Najczęstsze pytania

Jaki jest koszt skierowania pacjenta do apteki?

Apteka nie ponosi opłat za skierowanie do niej pacjenta, który wykonał zapytanie o dostępność na portalu GdziePoLek.pl, ponieważ to pacjent jest klientem z punktu widzenia realizacji indywidualnej usługi.

Czy są jakieś inne opłaty, które ponosi apteka?

W zależności od infrastruktury technicznej apteki, mogą wystąpić koszty obsługi technicznej (jednorazowe i/lub okresowe).

Opłaty ustalane są indywidualnie dla każdej apteki lub sieci aptek. W przypadku dużych sieci i bardziej skomplikowanych konfiguracji lub zamówienia nowych funkcjonalności mogą wystąpić dodatkowe koszty integracji.

Czy każda apteka może uczestniczyć w programie?

GdziePoLek.pl zastrzega sobie prawo do decyzji o nawiązaniu lub zaprzestaniu współpracy. W szczególności możemy nie móc zaoferować współpracy aptekom, których rozwiązania techniczne są przestarzałe (np. system MS DOS) lub niewspierane przez naszą aplikację. Współpraca może być przerwana w szczególności w przypadku przesyłania informacji wprowadzających w błąd pacjentów.

Jakie rozwiązania techniczne apteki są obecnie wspierane?

W tym momencie wymagany jest system operacyjny Windows (wersja XP lub nowsza) oraz serwer bazy danych Firebird, Oracle lub SQL Anywhere.

Czy dostęp do moich danych będzie miała konkurencja?

Obecność oferty apteki na portalu GdziePoLek.pl wiąże się oczywiście z tym, że konkurencja może sprawdzić ceny (w przypadku produktów nierefundowanych) i dostępność danego produktu, podobnie jak pacjenci (przy czym dostępność jest podana tylko w przybliżeniu, np. jedno opakowanie, kilka opakowań, wiele opakowań). GdziePoLek.pl może też agregować te dane, na przykład po to, aby podać średnią cenę produktu w danym mieście.

GdziePoLek.pl nie udostępnia natomiast żadnym podmiotom danych o wynikach indywidualnej apteki, na przykład o poziomie sprzedaży. W przypadku nawiązania współpracy, kwestia ta jest uregulowana w umowie.

Czy GdziePoLek.pl zapewnia serwis techniczny na miejscu?

GdziePoLek.pl nie dostarcza lokalnego serwisu. Apteka może dokonać instalacji samodzielnie lub poprosić o pomoc informatyków, z którymi współpracuje na co dzień. GdziePoLek.pl może też wskazać informatyka dostępnego dla potrzeb wsparcia w danym mieście, z którym apteka uzgodni warunki indywidualnie.

Kto jest właścicielem GdziePoLek.pl, czy jest powiązany z sieciami aptek lub koncernami farmaceutycznymi?

GdziePoLek.pl to niezależny projekt, którego większościowym właścicielem jest Goldenberry - polska firma konsultingowa.

Klienci Goldenberry to przede wszystkim duże, często międzynarodowe, korporacje, działające m.in. w branżach takich jak prywatna opieka medyczna, bankowość oraz logistyka. W związku z tym, projekty realizowane przez Goldenberry wymagają zachowania najwyższych standardów poufności, z uwagi na działalność w obszarach związanych z bezpieczeństwem systemów bankowych czy dokumentacją medyczną pacjentów.

Firmy z branży farmaceutycznej nigdy nie były kluczową grupą klientów, natomiast z uwagi na przedsięwzięcia realizowane dla dostawców usług medycznych, Goldenberry posiada doświadczenia i kompetencje związane z procesami i technologiami obecnymi w ochronie zdrowia.