Test na koronawirusa: ocena ryzyka zarażenia

Ocena objawów COVID-19

Wywiad dla COVID-19 został opracowany przez Infermedica na podstawie wytycznych WHO co do oceny ryzyka zarażenia koronawirusem. Pamiętaj, że ocena symptomów COVID-19 ma charakter informacyjny. To nie diagnoza medyczna ani konsultacja lekarska.

Aby przeprowadzic ocenę ryzyka zarażenia koronawirusem, nie musisz podawać żadnych danych osobowych.

W przypadkach nagłych nie polegaj na internetowym teście oceny ryzyka dla koronawirusa, tylko zadzwoń na pogotowie.

Po uzyskaniu wyniku będziesz mógł pobrać plik tekstowy z przebiegiem całego wywiadu.

Twoja metryka

30
Zaznacz odpowiedzi powyżej

Na jaki telefon zadzwonić w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem?

W przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 należy natychmiast zadzwonić do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Numery telefonów dostępne są na stronie pacjent.gov.pl.

Jeżeli masz wątpliwości, możesz zadzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Według jakich wytycznych został opracowany test na COVID-19?

Test oceny zarażenia koronawirusem został opracowany na podstawie wytycznych WHO i CDC

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) jest agencją rządu federalnego USA, która wchodzi w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Jej zadaniem jest zwalczanie, monitoring i zapobieganie chorobom (zwłaszcza zakaźnym). Ze względu na swoje zasoby materialne i potencjał naukowy, ma ogromne znaczenie w walce z nowymi chorobami zakaźnymi.

WHO (World Health Organization) jest organizacją, która działa w ramach ONZ i zajmuje się ochroną zdrowia. Jednym z zadań Światowej Organizacji Zdrowia jest zwalczanie epidemii chorób zakaźnych.

Standardy tych organizacji są międzynarodowe, więc test nie uwzględnia dodatkowych wytycznych lokalnych instytucji, takich jak Główny Inspektorat Sanitarny w Polsce. Przykładem takiego obszaru jest ocena zarażenia z kontaktu, gdzie GIS przedstawia bardziej szczegółową listę opcji kontaktu z zarażoną osobą (patrz niżej).

Jakie objawy zakażenia koronawirusem sprawdza test?

Test sprawdza najbardziej typowe objawy zakażenia koronawirusem, do których zaliczamy:

  • gorączkę,
  • kaszel, 
  • duszność i trudności w oddychaniu,
  • zmęczenie.

Pojawiły się także doniesienia o nietypowych objawach zakażenia. Nudności, biegunka, utrata węchu i smaku, a nawet zapalenie spojówek były obserwowane u osób ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Jakie testy na koronawirusa wykonuje się w laboratorium?

U pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem wykonuje się testy diagnostyczne. W tym celu wykorzystuje się badania genetyczne i immunologiczne (serologiczne).

Podstawowym testem, zalecanym przez WHO, w celu wykrycia infekcji SARS-CoV-2 jest badanie laboratoryjne techniką NAAT (amplifikacja kwasu nukleinowego). Przykładem tego jest procedura wykonywana metodą RT-PCR, która pozwala wykryć RNA wirusa w próbce pobranej od pacjenta. W Polsce testy immunologiczne nie są wykonywane, ponieważ istnieje duże ryzyko fałszywych wyników. 

Badanie próbki przy użyciu testu genetycznego trwa kilka godzin. Jeżeli wyniki są niejasne, badanie musi być powtórzone, a czas wydłuża się do kilkudziesięciu godzin. 

Dlaczego nie wykonuje się testów kasetowych?

Testy kasetowe są bardzo szybkie, a wynik otrzymuje się już nawet po 10 minutach. Niestety są to testy serologiczne. Wykrywają tylko przeciwciała przeciwko koronawirusowi, które wytwarza nasz organizm od 5 do 10 dni po zetknięciu z SARS-CoV-2. Wynik ujemny nie daje pewności, że nie jesteśmy nosicielami wirusa. Istnieje niebezpieczeństwo, że nasza czujność zostanie uśpiona i nieświadomie będziemy zakażać osoby w naszym otoczeniu.

Polska opiera się na rekomendacjach WHO, która zaleca stosowanie testów molekularnych. Kraje azjatyckie, wbrew wytycznym wprowadziły także testy serologiczne, jako szybką metodę przesiewową. Umożliwiło to typowanie większej liczby pacjentów do izolacji i dalszej diagnostyki genetycznej.

Komu wykonywane są testy na COVID-19?

Badania w kierunku COVID-19 zleca lekarz w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Badania są pobierane, gdy u pacjenta spełnione są kryteria kliniczne (co najmniej jeden z objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność) oraz kryteria epidemiologiczne (np. osoba przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje COVID-19).

Pacjenci, którzy nie wymagają spełnienia kryterium epidemiologicznego to osoby hospitalizowane z objawami ciężkiej infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny lub osoby w nagłym stanie zagrożenia życia lub zdrowia z objawami niewydolności oddechowej.

Kto opracowuje wywiad epidemiologiczny?

Pierwszym krokiem w rozpoznawaniu zakażenia koronawirusem jest dodatni wywiad epidemiologiczny. Kryteria epidemiologiczne umieszczone zostały na stronie GIS.

Wywiad epidemiologiczny może być opracowany przez lekarza i uzupełniany przez pracownika Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub przygotowany wyłącznie przez PSSE na podstawie wywiadu z pacjentem lub/i lekarzem.

Po wykonaniu naszego testu, można wygenerować plik tekstowy, który ułatwi lekarzowi przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, ale nie jest to pełny wywiad epidemiologiczny.

Jeżeli jesteś lekarzem lub reprezentujesz instytucję systemu opieki zdrowotnej i chciałbyś zautomatyzować tworzenie wywiadu epidemiologicznego na podstawie naszej technologii, skontaktuj się z nami.

Skąd mogę wiedzieć, że miałem bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem?

Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego za bliski kontakt z osobą chorą naCOVID-19 uważa się:

  • pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą w odległości mniejszej niż 2 metry, przez ponad 15 minut,
  • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą chorą, np. podanie ręki,
  • prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą chorą,
  • zamieszkiwanie w tym samym gospodarstwie domowym, pokoju hotelowym, akademiku, co osoba chora,
  • przebywanie jako pasażer w odległości do dwóch miejsc od osoby zakażonej w środku transportu zbiorowego.

Co to jest COVID-19, SARS-CoV-2, koronawirus?

Koronawirusy to gatunki wirusów, których nosicielami mogą być ptaki lub ssaki. Obecnie wyróżnia się aż siedem gatunków koronawirusów, które mogą wywołać infekcje u człowieka.

Ludzki koronawirus SARS-CoV-2 (wcześniej 2019-nCoV) został zidentyfikowany w Wuhanie pod koniec 2019 roku. Jego nazwa wywodzi się z języka angielskiego i jest skrótem od „severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”, czyli "koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2".

Wirus ten wywołuje chorobę COVID-19, czyli „coronavirus disease”.

Informacja prawna

Materiały informacyjne na GdziePoLek, takie jak ocena ryzyka zarażenia koronawirusem, nie zastępują kontaktu z lekarzem.GdziePoLek nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie.