Statystyki

Antagonisty angiotensyny II w połączeniach

kategoria ATC o kodzie C09D

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Leki działające na układ renina-angiotensyna (kod C09).

Zawiera 370 produktów, z czego wszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

Kategoria zawiera 97 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 370 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 110.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej 24 produktów przypisanych do kategorii Antagonisty angiotensyny II w połączeniach, które są dostępne w największej ilości aptek.

Podkategorie

Ta kategoria ATC zawiera 3 podkategorie na poziomie drugim. W nawiasie podana jest liczba produktów, które są dostępne w aptekach.

C09D. Antagonisty angiotensyny II w połączeniach (110)