---

Caramlo 16 mg + 10 mg, cena i dostępność w aptekach w Polsce

lek na receptę, tabletki,

Amlodypina (amlodipine)

,

Kandesartan (candesartan)

, Zentiva

Opakowanie:

28 tabletek
w 27% aptek, refundowany

Koszyk:

100+ aptek z Caramlo 16 mg + 10 mg na stanie w Polsce

Na liście widoczne najbliższe 50.
Lokalizacja:
To lek refundowany, jego cena 100% wynosi 23,24 zł. Jeśli masz receptę ze zniżką zapłacisz:
 • 8,26 zł - Odpłatność 30%
 • 0,00 zł - Dla seniora
 •  Pokaż mapę 
  ---

  Więcej informacji o Caramlo 16 mg + 10 mg

  Caramlo 16 mg + 10 mg to doustny lek złożony, zawierający w swoim składzie 16 mg kandesartanu i 10 mg amlodypiny. Preparat wskazany jest w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia stosując początkowo kandesartan i amlodypinę w postaci dwóch osobnych preparatów.

  więcej: Stosowanie Caramlo 16 mg + 10 mg, skutki uboczne i interakcje Caramlo 16 mg + 10 mg

  Jak działa Caramlo 16 mg + 10 mg?

  Kandesartan należy do grupy blokerów angiotensyny. Poprzez zmniejszenie obwodowego oporu krwi w naczyniach, powoduje długotrwałe obniżenie ciśnienia tętniczego.

  Amlodypina zaliczana jest do grupy blokerów kanałów wapniowych. Hamuje transport jonów wapnia do wnętrza komórek, a tym samym działa rozkurczająco i powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego.

  Nie używaj Caramlo 16 mg + 10 mg, jeśli:

  • jesteś uczulony na substancje czynne lub jakiekolwiek substancje pomocnicze zawarte w leku Caramlo,
  • cierpisz na zaburzenia dróg żółciowych lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
  • chorujesz na ciężkie niedociśnienie tętnicze,
  • wystąpiła u Ciebie hemodynamicznie niestabilna niewydolność serca po przebytym ostrym zawale mięśnia sercowego,
  • stwierdzono u Ciebie zwężenie drogi odpływu z lewej komory (np. duże zwężenie zastawki aortalnej),
  • jesteś po przeszczepie nerki,
  • cierpisz na hiperaldosteronizm pierwotny,
  • chorujesz na nefropatię cukrzycową, jednocześnie przyjmując leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny,
  • stwierdzono u Ciebie rzadką, dziedziczną nietolerancję galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zespół nieprawidłowego wchłaniania glukozy-galaktozy.

  Na co zwrócić uwagę przed użyciem Caramlo 16 mg + 10 mg?

  U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej funkcjonującej nerki, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż stosowanie leku Caramlo może zwiększyć ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego oraz niewydolności nerek.

  Należy zachować ostrożność stosując leki z grupy antagonistów kanału wapniowego, w tym amlodypinę, u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia w przyszłości zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz zgonu.

  Jak stosować Caramlo 16 mg + 10 mg?

  Zaleca się stosowanie 1 kapsułki leku na dobę. Pacjenci powinni stosować produkt leczniczy o mocy farmaceutycznej odpowiadającej ich poprzedniemu leczeniu kandesartanem i amlodypiną w postaci osobnych leków.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Caramlo 16 mg + 10 mg?

  Ze względu na zawartość amlodypiny, leku nie należy popijać sokiem z grejpfruta, gdyż może on nasilać hipotensyjne działanie preparatu.

  Czy mogę łączyć Caramlo 16 mg + 10 mg z innymi lekami?

