Statystyki

antagonisty angiotensyny II w połączeniach z antagonistami wapnia

kategoria ATC o kodzie C09DB

Ta podkategoria jest przypisana do kategorii nadrzędnej Antagonisty angiotensyny II w połączeniach (kod C09D).

Zawiera 62 produkty, z czego wszystkie to leki, których nie można kupić bez recepty1.

Kategoria zawiera 17 produktów refundowanych (każdy z nich może mieć jedno lub więcej opakowań).

Spośród wszystkich 62 produktów, w aptekach dostępnych jest teraz 30.

1 zarówno zwykłe recepty, jak i zastrzeżonego stosowania i na substancje psychotropowe, a także leki stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

Produkty

Poniżej te produkty przypisane do kategorii antagonisty angiotensyny II w połączeniach z antagonistami wapnia, które dostępne są w aptekach.