Stosowanie i działanie Zoloft tabletki powlekane

Sertralina (sertraline)

Produkt na receptę

Zoloft to lek przeciwdepresyjny zawierający sertralinę. Mechanizm działania tej substancji polega na hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny. Zoloft stosowany jest w ciężkiej depresji, a także w zaburzeniach lękowych, pourazowych oraz zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych.

Produkt o kategorii ATC N06AB: Układ nerwowy, Psychoanaleptyki, Leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny.

Produkt przypisany do tematów: Jak rozpoznać i leczyć depresję?, Skuteczne sposoby na stres, Jak poradzić sobie z nerwicą?, Leki na depresję.

Ostrzeżenie. Poniższy artykuł dotyczy leku na receptę. Nasze artykuły są pisane i weryfikowane przez farmaceutów, a na ich treść nie mają wpływu producenci.

Jak działa Zoloft?

Jest doustnym lekiem przeciwdepresyjnym z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Serotonina to hormon tkankowy, neuroprzekaźnik ośrodkowego układu nerwowego i układu pokarmowego. Powstaje z tryptofanu (aminokwasu, który dostarczamy z pokarmem), pełni rolę posłańca organizmu, przekazującego informacje między komórkami mózgowymi. Wytwarzana jest głównie przez płytki krwi, błonę śluzową jelita oraz ośrodkowy układ nerwowy, wpływa więc na regulację snu, apetytu, podwyższa ciśnienie krwi i wpływa na jej krzepnięcie, powoduje skurcz mięśni gładkich. Wpływa na nastrój, popęd seksualny, napęd. Jej niedobory prowadzą do spadku nastroju, libido, zaburzeń snu i apetytu, depresji. Depresja więc, to nie tylko obniżenie nastroju, ale fizyczne zaburzenie, które objawiające się zmniejszeniem stężenia serotoniny w organizmie. U osób ze zdiagnozowaną depresją czy lękiem uogólnionym, w wynikach laboratoryjnych moczu, krwi czy płynu mózgowo-rdzeniowego obserwuje się mniejszą ilość metabolitu serotoniny. Substancja czynna leku Zoloft to escytalopram w dawce 50mg i 100 mg. Zoloft ta nie powoduje zwiększenia stężenia serotoniny w ogóle, ale sprawia, że serotonina dłużej przebywa w przestrzeni między komórkami nerwowymi i powoduje, że nie jest ona ponownie wchłaniana, a jej przekaźnictwo jest zwiększone. 

Stosowana jestw leczeniu: zaburzeń depresyjnych, zapobieganiu nawrotom epizodów depresji, zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez (agorafobia to lęk przed wyjściem z domu, tłumem ludzi, miejscami publicznymi), fobii społecznej, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia

W badaniach klinicznych wykazano, że wszystkie SSRI (sertralina, fluoxetyna, citalopram, paroxetyna) są skuteczne, lecz nie ma danych świadczących o przewadze któregoś leku z tej grupy nad pozostałymi. Większość badań obejmowała chorych hospitalizowanych i miała krótki okres obserwacji, toteż nie pozwala ocenić wielu działań leków, istotnych zwłaszcza w leczeniu podtrzymującym (m.in. funkcjonowanie społeczne i zawodowe, samopoczucie i jakość życia).


Nie używaj Zoloft, jeśli:

 • masz uczulenie na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą,
 • stosujesz leki z grupy nieselektywnych nieodwracalnych oraz odwracalnych inhibitorów MAO (monoaminooksydazy, enzymu, którego nieprawidłowości w działaniu prowadzą do zaburzeń nastroju i ciśnienia tętniczego),
 • stosujesz lek przeciwpsychotyczny pimozyd
 • Na co zwrócić uwagę przed użyciem Zoloft?

  Leku nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia, oprócz dzieci leczonychsertraliną z zaburzeniami obsesyjno-kompulsynymi, ze względu na zaobserwowaniew tej grupie pacjentów zachowań samobójczych (myśli i próby samobójcze) i napadów agresji w trakcie terapii sertraliną. Nie ma także danych mówiących otym, jaki wpływ ma ta substancja na rozwój psychiczny i fizyczny u dzieci imłodzieży.

  Osoby z epizodami manii (podwyższony lub drażliwy nastrój,nieuzasadnione uczucie euforii, lub szybka i częsta frustracja) powinnyodstawić lek jeśli wystąpi faza manii.  