  • Jednoczesne przyjmowanie leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, aliskirenu lub antagonistów receptora mineralokortykosteroidowego wraz z kandesartanem nie jest wskazane, gdyż może prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych działań niepożądanych, takich jak np. niedociśnienie, hiperkaliemia (zbyt wysokie stężenie jonów potasu we krwi) lub upośledzenie czynności nerek).
  • Jednoczesne przyjmowanie innych leków obniżających ciśnienie krwi może prowadzić do znacznych spadków ciśnienia, dlatego należy ściśle przestrzegać dawkowania oraz regularnie monitorować ciśnienie tętnicze.
  • Ponieważ kandesartan wraz z lekami stosowanymi do znieczulenia miejscowego lub ogólnego może powodować niedociśnienie tętnicze, w niektórych przypadkach lekarz może zalecić odstawienie preparatu Caramlo na kilka dni przed planowanym zabiegiem.
  • Leki, takie jak baklofen, amifostyna, leki przeciwdepresyjne czy przeciwpsychotyczne mogą nasilać hipotensyjne działanie preparatu Caramlo, dlatego ich jednoczesne stosowanie wymaga odpowiedniego dawkowania lub w niektórych przypadkach może być przeciwwskazane.
  • Kortykosteroidy o działaniu ogólnoustrojowym zmniejszają przeciwnadciśnieniowe działanie leku Caramlo.
  • Kandesartan nasila toksyczne działanie soli litu.
  • Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Caramlo wraz z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), ponieważ przewlekłe stosowanie tych leków może prowadzić m.in. do wzrostu ryzyka pogorszenia czynności nerek. Należy dbać o odpowiednie nawodnienie, monitorować parametry nerkowe oraz zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.
  • Jednoczesne przyjmowanie rifampicyny, wyciągu z ziela dziurawca, wpływa na zmniejszenie stężenie amlodypiny w osoczu.
  • Jednoczesne podawanie wlewów zawierających dantrolen nie jest wskazane, gdyż może prowadzić do wystąpienia hiperkaliemii oraz wzrostu ryzyka hipertermii złośliwej.
  • Amlodypina zwiększa stężenie leków zawierających w swoim składzie takrolimus.
  • Amlodypina w znacznym stopniu zwiększa ekspozycję na simwastatynę, dlatego u pacjentów stosujących oba leki, należy ograniczyć przyjmowane simwastatyny do maksymalnie 20 mg na dobę.

  Czy mogę łączyć Caramlo 16 mg + 10 mg z alkoholem?

  Leku nie należy łączyć z alkoholem, gdyż może to prowadzić do omdlenia i utraty przytomności na skutek niedociśnienia ortostatycznego.

  Czy po zastosowaniu Caramlo 16 mg + 10 mg mogę prowadzić pojazdy?

  Podczas stosowania leku mogą wystąpić, m.in. zawroty głowy, zaburzenia widzenia oraz senność, zdolność reakcji może być zaburzona, szczególnie w pierwszych dniach stosowania leku. W razie wystąpienia wyżej opisanych objawów, nie należy w tym okresie prowadzić pojazdów mechanicznych.

  Czy mogę stosować Caramlo 16 mg + 10 mg będąc w ciąży?

  Leku nie należy stosować podczas ciąży.

  Czy po zastosowaniu Caramlo 16 mg + 10 mg mogę karmić piersią?

  Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Caramlo 16 mg + 10 mg?

  Nie przeprowadzono badań klinicznych, pozwalający stwierdzić działania niepożądane leku Caramlo. Dostępne są natomiast dane opisujące działania niepożądane, jakie zaobserwowane zostały podczas stosowania poszczególnych substancji czynnych osobno.

  Do najczęstszych działań niepożądanych po zastosowaniu kandesartanu należą:

  • zakażenia dróg oddechowych,
  • zawroty głowy, ból głowy.

  Rzadziej zaobserwowano również:

  • kaszel,
  • ból brzucha, nudności,
  • zaburzenia czynności nerek,
  • ból pleców, ból stawów.

  Po amlodypinie najczęściej występujące skutki uboczne, to:

  • senność,
  • kołatanie serca,
  • ból i zawroty głowy,
  • ból brzucha, niestrawność, zmiana rytmu wypróżnień,
  • duszności,
  • zaczerwienienie twarzy.

