostępnych danych sertralina jest bezpiecznym lekiem dla dziecka karmionego piersią, jednakże decyzję należy podjąć po konsultacji z lekarzem.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Asertin 50?

  Najczęściej występują:

  • brak apetytu,
  • bóle i zawroty głowy,
  • biegunka lub zaparcia
  • lęk, niepokój,
  • zaburzenia czynności seksualnych u mężczyzn (zaburzenia erekcji, opóźniony wytrysk)
  • bezsenność lub senność,
  • nadmierna potliwość,
  • nadmierna utrata wagi  


   Rzadziej pojawiają się m.in

   • sporadyczne krwotoki,
   • mlekotok,
   • halucynacje,
   • agresja,
   • nadciśnienie lub niedociśnienie,
   • reakcje nadwrażliwości (zaburzenia oddychania, obrzęk twarzy, pokrzywka, świąd ciała),
   • omdlenia       Nagłe odstawienie leku Asertin powoduje wystąpienie tzw. objawów odstawiennych: zawroty głowy, zaburzenia czucia (wrażenie porażenia prądem elektrycznym), pobudzenie, niepokój, splątanie, pocenie się, kołatania serca, drażliwość, zaburzenia widzenia.

   Skład Asertin 50

   Substancja czynna: sertralina w dawce 50 mg (w postaci chlorowodorku)

   Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K30, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza 6, hypromeloza 15, talk, glikol propylenowy, tytanu dwutlenek

   Jak przechowywać Asertin 50?

   Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

   Źródła

   Charakterystyka Produktu Leczniczego leku Asertin, PubMed

   autor: Katarzyna Rząca, mgr farm.
   redaktor: Justyna Grzechocińska, mgr farm.
   ostatnia zmiana: 15.10.2015 11:18:42

   Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje na temat produktu, ale nie możesz go traktować jako konsultację farmaceutyczną. Przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę, a w przypadku pytań skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

   Opakowania Asertin 50

   30 tabletek

   50 mg Biofarm

   dostępny w 90% aptek

   gdzie kupić refundowany

   Skonsultuj się z lekarzem on-line

   Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

   Umów telekonsultację

   Najnowsze pytania

   Czy mogę stosować Asertin 50 i Xanax 0,25 jednocześnie? Czy Asertin jest skutecznym lekiem w terapii nerwicy lękowej?
   Witam, czy mogę razem stosować lek asertin 50 z Xanax 0,25 mg? Czy Asertin jest skutecznym lekiem w leczeniu nerwicy lękowej?
   odpowiada Katarzyna Domagała

   Czy po ostawieniu leku Asertin mogą występować niepokojące objawy?
   Dzień dobry. Moja 12 letnia córka brała aseetin od października. W kwietniu mieliśmy już odstawiac. Robiliśmy to stopniowo. Ale i tak córka wydaje mi ...
   odpowiada Marta Janocha

   Czy Asertin 50 może być stosowany u pacjentów z niewydolnością zastawki trójdzielnej?
   Czy Asertin 50 może być stosowany u osoby z niewydolność zastawki trójdzielnej? Lekarz przepisujący nie miał o tym informacji a nie mogę się chwilowo ...
   odpowiada Katarzyna Domagała

   Czy Asertin może powodować zaburzenia miesiączkowania?
   Czy lek asertin może powodować zaburzenia miesiączkowania?
   odpowiada Katarzyna Domagała

   Czy podczas terapii lekiem Asertin mogę wypić 2-3 piwa?
   Czy można raz na jakiś czas ( raz na 2 tygodnie ) podczas terapii asertinem wypić 2 - 3 piwa ? Bardzo proszę o szczera odpowiedź czy takie niewielkie ...
   odpowiada Katarzyna Domagała

   Po jakim czasie może ustąpić spadek libido widoczny podczas terapii lekiem Asertin 50?
   Witam jestem mężczyzną w wieku 17 lat, biorę lek asertin 50 od półtora tygodnia i zaowazylem znaczny spadek libido, po jakim czasie powinno to ustąpić...
   odpowiada Katarzyna Domagała

   Na Twoje pytania w temacie asertin odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

   Wyślij pytanie

   Ulotka

   Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Asertin 50 (szybki podgląd pliku PDF).

   źródło: Producent

   Obejrzyj oryginał ulotki Asertin 50.

   Powiązane artykuły

   Jak rozpoznać i leczyć depresję?
   Andrzej Śniegurski, mgr farm. Smutek, przygnębienie, apatia, lęk i brak energii, by z tym walczyć. Każdy z nas doświadczał podobnych stanów w swoim życiu. Czasem jest to tylko krótkotrwały spadek formy, a niekiedy stan ten trwa tygodniami, miesiącami, latami… Depresja zbiera swoje żniwo w postaci straconych szans, rozbitych rodzin, a nierzadko doprowadza do sytuacji, kiedy nie ma już sił, by stawić czoła życiu. Jak reagować?


   Czy szczepienia powodują autyzm?
   Anna Łątka, mgr farm. Czym jest autyzm... i czy prawdą jest, że może być wywołany przez szczepienia? Przeczytaj, jakie mogą być wczesne objawy autyzmu i do kogo udać się w razie podejrzeń.


   Depresja
   Karolina Zygmunt, mgr farm. Uczucia smutku i przygnębienia, utrata radości z życia oraz brak energii do wykonywania codziennych czynności - objawy te, jeżeli utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, mogą świadczyć o depresji.