  Należy zachować ostrożność u osób z niewydolnością wątroby, z zaburzeniami czynnościnerek, napadami padaczki w przeszłości, w przypadku wystąpienia wysypki lubinnej reakcji nadwrażliwości (natychmiast poinformuj lekarza, gdy taka reakcjanastąpi). Należy przerwać stosowanie leku zoloft w przypadku wystąpienia drgawek. U pacjentów, którzy mają padaczkę i nastąpi zwiększenie częstości napadów, koniecznie będzie odstawienie Zoloftu.

  Jak stosować Zoloft?

  W leczeniu epizodów depresji, lęku uogólnionego, fobii społecznej, zespołu lęku napadowego, zespołu stresu pourazowego i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych stosuje się dawki od 25 mg do 200 mg na dobę. Dawkę ustala lekarz na podstawie nasilenia objawów, indywidualnej tolerancji pacjenta na lek, a także innych uwarunkowań. Po osiągnięciu efektów leczenia (około 2-4 tydzień kuracji) konieczne jest przyjmowanie leku w najmniejszej dawce podtrzymującej, dostosowanej indywidualnie do pacjenta.

  Nie trzeba modyfikować dawki początkowej u osób w podeszłym wieku i z zaburzeniami czynności nerek. Konieczne jest to jednak u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Tabletkę przyjmuje się razem z posiłkiem, lub niezależnie od niego. Lek odstawia się stopniowo przez okres od jednego do dwóch tygodni. Nie wolno odstawić leku z dnia na dzień!

  Sertralina powinna być podawana jeden raz na dobę, rano lub wieczorem i można ją przyjmować z posiłkami lub niezależnie od nich.

  Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Zoloft?

  Jeśli lekarz podejmuje decyzję o podaniu leku osobom poniżej 18 roku życia, osoba ta powinna być uważnie obserwowana przez swoich najbliższych. Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia), wspominanie o śmierci, niepokojące rysunki. Ryzyko wystąpienia myśli samobójczych utrzymuje się do momentu znaczącej poprawy, co jednak wymaga czasu (pierwsze efekty można zaobserwować po dwóch tygodniach kuracji). Tyczy się to nie tylko depresji, a także innych zaburzeń, w których stosowana jest sertralina. Szczególna ostrożność i konieczność obserwacji pacjenta wymagana jest także u osób, które miały próby samobójcze lub myśli samobójcze przed zastosowaniem leczenia, szczególnie o osób poniżej 25 roku życia.

  Staraj się nie pić soku grejfrutowego i nie jedz tych owoców w trakcie leczenia, ponieważ zwiększają one stężenie sertraliny. Fakt ten wywołany jest obecnością w owocu grejpfruta związku czynnego zwanego naryngeniną, który hamuje enzym rozkładający sertralinę. Dodatkowo, sugeruje się, że związki czynne zawarte w soku z grejpfruta mogą wpływać na jelitowy system transportu leków związany z białkiem zwanym glikoproteiną P, które jest odpowiedzialne m.in. na oczyszczanie krwi z leku (tzw. klirens). Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania Zoloftu z innymi metabolizowanymi lekami o wąskim indeksie terapeutycznym (gdy rozpiętość pomiędzy dawką terapeutyczną, a toksyczną jest niewielka). Unikaj także alkoholu!

  Czy mogę łączyć Zoloft z innymi lekami?

  Lek Zoloft może wpływać na poziom stężenia glukozy we krwi, dlatego osoby z cukrzycą konieczna może być zmiana dawkowania insuliny lub (i) doustnych leków przeciwcukrzycowych. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, a także innych leków wpływających na czynność płytek krwi, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, kwas acetylosalicylowy, NPLZ. Podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi z grupy SSRI obserwowano spadek stężenia sodu. Jeśli przyjmujesz leki diuretyczne (moczopędne), jesteś narażony na wystąpienie hiponatremii. Jeśli w trakcie leczenia sertraliną zauważysz u siebie problemy z pamięcią i koncentracją, bóle głowy, zaburzenia równowagi skontaktuj się koniecznie z lekarzem.

  Pamiętaj, że jednoczesne stosowanie leków o działaniu serotoninergicznym (powodujących zwiększenie stężenia serotoniny) mogą spowodować wystąpienie objawów zespołu serotoninowego, który jest niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia (objawiający się m. in halucynacjami, podwyższoną temperaturą, nadmiernym poceniem się, przyspieszoną akcją serca, niepokojem).