  Rzadniej po zastosowaniu amlodypiny występowały również:

  • kaszel, nieżyt nosa,
  • niedociśnienie tętnicze,
  • zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie),
  • drżenie, omdlenia, zaburzenie smaku.

  Skład Caramlo 16 mg + 10 mg

  • substancje czynne: 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu),
  • substancje pomocnicze: hydroksypropyloceluloza, laktozajednowodna, kroskarmelozasodowa, skrobia kukurydziana, trietylu cytrynian, magnezu stearynian.

  Jak przechowywać Caramlo 16 mg + 10 mg?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

  Źródła

  Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego

  Skład Caramlo 16 mg + 10 mg

  • substancje czynne: 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu),
  • substancje pomocnicze: hydroksypropyloceluloza, laktozajednowodna, kroskarmelozasodowa, skrobia kukurydziana, trietylu cytrynian, magnezu stearynian.

  Kto może wystawić receptę na Caramlo 16 mg + 10 mg?

  Lekarze
  Pielęgniarki samodzielnie
  Znajduje się na liście produktów, do których samodzielnego ordynowania uprawnione są pielęgniarki

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach magisterskich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest środkiem bardzo silnie działającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest to import docelowy

  Dotyczy pielęgniarek z odpowiednimi uprawnieniami: po studiach min. licencjackich lub specjalizacji i wykonanym dodatkowym kursem ordynowania, lub po studiach rozpoczętych w 2015 r. i później.

  Jeśli jesteś pielęgniarką, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Farmaceuci w przypadku zagrożenia zdrowia
  Nie jest środkiem psychotropowym
  Nie jest środkiem odurzającym
  Nie jest lekiem recepturowym
  Nie jest produktem Lz (leczenie zamknięte)
  Nie jest produktem Rpz (do zastrzeżonego stosowania)
  Nie jest wyrobem medycznym
  Nie jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
  Nie jest to import docelowy

  Farmaceuci mogą wystawiać recepty tylko w przypadku potrzeby (zagrożenie zdrowia). Nie próbuj żądać w aptece recepty, aby uniknąć wizyty u lekarza lub gdy on odmówił wystawienia recepty. W przypadku recept farmaceutycznych odpłatność wyniesie 100%, tj. bez zniżki refundacyjnej.

  Jeśli jesteś farmaceutą, w Ustawieniach możesz włączyć wyświetlanie informacji o ordynowaniu przy produkcie.

  Wystawiasz recepty w gabinet.gov.pl? Zainstaluj nakładkę GdziePoLek dla Chrome, aby widzieć szczegóły produktu i jego dostępność.
  Zobacz
  w Chrome Web Store

  Ostatnie wiadomości o Caramlo 16 mg + 10 mg

  Brak wiadomości w ostatnim czasie.

  Powiadom o nowej informacji.
  Inne wiadomości nie będą wysyłane.

  Najnowsze pytania o Caramlo 16 mg + 10 mg

  Ceny po refundacji, 28 tabletek

  Odpłatność 100%
  23,24 zł
  Limit
  21,40 zł
  Odpłatność 30%
  8,26 zł
  Dla seniora
  0,00 zł

  Dostępność Caramlo 16 mg + 10 mg aptekach

  Wszystkie opakowania Caramlo 16 mg + 10 mgw 27% aptek
  28 tabletekw 27% aptek

  Ulotka produktu Caramlo 16 mg + 10 mg

  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Caramlo 16 mg + 10 mg (szybki podgląd pliku PDF).
  Telekonsultacje
  E-wizyta
  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.
  Umów telekonsultację

  Artykuły związane z Caramlo 16 mg + 10 mg

  Ciasteczka

  Nasza aplikacja korzysta z plików cookies ("ciasteczka") dla celów technicznych (np. logowanie) i dla statystyk oraz analizy UX (Google Analytics, Hotjar). Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w regulaminie. Preferencje co do obsługi cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.