Statystyki

Leki przeciwdepresyjne

kategoria ATC o kodzie N06A

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Psychoanaleptyki (kod N06).

Zawiera 369 produktów, z czego 327 to leki, których nie można kupić bez recepty1, 26 to leki OTC (bez recepty), 16 to pozostałe produkty bez recepty.

Kategoria zawiera 75 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 369 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 145.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Leki przeciwdepresyjne, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 5 podkategorii na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

N06A. Leki przeciwdepresyjne (145)