  Leku Zoloft nie należy stosować równocześnie z:

  • nieselektywnymi i selektywnymi inhibitorami MAO (monoaminooksydazy), np. moklobemid. linezolid,
  • litem (zwiększenie działania sertraliny),  
  • lekami przeciwpsychotycznymi, głównie z pimozydem,
  • lekami β-adrenolitycznymi, np. metoprolol, atenolol,  
  • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD), np. amitryptylina,  
  • niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi, np. erytromycyna, rifampicyna,  
  • niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, np. mizolastyna,
  • warfaryną (ryzyko krwawień),
  • lekami o działaniu serotoninergicznym, np. tryptanami (stosowanymi w leczeniu migreny), tramadolem (opioidowy lek przeciwbólowy), innymi lekami przeciwdepresyjnymi

  Czy po zastosowaniu Zoloft mogę prowadzić pojazdy?

  Lek może osłabiać sprawność psychoruchową, dlatego zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub maszyn oceniana jest przez lekarza.

  Czy mogę stosować Zoloft będąc w ciąży?

  Decyzję o podaniu leku w ciąży podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę korzyści dla matki jak i zagrożenie dla płodu. Badania wykazały, że depresja, lęki, nerwica i inne zaburzenia psychiczne u matki mają większy negatywny wpływ na płód (tzw. stres prenatalny), niż leki z grupy SSRI. Wykazano natomiast, że stosowanie sertraliny w pierwszym trymestrze ciąży może powodować u noworodków tzw. kraniosynostozę, czyli zrośnięcie się szwów czaszkowych u dziecka, co prowadzi do deformacji czaszki, a także wady przedsionkowe lub komorowe serca. Kobieta przyjmująca Zoloft powinna stosować skuteczną antykoncepcję, a w przypadku zajścia w ciążę nie należy leku odstawiać z dnia na dzień, tylko najszybciej jak to możliwe skonsultować się z lekarzem. Kobiety stosujące lek powinny stosować skuteczną antykoncepcję.

  Czy po zastosowaniu Zoloft mogę karmić piersią?

  Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Zoloft o ile lekarz nie zdecyduje, że korzyści dla matki przewyższają ryzyko u dziecka.

  Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Zoloft?

  Najczęściej występują:

  • brak apetytu,
  • bóle i zawroty głowy,
  • biegunka lub zaparcia
  • lęk, niepokój,
  • zaburzenia czynności seksualnych u mężczyzn (zaburzenia erekcji, opóźniony wytrysk)
  • bezsenność lub senność,
  • nadmierna potliwość,
  • nadmierna utrata wagi    

  Rzadziej pojawiają się m.in

  • sporadyczne krwotoki,
  • mlekotok,
  • halucynacje,
  • agresja,
  • nadciśnienie lub niedociśnienie,
  • reakcje nadwrażliwości (zaburzenia oddychania, obrzęk twarzy, pokrzywka, świąd ciała),
  • omdlenia      


  Nagłe odstawienie leku Zoloft powoduje wystąpienie tzw. objawów odstawiennych: zawroty głowy, zaburzenia czucia (wrażenie porażenia prądem elektrycznym), pobudzenie, niepokój, splątanie, pocenie się, kołatania serca, drażliwość, zaburzenia widzenia

  Skład Zoloft

  Substancja czynna: sertralina w dawce 50 lub 100 mg (w postaci chlorowodorku)

  Substancje pomocnicze: wapnia wodorofsforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, tytanu dwutlenek, hypromeloza, makrogol, polisorbat 80

  Jak przechowywać Zoloft?

  Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C w oryginalnym opakowaniu.

  Źródła

  Charakterystyka Produktu Leczniczego leku Zoloft.

  autor: Katarzyna Rząca, mgr farm.
  redaktor: Justyna Grzechocińska, mgr farm.
  ostatnia zmiana: 15.10.2015 14:16:31

  Dokładamy wszelkich starań, aby nasz artykuł jak najlepiej oddawał dostępne informacje na temat produktu, ale nie możesz go traktować jako konsultację farmaceutyczną. Przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę, a w przypadku pytań skonsultuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. z o.o.

  Opakowania Zoloft

  28 tabletek

  50 mg Pfizer

  dostępny w 70% aptek

  gdzie kupić refundowany

  28 tabletek

  100 mg Pfizer

  dostępny w 47% aptek

  gdzie kupić refundowany

  Skonsultuj się z lekarzem on-line

  Potrzebujesz recepty? Odczuwasz niepokojące objawy? Teraz możesz odbyć konsultację z lekarzem nie wychodząc z domu.

  Tylko 59,00 zł za konsultację z lekarzem ogólnym. A także 25 innych specjalizacji.

  Umów telekonsultację

  Najnowsze pytania

  Czy w trakcie terapii lekiem Zoloft mogę stosować suplement diety Meliski?
  Czy w trakcie leczenia Zoloftem 150 g. Mogę używać leki uspakajające- meliski do ssania. Zostały mi tylko opakowania 100, wiec dziele tabletki na pół....
  odpowiada Agnieszka Stankiewicz

  Czyli, jeżeli tabletka leku Zoloft 100 mg zostałaby dzielona na pół , to mogłaby stracić swoje działanie terapeutyczne?
  Czyli jeżeli zoloft 100 zostałaby dzielona na pół mogłaby stracić dawkę terapeutyczną?
  odpowiada Katarzyna Domagała

  Czy można łączyć preparaty Zoloft i Propranolol?
  Dzień dobry, czy można łączyć zoloft z propranololem
  odpowiada Karolina Siayor-Pietrzak

  Jak długo będą utrzymywały się efekty uboczne podczas stosowania leku Zoloft?
  Od 5 dni biore zoloft 50mg, jestem bardzo rozdrazniona, cale cialo drzy, bol blowy, szum w uszach, sciskajacy bol brzucha, nogi jak z waty, niesmak w ...
  odpowiada Agnieszka Stankiewicz

  Czy po kilku tygodniach stosowania leku Zoloft będę mogła odstawić lek nasenny Lorafen?
  Witam, od kilku dni zazywam lek antydepresyjny zoloft 50mg oraz lorofen na sen, bez ktorego w ogole nie spie, a ktory uzaleznia. Czy po kilku tygodni...
  odpowiada Olga Sierpniowska

  Gdzie znajdę dodatkową odpowiedź na swoje pytanie?
  Doprecyzowałem swoje pytanie. Czy mogę liczyć na jakąkolwiek odpowiedź?
  odpowiada Olga Sierpniowska

  Na Twoje pytania w temacie zoloft odpowiadają nasi farmaceuci, lekarze i inni eksperci.

  Wyślij pytanie

  Ulotka

  Jeśli chcesz mieć pewność, że nie pominąłeś ważnych szczegółów, przeczytaj ulotkę Zoloft (szybki podgląd pliku PDF).

  źródło: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Obejrzyj oryginał ulotki Zoloft.

  Powiązane artykuły

  Jak rozpoznać i leczyć depresję?
  Andrzej Śniegurski, mgr farm. Smutek, przygnębienie, apatia, lęk i brak energii, by z tym walczyć. Każdy z nas doświadczał podobnych stanów w swoim życiu. Czasem jest to tylko krótkotrwały spadek formy, a niekiedy stan ten trwa tygodniami, miesiącami, latami… Depresja zbiera swoje żniwo w postaci straconych szans, rozbitych rodzin, a nierzadko doprowadza do sytuacji, kiedy nie ma już sił, by stawić czoła życiu. Jak reagować?


  Skuteczne sposoby na stres
  Jakub Rutkowski, mgr farm. Sukces życiowy, pogoń za wyższymi zarobkami i awansem – to wszystko doprowadzić może do pracy ponad siły i stresu. Zbyt wysoki jego poziom nie tylko obniża komfort życia, ale może spowodować również choroby psychiczne. W jaki sposób zachować równowagę między życiem zawodowym i prywatnym? I jak stanąć na nogi, jeśli stres przerodził się już w lęk lub depresję?


  Jak poradzić sobie z nerwicą?
  Małgorzata Grabowska, mgr farm. Szybkie tempo życia, natłok obowiązków, problemy... Ze stresem musimy mierzyć się na każdym kroku, co może doprowadzić do nerwicy. Zobacz, czym jest nerwica, jak ją rozpoznać i przede wszystkim - jak wyleczyć.


  Leki na depresję
  Karolina Zygmunt, mgr farm. Uczucia smutku i przygnębienia, utrata radości z życia oraz brak energii do wykonywania codziennych czynności - objawy te, jeżeli utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, mogą świadczyć o depresji.